Gentoo Logo

Upozornění : Tento dokument již neplatí a není udržován.


Tiskneme s Gentoo

Obsah:

1.  Tisk a Gentoo Linux

Používejte správné nástroje

Linux má výbornou podporu tiskáren; nejvhodnější nástroj pro tento úkol se nazývá CUPS (Common Unix Printing System). Od začátku tohoto projektu v roce 1999 byl způsob instalace a správy CUPS výrazně vylepšen.

V tomto dokumentu si popíšeme použití CUPS pro instalaci místních i vzdálených tiskáren. Nebudeme přiliš zabíhat do podrobností, neboť projekt CUPS má výbornou dokumentaci pro pokročilé použití.

2.  Konfigurace jádra

Úvod

Pokud chcete na svém počítači nainstalovat tiskárnu, musíte vědět, jak bude k počítači připojena - do lokálního portu, např. LPT nebo USB, nebo přes síť? A pokud přes síť, bude použit Internet Printing Protocol (IPP) nebo Microsoft Windows SMB-CIFS protokol (sdílení z Microsoft Windows)?

Několik následujících odstavců popisuje minimální požadovanou konfiguraci jádra. Tato nastavení jsou samozřejmě závislá na způsobu připojení vaší tiskárny, pro přehlednost jsme instrukce rozdělili:

Přejděte do adresáře /usr/src/linux a zadejte příkaz make menuconfig pro spuštění rozhraní konfigurace jádra. Konfiguraci jádra byste měli provést i případě, že jste pro sestavení jádra použili genkernel - ujistíte se tím, že jsou všechny důležité volby správně nastaveny.

V následujících příkladech budeme potřebnou podporu kompilovat přímo do jádra, ne jako moduly. Toto není podmínkou; pokud chcete, můžete snadno použít modulární podporu, potom ale nezapomeňte zavést příslušné moduly. V příkladech uvádíme konfiguraci pro jádra řady 2.6; uživatelé jader řady 2.4 možná budou muset hledat vhodná nastavení jinde.

Nyní přejděte do příslušné sekce a nastavte (nebo jen zkontrolujte) nastavení jádra.

Místní tiskárna (LPT)

Označení LPT port se obecně používá pro paralelní port tiskárny. Nejdříve musíte zapnout podporu pro paralelní port, potom PC paralelní port (pokud nepoužíváte SPARC architekturu), načež povolte podporu tiskáren s paralelním portem.

Výpis kódu 2.1: Konfigurace pro paralelní port

Device Drivers -->
 <*> Parallel port support
 <*>  PC-style hardware

Device Drivers -->
 Character Devices -->
  <*> Parallel printer support

V některých případech je nutné povolit další volby v sekci Parallel port support. Podrobnosti hledejte v nápovědě konfigurace jádra pod volbou Help.

A je to; ukončete konfiguraci jádra a zkompilujte jej. Nezapomeňte zkopírovat nový obraz jádra do /boot (a nezapomeňte /boot nejprve připojit, je-li to nutné) a upravte konfiguraci zavaděče systému. Poté restartujte počítač.

Pokračujte kapitolou Instalace a nastavení CUPS.

Místní tiskárna (USB)

Pro umožnění tisku přes USB je nutná podpora USB sběrnice a podpora USB tiskáren.

Výpis kódu 2.2: Konfigurace pro tiskárnu připojenou přes USB

Device Drivers -->
 USB Support -->
  <*> Support for Host-side USB
  (...)
  --- USB Host Controller Drivers
  (Vyberte typ ovladače podle typu USB řadiče. Pokud nevíte, který
   zvolit, zadejte z druhého teminálu "lspci -v | grep HCI")
  <*> EHCI HCD (USB 2.0) support ( or )
  <*> OHCI HCD support      ( or )
  <*> UHCI HCD (most Intel and VIA) support
  (...)
  <*> USB Printer support

A je to; ukončete konfiguraci jádra a zkompilujte jej. Nezapomeňte zkopírovat nový obraz jádra do /boot (a nezapomeňte /boot připojit, je-li to nutné) a upravte konfiguraci zavaděče systému. Poté restartujte systém.

Pokračujte kapitolou Instalace a nastavení CUPS.

