Gentoo Logo

Kiistö: Tämä käsikirja on vanhentunut eikä sitä enää ylläpidetä.


[ << ] [ < ] [ Etusivu ] [ > ] [ >> ]


2. Universal asennus-CD:n käynnistys

Sisällysluettelo:

2.a. Laitteistovaatimukset

Johdanto

Ennen aloittamista on hyvä listata Gentoon asentamiseen tarvittavat laitteistot.

Laitteisto

CPU i486 tai uudempi
RAM 64 megatavua
Levytila 1.5 gigatavua
Swap vähintään 256 megatavua

2.b. Gentoo Universal Installation CD

Johdanto

Gentoo asennetaan käyttämällä yhtä kolmesta stage-tarpaketeista. Stage-paketti on pakattu arkistotiedosto, joka sisältää minimaalisen käyttöympäristön.

 • Stage1 sisältää vain kääntäjän, Portagen (Gentoon ohjelmistonhallinnan) ja muutaman Portagelle välttämättömän ohjelman.
 • Stage2 sisältää ns. bootstrapatun järjestelmän. Tällä voidaan lähteä kasaamaan kaikkia muita ohjelmia täydentämään Gentoo-ympäristö.
 • Stage3 sisältää valmiiksikäännetyn minimalistisen järjestelmän, joka on lähes täysin käytettävissä. Siitä puuttuu vain muutama sovellus, joissa on useita vaihtoehtoja valittavana.

Tässä käsikirjassa neuvotaan stage3-asennus. Gentoon asennus stage1- tai stage2-paketeista neuvotaan Gentoon käsikirjan versioimattomassa versiossa. Sen suorittamiseen tarvitaan kuitenkin toimiva Internet-yhteys asennuksen ajaksi.

Gentoon Universal Installation CD

Gentoo Installation CD on käynnistettäviä CD ja sisältää riittävän rakennetun Gentoo-ympäristön. Tällaista CD:tä käyttäen voit käynnistää tietokoneesi Linux-järjestelmään suoraan CD:ltä. Käynnistyksen aikana laitteisto tunnistetaan ja sopivat ajurit ladataan. Näitä CD:itä ylläpitävät Gentoon kehittäjät.

Tarjolla olevat Installation CD:t ovat:

 • Gentoon Universal Install CD on käynnistettävä CD, joka sisältää samat toiminnallisuudet kuin Minimal Install CD:kin. Lisäksi sillä on useita stage1- ja stage3-paketteja (optimoituna eri aliarkkitehtuureille).
 • Gentoon Minimal Install CD on pieni, käynnistettävä CD, jonka ainoa tarkoitus on olla käynnistysjärjestelmänä, ja valmistaa verkkoyhteys Gentoon asennusta varten. Se ei sisällä kaikkia tarvittavia tiedostoja, eikä sitä voi käyttää tässä asennustavassa.

Joillakin peilipalvelimilla on myös Package CD -nimisiä tiedostoja. Tällä CD:llä ei ole Installation CD:tä, mutta sitä voi käyttää apuna verkottomassa asennuksessa. Se sisältää valmiit käännetyt paketit (ns. GRP-paketit), joista voi helposti asentaa ohjelmia (kuten OpenOffice.orgin, KDE:n, Gnomen jne.) heti Gentoon asennuksen jälkeen.

2.c. Lataa, polta ja käynnistä Universal Install CD

Universal Install CD:n lataus ja poltto

Universal Installation CD:itä (ja tarvittaessa Packages CD:itä) voi ladata sopivalta peilipalvelimelta. Installation CD on hakemistossa releases/x86/2005.0/installcd, Package CD taasen hakemistossa releases/x86/2005.0/packagecd.

i686:lle, athlon-xp:lle, pentium3:lle ja pentium4:lle on saatavilla Package CD:itä myös BitTorrenteina.

Hakemistossa on niin kutsuttuja ISOja. Ne sisältävät CD:n otoksen jonka voi polttaa CD-R-levylle.

Jos et ole varma lataamasi tiedoston ehjyydestä, voit tarkistaa sen MD5-tarkastussumman ja verrata sitä annettuun tarkastussummaan (kuten install-x86-minimal-2005.0.iso.md5). Tarkastussummat tarkastetaan komennolla md5sum Linux/Unix-järjestelmissä ja ohjelmalla md5sum Windowsissa.

