Gentoo Logo

Gentoo Linuxin Vastauksia Usein Kysyttyihin Kysymyksiin

Sisällysluettelo:

1.  Kysymykset

Aluksi

Huomaa, että moniin näistä kysymyksistä on vastattu jo Gentoon muissa ohjeissa. Tänne on vain koottu luetteloa usein kysytyistä kysymyksistä vastauksineen. Muista aina lukea Gentoon muita ohjeita ja järjestelmän ohjesivuja (elikkä man-sivuja), jotta saisit lisätietoa Gentoon ja Linuxin toiminnasta.

Aluksi

Asennus

Paketinhallinta

Käyttö

Ylläpito

Kehitys

Resursseja

2.  Aluksi

Miten Gentoo äännetään ja mitä se tarkoittaa?

Englannin sana gentoo äännetään vähän kuten jentuu tai dsentuu; suomeksi gentoon voi ääntää myös kirjoitusasun mukaisesti, kuten saattaisi odotaakin: gentoo tai kentoo.

Gentoo on erään pingviinirodun nimi. Pingviinien tieteellinen nimi on Pygoscelis papua, ja nimi Gentoo on falklandinsaarelaisten antama.

Miten Gentoo eroaa muista?

Gentoossa on käytössä BSD:n portsia matkiva Portage. Portage on joustava paketinhallinta ohjelmien asennukseen ja hallintaan. Se tukee käännösasetusten muuttamista (USE-asetuksin), ehdollisia riippuvuuksia, asennuksen esikatselua, turvallista asentamista (hiekkalaatikkoympäristön avulla), järjestelmäprofiileja asetustiedostosuojausta ja joitain muitakin ominaisuuksia.

Gentoolla voi rakentaa järjestelmän alusta asti omin asetuksin. Pakettien valinta on täysin vapaata. Vaihtoehtoja on tarjolla pilvin pimein. Tämän takia Gentoota nimitetään usein metadistribuutioksi.

Gentoon kehitys on aktiivista. Ebuildien (Gentoon pakettien) lisäksi koko järjestelmää kehitetään jatkuvasti. Ohjelmistopätsit lisätään Portagepuuhun nopeasti ja dokumentaatiota päivitetään päivittäin, Portageen tulee lisää ominaisuuksia koko ajan ja julkaisuversioitakin tulee toisinaan.

3.  Asennus

Järjestelmäni on hirveän epävakaa! Käytän GCC:ssä valitsimia "-O9 -ffast-math -fomit-frame-pointer -funroll-loops"-optimointeina; mikä mättää?

-O3:a suurempia arvoja ei hyödytä käyttää, sillä gcc:ssä ei ole nykyään tukeakaan sellaisille. Muut aggressiiviset optimoinnit saavat toisinaan myös aikaan konekielistä suorituskoodia, joka ei enää toimi odotetusti.

Ennen virheistä ilmoittamista pitää kokeilla CFLAGS-arvoa -march=<arkkitehtuuri> -O2.

Miten rootin tai käyttäjien salasanaa vaihdetaan?

Komento passwd muuttaa nykyisen käyttäjän salasanaa. Root voi muuttaa kenen tahansa salasanan komennolla passwd käyttäjänimi. Lisätietoa asetuksista löytää ohjesivulta komennolla man passwd.

Miten lisätään käyttäjiä?

Komennolla useradd gentoo järjestelmään lisätään käyttäjä gentoo. Tällä tavalla ei kuitenkaan pääse säätämään uuden käyttäjän oikeuksia, joten on usein parempi käyttää seuraavaa:

Koodilistaus 3.1: Useraddin käyttö

# useradd -m -G users,audio,wheel -s /bin/bash gentoo

Näin lisättäisiin käyttäjä gentoo, joka pystyy käyttämään ääniläaitteita (/dev/sound/*), rootin tunnusta (komennolla su). Oletuskuoreksi (engl. shell) tulee /bin/bash.

Miksen voi kirjautua rootiksi su-komennolla?

Turvallisuussyistä, vain wheel-ryhmään kuuluvat käyttäjät voivat kirjautua rootiksi. Jonkun käyttäjän saa lisättyä wheel-ryhmään gpasswd-komennolla:

Koodilistaus 3.2: Käyttäjän lisäys wheel-ryhmään

# gpasswd -a username wheel

Voiko Gentoon päivittää versiosta toiseen uudelleenasentamatta?