Vzdálená tiskárna (IPP)

Pro umožnění tisku na vzdálené tiskárně přes Internet Printing Protocol je potřeba mít v jádře povolenou pouze podporu sítě. Předpokládáme, že tuto podporu již aktivní máte, pokračujte tedy kapitolou Instalace a nastavení CUPS.

Vzdálená tiskárna (SMB-CIFS)

Vaše jádro musí mít podporu SMB CIFS:

Výpis kódu 2.3: Konfigurace pro SMB-CIFS tiskárnu

File systems -->
 Network File Systems -->
  <*> SMB file system support (to mount Windows shares etc.)
  <*> CIFS support (advanced network file system for Samba, Windows and other CIFS compliant servers)

A je to; ukončete konfiguraci jádra a zkompilujte jej. Nezapomeňte zkopírovat nový obraz jádra do /boot (a nezapomeňte /boot připojit, je-li to nutné) a upravte konfiguraci zavaděče systému. Poté restartujte systém.

Pokračujte kapitolou Instalace a nastavení CUPS.

3.  Instalace a nastavení CUPS

Instalace

Instalace CUPS v Gentoo je hračka. CUPS má několik volitelných možností, které by vás mohly zajímat; pro jejich povolení nebo zakázání použijte příslušné USE proměnné.

USE proměnná Význam v CUPS
nls Podpora národních prostředí. Se zapnutou nls CUPS umožňuje vracet lokalizovaná hlášení, díky čemuž si můžete užívat CUPS ve svém rodném jazyce.
pam Pokud potřebujete autentizaci tiskových úloh prostřednictvím systému zásuvných autentizačních modulů (Pluggable Authentication Modules), touto USE proměnnou zapnete podporu PAM v CUPS.
samba Pokud chcete své místní tiskárny sdílet po síti pro počítače s OS Windows s použitím protokolu SMB-CIFS nebo pokud chcete používat tiskárny sdílené z počítačů s Windows, potřebujete podporu Samby.
slp V řízeném prostředí může být tiskárna pro ostatní přístupná jako služba. Díky protokolu SLP (Service Location Protocol) můžete snadno tuto službu v síti nalézt a nastavit. Nastavte tuto USE proměnnou, pokud vaše tiskárna je nebo má být dostupná jako služba.
ssl Pokud požadujete vzdálenou autentizaci a/nebo zabezpečení, musíte aktivovat podporu pro SSL (Secure Socket Layer), která umožňuje šifrované tiskové relace. Podpora SSL musí být dostupná na všech relevantních zařízeních ve vaší síti.

Zkontrolujte aktuální nastavení USE proměnných. Pokud chcete změnit nastavení pouze pro CUPS, přidejte požadované USE proměnné do /etc/portage/package.use.

Výpis kódu 3.1: Nastavení USE proměnných pro CUPS

# emerge -pv cups
[ebuild N   ] net-print/cups-1.1.23-r1 +nls +pam -samba -slp +ssl 0 kB

(Např. pro povolení podpory Samby v CUPS)
# vim /etc/portage/package.use
net-print/cups samba

Pokud jste spokojeni s výsledkem, nechte Portage nainstalovat CUPS.

Výpis kódu 3.2: Instalace CUPS

# emerge cups

V průběhu kompilace může být zobrazeno doporučení spustit rc-update add coldplug default, pokud máte USB tiskárnu a potřebnou podporu v jádře pouze jako moduly. Tímto zajistíte, že všechny USB moduly budou automaticky zavedeny během startu systému.

Pokud je tiskárna připojena přímo k portu vašeho počítače, musí být CUPS spuštěn automaticky při startu systému. Ujistěte se, že tiskárna je před startem CUPS k počítači správně připojena a zapnuta.

Výpis kódu 3.3: Automatické spouštění CUPS

# /etc/init.d/cupsd start
# rc-update add cupsd default

Nastavení

Výchozí nastavení CUPS, uložené v souboru /etc/cups/cupsd.conf, je dostačující pro většinu uživatelů. Přesto může být někdy nutné v něm provést určité změny.

V následujících odstavcích si popíšeme několik změn, které jsou potřeba nejčastěji:

Přístup ke vzdálené tiskárně

Pokud chcete, aby ostatní počítače mohly používat vaši tiskárnu prostřednictvím IPP, musíte výslovně povolit přístup k tiskárně v  /etc/cups/cupsd.conf. Pokud chcete tiskárnu sdílet prostřednictvím Samby, nemusíte zde nastavovat nic.

