Gentoo Logo

[ << ] [ < ] [ Etusivu ] [ > ] [ >> ]


2. Asennusvälineen valinta

Sisällysluettelo:

2.a. Laitteistovaatimukset

Johdanto

Ennen aloittamista on hyvä listata Gentoon asentamiseen tarvittavat laitteistot.

Laitteisto

Minimal CD LiveCD
Suoritin AMD64 tai EM64T (Core 2 Duot ja Quadit ovat EM64T:itä)
Muisti 64 megatavua 256 megatavua
Levytila 1.5 gigatavua (poislukien swap)
Swap vähintään 256 megatavua

Kannattaa tarkistaa Gentoo AMD64 Project Page ennen aloittamista.

2.b. Gentoo asennus-CD:t

Johdanto

Gentoo asennus-CD:t ovat käynnistettäviä CD:itä ja sisältävät riittävän rakennetun Gentoo-ympäristön. Tällaista CD:tä käyttäen voit käynnistää tietokoneesi Linux-järjestelmään suoraan CD:ltä. Käynnistyksen aikana laitteisto tunnistetaan ja sopivat ajurit ladataan. Näitä CD:itä ylläpitävät Gentoon kehittäjät.

Voit käynnistää koneesi miltä tahansa näistä asennus-CD:istä sellaiseen tilaan, jossa voit asettaa verkon, muokata osiointia ja aloittaa Gentoon asennuksen Internetistä.

Gentoo Minimal asennus-CD

Minimal asennus-CD on tiedostossa install-amd64-minimal-<release>.iso ja kooltaan vain 119 megatavua. Tällä voi asentaa Gentoon, mutta vain jos Internet-yhteys on asennuksen aikana käytettävissä.

Stage3-paketti

Stage3-paketti on pakattu arkistotiedosto, joka sisältää hyvin minimalistisen Gentoo-käyttöjärjestelmän. Tällä pystytään asentamaan täysimittainen Gentoo tämän oppaan mukaan. Varhemmat versiot Gentoon käsikirjasta kertoivat myös asennuksen stage1- ja stage2-paketeista, mutta nykyisin suositeltavaa on vain stage3:n käyttö. Jos haluat välttämättä käyttää stage1- tai stage2-paketteja, lisätietoa aiheesta on VUKK:n kysymyksessä ”Miten asennan stage1- tai stage2-paketista?”.

Stage3-paketit on ladattavissa hakemistosta releases/amd64/autobuilds/current-stage3/ miltä tahansa palvelimelta Gentoon peilipalvelinluettelossa, eikä niitä ole asennus-CD:llä.

2.c. Lataa, polta ja käynnistä asennus-CD

Asennus-CD:n lataus ja poltto

Aloita lataamalla ja polttamalla valitun asennus-CD:n.

Asennus-CD:t voi noutaa peilipalvelimilta. Ne löytyvät hakemistosta releases/amd64/autobuilds/current-iso/.

Hakemistossa on niin kutsuttuja ISOja. Ne sisältävät CD:n otoksen jonka voi polttaa CD-R-levylle.

Jos et ole varma lataamasi tiedoston ehjyydestä, voit tarkistaa sen MD5-tarkastussumman ja verrata sitä annettuun tarkastussummaan (kuten install-amd64-minimal-<release>.iso.DIGESTS). Tarkastussummat tarkastetaan komennolla md5sum Linux/Unix-järjestelmissä ja ohjelmalla md5sum Windowsissa.

Toinen tapa ladattujen tiedostojen oikeellisuuden tarkastamiseen on GnuPG:n käyttäminen antamamme kryptografisen allekirjoituksen tarkastamiseen (löytyy tiedostosta jonka tarkenne on .asc). Lataa allekirjoitustiedot ja hae julkinen avain:

Koodilistaus 3.1: Julkisen avaimen hankinta

$ gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys 2D182910

Varmistetaan allekirjoitus:

Koodilistaus 3.2: Tiedostojenn varmistaminen

(Verify the cryptographic signature)
$ gpg --verify <downloaded iso.DIGESTS.asc>
(Verify the checksum)
$ sha1sum -c <downloaded iso.DIGESTS.asc>

ISOja poltettaessa tulee käyttää raakapoltto-asetuksia. Tämän toteutus vaihtelee suuresti ohjelmakohtaisesti. Tarkastelemme tässä cdrecordia ja k3b:tä, annetut esimerkit vastaavat ohjelmien englanninkielisiä versioita. Lisää tietoja polttamisesta voit etsiä Gentoo VUKK:sta.

