Gentoo Logo

1.  Použití podskupiny stromu Portage

Vyjmutí balíčků/kategorií

Je možné selektivně aktualizovat pouze některé kategorie/balíčky a jiné přeskočit pomocí jejich vyloučení z rsync během emerge --sync.

Do souboru /etc/make.conf musíte přidat proměnnou RSYNC_EXCLUDEFROM, jež bude odkazovat na soubor obsahující seznam přeskakovaných objektů.

Výpis kódu 1.1: Odkaz na soubor s nastavením v /etc/make.conf

RSYNC_EXCLUDEFROM=/etc/portage/rsync_excludes

Výpis kódu 1.1: Vynechání všech her — nastavení /etc/portage/rsync_excludes

games-*/*

To však může vést k problémům se závislostmi, protože některé balíčky mohou záviset na nových, ale nesynchronizovaných balíčcích.

1.  Přidávání neoficiálních ebuildů

Definování překryvného adresáře Portage

Můžete chtít, aby Portage použil ebuildy, které nejsou oficiálně dostupné ve stromu Portage. Vytvořte nový adresář (např. /usr/local/portage), ve kterém budete ukládat ebuildy třetích stran; použijte stejnou adresářovou strukturu, jako má oficiální strom Portage.

Poté nastavte PORTDIR_OVERLAY v /etc/make.conf tak, aby odkazovala na právě vytvořený adresář. Pokud nyní použijete Portage, bude brát ebuildy z tohoto adresáře do úvahy, aniž by je smazalo nebo přepsalo, až příště spustíte emerge --sync.

Práce s více překryvnými adresáři

Pokročilým uživatelům, kteří vyvíjejí software ve více překryvných adresářích, testují balíčky před jejich uvedením do oficiálního stromu Portage nebo prostě těm, kdo chtějí používat neoficiální ebuildy z více zdrojů, se může hodit balíček app-portage/gentoolkit-dev a jeho nástroj gensync, který pomáhá udržovat více repozitářů aktuálních.

gensync umí aktualizovat všechny repozitáře najednou, případně pouze vámi vybrané. Každý repozitář by měl mít v adresáři /etc/gensync/ samostatný soubor .syncsource obsahující informace jako umístění repozitáře, jeho jméno, identifikátor atd.

Předpokládejme, že používáte dva doplňkové překryvné adresáře - java pro Javové ebuildy, které se ještě vyvíjejí, a entapps pro aplikace lokálně vývíjené pro potřeby vaší společnosti. Oba můžete aktualizovat tímto příkazem:

Výpis kódu 1.1: Použití gensync pro aktualizaci více repozitářů

# gensync java entapps

1.  Software mimo Portage

Použití Portage s jiným softwarem

V některých případech můžete chtít konfigurovat, instalovat a udržovat software sami, bez automatické asistence Portage, i když jsou balíčky ve stromu Portage dostupné; mezi časté případy patří zdrojové kódy jádra nebo ovladače nvidia. Portage se dá snadno nakonfigurovat tak, aby vědělo, že je daný balíček v systému nainstalován ručně; tento proces se nazývá injecting (český ekvivalent by mohlo být například "vkládání") a Portage jej podporuje díky souboru /etc/portage/profile/package.provided.

Například pokud chcete informovat Portage o tom, že jste si sami nainstalovali vanilla-sources-2.6.11.6, přidejte do /etc/portage/profile/package.provided následující řádku:

Výpis kódu 1.1: Ukázka řádku v package.provided

sys-kernel/vanilla-sources-2.6.11.6

Aktualizace: 25. listopad 2005

Poslední aktualizace původni verze tohoto dokumentu: 12. listopad 2012

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2014 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.