Otevřete soubor /etc/cups/cupsd.conf ve svém oblíbeném editoru a přidejte řádek Allow pro počítače, které mají mít přístup k vaší tiskárně. V následujícím příkladu povolíme přístup ze všech počítačů, jejichž IP adresy začínají 192.168.0.

Výpis kódu 3.4: Povolení vzdáleného přístupu k tiskárně

<Location />
Order Deny,Allow
Deny From All
Allow From 127.0.0.1
Allow From 192.168.0.*
</Location>

Vzdálená správa CUPS

Pokud máte zájem o vzdálenou správu, musíte povolit přístup ke správě CUPS i z jiných počítačů než jen z localhost. Upravte soubor /etc/cups/cupsd.conf a výslovně povolte přístup příslušným počítačům. V příkladu povolíme přístup počítači s IP adresou 192.168.0.3:

Výpis kódu 3.5: Povolení vzdáleného přístupu v /etc/cups/cupsd.conf

<Location /admin>
(...)
Order Deny,Allow
Deny From All
Allow From 127.0.0.1
Allow From 192.168.0.3
</Location>

Po provedení změn v /etc/cups/cupsd.conf nezapomeňte restartovat CUPS spuštěním /etc/init.d/cupsd restart.

Povolení podpory Windows PCL ovladačů

PCL ovladače posílají na tiskový server surová (RAW) data. Pro povolení tohoto typu tisku upravte soubor /etc/cups/mime.types a odkomentujte řádek application/octet-stream. Poté upravte soubor /etc/cups/mime.convs a odkomentujte řádek obsahující application/octet-stream.

Výpis kódu 3.6: Povolení podpory přímého (raw) tisku

# vim /etc/cups/mime.types
(Odkomentujte příslušný řádek tak, aby soubor obsahoval:)
application/octet-stream

# vim /etc/cups/mime.convs
(Odkomentujte příslušný řádek tak, aby soubor obsahoval:)
application/octet-stream   application/vnd.cups-raw  0  -

Po provedení změn v /etc/cups/cupsd.conf nezapomeňte restartovat CUPS spuštěním /etc/init.d/cupsd restart.

Nastavení vzdálené tiskárny

Je-li tiskárna připojena ke vzdálenému serveru s CUPS, můžete na svém počítači snadno nastavit používání takovéhoto zařízení úpravou souboru /etc/cups/client.conf.

Předpokládejme, že je tiskárna připojena k počítači tiskovyserver.mojedomena. Otevřete ve svém oblíbeném editoru soubor /etc/cups/client.conf a nastavte direktivu ServerName:

Výpis kódu 3.7: Úprava souboru client.conf

# vim /etc/cups/client.conf

(Nahraďte tiskovyserver.mojedomena jménem vašeho tiskového serveru)
ServerName tiskovyserver.mojedomena

Výchozí tiskárna pro váš počítač bude nastavena podle nastavení tiskového serveru. Pokud chcete nastavit jinou výchozí tiskárnu, použijte lpoptions:

Výpis kódu 3.8: Změna výchozí tiskárny

(Nejdříve vypíšeme dostupné tiskárny)
# lpstat -a
hpljet5p accepting requests since Jan 01 00:00
hpdjet510 accepting requests since Jan 01 00:00

(Nastavíme HP LaserJet 5P jako výchozí tiskárnu)
# lpoptions -d hpljet5p

4.  Nastavení tiskárny

Úvod

Pokud je tiskárna, jejíž nastavení chcete měnit, dostupná jako vzdálená tiskárna přes jiný tiskový server s CUPS, následující instrukce se vás netýkají a můžete přejít na kapitolu Nastavení vzdálené tiskárny.

Detekce tiskárny

Máte-li USB tiskárnu nebo pokud vaše tiskárna s paralelním portem byla v okamžiku startu počítače s OS Linux připojena a zapnuta, můžete informaci o úspěšné detekci tiskárny získat přímo z jádra. Jedná se však spíše o možnou indikaci než o nutnou podmínku.