  • Cdrecordilla käytä komentoa cdrecord dev=/dev/hdc <ladattu .iso-tiedosto> (korvaa /dev/hdc CD-RW-asemasi laitetiedostopolulla). Aseta viimeiseksi komentojonoparametriksi vielä ISO-tiedoston polku.
  • K3B:llä valitse ToolsBurn Image. Etsi ISO-tiedosto valikosta Image to Burn. Lopulta napsauta Start.

Asennus-CD:n käynnistys

Asennus-CD:n polttamisen jälkeen on aika käynnistää ne. Poista kaikki CD:t asemista ja uudelleenkäynnistä järjestelmä BIOS-asetuksiin. Useimmilla koneilla tämä tehdään painamalla DEL-, F1-, tai ESC-painiketta käynnistymisen aikana. Muuta BIOS-asetusten käynnistysjärjestystä siten, että CD-ROM tulee ennen kovalevyä. Tämä asetus löytyy usein valikosta CMOS Setup. Jollei tätä asetusta tehdä, järjestelmä käynnistyy kovalevyltä jättäen CD:n huomioimatta.

Seuraavaksi aseta asennus-CD CD-asemaan (eikä esim. diskettiasemaan, nih) ja uudelleenkäynnistä. Esiin pitäisi tulla käynnistysruutu. Voit nyt aloittaa tavan käynnistysprosessin oletusasetuksilla painamalla enteriä tai käyttää asennus-CD:n mukailtuja käynnistysasetuksia antamalla ytimen nimen sekä asetukset ja painamalla enteriä.

Asennus-CD:llä on mukana useita ytimiä. Oletusarvoinen on nimeltään gentoo. Muut ovat eri laitteistolle ja -nofb-variantit ilman framebuffer-tukea.

Alla lyhyt katsaus tarjolla oleviin ytimiin:

Ydin Kuvaus
gentoo Oletusydin, joka tukee K8-prosessoreja (ja NUMAa) ja EM64T-prosessoreja.
gentoo-nofb gentoo, mutta ilman framebuffer-tukea
memtest86 RAM-muistin testaamiseen

Voit myös antaa ytimelle asetuksia. Ne vastaavat toiminnallisuuksia joita voit käynnistää tai sulkea haluamallasi tavalla. Alla taulukko joka selvittää kaikki ytimen asetukset, sen saa myös esille käynnistyksessä painamalla F2:a.

Laitteistoasetukset:

acpi=on
Lataa ACPI-tuuen ja käynnistää acpid-palvelun CD:ltä. Käytä tätä jos ACPI-tuki on tarpeellista laitteiston toiminnan kannalta. Tätä ei tarvita Hyperthreadingiä varten.
acpi=off
Poista ACPI-tuki kokonaan. Tätä tarvitaan joillain vanhemmilla järjestelmillä ja silloin kun APM-tuki on välttämätön. Tämä myös poistaa Hyperthreading-tuen.
console=X
Käytä sarjakonsolia CD:llä. Ensimmmäinen asetus on laitenimi, esim. ttyS0 x86:lle, sitten yhteysasetukset pilkuin eroteltuna. Oletusarvo on 9600,8,n,1.
dmraid=X
Anna device-mapper RAIDille asetuksia. Käytä lainausmerkkejä asetusten ympärillä.
doapm
Lataa APM-tuki. Myös acpi=off pitää olla.
dopcmcia
Lataa PCMCIA- ja Cardbus-tuet sekä käynnistä pcmcia cardmgr CD:ltä. Käytä vain jos käynnistettäessä tarvitaan PCMCIA/Cardbus-laitteita.
doscsi
Lataa SCSI-ajurit. Tätä pitää käyttää myös USB-laitteiden kanssa, sillä ne käyttävät Linuxin SCSI-järjestelmää.
sda=stroke
Mahdollista kovalevyn osiointi jos BIOS ei osaa käsitellä suuria levyjä. Tätä tarvitaan vain vanhojen BIOSien kanssa. Korvaa sda laitteella, jolla asetus vaaditaan.
ide=nodma
Älä käytä DMA:ta. Tämä asetus tarvitaan joidenkin IDE-piirine ja CD-asemien kanssa. Jos järjestelmän CD-asemat eivät toimi, tätä kannattanee koettaa. Tämä asetus poistaa myös hdparmin käytöstä.
noapic
Poista APIC käytöstä. APIC aiheuttaa ongelmia joillakin vanhemmilla laitteistoilla.
nodetect
Poista kaikki laitteiston automaattitunnistus sekä DHCP-tunnistus. Tätä asetusta on hyvä käyttää debuggauksessa apuna.
nodhcp
Poista DHCP-tunnistus käytöstä. Tämä on hyödyllinen asetus verkoissa, joissa käytetään vain staattisia asetuksia.
nodmraid
Poista device-mapper RAID käytöstä, kuten esimerkikis laitteiston IDE/SATA RAID -ajurit.
nofirewire
Poista Firewire-ajurit käytöstä. Tämä on tarpeen jos Firewire-laitteisto estää CD:tä käynnistymästä.
nogpm
Poista konsolihiiren tuki eli gpm käytöstä.
nohotplug
Poista hotplug- ja coldplug-tunnistukset initscripteistä. Tätä voi käyttää ajurivikoja tai CD-ongelmia etsiessä.
nokeymap
Poista näppäinkartan asetusmahdollisuu käytöstä.
nolapic
Poista paikallinen yhden prosessorin APIC käytöstä.
nosata
Poista Serial ATA -ajurit käytöstä.
nosmp
Poista SMP käytöstä SMP-ytimillä.
nosound
Poista äänituki ja ääniasetukset käytöstä.
nousb
Poista automaattinen USB-ajurien lataus käytöstä.
slowusb
Lisää taukoja käynnistysprosessiin hitaita USB-CD-asemia varten, kuten IBM BladeCentereille.

