Gentoo Logo

Disclaimer : Dit document is niet juist en is niet meer onderhouden.


Gentoo Linux Conky Howto

Inhoud:

1.  Achtergrond

Inleiding op Conky

Je hebt eindelijk je Gentoo machine en je hebt reeds 30 verschillende commando's geleerd om de diverse aspecten van wat je computer aan het doen is te monitoren. Wat doe je nu? Is er geen eenvoudigere manier om de systeemperformance te monitoren, om te zien wat het systeem aan het doen is en om na te gaan welke bronnen je systeem in welke mate voor deze taken gebruikt? Jawel, die is er. Dit is wat een systeemmonitor zoals Conky voor jou kan doen.

Wat het doet

In tegenstelling tot andere systeemmonitoren zoals top, kan Conky draaien als een venster in een X sessie, of door rechtstreeks te schrijven naar het root venster (er is ook de optie om de informatie van Conky naar stdout te schrijven, maar dat bespreken we hier niet). Conky geeft de verzamelde informatie weer in de vorm van text, vooruitgangsbalken en grafieken. Daarenboven is de Conky uitvoer volldig door de gebruiker te configureren (in tegenstelling tot top). Naast het monitoren van het systeem zelf kan Conky ook informatie geven over verscheidene muziekspelers (zoals BMPx, Music Player Daemon en Audacious). Conky kan je ook vertellen hoeveel nieuwe berichten in er jouw mail spool zitten, en nog zoveel meer. Als de functionaliteit die jij wenst nog niet in Conky zit, kan je heel eenvoudig zelf een script schijven om de gewenste informatie op te halen. Enkele reeds uitgewerkte voorbeelden hiervaan zijn RSS feeds, POP3 e-mail berichten teller, lokaal weerbericht, boinc status en zelfs de status van portage.

2.  Conky installeren

Basis installatie

Gentoo voorziet een ebuild om Conky snel en eenvoudig te installeren. Hierbij moet je vooral aandacht hebben voor de USE flags. Hoogstwaarschijnlijk wil je X11 ondersteuning(X). Daarnaast selecteer je best ook de USE flag voor elke mediaspeler (naast MPD) die je wil gebruiken, zoals Audacious (audacious). Als je de TCP poort monitor wil gebruiken moet je zeker de ipv6 USE flag uitschakelen. Dit is nodig omdat de poort monitor enkel voor ipv4 systemen werkt.

In addition, the truetype USE flag compiles support for TrueType fonts with the use of Xft. Most users will want this as well.

Codevoorbeeld 2.1: /etc/portage/package.use

(Gebruik hetvolgende als een voorbeeld)
# echo app-admin/conky truetype audacious -infopipe -ipv6 >> /etc/portage/package.use

Wanneer je de correcte USE flags hebt ingesteld is het tijd om Conky te installeren !

Codevoorbeeld 2.2: Conky Installeren

# emerge -av conky

Je kan Conky testen om te bekijken hoe het er uit zal zien door envoudig weg het commando conky uit te voeren in een terminal. Dit zal je een goed beeld geven van hoe het er uit zal zien en wat je wil veranderen, toevoegen of zelfs verwijderen.

Codevoorbeeld 2.3: Conky voor de eerste maal starten

$ conky

Nota: Conky heeft Double Buffer Extension (DBE) ondersteuning nodig van de X server om flikkeringen te voorkomen. Dit komt omdat Conky het wenster niet snel genoeg kan verversen zonder DBE. Dit kan ingeschakeld worden in /etc/X11/xorg.conf met de Load "dbe" lijn in Section "Module".

Wanneer je een idee hebt over hoe Conky er uit ziet kan je overschakelen tot de configuratie!

Conky configureren

Standaard zal Conky zoeken voor het configuratiebestand ~/.conkyrc in de home map van de gebruiker. Dit bestand bevat alle configuratie opties en de statische tekst, kleuren en andere variabelen die bepalen welke data aan de gebruiker wordt weergegeven. Conky voorziet ook een schitterende voorbeeldconfiguratie in /usr/share/doc/<conky-version>/Conkyrc.sample.gz Vervang <conky-version> door de specifieke versie van Conky die jij hebt geïnstalleerd.

Codevoorbeeld 2.4: De voorbeeldconfiguratie kopiëren naar jouw home map

(Vervang 1.4.0-r1 door de versienummer van Conky)
$ zcat /usr/share/doc/conky-1.4.0-r1/conkyrc.sample.gz >> ~/.conkyrc

Open nu de voorbeeldconfiguratie in een textverwerker naar keuze. Je zal opmerken dat er twee afzonderlijke delen in het configuratiebestand zijn. Het eerste deel van het bestand bevat de programmaconfiguratie en bepaalt hoe Concky zich gedraagt. Dit bevat ondermeer opties zoals update_interval, wat bepaalt hoe dikwijls Conky de informate op het scherm zal actualiseren. Het tweede deel bevat de effectieve tekst, grafieken en variabelen die op het scherm zullen worden weergegeven. Dit deel bevat onderandere dingen zoals systeem uptime ($uptime), cpu gebruik ($cpu) en alle andere dingen die jij op je scherm wil zien. Het eerste deel van het bestand start aan het het begin. Het tweede deel bestaat uit alles achter de lijn TEXT. Commentaar in het bestand start met #, maar hou in het achterhoofd dat wanneer een lijn in commentaar is gezet in het tweede deel van het bestand, de tekst toch naar het scherm zal worden geschreven.

Een lijst van alle mogelijke configuratie opties en variabelen is te vinden op http://conky.sourceforge.net/config_settings.html en http://conky.sourceforge.net/variables.html. Daarnaast zijn er een aantal mooie screenshots, enkele voorbeeldconfiguraties en een aantal scripts terug te vinden op http://conky.sourceforge.net/screenshots.html.

3.  Conky uitbreiden

Meer dan enkel de ingebouwde variabelen

Je bent al een heel eind opgeschoten met Conky en je hebt alle documentatie uitgepluisd op zoek naar die extra variabele die Conky blijkbaar niet bezit... Geen paniek! Conky voorziet enkele variabelen die exact hiervoor zijn gecreëerd. $exec Zal een commando uitvoeren telkens wanneer Conky actualiseert, $execi zal een commando uitvoeren op een gekozen interval en $texeci zal een commando uitvoeren in zijn eigen thread op een gekozen interval.

Codevoorbeeld 3.1: Script voorbeelden

${exec grep 'sudo' /var/log/messages | tail -n 4}
${execi 30 ~/scripts/emerge-status.sh
${texeci 600 ~/scripts/gmail.pl}

Nota: Hoewel elk commando dat in een shell werkt ook in elk van deze variabelen werkt is het belangrijk om te onthouden dat het commando MOET eindigen. Dit wil zeggen dat commando's zoals tail -f die blijven draaien niet correct functionneren.Print

Upgedate op 2 november 2006

De originele versie van dit document wordt niet meer onderhouden

Korte inhoud: Dit document omschrijft hoe je de systeemmonitor Conky installeert en configureert.

Bill Woodford
Author

Brenden Matthews
Editor

Jonas Drieghe
Vertaler

Dimitry Bradt
Vertaler

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.