Gentoo Logo

1.  etc-update

etc-update je nástroj usnadňující slučování souborů ._cfg0000_<jméno>. Poskytuje interaktivní rozhraní a je schopen automaticky zpracovat triviální změny. Soubory ._cfg0000_<jméno> vytváří Portage v případě, že chce přepsat soubor z adresáře uvedeného v proměnné CONFIG_PROTECT.

Použití etc-update je poměrně jednoduché:

Výpis kódu 1.1: Spuštění etc-update

# etc-update

Po zpracování triviálních rozdílů vám bude předložen seznam chráněných souborů, které by Portage chtělo přepsat. Vespodu uvidíte přehled možných voleb:

Výpis kódu 1.1: Možnosti nabízené skriptem etc-update

Please select a file to edit by entering the corresponding number.
       (-1 to exit) (-3 to auto merge all remaining files)
              (-5 to auto-merge AND not use 'mv -i'):

Zadáte-li -1, etc-update se ukončí, aniž by provádělo další změny. Zadáte-li -3 nebo -5, všechny uvedené soubory budou nahrazeny novější verzí; je proto velmi důležité, abyste nejdříve zpracovali soubory, jež nechcete automaticky přepsat. To zařídíte zadáním čísla uvedeného vlevo vedle názvu souboru.

Jako příklad zde vybereme konfigurační soubor /etc/pear.conf:

Výpis kódu 1.1: Aktualizace specifického konfiguračního souboru

Beginning of differences between /etc/pear.conf and /etc/._cfg0000_pear.conf
[...]
End of differences between /etc/pear.conf and /etc/._cfg0000_pear.conf
1) Replace original with update
2) Delete update, keeping original as is
3) Interactively merge original with update
4) Show differences again

Nyní můžete vidět rozdíly mezi oběma verzemi daného souboru. Pokud si myslíte, že nová verze může být bez obtíží použita, zadejte 1. Myslíte-li si, že aktualizace není zapotřebí nebo neposkytuje nové či jinak užitečné informace, zmáčkněte 2. Chcete-li interaktivně aktualizovat současný konfigurační soubor, zadejte 3.

Není potřeba, abychom zde dále rozvíjeli interaktivní sloučení souborů. Pro úplnost si uvedeme seznam možných příkazů, které můžete použít. Uvítáni jste dvěma řádky (jedním původním a dalším z nového souboru) a výzvou, na kterou máte napsat jeden z následujících příkazů:

Výpis kódu 1.1: Příkazy dostupné pro interaktivní sloučení

ed:   editace, poté použití obou verzí, každá s hlavičkou
eb:   editace, poté použití obou verzí
el:   editace, poté použití levé verze
er:   editace, poté použití pravé verze
e:   editace nové verze
l:   použije levou verzi
r:   použije pravou verzi
s:   tiše vloží společné řádky
v:   ukecaně vloží společné řádky
q:   konec

Až dokončíte aktualizaci důležitých konfiguračních souborů, budete moci automaticky zaktualizovat všechny zbývající. etc-update se ukončí, až neobjeví žádné další soubory k aktualizaci.

1.  dispatch-conf

Použijete-li dispatch-conf, budete moci slučovat změny v souborech a udržovat historii změn; dispatch-conf ji ukládá jako patche nebo pomocí systému pro kontrolu revizí (RCS).

Stejně jako s etc-update můžete i s tímto nástrojem zachovat současnou verzi, použít nový soubor, editovat stávající či interaktivně sloučit změny. dispatch-conf má však další dobré vlastnosti:

 • automatické sloučení konfiguračních souborů, které pouze mění komentáře
 • automatické sloučení konfiguračních souborů, které se liší pouze v mezerách a pod. (whitespace)

Ujistěte se, že nejprve zeditujete soubor /etc/dispatch-conf.conf a vytvoříte adresář odkazovaný proměnnou archive-dir.

Pro více informací si prosím přečtěte manuálovou stránku příkazu dispatch-conf:

Výpis kódu 1.1: Čtení manuálové stránky příkazu dispatch-conf

$ man dispatch-conf

1.  quickpkg

quickpkg můžete vytvořit archiv balíčků, které jsou již v systému nainstalovány, a použít je jako předkompilované balíčky. Spuštění příkazu quickpkg je jednoduché, pouze přidáte jméno balíčků, které chcete archivovat.

Například pro archivaci curl, arts a procps:

Výpis kódu 1.1: Ukázkové použití quickpkg

# quickpkg curl arts procps

Předkompilované balíčky budou uloženy v $PKGDIR/All (ve výchozím nastavení /usr/portage/packages/All) a symbolické odkazy na ně vedoucí se vytvoří v $PKGDIR/<kategorie>.

Aktualizace: 28. červenec 2005

Poslední aktualizace původni verze tohoto dokumentu: 4. říjen 2010

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2014 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.