Gentoo Logo

Xfce-asetusopas

Sisällysluettelo:

1.  Johdanto

Xfce-työpöytäympäristö

Xfce on nopea ja kevyt työpöytäympäristö Unix-tyypin käyttöjärjestelmille. Se on suunniteltu mukautuvaksi ja Freedesktop-määritysten mukaiseksi.

Poiketen raskaista työpöydistä, kuten Gnomesta ja KDE:stä, Xfce käyttää vähän resursseja. Lisäksi se on suunniteltu modulaarisemmaksi ja sisältää vähemmän riippuvuuksia, joten se vie vähemmän tilaa kovalevyltä ja vähemmän aikaa asentaa.

Tässä ohjeessa kerrotaan pienen Xfce-ympäristön asentaminen ja asetusten säätäminen, sekä täysimittaisen työpöydän tekeminen Xfce-malliin.

Ohjeen viimeisessä osassa kerrotaan päivityksen jälkeisistä toimenpiteistä, joten lue se jos päivität vanhemmasta versiosta.

2.  Xfce:n asennus

Perusteet

Ennen asentamista Xorg pitää olla asennettuna, tähän lisää ohjeita Gentoo-wikisivulla X Server Configuration.

Muitakin paketteja voi asentaa, mutta tässä ohjeessa pitäydytään näiden tarkastelussa. Varmista USE-muuttuja /etc/portage/make.confista, esimerkiksi USE="-gnome -kde -minimal -qt4 X dbus jpeg lock session startup-notification thunar" voi olla hyödyllinen.

Kun USE on kunnossa, voi asentaa Xfce:n:

Koodilistaus 2.1: Xfce4:n asennus

# emerge -avt xfce4-meta

Seuraavaksi käyttäjät pitää lisätä ryhmiin cdrom, cdrw ja usb, jotta he voivat käyttää kameroita, optisia asemia tai USB-tikkuja.

Koodilistaus 2.2: Käyttäjien lisäys laitteistoryhmiin

(Korvaa käyttäjä käyttäjänimellä)
# for x in cdrom cdrw usb ; do gpasswd -a käyttäjä $x ; done

Seuraavaksi päivitetään ympäristömuuttujat:

Koodilistaus 2.3: Ympäristömuuttujien päivitys

# env-update && source /etc/profile

Graafinen terminaali on myös olennainen työskentelyn kannalta. X11-terms/xfce4-terminal on tehty Xfce:tä varten. Se asennetaan emergellä:

Koodilistaus 2.4: Installing Terminal

# emerge x11-terms/xfce4-terminal

3.  Xfce:n asetukset

Xfce:n käynnistäminen

Xfce on nyt asennettu, seuraavaksi asetetaan se oletustyöpöydäksi startx:ää varten. Poistu rootin tunnuksilta ja kirjaudu tavan käyttäjänä.

Koodilistaus 3.1: Xfce:n asetus oletuskäynnistykseen startx:lle

$ echo "exec startxfce4" > ~/.xinitrc

Huomaa: Jos käytössä on ConsoleKit, tiedostoon ~/.xinitrc pitää lisätä exec startxfce4 --with-ck-launch. Muutoin osa sovelluksista ei toimi. ConsoleKit pitää lisätä runlevelille default: rc-update add consolekit default.

Seuraavaksi graafisen ympäristön voi käynnistää komennolla startx:

Koodilistaus 3.2: Xfce:n käynnistys

$ startx

Sessiot ja käynnistys

Jos käytössä on suosittuja Gnomen tai KDE:n sovelluksia, kuten k3b, nautilus, kmail, evolution, tms., pitää varmistaa että Xfce käynnistää tarvittavat palvelut niiden toimimiseksi. Tähän sopiva asetus löytyy valikosta Asetukset→Istuntojen ja käynnistyksen asetukset. Asetusikkunan Lisäasetukset välilehdellä on tarvittavat valintaruudut.

Xfce:ssä on mahdollisuus tallentaa istuntojen asetukset ja käynnissä olevat ohjelmat Istuntojen ja käynnistyksen asetukset -ikkunasta. Siellä on valinta, jolla voi automaattisesti tallentaa avoinna olevat ohjelmat aina kun kirjaudutaan ulos, tai kysyä tätä joka kerta. Tämä saattaa olla hyödyllistä virheessä tehtyjen asetusten takia. Jos vaikka paneeli kuolee epähuomiossa, voi jättää tallentamatta istunnon saadakseen sen takaisin seuraavalla käynnistyksellä. Toisaalta voi jatkaa veppiselausta, sähköposteja ja terminaali-istuntoa siitä mihin jäi tallentamalla istunnon.

Seuraavaksi kuvataan lisäasetuksia ja -ohjelmia.

