Gentoo Logo

[ << ] [ < ] [ Etusivu ] [ > ] [ >> ]


2. Asennus-CD:n käynnistys

Sisällysluettelo:

2.a. Laitteistovaatimukset

Johdanto

Aluksi katsotaan tarvittavat laitteistot Live-CD:tä varten.

Laitteistovaatimukset

CPU i686 tai tuoreempi
RAM-Muisti 256 Mt
Levytila 1.5 Gt (poislukien swappi)
Swappi Vähintään 256 Mt

2.b. Gentoon Linux asennin -LiveCD

Johdanto

LiveCD on CD, jolta voi käynnistää Gentoo-käyttöympäristön. Käynnistyksessä laitteisto tunnistetaan ja tarpeelliset ajurit ladataan. Gentoon asennus-CD:itä ylläpitää Gentoo.

Saatavilla on kaksi erilaista asennus-CD:tä:

  • Asentimen LiveCD:llä on kaikki tarvittava Gentoon asentamiseen: graafinen ympäristö, graafinen ja konsolipohjainen asennin, joilla voi asentaa Gentoon automaattisesti sekä asennusohjeet käytetyllä laitteistoalustalle.
  • Minimal asennus-CD:llä on vain vähimmäisympäristö käunnistämiseen ja verkon toimintakuntoon saamiseen. Se ei sisällä muita tiedostoja, eikä sitä voi käyttää tämän verkottoman asennusohjeen kanssa.

2.c. Nouda, polta ja käynnistä Gentoon Linux-asennin-LiveCD

Asennin-CD:n nouto ja polttaminen

Asentimen voi ladata peilipalvelimelta. Ne löytyvät hakemistosta releases/x86/2008.0//livecd.

Hakemistossa on ISO-tieodosto. Se on CD:n otos, jonka voi kirjoittaa CD-levyksi.

Noutamisen jälkeen tiedoston oikeellisuuden voi varmentaa, ettei se ole hajonnut matkalla:

  • MD5-tarkastussumman voi tarkastaa verkosta löytyvää lukemaa vastaan md5sum-sovelluksella Linux- ja Unix-järjestelmissä tai md5sum-sovelluksella Windowsissa)
  • Digitaalisen allekirjoituksen voi varmentaa verkosta löytyvää vastaan. Tätä varten pitää noutaa julkinen avain 0x17072058.

Avaimen nouto GnuPG:llä onnistuu seuraavalla komennolla:

Koodilistaus 3.1: Julkisen avaimen nouto

$ gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys 17072058

Allekirjoitus tarkastetaan:

Koodilistaus 3.2: Allekirjoituksen tarkastus

$ gpg --verify <allekirjoitustiedosto> <.iso-tiedosto>

ISO-tiedostot poltetaan ns. raw-tilassa. Tilan aktivoiminen riippuu käytettävästä ohjelmasta, mutta tässä kerrotaan cdrecordin ja K3B:n käyttämisestä. Lisää ohjeita aiheesta on Gentoon VUKKissa.

  • cdrecordilla komento cdrecord dev=/dev/hdc <.iso-tiedosto> riittää, missä /dev/hdc on CD-aseman laitetiedosto.
  • K3B:llä valitaan ToolsCDBurn Image. ISO-tiedosto valitaan ”Image to Burn”-alueelta. Lopuksi painetaan nappia Start

Asentimen CD:n käynnistys

Tärkeää: Lue koko teksti ennen aloittamista.

Polttamisen jälkeen CD:llä käynnistetään järjestelmä. Poista CD:t asemista ja käynnistä järjestelmä BIOSiin. Tyypillisesti tämä hoituu painamalla DELliä, F1:tä tai ESCiä käynnistyksessä. BIOSin asetuksista muutetaan käynnistysjärjestykseen CD-asema ennen kovalevyjä. Tämä asetus löytyy usein valikosta nimeltä CMOS Setup. Jos tätä asetusta ei panna kohdalleen, järjestelmä käynnistyy kovalevyltä CD:n sijaan.

Seuraavaksi pannaan LiveCD asemaan ja käynnistetään. LiveCD alkaa käynnistysvalikolla. Enterillä jatketaan käynnistystä oletusasetuksin. Eri asetuksia saa käyttöönsä kirjoittamalla ytimen nimen, asetukset ja painamalla sitten Enteriä.

