Gentoo Logo

Upozornění : Tento dokument již neplatí a není udržován.


Java v Gentoo

Obsah:

1.  Co je Java?

Přehled

Java je programovací jazyk vyvinutý inženýry ze Sun Microsystems. Jazyk je objektově orientovaný a navržený pro běh na různých platformách bez nutnosti zbytečného překompilovávání kódu. Ačkoli Java může být zkompilována jako nativní program, velká část popularity Javy může být připsána její přenositelnosti spolu s vlastnostmi jako garbage collection. Schopnost zkompilovat program jednou a spustit jej na různých platformách je dosažena přes použití just-in-time kompileru (JIT), který zkompiluje Javovský bajtkód do nativního kódu, když je daný program spuštěn.

Aby fungovaly Javovské bajtkódy, je třeba mít nainstalováno JRE (Java Runtime Environment). JRE poskytuje kromě jiného jádro knihoven, platformě nezávislý Java Virtual Machine a zásuvné moduly pro prohlížeče. JDK (Java Development Kit) přidává programovací nástroje, jako třeba bajtkód kompiler a debugger.

2.  Instalace JRE/JDK

Volby

Gentoo poskytuje řadu JRE a JDK verzí. Můžete si vybrat z těchto alternativ:

  • blackdown-jre a blackdown-jdk, Blackdown Java Kit
  • sun-jre-bin a sun-jdk, Sun Java Kit
  • ibm-jre-bin a ibm-jdk-bin, IBM Java Kit
  • compaq-jre a compaq-jdk, Compaq Java Kit pro Alpha/Linux/GNU
  • jrockit-jdk-bin, BEA WebLogic's J2SE Development Kit

Standardní dvojice je Blackdown JRE/JDK, která je dostupná bez jakýchkoli starostí o registraci.

Sun JRE/JDK i IBM JRE/JDK jsou obecně rychlejší, ale jejich získání dá trochu víc práce, jelikož je požadováno přečtení a souhlas s jejich licencí ještě před stažením (IBM navíc vyžaduje registraci).

Naše ebuildy pro Sun a IBM JRE/JDK vás budou informovat, odkud se dají stáhnout.

Instalování Sun/IBM JRE/JDK

Když spustíte emerge =sun-jdk-1.4.2.06 nebo =ibm-jdk-bin-1.4.2, budete informováni, že si musíte aktuální tarbally stáhnout sami. Toto má co do činění s licenčními omezeními pro Sun JRE/JDK (licence vyžadující potvrzení kliknutím) a registračními záležitostmi s IBM JRE/JDK.

Poznámka: ibm-jdk-bin je v současnosti zamaskován, možná ho budete muset pro použití odmaskovat.

Měli byste stáhnout indikované soubory do /usr/portage/distfiles. Jakmile budete hotovi, můžete znovu spustit příkaz emerge, poté bude JRE/JDK správně nainstalováno do /opt.

3.  Konfigurace JRE/JDK

Přehled

Gentoo umožňuje mít nainstalováno paralelní verze JDK a JRE bez jejich vzájemných konfliktů.

Máte-li práva roota, můžete pomocí nástroje java-config nastavit výchozí JDK a JRE pro celý systém. Uživatelé si mohou nastavit své vlastní preference.

Nastavení výchozího JRE/JDK

Puštěním příkazu java-config --list-available-vms dostanete seznam všech dostupných JRE a JDK na svém systému. Zde je příklad výstupu:

Výpis kódu 3.1: Seznam dostupných VM

# java-config --list-available-vms
[blackdown-jdk-1.3.1] Blackdown JDK 1.3.1 (/etc/env.d/java/20blackdown-jdk-1.3.1)
[blackdown-jre-1.3.1] Blackdown JRE 1.3.1 (/etc/env.d/java/20blackdown-jre-1.3.1)
[ibm-jdk-1.3.0] IBM JDK 1.3.0 (/etc/env.d/java/20ibm-jdk-1.3.0)
[ibm-jdk-1.3.1] IBM JDK 1.3.1 (/etc/env.d/java/20ibm-jdk-1.3.1)
[ibm-jre-1.3.1] IBM JRE 1.3.1 (/etc/env.d/java/20ibm-jre-1.3.1)
[sun-jdk-1.4.0] Sun JDK 1.4.0 (/etc/env.d/java/20sun-jdk-1.4.0)

Jméno v hranatých závorkách "[]" je ID pro jednotlivé VM. Toto ID použijte jako parametr pro java-config --set-system-vm. Zde je příklad, jak nastavit systémový VM.

Výpis kódu 3.2: Nastavení systémového VM

# java-config --set-system-vm ibm-jdk-1.3.1
Now using IBM JDK 1.3.1 (/etc/env.d/java/20ibm-jdk-1.3.1)

Poznámka: Pro použití --set-system-vm budete muset být root.

Jakmile jste zadali java-config --set-system-vm s ID některého VM, budete potřebovat vygenerovat soubor /etc/profile.env. Můžete to udělat takto:

Výpis kódu 3.3: Regenerování /etc/profile.env

# env-update

Poté je třeba se znovu přihlásit nebo do vašeho prostředí znovu načíst /etc/profile.

Jako normální uživatel můžete použít příkaz java-config --set-user-vm, který vytvoří ~/.gentoo/java-env se všemi vyžadovanými proměnnými prostředí. Tento soubor byste měli načíst ze startovacího skriptu svého shellu (zpravidla ~/.bashrc).

4.  USE proměnné a Java

Nastavení USE proměnných

Pro více informací týkajících se USE proměnných si prosím přečtěte kapitolu USE proměnné z Gentoo Handbooku.

Proměnné

  • Hodnota java přidá podporu Javy do mnoha různých programů.
  • Proměnná nsplugin přidá symbolický odkaz na javaplugin pro prohlížeče založené na Mozille (včetně Firefoxu), pokud používáte např. Blackdown Java Kit, IBM Java Kit nebo Sun Java Kit. Tuto proměnnou budete potřebovat pro prohlížení Java appletů v prohlížeči založeném na Mozille.

5.  Další zdroje

Off-line zdroje

  • manuálová stránka java-config
  • java-config --help
  • skript /usr/bin/java-config

Online zdrojeTisk

Aktualizace: 12. prosinec 2005

Původní verze tohoto dokumentu již není udržována

Shrnutí: Tento průvodce představí Javu uživatelům a vývojářům a vysvětlí, jak ji použít v Gentoo Linuxu.

Karl Trygve Kalleberg
Autor a Editor

Sven Vermeulen
Editor

Marcelo Góes
Editor

Jan Oppolzer
Překladatel

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.