Výpis kódu 4.1: Získání informací z jádra

(Pro tiskárnu s paralelním portem)
$ dmesg | grep -i print
parport0: Printer, Hewlett-Packard HP LaserJet 2100 Series

(Pro USB tiskárnu)
$ lsusb
(...)
Bus 001 Device 007: ID 03f0:1004 Hewlett-Packard DeskJet 970c/970cse

Instalace tiskárny

Pro instalaci tiskárny spusťte váš oblíbený www prohlížeč a zadejte adresu http://localhost:631. Přivítá vás webové rozhraní CUPS, odkud můžete spravovat celý tiskový systém.

Přejděte do Administration (Správa) a přihlaste se jako uživatel root. Po zobrazení rozhraní administrace klikněte na Add Printer (Přidat tiskárnu). Zobrazí se nová stránka, kde můžete zadat následující informace:

 • Spooler Name - stručné, ale jasné pojmenování tiskárny. Toto jméno by nemělo obsahovat mezery ani speciální znaky. Například pro tiskárnu HP LaserJet 5P můžete použít hpljet5p.
 • Location - místo, kde je tiskárna fyzicky umístěna (například ve vašem pokoji, v kuchyni vedle myčky nádobí,...). Ulehčíte si tím správu více tiskáren.
 • Description - popis tiskárny. Zde se většinou uvádí celý název použité tiskárny (například "HP LaserJet 5P").

Na další stránce budete dotázáni, na kterém zařízení tiskárna naslouchá. Bude vám nabídnuto několik možností. Následující tabulka uvádí některé možnosti, výpis však není úplný.

Zařízení Popis
AppSocket/HP JetDirect Toto speciální zařízení zajišťuje dostupnost síťových tiskáren přes HP JetDirect socket. Podporováno pouze některými tiskárnami.
Internet Printing Protocol (IPP nebo HTTP) Zvolte tuto možnost, pokud chcete přistupovat ke vzdálené tiskárně, a to buď přímo (IPP), nebo prostřednictvím HTTP.
LPD/LPR Host or Printer Zvolte tuto možnost, pokud se jedná o vzdálenou tiskárnu připojenou k LPD/LPR serveru.
Parallel Port #1 Zvolte tuto možnost, pokud máte tiskárnu připojenou k paralelnímu portu (LPT). Je-li tiskárna automaticky rozpoznána, je její jméno připojeno k názvu zařízení.
USB Printer #1 Zvolte tuto možnost, pokud máte tiskárnu připojenou k USB portu. Jméno tiskárny by mělo být automaticky připojeno k názvu zařízení.

Pokud instalujete vzdálenou tiskárnu, budete dotázáni na její URI:

 • Pro LPD tiskárny má URI tvar lpd://jméno/fronta
 • Pro HP JetDirect tiskárny má URI tvar socket://jméno
 • Tiskárny podporující IPP používají tvar ipp://hostname/printers/printername nebo http://hostname:631/ipp/queue syntax.

Na další stránce vyberte z nabídky výrobce a přesný typ tiskárny. Pro mnoho tiskáren je nabízeno více různých ovladačů. Buď zkuste některý z nich vybrat, nebo si v seznamu tiskáren na LinuxPrinting.org najděte, který ovladač je pro vás nejvhodnější. Později můžete zvolený ovladač snadno změnit.

Po výběru ovladače vám CUPS oznámí, že tiskárna byla do systému úspěšně přidána. Nyní můžete přejít na stránku pro správu tiskáren v administrátorském rozhraní a vybrat Configure Printer pro změnu nastavení tiskárny (rozlišení, formát papíru,...).

Testování a úprava nastavení tiskárny

Pro ověření funkčnosti tiskárny přejděte na stránku administrace tiskárny, vyberte svou tiskárnu a klikněte na Print Test Page (Vytisknout zkušební stránku).

Pokud tiskárna nepracuje právně, klikněte na Modify Printer (Upravit tiskárnu) pro úpravu nastavení tiskárny. Přivítá vás stejná stránka jako při první instalaci, místo přednastavených výchozích nastavení budou nyní zobrazeny naposledy použité údaje.

Pokud nevíte, proč tiskárna nefunguje, mohl by vám napovědět soubor /var/log/cups/error_log. V následujícím příkladu zjistíme chybu v přístupových právech, pravděpodobně kvůli nesprávnému nastavení direktivy Allow/etc/cups/cupsd.conf.

