Gentoo Logo

1.  Vyberte si

Úvod

Po kompilaci jádra, instalaci nezbytných systémových nástrojů a další konfiguraci nastal nyní čas nainstalovat program, který po startu systému jádro načítá, tzv. bootloader (zavaděč).

Pro Linux na platformě Alpha existuje více různých bootloaderů. Jeden z nich si nyní budete muset vybrat; volit můžete mezi aBoot a MILO.

Poznámka: aboot umí bootovat pouze z oddílů typu ext2 a ext3.

1.  Výchozí: použití aBootu

Nejprve si aboot nainstalujte, jak jinak, než přes emerge:

Výpis kódu 1.1: Instalace aboot

# emerge aboot

Dále zařídíme, aby se dalo z bootdisku bootovat, čili aby se po spuštění systému aktivoval aboot. Zapíšeme tedy aboot na začátek disku.

Výpis kódu 1.1: Učiňme bootdisk bootovatelným

# swriteboot -f3 /dev/sda /boot/bootlx
# abootconf /dev/sda 2

Poznámka: Pokud jste se rozhodli rozdělit disk jinak, než jak uvádějí naše příklady, budete muset některé příkazy poupravit. Přečtěte si prosím odpovídající manuálové stránky (man 8 swriteboot a man 8 abootconf). Pokud pro root filesystém používáte JFS, ujistěte se, že se zprvu připojí pouze pro čtení - přidejte jádru parametr ro.

Pokud chcete, aby Gentoo botovalo automaticky, musíte nastavit konfigurační soubor abootu a některé SRM proměnné. Můžete se o to pokusit přímo z Linuxu, avšak snazší to může být přímo ze SRM konzole.

Výpis kódu 1.1: Automatické bootování Gentoo

# echo '0:2/boot/vmlinux.gz root=/dev/sda2' > /etc/aboot.conf
# cd /proc/srm_environment/named_variables
# echo -n 0 > boot_osflags
# echo -n '' > boot_file
# echo -n 'BOOT' > auto_action
# echo -n 'dkc100' > bootdef_dev
(dkc100 nahraďte názvem bootovacího zařízení)

Pokud se do SRM konzoly budete chtít někdy v budoucnu vrátit (třeba pro opravu instalace, hraní si s některými proměnnými nebo jen tak), stačí během bootu stisknout CTRL+C.

Instalujete-li přes sériovou konzoli, nezapomeňte odpovídajícím způsobem nastavit aboot.conf, pro další informace viz /etc/aboot.conf.example.

Aboot je nyní nakonfigurovaný a připraven k použití. Pokračujte prosím rebootem systému.

1.  Alternativní: použití MILO

Před pokračováním byste se měli rozhodnout, jak budete MILO používat. V této sekci budeme předpokládat, že chcete použít MILO bootovací disketu. Hodláte-li bootovat z MS-DOS oddílu na disku, změňte příslušné příkazy.

Pro instalaci MILO použijeme příkaz emerge.

Výpis kódu 1.1: Instalace MILO

# emerge --usepkg milo

Po instalaci najdete image MILO v adresáři /opt/milo. Následující příkazy připraví bootovací disketu; nezapomeňte použít správný image podle konkrétního systému.

Výpis kódu 1.1: Instalace MILO na disketu

(nejdříve vložte prázdnou disketu)
# fdformat /dev/fd0
# mformat a:
# mcopy /opt/milo/milo-2.2-18-gentoo-ruffian a:\milo
# mcopy /opt/milo/linload.exe a:\linload.exe
(pouze máte-li Ruffian:
  # mcopy /opt/milo/ldmilo.exe a:\ldmilo.exe
)
# echo -ne '\125\252' | dd of=/dev/fd0 bs=1 seek=510 count=2

Vaše MILO disketa nyní umí bootovat Gentoo Linux. Možná budete potřebovat nastavit proměnné prostředí v ARCS firmwaru; vše je popsáno v MILO-HOWTO spolu s příklady nastavení na běžných systémech a použitím příkazů v interaktivním režimu.

Pokud si nechcete přečíst MILO-HOWTO, neděláte dobře.

Nyní pokračujte restartem systému.

1.  Restart systému

Opusťte chrootované prostředí a odpojte všechny připojené oddíly. Pak zadejte onen magický příkaz, na který jste tolik čekali: reboot.

Výpis kódu 1.1: Ukončení chrootu, odpojení všech oddílů a reboot

# exit
cdimage ~# cd
cdimage ~# umount /mnt/gentoo/boot /mnt/gentoo/dev /mnt/gentoo/proc /mnt/gentoo
cdimage ~# reboot

Nezapomeňte vyjmout bootovací CD, jinak místo nového systému Gentoo naběhne znovu jen CD.

Až se nově nainstalovaný systém Gentoo spustí, pokračujte (dokončením instalace).

Aktualizace: 30. srpen 2006

Poslední aktualizace původni verze tohoto dokumentu: 17. srpen 2014

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2014 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.