4.  Muut sovellukset

Paneelin lisäosat

Tässä kappaleessa esitellään Xfce:n paneelin lisäosat

Portagessa on paljon paneelin lisäosia saatavilla. Komennolla emerge --search xfce saa esillä useimmat. Useimmat nimistä ovat itsestäänselviä, mutta jotkin kaipaavat selittämistä. Ohjelmat asennetaan emergellä, jolloin ne ilmestyvät luetteloon Lisää uusi osa -valikossa.

 • Xfce4-battery-plugin on hyödyllinen kannettaville laitteille. Se kertoo akun keston, virtalähteen, tuulettimen tilan ja varoitukset, ja sen voi säätää suorittamaan komentoja virran vähetessä. Tällä toiminnolla voi vaikkapa nukuttaa koneen kun virta alkaa olla lopussa.
 • Xfce4-verve-plugin on paneelissa toimiva komentorivi, joka suorittaa annettuja komentoja.
 • Xfce4-mount-plugin mahdollistaa laitteiden liittämisen /etc/fstabista
 • xfce4-sensors-plugin monitoroi laitteistosensoreja, kuten prosessorin lämpötilaa, tuuletinten nopeutta, emon jännitettä jne.

Hyödyllisiä ohjelmia

Seuraavaksi kannattanee asetnaa tarpeelliset ohjelmat, kuten xfce4-mixer, xfce-task-manager, xfce4-taskmanager, xfwm4-themes, orage, mousepad xfce4-power-manager, x11-terms/xfce4-terminal, ja thunar.

Xfce4-mixer on äänenvoimakkuudensäädin, joka toimii myös paneelista. Xfce4-taskmanager näyttää suoritettavien ohjelmien tietoja, kuten suorittimen- ja muistinkulutuksen. Oikealla napilla voi tappaa, pysäyttää tai jatkaa ohjelmia, tai muuttaa niiden prioriteetteja.

Xfwm4-themes sisältää ikkunanhallinnan teemoja. Kuvaketeemoja saa esimerkiksi paketista tango-icon-theme.

Orage on yksinkertainen kalenteri, mousepad pieni tekstieditori

Xfce4-power-managerilla voi katsella ja mukauttaa virrankäyttöä. Tämä on ennenkaikkea olennainen kannettaville. Virransäästötoimintoina on kirkkaudensäätöä, suorituskykyä, sekä erilaiset standby-tilat ja kannen painikkeet. Virransäästösovellus xfce4-power-manager osaa varoittaa jos akku on loppumassa, tai sulkea koneen tarvittaessa. Sovellus sisältää valikkosovelmia ja ohjaimia. +

X11-terms/xfce4-terminal mukautuva Unicode-yhteensopiva terminaali läpikuultavuustuilla. Kaikki asentuvat Xfce:n mukana. Varmista, että paneelin terminaali suorittaa komennon /usr/bin/Terminal, eikä xtermiä. Paina käynnistintä oikealla hiirennapilla ja valitse Ominaisuudet.

Thunar on Xfce:n graafinen tiedostonhallinta. Se on nopea ja tehokas, tukee muutamia liitännäisiä jotka asennetaan emergellä.

Vaikka mousepad on hyvä tekstieditori, täysimittaiseksi toimistotyökalu, joka ei ole yhtä suuri kuin Libreoffice, kelpaa abiword. AbiWord on kevyempi ja nopeampi, mutta toimii tyypillisten tekstiasiakirjojen kanssa.

Sähköpostille ja nyysseillekin löytyy sovellus, joka ei ole raskas kuten thunderbird tai evolution, nimeltä claws-mail:

Irkkaamiseen irssi on pienikokoinen ja tehokas terminaalisovellus. Liki kaikkia pikaviestinprotokollia hoitaa pidgin.

Videoita ja musiikkia voi soittaa mplayerillä ja decibel-audio-playerillä. Ne soittavaat suurimman osan tunnetuista mediatiedostoista ja niille on saatavilla joukoittain liitännäisiä.

Lisäksi tarvitaan veppiselain. Lähes kaikki graafiset selaimet ovat resurssisyöppöjä. Joka tapauksessa firefox tai midori on hyvä valinta. Vaihtoehtoisesti opera on myös nopeahko. Operaa ei kuitenkaan saa yhtä monelle alustalle kuin mozilla-firefoxia, ja siinä on enemmän riippuvuuksia, ellei säädä USE-flägejä.

Koodilistaus 4.1: Veppiselaimen asennus

(Mozilla Firefox)
# emerge firefox
(Midori)
# emerge midori
(Opera)
# echo "www-client/opera gtk -kde" >> /etc/portage/package.use
# emerge opera

Sovellusten jälkeen katsotaan muita asioita, joita Xfce:n virittämiseen voi tehdä.

Graafinen kirjautuminen

Kun startxfce4 on ~/.xinitrc:ssä Xfce:n voi käynnistää startx:llä, mutta tehokkaampaa on käyttää graafista kirjautumista, jonka kautta voi avata Xfce:n suoraan.