LiveCD:llä on useita ytimiä. Oletusasetus on gentoo, muut ovat eri laitteistoille ja -nofb-versiot poistavat framebufferin käytöstä.

Alla on luettelo ytimistä:

Ydin Kuvaus
gentoo 2.6-ydin monisuoritintuella
gentoo-nofb gentoo ilman framebufferia
memtest86 RAM-muistin testausohjelma

Myös lisäasetuksia voi määritellä. Seuraava luetelma näkyy kun painaa näppäimiä F2:sta F7:ään valikossa.

Laitteistoasetukset:

acpi=on
Lataa ACPI-tuuen ja käynnistää acpid-palvelun CD:ltä. Käytä tätä jos ACPI-tuki on tarpeellista laitteiston toiminnan kannalta. Tätä ei tarvita Hyperthreadingiä varten.
acpi=off
Poista ACPI-tuki kokonaan. Tätä tarvitaan joillain vanhemmilla järjestelmillä ja silloin kun APM-tuki on välttämätön. Tämä myös poistaa Hyperthreading-tuen.
console=X
Käytä sarjakonsolia CD:llä. Ensimmmäinen asetus on laitenimi, esim. ttyS0 x86:lle, sitten yhteysasetukset pilkuin eroteltuna. Oletusarvo on 9600,8,n,1.
dmraid=X
Anna device-mapper RAIDille asetuksia. Käytä lainausmerkkejä asetusten ympärillä.
doapm
Lataa APM-tuki. Myös acpi=off pitää olla.
dopcmcia
Lataa PCMCIA- ja Cardbus-tuet sekä käynnistä pcmcia cardmgr CD:ltä. Käytä vain jos käynnistettäessä tarvitaan PCMCIA/Cardbus-laitteita.
doscsi
Lataa SCSI-ajurit. Tätä pitää käyttää myös USB-laitteiden kanssa, sillä ne käyttävät Linuxin SCSI-järjestelmää.
sda=stroke
Mahdollista kovalevyn osiointi jos BIOS ei osaa käsitellä suuria levyjä. Tätä tarvitaan vain vanhojen BIOSien kanssa. Korvaa sda laitteella, jolla asetus vaaditaan.
ide=nodma
Älä käytä DMA:ta. Tämä asetus tarvitaan joidenkin IDE-piirine ja CD-asemien kanssa. Jos järjestelmän CD-asemat eivät toimi, tätä kannattanee koettaa. Tämä asetus poistaa myös hdparmin käytöstä.
noapic
Poista APIC käytöstä. APIC aiheuttaa ongelmia joillakin vanhemmilla laitteistoilla.
nodetect
Poista kaikki laitteiston automaattitunnistus sekä DHCP-tunnistus. Tätä asetusta on hyvä käyttää debuggauksessa apuna.
nodhcp
Poista DHCP-tunnistus käytöstä. Tämä on hyödyllinen asetus verkoissa, joissa käytetään vain staattisia asetuksia.
nodmraid
Poista device-mapper RAID käytöstä, kuten esimerkikis laitteiston IDE/SATA RAID -ajurit.
nofirewire
Poista Firewire-ajurit käytöstä. Tämä on tarpeen jos Firewire-laitteisto estää CD:tä käynnistymästä.
nogpm
Poista konsolihiiren tuki eli gpm käytöstä.
nohotplug
Poista hotplug- ja coldplug-tunnistukset initscripteistä. Tätä voi käyttää ajurivikoja tai CD-ongelmia etsiessä.
nokeymap
Poista näppäinkartan asetusmahdollisuu käytöstä.
nolapic
Poista paikallinen yhden prosessorin APIC käytöstä.
nosata
Poista Serial ATA -ajurit käytöstä.
nosmp
Poista SMP käytöstä SMP-ytimillä.
nosound
Poista äänituki ja ääniasetukset käytöstä.
nousb
Poista automaattinen USB-ajurien lataus käytöstä.
slowusb
Lisää taukoja käynnistysprosessiin hitaita USB-CD-asemia varten, kuten IBM BladeCentereille.

LVM-asetukset:

doevms
Käytä IBM:n EVMS:ää. Ei toimi turvallisesti lvm:n kanssa.
dolvm
Käytä Linuxin LVM:ää. Ei toimi turvallisesti evms:n kanssa.

