Gentoo Logo

1.  Pro začátek

Poznámka: Dále budeme předpokládat, že máte správně nastavené jádro, zejména moduly pro váš hardware, a že víte, jaké jméno rozhraní dostala vaše síťová karta. Konfigurovanému rozhraní budeme říkat eth0, ačkoli může stejně dobře jít o eth1, wlan0 atd.

Poznámka: Další popis platí pouze pro baselayout-1.11.11 a novější.

Aby se init skripty síťovým rozhraním vůbec zaobíraly, RC systém se o něm musí dozvědět, proto je potřeba v adresáři /etc/init.d vytvořit symbolický odkaz z net.lo na net.eth0:

Výpis kódu 1.1: Symlink z net.eth0 na net.lo

# cd /etc/init.d
# ln -s net.lo net.eth0

RC systém Gentoo nyní o rozhraní ví, avšak zatím mu není jasné, jak má vaše rozhraní nastavit. Veškerá konfigurace sítě se provádí v /etc/conf.d/net. Pro statickou adresu či DHCP může tento soubor vypadat hodně jednoduše:

Výpis kódu 1.1: Ukázky /etc/conf.d/net

# Pro DHCP
config_eth0=( "dhcp" )

# Pro statickou IP adresu zapsanou ve formátu CIDR
config_eth0=( "192.168.0.7/24" )
routes_eth0=( "default via 192.168.0.1" )

# Pro statickou IP adresu zapsanou pomocí masky sítě
config_eth0=( "192.168.0.7 netmask 255.255.255.0" )
routes_eth0=( "default gw 192.168.0.1" )

Poznámka: Pokud pro rozhraní neurčíte žádnou konfiguraci, automaticky se použije DHCP.

Poznámka: CIDR je zkratka z Classless InterDomain Routing. Původně byly IPv4 adresy rozděleny do skupin A, B, C a D, tento systém však nepočítal s masivním rozvojem Internetu a záhy mu začalo hrozit vyčerpání nových unikátních adres. Adresovací schéma CIDR umožňuje jedné IP adrese označit celý rozsah. CIDR IP adresa vypadá jako běžná IP adresa, avšak končí lomítkem a číslem, například 192.168.0.0/16. CIDR je popsáno v RFC 1519.

Rozhraní je nakonfigurováno, můžeme jej tedy zkusit spustit a zastavit:

Výpis kódu 1.1: Spuštení a zastavení síťového rozhraní

# /etc/init.d/net.eth0 start
# /etc/init.d/net.eth0 stop

Důležité: Během ladění sítě se může hodit nastavit zobrazování detailních zpráv pomocí deklarace RC_VERBOSE="yes" v souboru /etc/conf.d/rc.

Poté, co jste si ověřili, že se rozhraní dá spustit a zastavit ručně, budete pravděpodobně chtít zařídit jeho automatickou aktivaci při bootu. Druhý příkaz řekne systému init skriptů, aby spustil všechno, co má v aktuálním runlevelu běžet, a přitom neběží.

Výpis kódu 1.1: Spouštení síťového rozhraní při bootu

# rc-update add net.eth0 default
# rc

Aktualizace: 22. prosinec 2005

Poslední aktualizace původni verze tohoto dokumentu: 6. květen 2013

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2014 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.