Gentoo Logo

1.  Device Manager

Používáte-li jádro řady 2.4 a instalujete-li Gentoo ze stage 3, je potřeba, abyste podnikli několik kroků. Protože Gentoo nyní ve výchozím nastavení používá udev, který není podporován pod jádry 2.4, musíte použít devfsd a udev odebrat.

Výpis kódu 1.1: Instalace devfsd

(Pro ty, kdož používají jádro 2.4.x a instalaci ze stage 3)
# emerge --unmerge udev
# emerge devfsd

1.  Systémový logger

Některé nástroje ve stage3 obsaženy nejsou, protože pro ně existuje více různých implementací. Nyní je na vás, abyste se rozhodli, jaké z nich budete chtít nainstalovat.

První takový nástroj se stará o zaznamenávání různých událostí -- chcete-li, můžete vše, co se v systému děje, zaznamenávat (logovat) do logovacích souborů, do logů. Tuto činnost obstarává systémový logger.

S Gentoo si můžete vybrat z několika různých loggerů. Nabízíme sysklogd, tradiční záznamník, syslog-ng, pokročilý logger, a vysoce konfigurovatelný metalog. Další mohou být dostupné přes Portage - počet balíčků roste každým dnem.

Plánujete-li používat sysklogd nebo syslog-ng, nejspíše budete poté chtít nainstalovat také logrotate, protože tyto záznamníky neposkytují žádnou funkci pro rotaci logovacích souborů.

Instalaci systémového loggeru provedete příkazem emerge. Nezapomeňte záznamník rovněž přidat do výchozího runlevelu pomocí rc-update. Následující příklad demonstruje instalaci balíčku syslog-ng, samozřejmě jej můžete nahradit za jakýkoli jiný:

Výpis kódu 1.1: Instalace systémového loggeru

# emerge syslog-ng
# rc-update add syslog-ng default

1.  Volitelně: démon cron

Další na řadě je démon cron. Tento krok je sice volitelný, avšak v každém případě se vyplatí. Cron démon slouží k plánování provádění příkazů; hodí se tehdy, když potřebujete něco pravidelně spouštět, ať už jednou za den, týden nebo třeba měsíc.

Gentoo Vám nabízí hned tři možné crony: dcron, fcron a vixie-cron. Instalace jednoho z nich je podobná instalaci systémového loggeru. dcron a fcron však navíc vyžadují další konfigurační příkaz, konkrétně crontab /etc/crontab. Nevíte-li, jaký cron si vybrat, zvolte vixie-cron.

Pro instalace bez použití sítě je dostupný pouze vixie-cron. Chcete-li používat jiný, musíte s jeho instalací počkat na později.

Výpis kódu 1.1: Instalace cron démona

# emerge vixie-cron
# rc-update add vixie-cron default
(Pouze pokud jste si vybrali dcron nebo fcron)
# crontab /etc/crontab

1.  Volitelně: indexování souborů

Chcete-li indexovat soubory ve svém systému pro rychlejší vyhledávání nástrojem locate, musíte nejdříve nainstalovat sys-apps/slocate:

Výpis kódu 1.1: Instalace slocate

# emerge slocate

1.  Nástroje pro souborové systémy

Podle toho, jaký systém souborů jste si zvolili, budete potřebovat nainstalovat potřebné nástroje, například pro kontrolu filesystémů, vytváření dalších atd.

Následující tabulka podává přehled potřebných nástrojů pro jednotlivé souborové systémy:

Systém souborů Nástroj Příkaz pro instalaci
XFS xfsprogs emerge xfsprogs
ReiserFS reiserfsprogs emerge reiserfsprogs
JFS jfsutils emerge jfsutils

Jste-li uživatel EVMS, musíte nainstalovat balíček evms:

Výpis kódu 1.1: Instalace nástrojů pro EVMS

# USE="-gtk" emerge evms

Nastavení USE="-gtk" zabrání instalaci závislostí. Pokud budete chtít používat grafické nástroje pro evms, budete moci tento balíček přeinstalovat později.

Nepotřebujete-li žádné další balíčky související se síťováním, jako například rp-pppoe nebo DHCP klienta, pokračujte (konfigurací bootloaderu).

1.  Nástroje pro síť

Volitelně: instalace DHCP klienta

Požadujete-li, aby Gentoo automaticky nastavilo IP adresu Vašich síťových rozhraní, musíte nejprve nainstalovat DHCP klienta, například dhcpcd. Neučiníte-li tak nyní, nebudete se moci po instalaci připojit k Internetu!

Výpis kódu 1.1: Instalace dhcpcd

# emerge dhcpcd

Volitelně: instalace klienta PPPoE

Potřebujete-li pro připojení k síti rp-pppoe, nainstalujte jej:

Výpis kódu 1.1: Instalace rp-pppoe

# USE="-X" emerge rp-pppoe

Proměnná USE="-X" zabrání instalaci xorg-x11 jako závislosti (rp-pppoe obsahuje grafické nástroje; potřebujete-li je, můžete rp-pppoe překompilovat později a nebo nechat xorg-x11 nainstalovat teď, což však zabere poměrně hodně času).

Volitelně: Nástroje pro RAID na systémech IBM

Používáte-li SCSI RAID na systémech založených na POWER5, měli byste zvážit instalaci balíčku iprutils, který mimo jiné umožňuje pracovat s diskovým polem, zkontrolovat stav disků v polích nebo aktualizovat mikrokód.

Výpis kódu 1.1: Instalace iprutils

# emerge iprutils

Nyní pokračujte (konfigurací bootloaderu).

Aktualizace: 21. listopad 2005

Poslední aktualizace původni verze tohoto dokumentu: 16. prosinec 2013

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2014 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.