Výpis kódu 4.2: Hledání chyb v CUPS

# tail /var/log/cups/error_log
(...)
E [11/Jun/2005:10:23:28 +0200] [Job 102] Unable to get printer status (client-error-forbidden)!

Instalace nejvhodnějšího ovladače

Existuje mnoho ovladačů tiskáren; chcete-li zjistit, který je nejvhodnější pro vaši tiskárnu, navštivte stránku LinuxPrinting Printer List. Vyberte výrobce a typ tiskárny a podívejte se, který ovladač je na stránce doporučován. Například pro HP LaserJet 5P je doporučen ovladač ljet4.

Ze zmiňovaných stránek si stáhněte příslušný PPD soubor a uložte jej do adresáře /usr/share/cups/model a jako root spusťte /etc/init.d/cupsd restart. Tím se ovladač zpřístupní ve webovém rozhraní CUPS. Nyní proveďte změnu volby ovladače podle výše popsaného návodu.

5.  Používání zvláštních tiskových ovladačů

Úvod

Některé tiskárny vyžadují instalaci zvláštních ovladačů pro zprovoznění některých dodatečných služeb, které nejsou přístupné během základní instalace podle výše popsaného postupu. Tato kapitola se zabývá volbou tiskárny a jejím zprovozněním v Gentoo Linuxu.

Popsány jsou následující tiskárny a/nebo ovladače:

Ovladač Gimp-Print

gimp-print jsou vysoce kvalitní open source ovladače pro různé tiskárny Canon, Epson, HP, Lexmark, Sony, Olympus a pro PCL tiskárny podporované v CUPS, ghostscriptu, Gimpu a v dalších aplikacích.

Strom Portage obsahuje ebuild ovladače gimp-print; pro jeho instalaci použijte emerge. Tento ebuild pracuje s několika USE proměnnými, např. cups a ppds. Nejméně tyto dvě proměnné musejí být aktivované!

Výpis kódu 5.1: Instalace ovladače gimp-print

# emerge gimp-print

Po ukončení instalace pomocí emerge budou ovladače Gimp-Print dostupné ve webovém rozhraní CUPS.

Ovladač HPLIP

V rámci projektu HPLIP je vytvářen ovladač hpijs s podporou skenerů a nástroje pro různá multifunkční zařízení. Pro podporu tisku musíte mít aktivovanou USE proměnnou ppds.

Výpis kódu 5.2: Instalace ovladačů hplip

(Překontrolujte, že je povolena USE volba "ppds")
# emerge -vp hplip
These are the packages that I would merge, in order:

Calculating dependencies ...done!
[ebuild N  ] net-print/hplip-0.9.5 +X +cups +foomaticdb +ppds -qt -scanner -snmp +usb 9,255 kB

Total size of downloads: 9,255 kB

# emerge hplip
# /etc/init.d/hplip start
# /etc/init.d/cupsd restart
# rc-update add hplip default

Po ukončení instalace pomocí emerge budou tiskové ovladače dostupné ve webovém rozhraní CUPS.

Ovladač PNM2PPA

PPA je technologie firmy HP, která přesunuje nízkoúrovňové zpracování z tiskárny na počítač, což umožňuje výrobu levnějších tiskáren, zvyšuje se tím však zatížení počítače.

Pokud vám stránka LinuxPrinting doporučuje ovladač pnm2ppa jako nevhodnější volbu pro vaši tiskárnu, je třeba nainstalovat pnm2ppa filtr.

Výpis kódu 5.3: Instalace pnm2ppa filtru

# emerge pnm2ppa

Po instalaci stáhněte PPD soubor určený pro vaši tiskárnu z webu LinuxPrinting a umístěte jej do /usr/share/cups/model. Poté nastavte tiskárnu podle výše popsaného postupu.

6.  Tisk z a na Microsoft Windows

Nastavení Windows klienta pro IPP

Microsoft Windows podporují IPP (uživatelé Windows 9x a ME si musejí tuto podporu doinstalovat samostatně). Pro instalaci tiskárny, připojené k vašemu linuxovému počítači na MS Windows, spusťte průvodce Přidat tiskárnu a zvolte Síťová tiskárna. Až budete dotázáni na URI, zadejte cestu ve tvaru http://počítač:631/printers/fronta.