Aluksi varmistetaan että Xfce käynnistyy käynnistyksessä:

Koodilistaus 4.2: Xdm:n lisäys defaulttiin

# rc-update add xdm default

Tämä ei vielä riitä. Seuraavaksi lisätään kirjautumisohjelma, ja päivitetään asetukset osoittamaan siihen. Tässä käytetään Slimiä (Simple login manager).

Slim on nopea ja kevyt, juuri sopiva Xfce:lle. Sen voi asentaa emergellä:

Koodilistaus 4.3: Slimin asennus

# emerge -avt slim

DISPLAYMANAGER-muuttujan tiedostossa /etc/conf.d/xdm kertoo käynnistettävän kirjautumisen:

Koodilistaus 4.4: /etc/conf.d/xdm:n muokkaus

DISPLAYMANAGER="slim"

Slim käynnistää Xfce:n, jos XSESSIONiksi on asetettu Xfce4 tiedostossa /etc/env.d/90xsession.

Koodilistaus 4.5: XSESSIONin asettaminen

# echo XSESSION=\"Xfce4\" > /etc/env.d/90xsession
# env-update && source /etc/profile

Työpöydän kohennus

Pienehkö mukautus parantaa työpöydän ulkoasua huomattavasti. Xfce tukee kaikkia tyypillisiä modernin työpöydän asetuksia: fonttien antialiasointia, väriteemoitusta, ikkunakoristeita, teemoja ja niin edelleen. Lisäteemoja, lisäikoneita, hiiriosoittimia ja seinäpaperia on helppo asentaa.

Gentoon seinäpapereita löytyy Gentoon verkkosivuilta. Ulkoiset teemat pitää yleensä asentaa johonkin tiettyyn hakemistoon. Ikonit menevät hakemistoon /usr/share/icons/, ja teemat hakemistoon /usr/share/themes/. Nämä hakemistot toimivat kaikille käyttäjille, yksittäinen käyttäjä voi asentaa omat teemansa hakemistoon ~/.themes/ ja ikonit hakemistoon ~/.icons/.

Jos Slim on käytössä, sille löytyy teemoja slim-themes-paketista. Lisää teemoja voi hakea Slimin teemasivulta. Teeman teko on helppoa, siihen annetaan ohjeet Themes HowTo -sivulla. Gentoossa on myös slim-themes-paketti jossa on teemoja.

Xfce:ssä on oma kompositioengine ikkunoiden läpikuultavuuteen. Se löytyy valikkokohdasta Asetukset→Ikkunamanagerin asetukset. Xfwm4 pitää olla asennettu xcomposite USE-asetuksella. Paras suorituskyky tulee, kun näyttökortissa on rautatuki tarvittaville asioille ja /etc/X11/xorg.confissa seuraava osio:

Koodilistaus 4.6: Komposition lisäys xorg.confiin

Section "Extensions"
  Option "Composite" "Enable"
EndSection

Tässä kuvattiin joitain vähimmäistavaraa Xfce:n ja Xorg-X11:n asennukseen. Täyden kiihdytetyn työpöydän saanti riippuu näyttökortista, eikä sitä kuvata tässä ohjeessa. Lue lisätietoja muista Gentoon työpöytäohjeista.

Lopuksi työpöydästä voi ottaa kuvia ohjelmalla xfce4-screenshooter.

Xfce:n päivittäminen

Jos olet päivittämässä versiota vanhemmasta, pitää päivityksen jälkeen poistaa välimuistista vanhat istunnot. Kaikkien käyttäjien pitää suorittaa seuraavat komennot istuntojen poistamiseksi:

Koodilistaus 4.7: Vanhojen istuntojen poistaminen välimuistista

$ rm -r ~/.cache/sessions
$ rm -r ~/.config/xfce*
$ rm -r ~/.config/Thunar

Käyttäjät saavat näin uuden käyttöliittymän, mutta menettävät asetuksensa, koska niille ei yleensä ole päivitystapaa.

5.  Yhteenveto

Resurssit

Lisäohjeita ja apua löytää seuraavista paikoista:

 • Gentoon foorumit
 • #xfce verkossa irc.freenode.net
 • Xfce:n mukana asennetut ohjeet ja aputiedostot: /usr/share/xfce4/doc/C/index.html. Toimivat missä tahansa verkkoselaimessa. Näissä ohjeissa kerrotaan myös piilotetuista asetuksista ja muusta hyödyllisestä.
 • Xfce:n kotisivulta


Tulostettava muoto

Tämä sivu on viimeksi päivitetty 27. heinäkuuta 2013

Tämän tekstin alkukielistä versiota ei enää ylläpidetä

Tiivistelmä: Tämä opas on laajahko johdanto Xfce:hen, joka on nopea ja keveä työpöytäympäristö.

Joshua Saddler
Tekijä

Flammie Pirinen
Vastuullinen kääntäjä

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.