Gentoo Logo
Gentoo Spaceship

Get Started
Gentoo Handbook
Downloads

News
Security Announcements
Calendar
Infrastructure Status

Documentation
Gentoo Handbook
Featured Documentation
IBM dW/Intel article archive

Get Gentoo
Downloads
Mirrors

Community
Discussion Forums
IRC Channels
Mailing Lists
Report Issues
Planet (Blogs)
Online Package Database
Wiki
Contact Us
Sponsors

Get Involved
Report Issues
Help Wanted
Help maintaining packages
Discussion Forums
IRC Channels
Mailing Lists
Become a Developer
Offer Resources
Enhancement Proposals (GLEPs)
Source Repositories
Developer's Manual

Other
Developer List
Developer Map
Gentoo Stores
Projects

About
About Gentoo
Philosophy
Social Contract
Name and Logo Guidelines
Logos and themes
Screenshots
1.  Dokumentační zdroje

Dostupné jazyky

Naše dokumentace je dostupná v těchto jazycích:

angličtina | čeština | finština | francouzština | italština | korejština | němčina | polština | ruština | španělština |

Úvod

Vítejte do přehledu Gentoo dokumentačních zdrojů. Tato stránka podává rychlý výčet dokumentace, kterou nabízíme. Většina dokumentů je poskytována pod otevřenou dokumentační licencí Creative Commons - Attribution / Share Alike. Vše je také k dispozici v podobě vhodné pro tisk; abyste ji zobrazili, přidejte na konec URL ?style=printable. V pravém horním rohu každého dokumentu také najdete odkaz "Tisk".

Pokud najdete v naší dokumentaci nějaké chyby či máte připomínky, použijte prosím náš systém pro sledování chyb a vyplňte oznámení o chybě pro sekci "Documentation" nebo "Doc Other". Tyto chyby budou zpracovány členy Gentoo dokumentačního projektu.

Dokumentace

Všechny dostupné dokumenty jsou rozděleny do kategorií podle obsahu. Pro rychlý přehled veškeré dostupné dokumentace bez doplňujících informací použijte přehled dokumentace (doplněný o stručný popis), případně kompletní výpis.

2.  Dokumentace administrace systému

Všeobecná administrace systému

Používání UTF-8 v Gentoo: Tento návod po vysvětlení výhod Unicode, konkrétně kódování UTF-8, ukazuje, jak nastavit a používat znakovou sadu Unicode UTF-8 ve vašem Gentoo Linuxu.

Gentoo Security Handbook ¹: This handbook is a step-by-step guide for hardening Gentoo Linux.

Gentoo Linux Prelink Guide: This guide tells you how to make use of prelink support in Portage 2.0.46 and later.

Gentoo IPv6 Router Guide: This guide shows how to setup IPv6 on a Gentoo system. This includes establishing a tunnel with a tunnel broker, some basic DNS configuration and configuring clients to use the system to connect to IPv6 addresses.

Gentoo Linux Developer's guide to system testing with User-Mode Linux: This guide shows Gentoo Linux developers how to set up and use user-mode linux for testing potentially system-breaking changes.

Lokalizace Gentoo Linuxu: Tato příručka by měla pomoci uživatelům lokalizovat jejich systém Gentoo do jakýchkoli evropských podmínek, včetně použití měnového symbolu Euro. Český překlad se zabývá českým nastavením.

Gentoo Linux Cron Guide: This guide describes how to setup and use cron.

Aktualizace jádra v Gentoo Linuxu: Tento dokument popisuje proces aktualizace jádra na novější verzi.

Gentoo Sudo(ers) Guide: When you want some people to perform certain administrative steps on your system without granting them total root access, using sudo is your best option. With sudo you can control who can do what. This guide offers you a small introduction to this wonderful tool.

Gentoo Man Guide: This guide shows how to navigate man pages using man.

Gentoo Info Guide: This guide is meant to show how to navigate info pages using the info command.

Gentoo Linux Kernel Configuration Guide: This document aims to introduce the concepts of manual kernel configuration, and to detail some of the most common configuration pitfalls.

zsh Configuration and Installation Guide: This guide shows how to install and configure zsh quickly. After reading this document you will be able use many zsh features such as advanced tab-completion, command correction and prompt management.

Specifické administrační příručky

MySQL Startup Guide: This document helps a user set up and use MySQL.

PostgreSQL Quick Start Guide: This is a quick start guide to PostgreSQL. It covers emerging PostgreSQL and configuring it. This is complementary to the official documentation, but does not supplant it.

