Gentoo Logo

Upozornění : Tento dokument již neplatí a není udržován.


[ << ] [ < ] [ Domů ] [ > ] [ >> ]


2. Konfigurace pomocí proměnných

Obsah:

2.a. Konfigurace Portage

Jak již bylo řečeno, Portage je konfigurovatelné pomocí mnoha proměnných nastavovaných v souboru /etc/make.conf. Více informací získáte z jeho manuálové stránky:

Výpis kódu 1.1: Manuálová stránka make.conf

$ man make.conf

2.b. Parametry pro sestavování balíčků

Volby pro konfiguraci a kompilaci

Portage předává kompilátorům a konfiguračním skriptům tyto proměnné:

  • CFLAGS a CXXFLAGS určují volby kompilátoru pro překlady zdrojových kódů v C a C++
  • CHOST určuje "build host" pro skript ./configure
  • MAKEOPTS je předán programu make a většinou se používá pro nastavení paralelizace během překladu. Více informací je k dispozici v manuálové stránce příkazu make.

Proměnná USE je během této části také používána, avšak již byla vysvětlena v minulých kapitolách.

Parametry pro instalaci do systému

Poté, co Portage nainstaluje do systému novou verzi balíčku, odstraní staré soubory patřící původní verzi. Uživatel má možnost během pěti sekund tuto akci přerušit; tato doba se konfiguruje proměnnou CLEAN_DELAY.

2.c. Ochrana konfiguračních souborů

Chráněné adresáře

Při instalaci nové verze balíčku přepíše Portage staré soubory pouze tehdy, pokud nejsou umístěny v chráněném adresáři. Tato umístění jsou definovaná proměnnou CONFIG_PROTECT, seznam je oddělovaný mezerou.

Soubor, který by měl přepsat existující v chráněném adresáři, je přejmenován a uživatel je na přítomnost nového souboru (pravděpodobně konfiguračního) upozorněn.

Zjistit, jaké adresáře jsou chráněny, můžete z výstupu příkazu emerge --info:

Výpis kódu 3.1: Zjištění nastavení CONFIG_PROTECT

$ emerge --info | grep 'CONFIG_PROTECT='

Více informací o ochraně konfiguračních souborů je k dispozici přes emerge:

Výpis kódu 3.2: Více informací o ochraně konfiguračních souborů

$ emerge --help config

Vynechání adresářů

Pro vyřazení ochrany některých podadresářů můžete použít proměnnou CONFIG_PROTECT_MASK.

2.d. Volby pro stahování

Umístění serverů

Nejsou-li požadované informace či data k dispozici ve vašem systému, Portage je stáhne z Internetu. Jména serverů jsou nastavena v následujících proměnných:

  • GENTOO_MIRRORS obsahuje seznam serverů, ze kterých se stahují zdrojové kódy (distfiles)
  • PORTAGE_BINHOST určuje umístění serverů nabízejících předkompilované balíčky

Konečně třetí proměnná určuje rsync server, ze kterého je aktualizován strom Portage:

  • SYNC určuje umístění, ze kterého Portage stahuje strom Portage

Proměnné GENTOO_MIRRORS a SYNC mohou být nastaveny automaticky pomocí aplikace mirrorselect. Před jejím použitím ji budete muset nainstalovat (emerge mirrorselect). Pro více informací viz nápovědu:

Výpis kódu 4.1: Více informací o mirrorselectu

# mirrorselect --help

Pokud potřebujete na Internet přistupovat přes proxyserver, použijte proměnné HTTP_PROXY, FTP_PROXY a RSYNC_PROXY.

Přikazy pro stahování

Ve výchozím nastavení používá Portage pro stahování souborů wget. Toto chování můžete změnit proměnnou FETCHCOMMAND.

Portage umí pokračovat ve stahování částečně stažených zdrojových kódů. Ve výchozím nastavení opět používá wget, změnu můžete provést v proměnné RESUMECOMMAND.