Toinen tapa ladattujen tiedostojen oikeellisuuden tarkastamiseen on GnuPG:n käyttäminen antamamme kryptografisen allekirjoituksen tarkastamiseen (löytyy tiedostosta jonka tarkenne on .asc). Lataa allekirjoitustiedost ja hae julkinen avain:

Koodilistaus 3.1: Julkisen avaimen hankinta

$ gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 17072058

Varmistetaan allekirjoitus:

Koodilistaus 3.2: Kryptografisen allekirjoituksen varmistaminen

$ gpg --verify <allekirjoitustiedosto> <.iso-tiedosto>

ISOja poltettaessa tulee käyttää raakapoltto-asetuksia. Tämän toteutus vaihtelee suuresti ohjelmakohtaisesti. Tarkastelemme tässä cdrecordia ja k3b:tä, annetut esimerkit vastaavat ohjelmien englanninkielisiä versioita. Lisää tietoja polttamisesta voit etsiä Gentoo FAQ:sta.

 • Cdrecordilla käytä komentoa cdrecord dev=/dev/hdc <ladattu .iso-tiedosto> (korvaa /dev/hdc CD-RW-asemasi laitetiedostopolulla). Aseta viimeiseksi komentojonoparametriksi vielä ISO-tiedoston polku.
 • K3B:llä valitse Tools > CD > Burn Image. Etsi ISO-tiedosto valikosta Image to Burn. Lopulta napsauta Start.

Universal Install CD:n käynnistys

Tärkeää: Lue koko kappale ennen jatkamista, koska sinulla ei aina ole aikaa lukea toimiessasi.

Asennus-CD:n polttamisen jälkeen on aika käynnistää ne. Poista kaikki CD:t asemista ja uudelleenkäynnistä järjestelmä BIOS-asetuksiin. Useimmilla koneilla tämä tehdään painamalla DEL-, F1-, tai ESC-painiketta käynnistymisen aikana. Muuta BIOS-asetusten käynnistysjärjestystä siten, että CD-ROM tulee ennen kovalevyä. Tämä asetus löytyy usein valikosta CMOS Setup. Jollei tätä asetusta tehdä, järjestelmä käynnistyy kovalevyltä jättäen CD:n huomioimatta.

Seuraavaksi aseta asennus-CD CD-asemaan (eikä esim. diskettiasemaan, nih) ja uudelleenkäynnistä. Esiin pitäisi tulla käynnistysruutu. Voit nyt aloittaa tavan käynnistysprosessin oletusasetuksilla painamalla enteriä tai käyttää Installation CD:n mukailtuja käynnistysasetuksia antamalla ytimen nimen sekä asetukset ja painamalla enteriä.

Ytimen nimi ja asetukset siis? Installation CD:llä on mukana useita ytimiä. Oletusarvoinen on nimeltään gentoo. Muut ovat eri laitteistolle ja -nofb-variantit ilman framebuffer-tukea.

Alla lyhyt katsaus tarjolla oleviin ytimiin:

Ydin Kuvaus
gentoo 2.6-oletusydin moniprosessorituella
gentoo-nofb gentoo, mutta ilman framebuffer-tukea
memtest86 RAM-muistin testaamiseen

Voit myös antaa ytimelle asetuksia. Ne vastaavat toiminnallisuuksia joita voit käynnistää tai sulkea haluamallasi tavalla. Alla taulukko joka selvittää kaikki ytimen asetukset, sen saa myös esille käynnistyksessä painamalla F2:a.

Koodilistaus 3.3: Asetukset, joita voidaan antaa käytettävälle kernelille

- agpgart    loads agpgart (use if you have graphic problems,lockups)
- acpi=on    loads support for ACPI firmware
- ide=nodma   force disabling of DMA for malfunctioning IDE devices
- doscsi    scan for scsi devices (breaks some ethernet cards)
- dopcmcia   starts pcmcia service for PCMCIA cdroms
- nofirewire  disables firewire modules in initrd (for firewire cdroms,etc)
- nokeymap   disables keymap selection for non-us keyboard layouts
- docache    cache the entire runtime portion of cd in RAM, allows you
        to umount /mnt/cdrom to mount another cdrom.
- nodetect   causes hwsetup/kudzu and hotplug not to run
- nousb     disables usb module load from initrd, disables hotplug
- nodhcp    dhcp does not automatically start if nic detected
- nohotplug   disables loading hotplug service
- noapic    disable apic (try if having hardware problems ,nics,scsi,etc)
- noevms2    disable loading of EVMS2 modules
- nolvm2    disable loading of LVM2 modules
- hdx=stroke  (smp/smp-nofb kernel only) Allows you to partition the whole
        harddrive even if your BIOS can't handle large harddrive
- noload=module1[,module2[,...]]
        disable loading of specific kernel modules