Muut asetukset:

debug
Käytä debuggauskoodia. Näyttää yleensä sekavalta, sillä debuggauskoodi tulostaa paljon tekstiä ruudulle.
docache
Tallenna koko ajettava osio CD:stä RAM-muistiin. Tämän avulla voi vaikkapa unmountata CD:n ja käyttää toista CD:tä asennujksen aikana. Tätä varten RAMia pitää olla ainakin tuplasti CD:n koon verran.
doload=X
Lataa initrd:ltä listatut moduulit ja niiden riippuvuudet. X:n kohdalle listataan moduulien nimet.
Moduulit erotetaan toisistaan pilkuin.
dosshd
Käynnistä sshd etäasentamista varten.
passwd=foo
Aseta rootin salasanaksi foo. Tämä on pakollinen asetus dosshd:lle, sillä rootin salasana arvotaan automaattisesti.
noload=X
Estä moduulin lataaminen initrd:ltä. X:n syntaksi on sama kuin doload-asetuksessa.
nonfs
Älä lataa portmapia tai nfsmountia.
nox
Älä lataa X:ää X-pohjaisella LiveCD:llä. Käynnistää komentoriviltä.
scandelay
Lisää 10 sekunni tauko käynnistysosioihin hitaiden laitteiden käynnistystä varten.
scandelay=X
Lisää X sekunnin tauko käynnistysosioihin hitaiden laitteiden käynnistystä varten. Korvaa X numeroilla.

Huomaa: Asennin tarkastaa no-asetukset ennen do-asetuksia, jotta jäljemmillä voi tarkentee edellisiä.

Käynnistä CD ja valitse ydin sekä asetukset. Esimerkiksi gentoo-ydin PCMCIA:lla käynnistetään seuraavasti:

Koodilistaus 3.3: Asennin-CD:n käynnistys

boot: gentoo dopcmcia

Seuraavaksi näkyy käynnistysruutu ja edistymispalkki. Suomalaisen näppäimistön voi ottaa käyttöön painamalla Alt-F1:tä ja seuraamalla ohjeita. Jos näppäimistöä ei valita 10 sekunnissa, järjestelmä käynnistyy jenkkinäppäimistöllä. Kun käynnistys on valmis, Gnome käynnistyy ja kirjautuu automaattisesti sisään gentoo-järjestelmään käyttäjänä gentoo. Muille konsoleille käynnistys kirjautuu roottina eli pääkäyttäjänä, josta kertoo ”#” komentokehoitteena. Konsolien välillä voi vaihtaa näppäilyillä Alt-F3, Alt-F4, Alt-F5 ja Alt-F6. Takaisin graafiseen tilaan pääsee painamalla Alt-F7. X:stä konsoleihin siirtyessä Altin lisäksi painetaan Ctrl:a. Graafisen ympäristön terminaaleilta voi käyttää rootin oikeuksia sudo-komennolla. Myös rootiksi kirjautuminen onnistuu.

Koodilistaus 3.4: Sudon käyttö

(Esimerkkejä)
(Group-tiedoston muokkaus)
# sudo vi /etc/group
(Rootiksi kirjautuminen)
# sudo su -

Muun laitteiston asetukset

LiveCD yrittää käynnistyessään tunnistaa laitteiston ja ladata tarvittavat ajurit. Enimmäkseen se onnistuu siinä hyvin, mutta joissain rajatapauksissa automaattinen lataus ei toimi. Jos tämä aiheuttaa ongelmia, pitää ajurit ladata itse. Tätä varten on toimittava root-käyttäjän oikeuksin.

Seuraavassa esimerkissä yritetään ladata ajuri 8139too, joka on eräs verkkokorttiajuri:

Koodilistaus 3.5: Ajurien lataaminen

# modprobe 8139too

Valinnainen: Käyttäjätunnukset

Jos asennusympäristöön tarvitsee sallia muiden ihmisten käyttö tai jos asennusympäristöt ajetaan irssiä, pitää sitä varten luoda käyttäjätunnuksia ja muuttaa rootin salasanat.

Salasanaa muutetaan passwd-komennolla:

Koodilistaus 3.6: Rootin salasanan muuttaminen

$ sudo su -
# passwd
New password: (Syötä uusi salasana)
Re-enter password: (Syötä salasana toistamiseen)

Käyttäjätunnukseen luodaan ensin tunnus ja sitten muutetaan salasanaa. Tähän käytetään komentoja useradd ja passwd. Seuraavassa esimerkissä luodaan pekka.