Gentoon eri versioillahan ei ole mitään varsinaista eroa, sen jälkeen kun asennukset on suoritettu. Gentoot 1.4:stä eteenpäin pohjautuvat glibc-2.3.x:ää uudempiin versioihin. Käytännössä emerge --sync; emerge -uDN world -komennoilla saa aikaan tuoreimman Gentoo-version. Oikeat eroavaisuudet Gentoo-versioiden välillä ovat asennustavoissa. Lisää tietoa löytyy oppaasta Gentoo Upgrading Guide.

Huomaa, että emerge -uDN world komento päivittää asennetut paketit riippuvuuksineen, muttei käännösriippuvuuksia, eli paketteja, joita tarvitaan vain asennusvaiheessa. Niiden päivittämiseksi pitää käyttää valitsinta --with-bdeps=y.

Kerneli ei käynnisty oikein, mitä teen?

Koko asennusta ei tarvitse uusia, mutta ytimen asennus pitää. Jos järjestelmässä vaikkapa olisi osoiot /dev/sda1 (/boot), /dev/sda3 (/) ja /dev/sda2 swappina:

Koodilistaus 3.3: Kernelin uudelleenasennus

Käynnistä asennus-CD
Liitä osiot:
# mount /dev/sda3 /mnt/gentoo
# mount /dev/sda1 /mnt/gentoo/boot
# swapon /dev/sda2
# mount -t proc none /mnt/gentoo/proc
Chroottaa ja päivitä asetukset:
# chroot /mnt/gentoo /bin/bash
# env-update && source /etc/profile
# cd /usr/src/linux
# make menuconfig
Tarkista valinnat ja asenna ydin uudelleen
# make && make modules_install
Kopioi uusi ytimen otos vanhan päälle:
# cp arch/i386/boot/bzImage /boot/<ytimen nimi>
Lilo pitää suorittaa jos se on käytössä; grub toimii ilmankin:
# /sbin/lilo
Poistu chrootista ja boottaa.
# exit
# umount /mnt/gentoo/proc /mnt/gentoo/boot /mnt/gentoo
# reboot

Jos taas ongelma on käynnistyslataimen, eikä ytimen, asetuksissa, se pitää tietenkin säätää kohdalleen. Uuudelleenasennus ei ole tällöin tarpeen.

Välipalvelin vaatii tunnistautumista?

Portage voi käyttää tätä automaattisesti, jos se on määritelty /etc/portage/make.conf:ssa:

Koodilistaus 3.4: /etc/portage/make.conf-asetukset wgetille

http_proxy="http://username:password@example.org:portnumber"
ftp_proxy="ftp://username:password@example.org:portnumber"
RSYNC_PROXY="rsync://username:password@example.org:portnumber"

Miten .isoja poltetaan?

ISOjen polttaminen tapahtuu jonkinlaisessa raakamuototilassa. Käytännössä siis niin, että tiedostoa ei polteta CD:lle tiedostona, vaan sen sisältö poltetaan CD:lle sellaisenaan.

CD-poltto-ohjelmia on loputtomasti, joten kaikkia ei täällä kuvata, mutta tässä muutamia suosituimpia.

  • EasyCD Creatorin valikosta File, Record CD from CD image. Valitaan Files of typeksi ISO image file ja etsitään poltettava tiedosto ja painetaan Open. Painikkeella Start recording ISO-data poltetaan CD:lle.
  • Nero Burning ROMissa ohitetaan velho, ja mennään File-valikon Burn Image -kohtaan. Tiedostojärjestelmästä haetaan poltettava tiedosto ja avataan se. Painikkeella Burn poltetaan CD.
  • Cdrecordin komento on cdrecord dev=/dev/sdc, jossa /dev/sdc on cd-aseman laitetiedosto. Viimeiseksi parametriksi tulee ISO-tiedosto.
  • K3B:llä valitaan ToolsCDBurn Image. Sitten haetaan ISO-tiedosto Image to Burn -alueelta ja painetaan Start.
  • Mac OS X Pantherissa käytetään Applications/Utilitiesin Disk Utilityä. Valikosta Images valitaan Open ja valitaan liitetty levyn otos pääikkunassa ja komento Burn valikosta Images.
  • Mac OS X Jaguarissa, Applications/Utilitiesin Disk copy, valitaan Burn Image File-valikosta, valitaan ISO ja poltetaan Burn-painikkeella.

Mitä CD:tä ja stagea tälle prosessorille käytetään?

Ensin pitää selvittää mikä prosessori on kyseessä. Jos se on vaikkapa Pentium-M, pitää vielä tietää, minkä prosessorisarjan kansssa se on yhteensopiva. Valmistajan sivustoilta yleensä löytyy tietoa, mutta joskus pelkkägooglaus auttaa :-).

