Gentoo Logo

Disclaimer : This handbook has been replaced by a newer version and is not maintained anymore.


[ << ] [ < ] [ Home ] [ > ] [ >> ]


1. Gentoon asentaminen

Tässä osassa kerrotaan kuinka Gentoo-järjestelmä asennetaan. Kappaleita tästä on vielä kääntämättä. Ne tunnistaa allaolevasta vaikkapa englanninkielisestä kappaleennimestä ja -kuvauksesta.

Content:

 1. Gentoo Linuxin asentamisesta
  Tässä kappaleessa esitellään dokumentissa käytetyt asennusmenetelmät.
 2. Choosing the Right Installation Medium
  You can install Gentoo in many ways. This chapter explains how to install Gentoo using the minimal asennus-CD although installation through the Universal asennus-CD is possible as well.
 3. Verkon asetusten tekeminen
  Verkkoasetukset on tehtävä, jos halutaan hakea ohjelmien tuoreimpien versioiden lähteet asennettaessa.
 4. Preparing the Disks
  To be able to install Gentoo, you must create the necessary partitions. This chapter describes how to partition a disk for future usage.
 5. Gentoon asennustietojen asentaminen
  Gentoon asennus toimii niinkutsuttujen stage-tiedostojen avulla. Tässä kappaleessa tarkastelemme kuinka stage-tiedosto puretaan ja Portagen asetukset säädetään kohdilleen.
 6. Gentoojärjestelmän perustan asentaminen
  Riippumatta stagesta jota käytetään, lopputuloksen saat järjestelmän perustan käytettäväksesi. Tässä kappaleessa saatetaan asennus siihen tilaan.
 7. Configuring the Kernel
  The Linux kernel is the core of every distribution. This chapter explains how to configure your kernel.
 8. Järjestelmän asetusten tekeminen
  Joitain asetuksia täytyy muokata. Tässä kappaleessa luodaan yleiskatsaus asennustiedostojen muokkaamiseen.
 9. Tarvittavien järjestelmätyökalujen asentaminen
  Kuten aiemmin mainittiin, Gentoon idea on valinnanvarassa. Tässä kappaleessa opitaan valitsemaan ja asentamaan joitain tärkeitä työkaluohjelmia.
 10. Configuring the Bootloader
  In this chapter we'll describe the PALO bootloader and step you through the process of configuring PALO to your needs.
 11. Gentoo-asennuksen viimeistely
  Melkein valmista, enää tarvitaan yksi tai useampi käyttäjätunnus järjestelmään ja voidaan uudelleenkäynnistää Gentoo-järjestelmään.
 12. Minne seuraavaksi?
  Nyt meillä on valmis Gentoo-järjestelmä, mitä teemme sitten?

[ << ] [ < ] [ Home ] [ > ] [ >> ]


Print

View all

Page updated June 9, 2005

This translation is not maintained anymore

Summary: Tässä osassa kerrotaan kuinka Gentoo-järjestelmä asennetaan. Kappaleita tästä on vielä kääntämättä. Ne tunnistaa allaolevasta vaikkapa englanninkielisestä kappaleennimestä ja -kuvauksesta.

Sven Vermeulen
Tekijä

Daniel Robbins
Tekijä

Chris Houser
Tekijä

Jerry Alexandratos
Tekijä

Seemant Kulleen
Gentoon x86-kehittäjä

Tavis Ormandy
Gentoon alpha-kehittäjä

Brad House
Gentoon AMD64-kehittäjä

Guy Martin
Gentoon HPPA-kehittäjä

Pieter Van den Abeele
Gentoon PPC-kehittäjä

Joe Kallar
Gentoon SPARC-kehittäjä

John P. Davis
Toimittaja

Pierre-Henri Jondot
Toimittaja

Eric Stockbridge
Toimittaja

Rajiv Manglani
Toimittaja

Jungmin Seo
Toimittaja

Stoyan Zhekov
Toimittaja

Jared Hudson
Toimittaja

Colin Morey
Toimittaja

Jorge Paulo
Toimittaja

Carl Anderson
Toimittaja

Jon Portnoy
Toimittaja

Zack Gilburd
Toimittaja

Jack Morgan
Toimittaja

Benny Chuang
Toimittaja

Erwin
Toimittaja

Joshua Kinard
Toimittaja

Grant Goodyear
Katselmoija

Gerald J. Normandin Jr.
Katselmoija

Donnie Berkholz
Katselmoija

Ken Nowack
Katselmoija

Lars Weiler
Contributor

Flammie Pirinen
Vastuullinen kääntäjä

Jouni Hätinen
Käännöksen laatutarkistaja

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.