LVM-asetukset:

doevms
Käytä IBM:n EVMS:ää. Ei toimi turvallisesti lvm:n kanssa.
dolvm
Käytä Linuxin LVM:ää. Ei toimi turvallisesti evms:n kanssa.

Muut asetukset:

debug
Käytä debuggauskoodia. Näyttää yleensä sekavalta, sillä debuggauskoodi tulostaa paljon tekstiä ruudulle.
docache
Tallenna koko ajettava osio CD:stä RAM-muistiin. Tämän avulla voi vaikkapa unmountata CD:n ja käyttää toista CD:tä asennujksen aikana. Tätä varten RAMia pitää olla ainakin tuplasti CD:n koon verran.
doload=X
Lataa initrd:ltä listatut moduulit ja niiden riippuvuudet. X:n kohdalle listataan moduulien nimet.
Moduulit erotetaan toisistaan pilkuin.
dosshd
Käynnistä sshd etäasentamista varten.
passwd=foo
Aseta rootin salasanaksi foo. Tämä on pakollinen asetus dosshd:lle, sillä rootin salasana arvotaan automaattisesti.
noload=X
Estä moduulin lataaminen initrd:ltä. X:n syntaksi on sama kuin doload-asetuksessa.
nonfs
Älä lataa portmapia tai nfsmountia.
nox
Älä lataa X:ää X-pohjaisella LiveCD:llä. Käynnistää komentoriviltä.
scandelay
Lisää 10 sekunni tauko käynnistysosioihin hitaiden laitteiden käynnistystä varten.
scandelay=X
Lisää X sekunnin tauko käynnistysosioihin hitaiden laitteiden käynnistystä varten. Korvaa X numeroilla.

Huomaa: CD-käynnistys tarkistaa no-optiot ennen do-optioita, joten jäljemmillä voi järjestellen yliajaa ne.

Seuraavaksi käynnistä CD:si, valitse ydin (ellet aio käyttää oletusasetusta, gentoo-ydintä) ja käynnistysasetukset. Esimerkiksi gentoo-ytimen dopcmcia-asetuksilla käynnistäisit näin:

Koodilistaus 3.3: Asennus-CD:n käynnistys

boot: gentoo dopcmcia

Seuraavaksi eteesi tulee uusi käynnistysruutu ja edistymispalkki (progress bar). Jos asennat Gentoota järjestelmästä, jossa on jokin muu kuin amerikkalainen näppäimistö (todennäköisesti suomalainen), muista painaa Alt-F1 päästäksesi monisanaiseen käynnistystilaan ja seurata ohjeita. Jollei mitään tehdä kymmenessä sekunnissa, käyttöön otetaan amerikkalainen näppäinasettelu. Käynnistysprosessin loputtua olet Live Gentoo Linuxissa pääkäyttäjänä. Komentorivillä pitäisi olla pääkäyttäjän tunniste #. Voit myös vaihtaa muille konsoleille painamalla Alt-F2:a, Alt-F3:a ja Alt-F4:ää. Takaisin aloituskonsolille pääset Alt-F1:llä.

Ja jatka matkaasi Muun laitteiston asettamiseen.

Laitteiston asetukset

Asennus-CD yrittää tunnistaa mahdollisimman paljon laitteistoa ja ladata tarvittavat ydin-moduulit. Enimmäkseen se onnistunee siinä hyvin, joskus kuitenkin pitää lisätä jotain käsin. Jos PCI-tutkinta ei löydä jotain laitteita, ne pitää ladata itse.