Jos et ole varma mitä tehdä, ota pienin mahdollinen ratkaisu, kuten i686 PC:ille tai ihan generic.

Huomaa, että muitakin vaihtoehtoja on olemassa, kuin ne mille Gentoo tekee viralliset staget. GCC:n ohjeista löytyy tietoa asetuksesta -march.

Verkko ei toimi uudelleenkäynnistyksen jälkeen!

Ensin pitää tarkistaa että ydin tunnistaa verkkokortin. Ajamalla ifconfig -a pitäisi löytyä eth0 tai wlan0 (tms. langattomille verkoille). Tätä varten saattaa tarvita ladata ytimen moduuleja verkkokorttia varten. Siinä tapauksessa kannattaa lisätä tuo moduuli tiedostoon /etc/conf.d/modules.

Jos ytimestä on unohtunut verkkokortin ajurit, ne pitää käydä säätämässä uudelleen.

Jos ydin tunnista verkkokortin, mutta verkkoaseutkset hoidetana DHCP:llä, on mahdollista, että järjestelmästä puuttuu dhcpcd-paketti. Päästäksesi asentamaan dhcpcd:tä kannattaa käynnistää järjestelmä asennus-CD:ltä.

Järjestelmän pelastustoimenpiteistä kerrotaan lisää kappaleessa järjestelmän pelastus.

Käynnistys Windowsiin GRUBista tai LILOsta johtaa vain mustaan ruutuun?

Tunnettu ongelma. Windows ei käynnisty kuin ensimmäiseltä kovalevyltä, ja näyttää muussa tapauksessa pimeää ruutua. Tämän kiertämiseksi Windowsille pitää huijata, että kovalevy on ensimmäisenä. Tämä hoituu pienellä muokkauksella käynnistyslataimen asetuksista. Huomaa, että allaolevassa esimerkissä Gentoo on sda-laitteella (ensimmäisellä levyllä) ja Windows sdb:llä (toisella levyllä). Muokkaa esimerkkiä vastaamaan laitteistoasi.

Koodilistaus 3.5: Esimerkki Windowsin dualbootista grub.confissa

 title Windows XP
 map (hd1) (hd0)
 map (hd0) (hd1)
 rootnoverify (hd1,0)
 chainloader +1

Koodilistaus 3.6: Esimerkki Windowsin dualbootista lilo.confissa

 other=/dev/sdb1
 label=WindowsXP
 table=/dev/sdb
 map-drive = 0x80
 to = 0x81
 map-drive = 0x81
 to = 0x80

Tämä saa Windowsin luulemaan että se on käynnistymässä ykköslevyltä ja toimimaan moitteetta. Lisätietoja ongelmasta löytyy GRUBin englanninkielisestä ohjeesta ja ohjesivulta man lilo.conf.

Kuinka Gentoo asennetaan stage1- tai stage2-paketista?

Gentoon käsikirjassa kerrotaan vain stage3-asennus. Gentoolla on kuitenkin myös stage1- ja stage2-paketit. Näitä käytetään lähinnä järjestelmän kehitytstarkoituksiin (esim. Release engineering -tiimi käyttää stage1-pakettia julkaisuja tehdessään), eikä se sovellu yleiseen käyttöön. Stage3-paketista voi hyvin bootstrapata järjestelmän, jos vain on Internet-yhteys käytettävissä.

Bootstrappaus tarkoittaa käännösjärjestelmän (C-kirjaston ja kääntäjän) tekemistä. Bootstrappaaminen tehdään stage3-asennuksesta. Ennen ytimen asetusten tekoa pitää muokata skriptiä bootstrap.sh vastaamaan omia tarpeita ja sitten suorittaa se.

Koodilistaus 3.7: Järjestelmän bootstrappaus

# cd /usr/portage/scripts
# vi bootstrap.sh

# ./bootstrap.sh

Sitten voidaan kääntää kaikki järjestelmän keskeiset paketit uudella kääntäjällä. Ne pitää kääntää uudelleen, koska ne muuten jo sisältyivät stage3-pakettiin.

Koodilistaus 3.8: Keskeisten järjestelmäpakettien uudelleenasennus

# emerge -e system

Asennusta voi jatkaa ytimen asettamisesta. Tästä eteenpäin ei kuitenkaan voi käyttää GRP-paketteja enää.

4.  Paketinhallinta

Missä formaatissa paketit ovat?