Ujistěte se, že FETCHCOMMAND i RESUMECOMMAND uloží soubor do správného místa. Uvnitř těchto proměnných můžete použít \${URI} a \${DISTDIR} jako odkaz na původní adresu a cílový adresář.

Také můžete definovat programy podle použitého protokolu - FETCHCOMMAND_HTTP, FETCHCOMMAND_FTP, RESUMECOMMAND_HTTP, RESUMECOMMAND_FTP a tak dále.

Nastavení rsync

Příkaz rsync, který Portage používá pro aktualizaci stromu Portage, změnit nemůžete, avšak celý proces můžete ovlivnit:

  • proměnná RSYNC_EXCLUDEFROM odkazuje na soubor obsahující seznam balíčků a/nebo kategorií, jež budou během aktualizace ignorovány
  • RSYNC_RETRIES říká, jak dlouho se má rsync pokoušet připojit na server specifikovaný proměnnou SYNC, než to vzdá; výchozí hodnota je 3
  • RSYNC_TIMEOUT určuje čas v sekundách, po kterém dojde v případě spojení vyprší, není-li aktivní. Výchozí hodnota je 180, ale majitelé slabších počítačů nebo uživatelé dialupu ji možná budou chtít nastavit na 300 či výš.

2.e. Gentoo konfigurace

Výběr větve

Větev můžete změnit pomocí proměnné ACCEPT_KEYWORDS; výchozí hodnota je stabilní větev pro vaší architekturu. Více informací o této problematice najdete v další kapitole.

Možnosti Portage

Různé možnosti můžete aktivovat pomocí proměnné FEATURES. Tyto volby byly popsány v minulých kapitolách, zejména možnosti Portage.

2.f. Chování Portage

Správa prostředků

Pomocí proměnné PORTAGE_NICENESS můžete změnit hodnotu nice, se kterou bude Portage spouštět další procesy. Tato proměnná se přičítá k aktuální hodnotě nice.

Pro více informací o nice se podívejte na jeho manuálovou stránku:

Výpis kódu 6.1: Více informací o nice

$ man nice

Chování výstupu

Proměnná NOCOLOR určuje, zdá má Portage zakázat používání barevného výstupu (výchozí hodnota je "false", čili zobrazování barev).


[ << ] [ < ] [ Domů ] [ > ] [ >> ]


Tisk

Zobrazit všechny

Aktualizace: 7. září 2006

Tento překlad již není udržován

Shrnutí: Portage je plně konfigurovatelný pomocí různých proměnných nastavovaných přes konfigurační soubory nebo jako proměnné prostředí.

Sven Vermeulen
Autor

Roy Marples
Autor

Daniel Robbins
Autor

Chris Houser
Autor

Jerry Alexandratos
Autor

Seemant Kulleen
Gentoo x86 vývojář

Tavis Ormandy
Gentoo Alpha vývojář

Jason Huebel
Gentoo AMD64 vývojář

Guy Martin
Gentoo HPPA vývojář

Pieter Van den Abeele
Gentoo PPC vývojář

Joe Kallar
Gentoo SPARC vývojář

John P. Davis
Editor

Pierre-Henri Jondot
Editor

Eric Stockbridge
Editor

Rajiv Manglani
Editor

Jungmin Seo
Editor

Stoyan Zhekov
Editor

Jared Hudson
Editor

Colin Morey
Editor

Jorge Paulo
Editor

Carl Anderson
Editor

Jon Portnoy
Editor

Zack Gilburd
Editor

Jack Morgan
Editor

Benny Chuang
Editor

Erwin
Editor

Joshua Kinard
Editor

Tobias Scherbaum
Editor

Xavier Neys
Editor

Joshua Saddler
Editor

Grant Goodyear
Korektor

Gerald J. Normandin Jr.
Korektor

Donnie Berkholz
Korektor

Ken Nowack
Korektor

Lars Weiler
Přispěvatel

Jan Kundrát
Překladatel

Jan Nárovec
Překladatel

Martin Tesař
Překladatel

Mirek Dvořák
Korektor

Adam Kudrna
Korektor

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.