Gentoo Logo

KUINKA Gnome asetukset tehdään

Sisällysluettelo:

1.  Gnome

Projekti

GNOME on projekti vapaan työpöytä- ja kehitysympäristön tuottamiseksi. GNOME-säätiö vastaa projektin koordinoinnista.

Ohjelmisto

Gnome on työpöytä- ja kehitysympäristö. Se on vapaa. Sitä käytetään sekä yrityksissä että kotikoneissa.

Yhteisö

Gnomella on laaja käyttäjä- ja kehittäjäyhteisö. GnomePlanet on suosittu blogikkoelma Gnomen tekijöitä. Developer.Gnome.Org on kehittäjien sivusto. GNOME Library sisältää Gnome-resursseja käyttäjille. World of GNOME on suosittu blogikokoelma Gnome-uutisia.

2.  Gnomen asennus

Mitä tarvitaan?

Tärkeää: Ensin kannattaa lukea Gentoo-wikisivu Xorg Configuration, joka tarvitaan ennen Gnomen asennusta.

Ennen kuin Gnome asennetaan, kannattaa asettaa joitain USE-arvoja. X, gtk ja gnome kannattaa sisällyttää muuttujalistaukseen /etc/portage/make.confissa. Jos tarvitsee dbus-tuet, jota gnome käyttää paljon, sekin kannattaa lisätä. KDE:n saa pois poistamalla qt*-, arts-, ja kde-flägit.

Koodilistaus 2.1: Esimerkki /etc/portage/make.confin USEsta

USE=" -qt4 -arts -kde X gtk gnome dbus"

USE-flägillä branding saa käyttöönsä Gentoo-brändätyn käynnistysruudun Gnomen käynnistysruudun tilalle:

Koodilistaus 2.2: Gentoo-brändäyksen asettaminen

# echo "gnome-base/gnome-session branding" >> /etc/portage/package.use

Huomaa: Jos käytössä on desktop-profiili, nämä USE-flägit ovat jo päällä. Tämän voi tarkastaa komennolla eselect profile list ja muuttaa komenolla eselect profile set <profiili> roottina.

Gnomen asennus aloitetaan gnomesta:

Koodilistaus 2.3: Gnome asentaminen

# emerge gnome

On myös mahdollista asentaa vain minimalistinen Gnome-ympäristö gnome-light, silloin ei asenneta kaikkia gnomen apuohjelmia vaan saat itse asentaa tarvittavia:

Koodilistaus 2.4: Gnomen pienemmän version asennus

# emerge gnome-light

Asennus kestää tovin. Sen jälkeen voi päivittää ympäristömuuttujat:

Koodilistaus 2.5: Ympäristömuuttujain päivitys

# env-update && source /etc/profile

Sitten päivitetään runlevelit.

Koodilistaus 2.6: Dbusin lisäys runleveleille

# /etc/init.d/dbus start
# rc-update add dbus default

Varmista että plugdev-ryhmä on olemassa. Tämän jäseneksi kannattaa myös yleensä lisätä itsensä (vaikkei sitä enää käytetä niin paljoa kuin aiemmin).

Koodilistaus 2.7: Käyttäjän plugdev tarkistaminen

~# getent group plugdev
plugdev:x:104:

# Käyttäjänimen tilalla pitää käyttää käyttäjänimeä
~# gpasswd -a käyttäjänimi plugdev

Ensivaikutelma

Seuraavaksi kirjaudutaan sisään tavan käyttäjänä. Asetetaan startx käynnistämään Gnome-sessio X:n yhteydessä (lisätietoja Gentoo-wikisivulta Xorg Configuration):

Koodilistaus 2.8: Gnomen asetus oletusympäristöksi

$ echo "exec gnome-session" > ~/.xinitrc

Versiosta gnome-base/gnome-session-2.26.2 alkaen, XDG_MENU_PREFIX pitää olla asetettuna, jos käytät ~/.xinitrc:tä käynnistämiseen, muutoin asetuksia ei tarvita.

Koodilistaus 2.9: XDG_MENU_PREFIXin lisäys tiedostoon ~/.xinitrc

$ sed -i '1i\export XDG_MENU_PREFIX=gnome-' ~/.xinitrc

Sitten ajetaan startx:

Koodilistaus 2.10: Gnomen käynnistys

$ startx

Jos kaikki toimii, Gnomen pitäisi käynnistyä. Seuraavaksi siirrytään asetuksiin.

3.  Gnomen asetukset

Graafinen sisäänkirjautuminen

Jos halutaan käyttää Gnomen omaa kirjautumissovellusta eli GDM:ää käynnistyksen yhteydessä, pitää xdm-initskripti lisätä runlevelille default:

Koodilistaus 3.1: Xdm:n lisäys defaultiin

# rc-update add xdm default

Sitten muokataan /etc/conf.d/xdmin DISPLAYMANAGER-muuttujaa.

Koodilistaus 3.2: /etc/conf.d/xdm

DISPLAYMANAGER="gdm"

Jos asennit Gnomen gnome-light-paketista, pitää gdm asentaa erikseen.

Koodilistaus 3.3: Installing the gdm application

# emerge gdm

Jos nyt uudelleenkäynnistää, GDM avautuu ja kyselee käyttäjänimeä ja salasanaa ja käynnistää oletuksena Gnomen työpöydän (jonka voi kyllä vaihtaa miksi tahansa hakemiston /usr/share/xsessions/ kohteista). Jos käytetään GDM:ää, ~/.xinitrc:tä ei tarvita.Tulostettava muoto

Tämä sivu on viimeksi päivitetty 27. heinäkuuta 2013

Tämän tekstin alkukielistä versiota ei enää ylläpidetä

Tiivistelmä: Gnome on suosittu käyttöympäristö. Tässä KUINKA-ohjeessa kerrotaan asennuksesta, asetuksista ja käytöstä.

Sven Vermeulen
Tekijä

Lars Strojny
Tekijä

Joshua Saddler
Toimittaja

Flammie Pirinen
Vastuullinen kääntäjä

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.