Ujistěte se, že příslušné počítače mají povolen přístup k tiskárně!

Nastavení Windows klienta pro tiskárny sdílené přes Sambu

Pro sdílení tiskárny v SMB-CIFS síti musíte mít nainstalovanou a správně nastavenou Sambu. Instalace a konfigurace Samby sice není předmětem tohoto dokumentu, ve stručnosti si popíšeme pouze ta nastavení Samby, která se týkají sdílení tiskáren.

Otevřete soubor /etc/samba/smb.conf ve svém oblíbeném editoru a přidejte do něj sekci [printers]:

Výpis kódu 6.1: Přidání sekce [printers]

[printers]
 comment   = Vsechny tiskarny
 path     = /var/spool/samba
 browseable  = no
 guest ok   = no
 writable   = no
 printable  = yes
 public    = yes
 printer name = hpljet5p

Nyní přejděte na začátek souboru smb.conf do sekce [global]. Najděte řádky obsahující nastavení printcap name a printing, hodnoty obou nastavte na cups:

Výpis kódu 6.2: Úprava sekce [global]

[global]
 (...)
 printcap name = cups
 printing   = cups

Ujistěte se, že máte v CUPS povolenou podporu Windows PCL ovladačů. Aby se změny projevily, restartujte službu smb.

Nastavení linuxového klienta pro Windows tiskový server

Nejdříve se ujistěte, že je ve Windows nastaveno sdílení požadované tiskárny.

Dále ve webovém rozhraní CUPS nastavte tiskárnu podle výše popsaného postupu. Všimněte si, že CUPS přidal další ovladač nazvaný Windows Printer via Samba (Tiskárna sdílená z Windows přes Sambu). Vyberte tento ovladač a zadejte URI tiskárny ve tvaru smb://uzivatel:heslo@pracovniskupina/server/nazevtiskarny nebo smb://server/nazevtiskarny.

7.  Aplikace související s tiskem

Úvod

Existuje mnoho nástrojů, které vám pomohou s nastavením tiskárny, použitím dalších tiskových filtrů, jiné přidávají nové funkce a možnosti tisku atd. V této kapitole je uvedeno několik z nich, výpis není úplný a nemá za cíl popisovat každý nástroj do detailu.

Gtk-LP - nástroj pro nastavení tiskáren založený na Gtk

S programem Gtk-LP můžete instalovat, upravovat a nastavovat vaši tiskárnu v samostatné Gtk aplikaci. Gtk-LP používá CUPS a nabízí všechny jeho standardní možnosti. Pokud se vám nelíbí webové rozhraní CUPS nebo pokud chcete samostatnou aplikaci pro provádění tiskových úloh, rozhodně Gtk-LP vyzkoušejte.

Pro instalaci Gtk-LP nainstalujte balíček gtklp:

Výpis kódu 7.1: Instalace Gtk-LP

# emerge gtklp

8.  Odstraňování chyb

Error: Unable to convert file 0 to printable format

Může se stát, že budete mít potíže s tiskem a v souboru /var/log/cups/error_log najdete něco takového, jako:

Výpis kódu 8.1: Záznam v logu

Unable to convert file 0 to printable format

Řešení je znova nainstalovat balíček ghostscript-esp, nyní s aktivovanou USE proměnnou cups. Můžete ji aktivovat globálně, nebo jenom pro balíček ghostscript-esp, viz:

Výpis kódu 8.2: Přidání cups do ghostscript-esp

# echo "app-text/ghostscript-esp cups" >> /etc/portage/package.use

Nyní znovu nainstalujte ghostscript-esp. Po dokončení kompilace nezapomeňte restartovat cupsd:

Výpis kódu 8.3: Restart cupsd

# /etc/init.d/cupsd restart


Tisk

Aktualizace: 20. březen 2006

Původní verze tohoto dokumentu již není udržována

Shrnutí: Tento dokument se věnuje instalaci a správě tiskáren s použitím CUPS a Samby. Popisuje instalaci místních (lokálních) i vzdálených (síťových) tiskáren a tisk na zařízeních sdílených z ostatních operačních systémů.

Sven Vermeulen
Autor

Joshua Saddler
Editor

Lukáš Svoboda
Překladatel

Jan Kundrát
Překladatel

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.