Gentoo Logo

Disclaimer : This handbook has been replaced by a newer version and is not maintained anymore.


[ << ] [ < ] [ Home ] [ > ] [ >> ]


6. Gentoojärjestelmän perustan asentaminen

Content:

6.a. Chroot-ympäristön asettaminen

Valinnainen: Peilipalvelimen valinta

Jos käynnistit Gentoon asennus-CD:ltä, voit päivittää /etc/make.confin asetukset käyttämään nopeita peilipalvelimia Portagen ja lähdekoodien latauksessa komennolla mirrorselect (tämä tietenkin vaatii toimivan verkkoyhteyden):

Warning: Mirrorselectissä on ongelma joka saattaa johtaa roskan tulostumiseen GENTOO_MIRRORS-asetusen perään. Avaa /mnt/gentoo/etc/make.conf ja poista turhuudet GENTOO_MIRRORS-riviltä, jos se on tarpeen.

Code Listing 1.1: Nopean peilipalvelimen valinta

# mirrorselect -a -s4 -o | grep 'GENTOO_MIRRORS=' >>
/mnt/gentoo/etc/make.conf

Jos mirrorselect ei toimikaan niin se ei haittaa. Sen käyttäminen on täysin valinnaista, virhetilanteissa oletusarvoilla pärjää kyllä.

DNS-osoitteiden kopiointi

Ennen uuteen ympäristöön menemistä pitää vielä kopioida DNS-palvelinten tiedosto tiedostosta /etc/resolv.conf. Tietoja tarvitaan, että verkkoympäristö toimii vielä uudessakin ympäristössä. /etc/resolv.conf sisältää tiedot käytettävistä nimipalvelimista.

Code Listing 1.2: DNS-tietojen kopiointi

(valitsin -L varmistaa, ettei kopio ole symbolinen linkki)
# cp /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/resolv.conf

proc-tiedostojärjestelmän liittäminen

Jotta asennus voisi saada tietoa nykyisestä ytimestä chrootin sisältäkin, täytyy /proc liittää hakemistoon /mnt/gentoo/proc.

Code Listing 1.3: /proc:n liittäminen

# mount -t proc none /mnt/gentoo/proc

Uuteen ympäristöön siirtyminen

Nyt kun kaikki osiot on alustettu ja perusjärjestelmä on asennettu, voidaan siirtyä chrootaamaan ympäristöä. Tämä tarkoittaa nykyisestä asennusympäristöstä (asennus-CD:ltä tai vastaavasta) siirtymistä uuteen asennusympäristöön (alustetuille osioille).

Chrootaus tehdään kolmessa osassa. Ensin vaihdetaan juurihakemisto chroot-komennolla /-hakemistosta (asennusvälineen) /mnt/gentoo-hakemistoksi (uusilla osioilla). Uusi ympäristö luodaan komennolla env-update, joka luo ympäristömuuttujat. Lopuksi muuttujat asetetaan komennolla source.

Code Listing 1.4: Uuden ympäristön chrootaus

# chroot /mnt/gentoo /bin/bash
# env-update
Regenerating /etc/ld.so.cache...
* Caching service dependencies...
# source /etc/profile

Olet nyt Gentoo Linux -järjestelmässäsi. Asennusta on toki vielä paljolti jäljellä, kuten jäljellä olevien kappaleiden määräkin vihjaa :-)

6.b. USE-muuttujien asettaminen

Mikä on USE-muuttuja?

USE on yksi Gentoo-ympäristön tärkeimmistä muuttujista. Suureen osaan ohjelmista voidaan kääntää mukaan vaihtoehtoinen tuki tietyille asioille. Esimerkiksi joissakin ohjelmissa voi olla sekä gtk- että qt-tuki. Joihinkin voi saada valinnaisena SSL-tuen. Jotkin kääntyvät jopa framebuffer-tuella (svgalib) ilman X11:ä.

Useimmat jakelut kääntävät paketteihin mukaan tuen kaikelle mahdolliselle, mikä on omiaan lisäämään ohjelmien kokoa ja käynnistysaikaa riippuuvuuksien määrästä puhumattakaan. Gentoolla voit päättää mitkä asetukset käännetään mukaan. Tähän käytämme juuri USE-muuttujia.

