Gentoo Logo

[ << ] [ < ] [ Etusivu ] [ > ] [ >> ]


3. Portagen ominaisuudet

Sisällysluettelo:

3.a. Portagen ominaisuudet

Portagessa on muutamia ominaisuuksia, joiden avulla Gentoota on mukavampi käyttää. Monet näistä liittyvät joihinkin työkaluohjelmiin, joilla saadaan järjestelmän suorituskykyä, luotettavuutta, turvallisuutta ja niin poispäin parannettua.

Portagen ominaisuuksia muutetaan tiedoston /etc/make.conf FEATURES-muuttujalla, johon ominaisuudet kirjoitetaan välilyönnein eroteltuna. Toisinaan joudutaan myös asentamaan erillinen työkaluohjelma, johon ominaisuus liittyy.

Kaikkia Portagen ominaisuuksia ei luetteloida täällä; täyden ajantasaisehkon luettelon löydät make.confin man-sivuilta:

Koodilistaus 1.1: make.confin man-sivujen tarkastelu

$ man make.conf

Komennolla emerge --info voi tarkastella myös nykyisiä FEATURES-asetuksia. Etsi tulosteesta rivi FEATURES tai hae se vaikkapa grepin avulla.

Koodilistaus 1.2: Nykyisten FEATURES-arvojen tarkastelu

$ emerge --info | grep FEATURES

3.b. Rinnakkaisjärjestelmien käyttö kääntämisessä

Distcc:n käyttö

distcc on ohjelma joka osaa jakaa käännökset useammalle, jopa erilaiselle, verkotetulle koneelle. distcc-asiakasohjelma lähettää tarpeelliset tiedot kaikille saatavilla oleville distcc-palvelimille (käynnistetyille distccd-palveluille), jotta ne voivat kääntää osia koodista asiakkaan puolesta. Tästä netotaan yleensä vähemmän käännösaikaa.

Tarkemmin tietoa distcc:stä (ja sen käytöstä Gentoo-järjestelmissä) löydät erillisestä Gentoo Distcc-dokumentistamme.

Distcc:n asennus

Distcc:n mukana tulee graafisia valvontaohjelmia joilla voi tarkastella lähetettyjä käännöksiä. Jos käytät Gnomea, lisää gnome USE-asetuksiisi. Jollet käytä Gnomea ja tarvitset silti valvontaohjelmaa, käytä USE-asetusta gtk.

Distcc:n asennus on helppoa kuten kaikkien muidenkin Gentoon ohjelmistojen:

Koodilistaus 2.1: Distcc:n asennus

# emerge distcc

Portagen tuen aktivointi

Aloita avaamalla tiedosto /etc/make.conf ja lisää muuttujaan FEATURES arvo distcc. Sitten muuta muuttujaa MAKEOPTS siten, että siinä sanotaan -jX, missä X on verkossa olevien distccd:tä ajavien prosessorien määrä (nämä mukaanlukien) lisättynä yhdellä:

Koodilistaus 2.2: /etc/make.confin MAKEOPTS-asetus

# Oletetaan kaksi yhden prosessorin järjestelmää tämän
lisäksi:
MAKEOPTS="-j4"

Seuraavaksi lisää distcc-configilla käytettävät DistCC-palvelimet. Esimerkissä käytämme palvelimia osoitteissa 192.168.1.102 (tämä kone), 192.168.1.103 ja 192.168.1.104 (kaksi etäkonetta):

Koodilistaus 2.3: Distcc:n asettaminen etäkoneita varten

# distcc-config --set-hosts "192.168.1.102 192.168.1.103 192.168.1.104"

Älä tietenkään unohdaa käynnistää itse distccd-palvelua:

Koodilistaus 2.4: Distccd-palvelun käynnistäminen

# rc-update add distccd default
# /etc/init.d/distccd start

3.c. Cachettava käännösprosessi

Yleistä ccachesta

ccache on nopea kääntäjän välimuisti. Ohjelmaa käännettäessä se tallentaa tulokset jotta saman ohjelman uusien kääntöjen ajat nopeutuisivat. Yleisissä käännöksissä nopeutus on jotain viisin-, kymmenkertaisen luokkaa.

Jos haluat tietää tarkemmin ccachen käyttäytymisestä, vieraile ccachen kotisivuilla.

ccachen asennus

Ccache asennetaan Gentooseen käyttämällä emergeä:

Koodilistaus 3.1: ccachen asennus

# emerge ccache

Ccachen lisäys Portageen

Avaa tiedosto /etc/make.conf ja lisää muuttujaan FEATURES arvo ccache. Lisää myös muuttuja CCACHE_SIZE tiedostoon ja aseta arvoksi vaikkapa 2G:

Koodilistaus 3.2: CCACHE_SIZEn muokkaus tiedostossa /etc/make.conf

CCACHE_SIZE="2G"

Jos epäilet ccachen toimivuutta, komennolla ccache -s saa näkyviin joitain statistiikkatietoja. Koska Portagella on oma ccachen kotihakemistonsa, se pitää asettaa CCACHE_DIR-muuttujaan:

Koodilistaus 3.3: ccachen statistiikkatietojen katselu

# CCACHE_DIR="/var/tmp/ccache" ccache -s

/var/tmp/ccache on Portagen oletusarvo ccache-hakemistolle, tätä voi muuttaa asettamalla muuttujan CCACHE_DIR tiedostossa /etc/make.conf.

Kuitenkin ccachea ajettaessa sen oma oletus on ${HOME}/.ccache. Tämän takia muuttuja CCACHE_DIR pitää olla asetettuna kun Portagen ccache-tilastoja katsellaan.