Seuraavassa esimekrissä ladataan moduulia 8139too, joka on eräänlainen verkkokorttiajuri:

Koodilistaus 3.4: Ydinmoduulin lataus

# modprobe 8139too

Valinnainen: Käyttäjätilit

Jos asennusta suorittavat muutkin käyttäjät tai tarkoitus on käyttää esim. irssiä asennuksen aikana ilman rootin oikeuksia, sitä varten pitää tehdä käyttäjätilejä ja vaihtaa rootin salasana.

Rootin salasanaa vaihdetaan passwd-komennolla:

Koodilistaus 3.5: Rootin salasanan vaihtaminen

# passwd
New password: (Kirjoita salasana)
Re-enter password: (Kirjoita salasana toistamiseen)

Käyttäjätunnus pitää ensin luoda nimeltä, ja sitten asettaa sille salasana. Tämä toteutetaan komennoilla useradd ja passwd. Seuraavassa luodaan käyttäjä "pekka".

Koodilistaus 3.6: Käyttäjätunnuksen luonti

# useradd -m -G users pekka
# passwd pekka
New password: (Anna pekan salasana)
Re-enter password: (Kirjoita pekan salasana uudestaan)

Voit kirjautua käyttäjäksi roottina komennolla su:

Koodilistaus 3.7: Käyttäjätunnuksen vaihtaminen

# su - john

Valinnainen: Ohjeiden lukeminen asennettaessa

Gentoon käsikirjaa voi lukea (joko CD:ltä tai verkosta) asennuksen aikana, jos on tehnyt käyttäjätunnuksen sitä varten (ks. Valinnainen: käyttäjätunnukset). Sitten aloitetaan painamalla Alt-F2 ja kirjaudutaan sisään käyttäjänä.

Ohjeita voi katsella verkossa links-sovelluksella, kunhan on tehnyt verkkoasetukset, joille löytyy myös kappale käsikirjasta.

Koodilistaus 3.8: Verkko-ohjeiden lukeminen linksillä

# links http://www.gentoo.org/doc/fi/handbook/handbook-amd64.xml

Takaisin pääse painamalla Alt-F1.

Valinnainen: SSH-palvelun käyttö

Jos asennusta pitää suorittaa etänä muiden käyttäjien avulla, pitää heitä varten tehdä käyttäjätilit, tai jopa antaa rootin salasanat heille (mutta vain luotetuille käyttäjille).

SSH-palvelu käynnistetään seuraavasti:

Koodilistaus 3.9: SSH-palvelun käynnistys

# /etc/init.d/sshd start

SSH:ta ei voi kuitenkaan käyttää ilman verkkoyhteyttä, joten seuraavaksi tehdään verkkoasetukset.


[ << ] [ < ] [ Etusivu ] [ > ] [ >> ]


Tulostettava muoto

Näytä kaikki

Tämä sivu on viimeksi päivitetty 3. elokuuta 2011

Tämän tekstin alkukielinen versio on uudempi kuin käännös, se on viimeksi päivitetty 1. kesäkuuta 2014

Tiivistelmä: Tässä kappaleessa kerrotaan kuinka Gentoo asennetaan Minimal asennus-CD:ltä. Myös Installer asennus-CD -asennus on mahdollinen.

Sven Vermeulen
Tekijä

Daniel Robbins
Tekijä

Chris Houser
Tekijä

Jerry Alexandratos
Tekijä

Seemant Kulleen
Gentoon x86-kehittäjä

Tavis Ormandy
Gentoon alpha-kehittäjä

Brad House
Gentoon AMD64-kehittäjä

Guy Martin
Gentoon HPPA-kehittäjä

Pieter Van den Abeele
Gentoon PPC-kehittäjä

Joe Kallar
Gentoon SPARC-kehittäjä

John P. Davis
Toimittaja

Grant Goodyear
Toimittaja

Pierre-Henri Jondot
Toimittaja

Eric Stockbridge
Toimittaja

Rajiv Manglani
Toimittaja

Jungmin Seo
Toimittaja

Stoyan Zhekov
Toimittaja

Jared Hudson
Toimittaja

Colin Morey
Toimittaja

Jorge Paulo
Toimittaja

Carl Anderson
Toimittaja

Jon Portnoy
Toimittaja

Zack Gilburd
Toimittaja

Jack Morgan
Toimittaja

Benny Chuang
Toimittaja

Erwin
Toimittaja

Joshua Kinard
Toimittaja

Xavier Neys
Toimittaja

Gerald J. Normandin Jr.
Katselmoija

Donnie Berkholz
Katselmoija

Ken Nowack
Katselmoija

Lars Weiler
Tekijä

Flammie Pirinen
Vastuullinen kääntäjä

Jouni Hätinen
Käännöksen laatutarkistaja

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.