Portagepuun paketit ovat ebuildeja; Gentoo on ports:mainen jakelu, joten asennus-skriptit (eli .ebuildit) ja Portage asentavat ohjelmistot lähdekoodeista. Valmiita binäärejä yleensä saa vain julkaisujen mukana ja valmiina otoksina. Kehityskäsikirjan ebuild-kappale kuvailee ebuildien muodon tarkemmin.

Binääri-ISO-julkaisuissa sovellusten otokset ovat .tbz2-muodossa (.tar.bz2-yhteensopiva muoto, johon on lisätty metadataa tiedoston loppuun).

Portage pystyy asentamaan myös RPM:istä, mutta ei ole mahdollista suoraan käyttää olemassaolevia RPM:iä pakettien asentamiseen.

Miten ./configure-vaiheen voi suorittaa itse?

Se ei ole aina aivan triviaalia, koska se vaatii Portagen toiminnan ymmärtämistä toimiakseen hyvin. Sen sijaan on suositeltavaa muokata ebuildia ja asettaa se overlayhin. Tämä tapa on paljon helpommin hallittavissa. Lisätietoja ohjeesta Ebuild HOWTO

Kuinka asennan emergellä palomuurin takaa?

Muokkaa /etc/portage/make.confin PROXY-asetuksia. Jollei se riitä, muuta asetuksia /etc/wget/wgetrc:stä, ja lisää sopivat http_proxy ja ftp_proxy.

Mitä jos rsync ei toimi?

Jos vastassa on palomuuri, joka ei salli rsync-liikennettä, on mahdollista käyttää ohjelmaa emerge-webrsync, joka hakee ja asentaa Portagen otoksen HTTP:n yli. Emerge-webrsync käyttää wgetiä, joten välipalvelimia voi käyttää myös.

Käytössä on vain hidas modeemiyhteys, voiko lähteet ladata muualla ja lisätä myöhemmin järjestelmään?

Varmasti. Komennolla emerge --pretend package näkee mitä ohjelmia asennettaisiin. Pakettien latauspaikat saa esiin komennolla emerge -fp package. Paketit voi ladata ja tuoda käytettäväksi millä vain tallennusvälineellä. Ne pitää vain kopioida hakemistoon /usr/portage/distfiles ja emerge package osaa poimia ne sieltä!

Asennettujen ohjelmien .tar.gz-paketit keräytyvät hakemistoon /usr/portage/distfiles/. Onko näitä turvallista poistaa tilaa viemästä?

Nämä tiedostot voi poistaa vapaasti. Jos käytössä on kuitenkin hidas yhteys, niitä kannattaa arkistoida jonkin aikaa: monet ebuildit saattavat käyttää samaa lähdepakettia, ja jos se on saatavilla valmiina ei sitä tarvitse hakea uudestaan verkosta.

Voit käyttää eclean-skriptiä paketista app-portage/gentoolkit hakemiston /usr/portage/distfiles/ ja muutaman muun puhdistamiseen. Lisätietoja ohjesivulta man eclean tai Gentoo-wikisivulta Gentoolkit.

Mitä hakemistossa /var/tmp/portage on? Voiko sen poistaa turvallisesti?

Käännettäessä Gentoo tallentaa lähdekoodit hakemistoon /var/tmp/portage. Hakemisto on turvallinen puhdistaa, jos emergeä ei suoriteta juuri sillä hetkellä.

5.  Käyttö

Miten suomalaisen näppäinkartan saa toimimaan?

Muokkaa KEYMAP-muuttujaa /etc/conf.d/keymapsissa. Myös muuttujia CONSOLETRANSLATION ja CONSOLEFONT joutuu muuttamaan, jotta ääkköset ja muut tarvittavat merkit näkyvät konsolissa (lisätietoja aiheesta löytyy Gentoo-wikisivulta Localization HOWTO). Uuden näppäinkartan saa käyttöön komennoilla /etc/init.d/keymaps restart ja /etc/init.d/consolefont restart tai uudelleenkäynnistyksellä:

Koodilistaus 5.1: Palvelujen uudelleenkäynnistäminen

# /etc/init.d/keymaps restart
# /etc/init.d/consolefont restart

DNS-palvelu toimii vain rootille.

/etc/resolv.conf-tiedoston oikeudet ovat pielessä; chmod-komento auttaa:

Koodilistaus 5.2: /etc/resolv.confin oikeuksien asettaminen

# chmod 0644 /etc/resolv.conf

Miksei tavan käyttäjä voi käyttää crontabia?

Käyttäjän pitää olla cron-ryhmässä.

Miten numlockin saa käyttöön käynnistyksessä?