USE-muuttujaan määritetään avainsanoja jotka tulkitaan sitten käännösasetuksiksi. Esimerkiksi ssl kääntää SSL-tuen jos ohjelmassa sellainen on ja -X poistaa X-palvelintuen käytöstä (äksän edessä on siis miinus). Asetuksella gnome gtk -kde -qt ohjelmat käännetään Gnome- ja gtk-tuen kanssa, mutta ilman kde- tai qt-tukea. Näin aikaansaataisiin täysin Gnome järjestelmä.

USEn muuttaminen

Warning: Älä tee muutoksia USE-muuttujaan jos käytät esikäännettyjä paketteja (GRP:stä). Tässä tapauksessa USEa voi muutella asentamisen jälkeen. Peikot hakkaavat koneesi säleiksi jos ohitat tämän varoituksen!

Oletusarvoiset USE-asetukset ovat profiilin make.defaults-tiedostoissa. make.defaultsit ovat löydettävissä symbolisen linkin /etc/make.profile osoittamassa hakemistossa ja kaikissa sen ylähakemistoissa aina profiilihakemistojen juurihakemistoon saakka. Itsetehdyt asetukset tiedostossa /etc/make.conf lisätään niiden päälle. Lisätty asetus lisätään oletusten listaan ja poistettu (asettamalla miinusmerkki asetuksen eteen) poistetaan listasta (jos se siellä oli alunperinkään). Hakemiston /etc/make.profile asetuksia ei saa muuttaa sillä se korvataan jokaisessa Portagen päivityksessä.

USE-järjestelmän täydempi kuvaus löytyy käsikirjan toisen osan kappaleesta 2: Use-muuttujat. Muuttujien kuvaukset majailevat järjestelmän tiedostossa /usr/portage/profiles/use.desc.

Code Listing 2.1: USE-kuvausten katselu

# less /usr/portage/profiles/use.desc
(Nuolinäppäimillä vieritetään ja q:lla lopetetaan)

Esimerkissä on USE-asetukset KDE-järjestelmälle DVD-, ALSA- ja CD:n polttotuella.

Code Listing 2.2: /etc/make.confin avaus

# nano -w /etc/make.conf

Code Listing 2.3: USE-asetukset

USE="-gtk -gnome qt kde dvd alsa cdr"

[ << ] [ < ] [ Home ] [ > ] [ >> ]


Print

View all

Page updated June 9, 2005

This translation is not maintained anymore

Summary: Riippumatta stagesta jota käytetään, lopputuloksen saat järjestelmän perustan käytettäväksesi. Tässä kappaleessa saatetaan asennus siihen tilaan.

Sven Vermeulen
Tekijä

Daniel Robbins
Tekijä

Chris Houser
Tekijä

Jerry Alexandratos
Tekijä

Seemant Kulleen
Gentoon x86-kehittäjä

Tavis Ormandy
Gentoon alpha-kehittäjä

Brad House
Gentoon AMD64-kehittäjä

Guy Martin
Gentoon HPPA-kehittäjä

Pieter Van den Abeele
Gentoon PPC-kehittäjä

Joe Kallar
Gentoon SPARC-kehittäjä

John P. Davis
Toimittaja

Pierre-Henri Jondot
Toimittaja

Eric Stockbridge
Toimittaja

Rajiv Manglani
Toimittaja

Jungmin Seo
Toimittaja

Stoyan Zhekov
Toimittaja

Jared Hudson
Toimittaja

Colin Morey
Toimittaja

Jorge Paulo
Toimittaja

Carl Anderson
Toimittaja

Jon Portnoy
Toimittaja

Zack Gilburd
Toimittaja

Jack Morgan
Toimittaja

Benny Chuang
Toimittaja

Erwin
Toimittaja

Joshua Kinard
Toimittaja

Grant Goodyear
Katselmoija

Gerald J. Normandin Jr.
Katselmoija

Donnie Berkholz
Katselmoija

Ken Nowack
Katselmoija

Lars Weiler
Contributor

Flammie Pirinen
Vastuullinen kääntäjä

Jouni Hätinen
Käännöksen laatutarkistaja

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.