Gentoo Logo

1.  Správa sítě

Pokud s počítačem často cestujete, pravděpodobně nemáte neustále k dispozici síťovou konektivitu. Může se proto hodit, pokud při zasunutí síťového kabelu nebo nalezení AP dojde k automatické aktivaci sítě.

Následuje přehled některých nástrojů, jež můžete s výhodou použít.

Poznámka: Ačkoli se tato část zaobírá pouze démonem ifplugd, existují i jeho alternativy, například quickswitch.

1.  ifplugd

ifplugd je démon, který spouští a zastavuje síťová rozhraní při zasunutí, resp. vypojení síťového kabelu. Také se dá použít k detekci úspěšného připojení k přístupovému bodu bezdrátové sítě nebo pro upozornění, když se další bod objeví v dosahu.

Výpis kódu 1.1: Instalace ifplugd

# emerge sys-apps/ifplugd

Konfigurace pro ifplugd je rovněž poměrně přímočará. Konfigurační soubor je umístěn v /etc/conf.d/ifplugd. Pro vysvětlení funkce jednotlivých proměnných vás odkážeme na manuálovou stránku — man ifplugd.

Výpis kódu 1.1: Ukázková konfigurace ifplug

# Jaká rozhraní chceme monitorovat?
INTERFACES="eth0"

AUTO="no"
BEEP="yes"
IGNORE_FAIL="yes"
IGNORE_FAIL_POSITIVE="no"
IGNORE_RETVAL="yes"
POLL_TIME="1"
DELAY_UP="0"
DELAY_DOWN="0"
API_MODE="auto"
SHUTDOWN="no"
WAIT_ON_FORK="no"
MONITOR="no"
ARGS=""

# Nastavení specifická pro jednotlivá rozhraní. Tyto hodnoty mají
vetší prioritu než výše zmíněná globální nastavení.
MONITOR_wlan0="yes"
DELAY_UP_wlan0="5"
DELAY_DOWN_wlan0="5"

Aktualizace: 22. prosinec 2005

Poslední aktualizace původni verze tohoto dokumentu: 17. prosinec 2013

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2014 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.