Seuraavaksi käynnistä CD:si, valitse ydin (ellet aio käyttää oletusasetusta, gentoo-ydintä) ja käynnistysasetukset. Esimerkiksi gentoo-ytimen dopcmcia-asetuksilla käynnistäisit näin:

Koodilistaus 3.4: Installation CD:n käynnistys

boot: gentoo dopcmcia

Seuraavaksi eteesi tulee uusi käynnistysruutu ja edistymispalkki (progress bar). Jos asennat Gentoota järjestelmästä, jossa on jokin muu kuin amerikkalainen näppäimistö (todennäköisesti suomalainen), muista painaa F2 ja seurata ohjeita. Jollei mitään tehdä kymmenessä sekunnissa, käyttöön otetaan amerikkalainen näppäinasettelu. Käynnistysprosessin loputtua olet Live Gentoo Linuxissa pääkäyttäjänä. Komentorivillä pitäisi olla pääkäyttäjän tunniste #. Voit myös vaihtaa muille konsoleille painamalla Alt-F2:a, Alt-F3:a ja Alt-F4:ää. Takaisin aloituskonsolille pääset Alt-F1:llä.

Ja jatka matkaasi Muun laitteiston asettamiseen.

Muun laitteiston asettaminen

Installation CD yrittää käynnistyessän tunnistaa kaiken laitteiston ja ladata sopivat ydinmoduulit. Valtaosassa tapauksia se toimii erittäin hyvin. Joissain tapauksissa kuitenkin, jotkin tarvittavat moduulit voivat jäädä lataamatta. Jos PCI-tunnistus ei huomannut jotain laitteistoa sinun täytyy ladata tarvitut moduulit käsin.

Seuraavassa esimerkissä yritämme ladata 8139too-moduulin (tuen erääntyyppisille verkkokorteille):

Koodilistaus 3.5: Ytimen moduulin lataaminen

# modprobe 8139too

PCMCIA-tuki aktivoidaan käynnistämällä pcmcia initskripti:

Koodilistaus 3.6: PCMCIA-initskriptin käynnistys

# /etc/init.d/pcmcia start

Valinnainen: Kovalevyn suorituskyvyn hienosäätö

Jos olet tehokäyttäjä, halunnet hienosäätää IDE-kovalevyjen suorituskykyä hdparm-komennolla. Komentoparametreillä -tT voit testata levysi suorituskykyä (suorita se useaan kertaan varmistuaksesi oikeellisuudesta).

Koodilistaus 3.7: Kovalevyn suorituskyvyn testaus

# hdparm -tT /dev/hda

Säätämiseen voit käyttää mitä tahansa annetuista esimerkeistä (tai koettaa itse omiasi). Näissä on käytetty /dev/hda-laitetta esimerkkinä, korvaa se omallasi:

Koodilistaus 3.8: Kovalevyn suorituskyvyn säätäminen

Aktivoi DMA:
# hdparm -d 1 /dev/hda
Aktivoi DMA ja turvalliset suorituskykyä parantavat asetukset:
# hdparm -d 1 -A 1 -m 16 -u 1 -a 64 /dev/hda

Valinnainen: Käyttäjätunnusten luonti

Jos muut ihmiset tulevat käyttämään asennusympäristöä tai aiot irkata irssillä käyttämättä pääkäyttäjän tunnuksia (turvallisuussyistä), sinun tulee luoda tarvittavat käyttäjätunnukset ja vaihtaa pääkäyttäjän salasanaa

Pääkäyttäjän salasanan vaihtoon käytetään passwd-komentoa:

Koodilistaus 3.9: Pääkäyttäjän salasanan muuttaminen

# passwd
New password: (Syötä salasana)
Re-enter password: (Syötä salasana toistamiseen)

Uuden käyttäjätunnuksen luominen tapahtuu syöttämällä käyttäjän tiedot ja salasanan. Käytämme tässä komentoja useradd ja passwd. Seuraavassa esimerkissä teemme käyttäjän pekka.