Ccachen käyttö Portagen ulkopuolella C-koodin kanssa

Jos aiot käyttää ccachea Portagen ulkopuolella kääntäessäsi itse C-kielistä koodia, lisää /usr/lib/ccache/bin polkumuuttujan PATH alkuun (erityisesti ennen kohtaa /usr/bin). Tähän päästään muokkaamalla tiedostoa ~/.bash_profile, joka on yksi mahdollisuus ympäristömuuttujien säätämiseen:

Koodilistaus 3.4: ~/.bash_profilen muokkaus

	PATH="/usr/lib/ccache/bin:/opt/bin:${PATH}"

3.d. Binääripaketit

Esikäännettyjen binääripakettien luonti

Portagessa on tuki esikäännettyjen pakettien asentamiselle. Vaikka Gentoo-projekti ei tarjoa esikäännettyjä paketteja itse (pl. GRP-otokset), Portage voidaan määrätä tekemään ja käyttämään näitä.

Esikäännetyn paketin voi tehdä komennolla quickpkg, jos paketti on jo asennettu järjestelmään, tai emergen valitsimilla --buildpkg tai --buildpkgonly.

Jos haluat Portagen luovan esikäännetyt paketit kaikista asennetuista ohjelmista, lisää buildpkg FEATURES-muuttujaan.

Laajempi tuki esikäännetyille paketeille on catalystissä. Lisätietoa tästä saat Catalyst Reference Manual ja Catalyst Howto -sivuilta.

Esikäännettyjen pakettien asentaminen

Vaikkei Gentoolla ole omaa esikäännetyjen pakettien palvelinta, voit tehdä sellaisen itsellesi pakettien säilyttämiseen. Käyttääksesi tällaista palvelinta sinun täytyy kertoa Portagelle sen osoitteesta muuttujalla PORTAGE_BINHOST. Esimerkiksi jos esikäännetyt pakettisi ovat osoitteessa ftp://keskuspalvelin/gentoo:

Koodilistaus 4.1: PORTAGE_BIHOSTin asettaminen /etc/make.confiin

PORTAGE_BINHOST="ftp://buildhost/gentoo"

Kun asennat esikäännetyn paketin, lisää valitsin --getbinpkg emergen komentoon --usepkg-valitsimen kaveriksi. Ensimmäinen käskee emergeä lataamaan esikäännetyt paketit aiemmin mainitulta palvelimelta ja toinen koettamaan asentaa esikäännettyä pakettia ennen ryhtymistä kääntämiseen.

Esimerkiksi gnumeric asennettaisiin esikäännettynä näin:

Koodilistaus 4.2: Esikäännetyn Gnumericin asentaminen

# emerge --usepkg --getbinpkg gnumeric

Lisätietoa esikäännetyistä paketeista on emergen man-sivuilla.

Koodilistaus 4.3: Emergen man-sivun tarkastelu

$ man emerge

3.e. Tiedostojen haku

Rinnakkaishaku

Kun asennetaan useita paketteja, Portage voi hakea seuraavan paketin tiedostoja edellistä asennettaessa, joka lyhentää kokonaisasennusaikaa. Tämän saa päälle FEATURES-asetuksella ”parallel-fetch”.

Userfetch

Kun Portagea suoritetaan roottina, FEATURES="userfetch" saa Portagen tiputtamaan rootin oikeudet haun ajaksi. Tämä parantaa hieman tietoturvatasoa.


[ << ] [ < ] [ Etusivu ] [ > ] [ >> ]


Tulostettava muoto

Näytä kaikki

Tämä sivu on viimeksi päivitetty 19. heinäkuuta 2010

Tämän tekstin alkukielinen versio on uudempi kuin käännös, se on viimeksi päivitetty 1. kesäkuuta 2014

Tiivistelmä: Tässä kappaleessa kerrotaan Portagen mahdollisuuksista, kuten rinnakkaisjärjestelmien käytöstä kääntämiseen, ccachen käytöstä ja sen sellaisesta.

Sven Vermeulen
Tekijä

Daniel Robbins
Tekijä

Chris Houser
Tekijä

Jerry Alexandratos
Tekijä

Seemant Kulleen
Gentoon x86-kehittäjä

Tavis Ormandy
Gentoon alpha-kehittäjä

Brad House
Gentoon AMD64-kehittäjä

Guy Martin
Gentoon HPPA-kehittäjä

Pieter Van den Abeele
Gentoon PPC-kehittäjä

Joe Kallar
Gentoon SPARC-kehittäjä

John P. Davis
Toimittaja

Grant Goodyear
Toimittaja

Pierre-Henri Jondot
Toimittaja

Eric Stockbridge
Toimittaja

Rajiv Manglani
Toimittaja

Jungmin Seo
Toimittaja

Stoyan Zhekov
Toimittaja

Jared Hudson
Toimittaja

Colin Morey
Toimittaja

Jorge Paulo
Toimittaja

Carl Anderson
Toimittaja

Jon Portnoy
Toimittaja

Zack Gilburd
Toimittaja

Jack Morgan
Toimittaja

Benny Chuang
Toimittaja

Erwin
Toimittaja

Joshua Kinard
Toimittaja

Xavier Neys
Toimittaja

Gerald J. Normandin Jr.
Katselmoija

Donnie Berkholz
Katselmoija

Ken Nowack
Katselmoija

Lars Weiler
Tekijä

Flammie Pirinen
Vastuullinen kääntäjä

Jouni Hätinen
Käännöksen laatutarkistaja

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.