Jos käytetään komentoriviä, rc-update add numlock default riittää lisäämään numlockin käynnistykseen.

Graafisissa ympäristöissä on omat asetuksensa tämän suhteen, lisätietoa löytää käytetyn ympäristön ohjeista ja asetustiedostoista.

Kuinka terminaali puhdistetaan ulos kirjauduttaessa?

Terminaali puhdistetaan komennolla clear, jonka voi lisätä ~/.bash_logoutiin:

Koodilistaus 5.3: Terminaalin puhdistaminen uloskirjauduttaessa

$ echo clear >> ~/.bash_logout

Jos haluat tämän automaattiseksi jokaiselle uudelle käyttäjälle, lisäykset pitää tehdä tiedostoon /etc/skel/.bash_logout:

Koodilistaus 5.4: Uusien käyttäjien terminaalien puhdistus uloskirjauduttaessa

# echo clear >> /etc/skel/.bash_logout

6.  Ylläpito

ReiserFS:n tiedostojärjestelmän ongelmista

Jos ReiserFS-osio on rikki, käynnistä Gentoon käynnistys-CD:ltä ja suorita reiserfsck --rebuild-tree. Tämä tekee järjestelmistä toimivia taas, vaikka joitain hakemistoja saattaa hävitä.

7.  Kehitys

Minne vioista ja virheistä ilmoitetaan?

Selkeistä ohjelmistovioista ilmoitetaan ohjelman tekijälle, muutoin käytetään Gentoon bugzillaa http://bugs.gentoo.org. Myös gentoon irkkikanavalla #gentoo FreeNode-verkossa voidaan auttaa.

Miten usein julkaisuja tehdään?

Uudet julkaisut julkistetaan postituslistalla gentoo-announce. Itse paketit päivitetään yleensä uusien versioiden tulemisen myötä. Gentoon uudet versiot löytyvät Release Engineering Projectin sivuilta.

PC:n kaiuttimista kuuluu ääniä, kun käännän mozillaa?

Konsolin piippaukset saa pois päältä vaikkapa seuraavasti:

Koodilistaus 7.1: Settermin käyttö

# setterm -blength 0

Jos haluat piippaukset pois heti käynnistyksestä lähtien, lisää komento tiedostoon /etc/conf.d/local.start. Tämä tietenkin poistaa äänet vain nykyiseltä terminaalilta, muille terminaaleille käytetään seuraavanlaista komentoa:

Koodilistaus 7.2: Setterm eri terminaalille

# setterm -blength 0 >/dev/vc/1

Tässä korvataan /dev/vc1 kohdeterminaalilla.

8.  Resursseja

Mistä löytyy lisää tietoa Gentoosta?

Gentoon viralliset dokumentit ovat osoitteessa http://www.gentoo.org; muuta Linux-aiheista löytyy vaikkapa osoittesta http://www.tldp.org.

Voiko Gentoon ostaa CD:llä?

Jos et voi noutaa ja polttaa CD:tä itse, Gentoon lisensoiduilta myyjiltä voi saada joitain. Useimmat ovat kuitenkin luopuneet CD:istä ja DVD:istä, koska ne vanhentuvat nopeasti.

Poltettuja CD:itä saa myös levittäjiltä, joita löytää Get Gentoo! -sivulta.

Tämä VUKK ei sisältänyt etsimääni vastausta, mitä teen?

Ensiksi kannattaa varmaan selata läpi muu Gentoon dokumentaatio, sen jälkeen yrittää vaikkapa postituslistoilta Googlella. Postitsuslistahaun voi tehdä ihan hakemalla ”site:lists.gentoo.org foo”. Tämän lisäksi voi kysellä vaikkapa irkistä kanavalta: #gentoo.Tulostettava muoto

Tämä sivu on viimeksi päivitetty 17. syyskuuta 2013

Tämän tekstin alkukielistä versiota ei enää ylläpidetä

Tiivistelmä: Tähän VUKKiin on kerätty kysymyksiä ja vastauksia gentoo-dev-postituslistalta ja irkistä.

Daniel Robbins
Tekijä

Colin Morey
Tarkistaja

John P. Davis
Toimittaja

Eric Stockbridge
Toimittaja

Stoyan Zhekov
Toimittaja

Carl Anderson
Toimittaja

Jorge Paulo
Toimittaja

Sven Vermeulen
Toimittaja

Benny Chuang
Toimittaja

Jonathan Smith
Toimittaja

Joshua Saddler
Toimittaja

Flammie Pirinen
Vastuullinen kääntäjä

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.