Koodilistaus 3.7: Käyttäjätunnuksen luominen

# useradd -m -G users pekka
# passwd pekka
New password: (Syötä pekan salasana)
Re-enter password: (Syötä pekan salasana toistamiseen)

Käyttäjätunnusta voi vaihtaa komennolla su.

Koodilistaus 3.8: Käyttäjätunnuksen vaihtaminen

# su - pekka

Myös käyttäjän gentoo salasanan voi vaihtaa graafisessa ympäristössä. Tänä käyttäjänä voi kuitenkin selata Internetiä.

Koodilistaus 3.9: Gentoon salasanan muuttaminen

$ passwd
New password: (Syötä salasana)
Re-enter password: (Syötä salasana toistamiseen)

Valinnainen: Ohjeiden lukeminen asennusjärjestelmästä

Gentoon käsikirjaa voi lukea myös asennuksen aikana (joko CD:ltä tai verkosta). Tähän voi käyttää Mozillan tulikettua graafisessa ympäristössä tai linksiä terminaalilta.

Koodilistaus 3.10: Ohjeiden selaaminen tuliketulla

# firefox /mnt/cdrom/docs/handbook/html/index.html

Linksillä voi katsella tekstiversiota käsikirjasta. Tätä ennen täytyy luoda käyttäjätunnus (ks. Valinnainen: Käyttäjätunnukset). Alt-F2:lla siirrytään terminaalille ja sitten kirjaudutaan käyttäjäksi.

Koodilistaus 3.11: CD:n ohjeiden katselu linksillä

# links /mnt/cdrom/docs/handbook/html/index.html

Takaisin graafiseen ympäristöön palataan painamalla Alt-F7

Gentoon käsikirjaa on tietenkin parempi katsella verkosta, koska se saattaa olla tuoreempi kuin CD:llä oleva. Sitä voi katsella myös tuliketulla tai linksillä, mutta vain jos on ensin suorittanut kohdan Valinnainen: Verkon asetusten teko:

Koodilistaus 3.12: Verkko-ohjeen katselu tuliketulla

# firefox http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/2008.0/handbook-x86.xml

Koodilistaus 3.13: Verkko-ohjeen katselu linksillä

# links http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/2008.0/handbook-x86.xml

Seuraavaksi voi jatkaa joko GTK+-asentimella based installer X:ssä tai Dialog-asentimella konsolilta.


[ << ] [ < ] [ Etusivu ] [ > ] [ >> ]


Tulostettava muoto

Näytä kaikki

Tämä sivu on viimeksi päivitetty 6. heinäkuuta 2008

Tätä käännöstä ei enää ylläpidetä

Tiivistelmä: Tässä kappaleessa kerrotaan kuinka asennus-CD:ltä käynnistetään ja asennetaan.

Sven Vermeulen
Tekijä

Daniel Robbins
Tekijä

Chris Houser
Tekijä

Jerry Alexandratos
Tekijä

Joshua Saddler
Tekijä

Grant Goodyear
Tekijä

Seemant Kulleen
Gentoon x86-kehittäjä

Tavis Ormandy
Gentoon alpha-kehittäjä

Aron Griffis
Gentoon alpha-kehittäjä

Brad House
Gentoon AMD64-kehittäjä

Guy Martin
Gentoon HPPA-kehittäjä

Pieter Van den Abeele
Gentoon PPC-kehittäjä

Joe Kallar
Gentoon SPARC-kehittäjä

John P. Davis
Toimittaja

Pierre-Henri Jondot
Toimittaja

Eric Stockbridge
Toimittaja

Rajiv Manglani
Toimittaja

Jungmin Seo
Toimittaja

Stoyan Zhekov
Toimittaja

Jared Hudson
Toimittaja

Colin Morey
Toimittaja

Jorge Paulo
Toimittaja

Carl Anderson
Toimittaja

Jon Portnoy
Toimittaja

Zack Gilburd
Toimittaja

Jack Morgan
Toimittaja

Benny Chuang
Toimittaja

Erwin
Toimittaja

Joshua Kinard
Toimittaja

Xavier Neys
Toimittaja

Shyam Mani
Toimittaja

Joshua Saddler
Toimittaja

Gerald J. Normandin Jr.
Katselmoija

Donnie Berkholz
Katselmoija

Ken Nowack
Katselmoija

Lars Weiler
Kirjoittaja

Flammie Pirinen
Vastuullinen kääntäjä

Jouni Hätinen
Käännöksen laatutarkistaja

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.