Gentoo Logo

1.  Konfigurace Portage

Jak již bylo řečeno, Portage je konfigurovatelné pomocí mnoha proměnných nastavovaných v souboru /etc/make.conf. Více informací získáte z jeho manuálové stránky:

Výpis kódu 1.1: Manuálová stránka make.conf

$ man make.conf

1.  Parametry pro sestavování balíčků

Volby pro konfiguraci a kompilaci

Portage předává kompilátorům a konfiguračním skriptům tyto proměnné:

  • CFLAGS a CXXFLAGS určují volby kompilátoru pro překlady zdrojových kódů v C a C++
  • CHOST určuje "build host" pro skript ./configure
  • MAKEOPTS je předán programu make a většinou se používá pro nastavení paralelizace během překladu. Více informací je k dispozici v manuálové stránce příkazu make.

Proměnná USE je během této části také používána, avšak již byla vysvětlena v minulých kapitolách.

Parametry pro instalaci do systému

Poté, co Portage nainstaluje do systému novou verzi balíčku, odstraní staré soubory patřící původní verzi. Uživatel má možnost během pěti sekund tuto akci přerušit; tato doba se konfiguruje proměnnou CLEAN_DELAY.

1.  Ochrana konfiguračních souborů

Chráněné adresáře

Při instalaci nové verze balíčku přepíše Portage staré soubory pouze tehdy, pokud nejsou umístěny v chráněném adresáři. Tato umístění jsou definovaná proměnnou CONFIG_PROTECT, seznam je oddělovaný mezerou.

Soubor, který by měl přepsat existující v chráněném adresáři, je přejmenován a uživatel je na přítomnost nového souboru (pravděpodobně konfiguračního) upozorněn.

Zjistit, jaké adresáře jsou chráněny, můžete z výstupu příkazu emerge --info:

Výpis kódu 1.1: Zjištění nastavení CONFIG_PROTECT

$ emerge --info | grep 'CONFIG_PROTECT='

Více informací o ochraně konfiguračních souborů je k dispozici přes emerge:

Výpis kódu 1.1: Více informací o ochraně konfiguračních souborů

$ emerge --help config

Vynechání adresářů

Pro vyřazení ochrany některých podadresářů můžete použít proměnnou CONFIG_PROTECT_MASK.

1.  Volby pro stahování

Umístění serverů

Nejsou-li požadované informace či data k dispozici ve vašem systému, Portage je stáhne z Internetu. Jména serverů jsou nastavena v následujících proměnných:

  • GENTOO_MIRRORS obsahuje seznam serverů, ze kterých se stahují zdrojové kódy (distfiles)
  • PORTAGE_BINHOST určuje umístění serverů nabízejících předkompilované balíčky

Konečně třetí proměnná určuje rsync server, ze kterého je aktualizován strom Portage:

  • SYNC určuje umístění, ze kterého Portage stahuje strom Portage

Proměnné GENTOO_MIRRORS a SYNC mohou být nastaveny automaticky pomocí aplikace mirrorselect. Před jejím použitím ji budete muset nainstalovat (emerge mirrorselect). Pro více informací viz nápovědu:

Výpis kódu 1.1: Více informací o mirrorselectu

# mirrorselect --help

Pokud potřebujete na Internet přistupovat přes proxyserver, použijte proměnné HTTP_PROXY, FTP_PROXY a RSYNC_PROXY.

Přikazy pro stahování

Ve výchozím nastavení používá Portage pro stahování souborů wget. Toto chování můžete změnit proměnnou FETCHCOMMAND.

Portage umí pokračovat ve stahování částečně stažených zdrojových kódů. Ve výchozím nastavení opět používá wget, změnu můžete provést v proměnné RESUMECOMMAND.

Ujistěte se, že FETCHCOMMAND i RESUMECOMMAND uloží soubor do správného místa. Uvnitř těchto proměnných můžete použít \${URI} a \${DISTDIR} jako odkaz na původní adresu a cílový adresář.

Také můžete definovat programy podle použitého protokolu - FETCHCOMMAND_HTTP, FETCHCOMMAND_FTP, RESUMECOMMAND_HTTP, RESUMECOMMAND_FTP a tak dále.

Nastavení rsync

Příkaz rsync, který Portage používá pro aktualizaci stromu Portage, změnit nemůžete, avšak celý proces můžete ovlivnit:

  • proměnná RSYNC_EXCLUDEFROM odkazuje na soubor obsahující seznam balíčků a/nebo kategorií, jež budou během aktualizace ignorovány
  • RSYNC_RETRIES říká, jak dlouho se má rsync pokoušet připojit na server specifikovaný proměnnou SYNC, než to vzdá; výchozí hodnota je 3
  • RSYNC_TIMEOUT určuje čas v sekundách, po kterém dojde v případě spojení vyprší, není-li aktivní. Výchozí hodnota je 180, ale majitelé slabších počítačů nebo uživatelé dialupu ji možná budou chtít nastavit na 300 či výš.

1.  Gentoo konfigurace

Výběr větve

Větev můžete změnit pomocí proměnné ACCEPT_KEYWORDS; výchozí hodnota je stabilní větev pro vaší architekturu. Více informací o této problematice najdete v další kapitole.

Možnosti Portage

Různé možnosti můžete aktivovat pomocí proměnné FEATURES. Tyto volby byly popsány v minulých kapitolách, zejména (možnosti Portage).

1.  Chování Portage

Správa prostředků

Pomocí proměnné PORTAGE_NICENESS můžete změnit hodnotu nice, se kterou bude Portage spouštět další procesy. Tato proměnná se přičítá k aktuální hodnotě nice.

Pro více informací o nice se podívejte na jeho manuálovou stránku:

Výpis kódu 1.1: Více informací o nice

$ man nice

Chování výstupu

Proměnná NOCOLOR určuje, zdá má Portage zakázat používání barevného výstupu (výchozí hodnota je "false", čili zobrazování barev).

Aktualizace: 22. leden 2005

Poslední aktualizace původni verze tohoto dokumentu: 17. prosinec 2013

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2014 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.