Diskless Nodes with Gentoo: This HOWTO will help you create setup diskless nodes with Gentoo Linux.

Distcc v Gentoo: Tento dokument má být návodem, jak použít distcc v Gentoo.

DistCC Cross-compiling Guide: This guide shows you how to set up distcc for cross-compiling across different processor architectures.

Průvodce devfs: V tomto dokumentu naleznete informace o tom, co je vlastně devfs a jak s ním pracovat.

Gentoo udev Guide: This document explains what udev is and how you can use udev to fit your needs.

Tiskneme s Gentoo: Tento dokument se věnuje instalaci a správě tiskáren s použitím CUPS a Samby. Popisuje instalaci místních (lokálních) i vzdálených (síťových) tiskáren a tisk na zařízeních sdílených z ostatních operačních systémů.

Gentoo Linux OpenAFS Guide: This guide shows you how to install an OpenAFS server and client on Gentoo Linux.

Virtual Mailhosting System with Postfix Guide: This document details how to create a virtual mailhosting system based upon postfix, mysql, courier-imap, and cyrus-sasl.

Gentoo mailfiltering gateway guide: This guide is step-by-step guide for installing spam fighting technologies for Postfix. Among them Amavisd-new using Spamassassin and ClamAV, greylisting and SPF.

netqmail/vpopmail Virtual Mail Hosting System Guide: This document details how to create a mail hosting system based upon netqmail, vpopmail, courier-imap, mysql, and horde's imp.

Gentoo Linux based Netboot HOWTO: Guide for setting up a netboot server for use with the Gentoo/SPARC netboot installation images.

OpenBoot PROM (OBP) Reference: The OpenBoot PROM (OBP) Reference provides a list of useful OBP commands that can help when booting, configuring and performing diagnostics upon Sun SPARC hardware and clones.

Gentoo Samba3/CUPS HOWTO: Setup, install and configure a Samba server under Gentoo that shares files and printers without the need to install drivers.

Home Router Guide: This document details how to turn an old Gentoo machine into a router for connecting your home network to the internet.

Compilation Optimization Guide: This guide provides an introduction to optimizing compiled code using safe, sane CFLAGS and CXXFLAGS. It also as describes the theory behind optimizing in general.

Gentoo Linux-VServer Howto ¹: In this Howto you will learn to setup a basic virtual server using the Linux-VServer Technology

Java v Gentoo: Tento průvodce představí Javu uživatelům a vývojářům a vysvětlí, jak ji použít v Gentoo Linuxu.

Baselayout and OpenRC Migration Guide: This guide shows you how to migrate from baselayout-1 to baselayout-2 and OpenRC.

Multipathing for Gentoo: This document teaches you how to set up multipathing services for data storage.

Gentoo Linux Keychain Guide: This document describes how to use ssh shared keys along with the keychain program. It assumes basic knowledge of public key cryptography.

High Performance Computing on Gentoo Linux: This document was written by people at the Adelie Linux R&D Center <http://www.adelielinux.com> as a step-by-step guide to turn a Gentoo System into a High Performance Computing (HPC) system.

Troubleshooting Apache ¹: This document covers a number of ways to figure out how to fix your Apache installation when things are not working correctly.

Upgrading Apache ¹: This document describes the procedure end-users should follow to safely upgrade their apache installation.

Upgrade guide to MySQL 4.* or 5.0.*: The MySQL herd is proud to announce that MySQL 5.0 will soon be found in Gentoo's stable tree. This document describes how to upgrade to MySQL 4.* and to 5.0.*.

"Unslotting" a slotted MySQL Installation: This document describes how to go back to an unslotted MySQL.

Gentoo GCC Upgrade Guide: This document will guide the user through the process of upgrading GCC.

Changing the CHOST variable: This document explains how to change the CHOST variable of an existing system.

Upgrading PHP: This document describes how PHP is set up in Gentoo.

Jffnms Installation and Setup Guide: This guide shows you how to proceed with the post installation setup of Jffnms, a network management and monitoring system, and how to monitor your systems with it.

Gentoo vpnc HOWTO: This document details how to connect your workstation to a Cisco VPN concentrator utilizing vpnc to manage the connection.

How to get meaningful backtraces in Gentoo: This guide is meant to provide users with a simple explanation of why a default Gentoo installation does not provide meaningful backtraces and how to set it up to get them.

Configuring Gentoo with Xen: This guide describes how to start using Xen on your Gentoo system


¹ Nepřeložené souboryAktualizace: 27. březen 2015

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.