Koodilistaus 3.10: Käyttäjätunnuksen tekeminen

# useradd -m -G users pekka
# passwd pekka
New password: (Syötä pekan salasana)
Re-enter password: (syötä pekan salasana toistamiseen)

Voit vaihtaa käyttäjätunnusta komennolla su:

Koodilistaus 3.11: Käyttäjätunnuksen vaihto

# su - pekka

Valinnainen: Dokumentoinnin katselu asennettaessa

Jos haluat katsella Gentoon käskikirjaa (CD:ltä tai verkosta) asennuksen aikana, varmista että olet tehnyt käyttäjätunnuksen (kts. Valinnainen: Käyttäjätunnukset). Painamalla Alt-F2 pääset uudelle terminaalille ja kirjautumaan sisään.

Jos haluat katsella CD:llä olevaa dokumentaatiota, voit käyttää siihen links2:a:

Koodilistaus 3.12: CD:llä olevan dokumentaation selaaminen

# links2 /mnt/cdrom/docs/handbook/html/index.html

On kuitenkin suositellumpaa käyttää verkossa olevaa versiota Gentoon käsikirjasta, sillä se on ajantasaisempi kuin CD:n versio, ja suomennoskin löytyy hieman varmemmin. Voit katsella tätäkin links2:lla, mutta vasta kun olet suorittanut Verkon asettamisen (muutoin Internet-yhteytesi ei tietenkään toimi jotta pääsisit hakemaan dokumentit):

Koodilistaus 3.13: Verkkodokumentaation katselu

# links2 http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/handbook-x86.xml

Takaisin vanhalle terminaalille pääsee painamalla Alt-F1.

Valinnainen: SSH-palvelun käynnistys

Jos haluat muiden pääsevän käsiksi tietokoneeseesi Gentoon asennuksen aikana (ehkäpä koska haluat heidän auttavan sinua asennuksessa tai tekevän sen puolestasi), sinun tulee luoda heille käyttäjätunnujset tai jopa antaa pääkäyttäjän salasanat (vain silloin kun voit täysin luottaa heihin).

SSH käynnistetään seuraavasti:

Koodilistaus 3.14: SSH:n käynnistäminen

# /etc/init.d/sshd start

Voidaksesi käyttää sshd:tä sinulla täytyy olla toimivat verkkoasetukset, jatka kappaleeseen Verkon asettaminen.


[ << ] [ < ] [ Etusivu ] [ > ] [ >> ]


Tulostettava muoto

Näytä kaikki

Tämä sivu on viimeksi päivitetty 9. kesäkuuta 2005

Tätä käännöstä ei enää ylläpidetä

Tiivistelmä: Tässä kappaleessa kerrotaan kuinka Universal asennus-CD:ltä käynnistetään ja asennetaan.

Sven Vermeulen
Tekijä

Daniel Robbins
Tekijä

Chris Houser
Tekijä

Jerry Alexandratos
Tekijä

Seemant Kulleen
Gentoon x86-kehittäjä

Tavis Ormandy
Gentoon alpha-kehittäjä

Brad House
Gentoon AMD64-kehittäjä

Guy Martin
Gentoon HPPA-kehittäjä

Pieter Van den Abeele
Gentoon PPC-kehittäjä

Joe Kallar
Gentoon SPARC-kehittäjä

John P. Davis
Toimittaja

Pierre-Henri Jondot
Toimittaja

Eric Stockbridge
Toimittaja

Rajiv Manglani
Toimittaja

Jungmin Seo
Toimittaja

Stoyan Zhekov
Toimittaja

Jared Hudson
Toimittaja

Colin Morey
Toimittaja

Jorge Paulo
Toimittaja

Carl Anderson
Toimittaja

Jon Portnoy
Toimittaja

Zack Gilburd
Toimittaja

Jack Morgan
Toimittaja

Benny Chuang
Toimittaja

Erwin
Toimittaja

Joshua Kinard
Toimittaja

Grant Goodyear
Katselmoija

Gerald J. Normandin Jr.
Katselmoija

Donnie Berkholz
Katselmoija

Ken Nowack
Katselmoija

Lars Weiler
Kontribuuttori

Flammie Pirinen
Vastuullinen kääntäjä

Jouni Hätinen
Käännöksen laatutarkistaja

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.