Gentoo Logo

Disclaimer : Dit document is niet juist en is niet meer onderhouden.


Gentoo GRUB foutenverzameling

Inhoud:

1.  Beginopmerkingen

Erkenningen

Hartelijk dank aan Earthwings, penetrode, loyaltonone, pilla, airhead, nephros, yamakawa en alle anderen voor de suggesties in de originele forumdraad.

Waarschuwing

De bijgeleverd voorbeelden zijn slechts voorbeelden. Zorg ervoor dat je de partitienamen aanpast aan je eigen systeemspecificaties. Volg de oplossingen in dit document enkel op eigen risico.

2.  GRUB loading, please wait...

Situatie

Codevoorbeeld 2.1: GRUB uitvoer

GRUB loading stage 1.5
GRUB loading, please wait...

Na dit bericht stopt het systeem. Als je opstart met een GRUB floppy, verdwijnt het probleem.

Oplossing

Volgens The_Bell zou je de opstartvolgorde in je BIOS kunnen veranderen.

Vertel je BIOS om niet eerst van de floppy te starten.

penetrode schreef dat dit ook zou kunnen door verkeerde CFLAGS-instellingen. Hoewel de huidige GRUB-ebuild -fstack-protector eruit filtert, kan het zeker geen kwaad om GRUB te hercompileren met schone CFLAGS als er niets anders helpt.

Codevoorbeeld 2.2: Propere CFLAGS gebruiken om GRUB te herbouwen

# CFLAGS="-O2 -march=i686 -fomit-frame-pointer -pipe" emerge grub

3.  GRUB Error 12

Situatie

Codevoorbeeld 3.1: GRUB uitvoer

12 : Invalid device requested.

Deze fout verschijnt wanneer de apparaat tekst syntactisch correct is, maar dat er toch een fout is waarvoor geen enkele andere foutboodschap is voorzien.

Oplossing

Toen je GRUB installeerde in je boot record via de interactieve commando's, heb je dan de volgende twee lijnen in de GRUB-prompt uitgevoerd?

Codevoorbeeld 3.2: Interactieve installatiecommando's

grub> root (hd0,0)
grub> setup (hd0)

(hd0,0) moet vervangen worden door je opstartpartitie en (hd0) met de harde schijf die je gekozen hebt. Onthoud dat (hd0) de opstartlader zal installeren in de Master Boot Record van de eerste harde schijf, de primaire meester.

4.  GRUB Error 15

Situatie

Deze fout kan voorkomen op twee verschillende momenten van de GRUB-configuratie, ofwel tijdens de initiële opzet (GRUB installeren in de Master Boot Record) of na het opstarten van het systeem en het proberen te starten van Linux (of een andere keuze).

Codevoorbeeld 4.1: GRUB uitvoer - initiële configuratie

grub> root (hd0,0)
 Filesystem type is xfs, partition type 0x83

grub> setup (hd0)
 Checking if "/boot/grub/stage1" exists... no
 Checking if "/grub/stage1" exists... no

Error 15: File not found

Codevoorbeeld 4.2: GRUB uitvoer - een keuze opstarten

Booting 'gentoo Linux'

root (hd0,0)
Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
kernel (hd0,0)/boot/kernel-2.4.20 root=/dev/hda3 vga=792

Error 15: File not found
Press any key to continue...

Oplossing - initiële configuratie

Deze fout wordt gegeven wanneer de aangegeven bestandsnaam niet kan gevonden worden, maar al de rest (zoals schijf- en partitie-informatie) is wel goed.

Dikwijls wijst de fout op een missend kernelbestand. Zorg ervoor dat het bestand waarnaar verwezen wordt, bestaat op je opstartpartitie.

Om de exacte naam van je kernel te vinden, start je op van de installatie-CD en koppel je de root- en bootpartitie (indien nodig) aan. Vervolgens chroot je naar je Gentoo-systeem en lijstje alle beschikbare bestanden uit om te zien welke kernelbestanden er beschikbaar zijn:

Codevoorbeeld 4.3: Bestaan kernelbestanden controleren

# cd /boot
# ls

Dit zal alle kernels die je op je opstartpartitie hebt staan, uitlijsten. Als je kernel er niet staat, controleer dan of je een kernel gecompileerd hebt (met genkernel of manueel):

Codevoorbeeld 4.4: De kernel manueel hercompileren

# cd /usr/src/linux/
# make menuconfig
# make

Controleer of je die naar je opstartpartitie hebt gekopieerd:

Codevoorbeeld 4.5: De kernel kopiëren

# cp /usr/src/linux/arch/i386/boot/bzImage /boot

Verifieer of de kernelnaam exact hetzelfde is als diegene die vermeld staat in het bestand grub.conf. Zorg er ook voor dat de kernel-lijn in grub.conf (impliciet of expliciet) naar de juist partitie verwijst.

Een andere opgemerkte fout is dat het BIOS de schijf waarop de kernel of GRUB staan negeert. De partitie waarop GRUB zijn zogenaamde stages opslaat mag geen software RAID-5-intelling (of andere striping-technologie) hebben.

Oplossing - een keuze opstarten

Controleer eerst dat de root- en setup-lijnen die je gebruikt hebt correct zijn.

Als je zeker bent dat ze geldig zijn, dan kan het misschien een slechte GRUB-versie zijn (0.93.20031222). Upgrade je Portage-boom of maskeer deze GRUB-versie:

Codevoorbeeld 4.6: Maskeer GRUB

(Voer dit uit vanuit de chroot-omgeving)
# echo "=sys-boot/grub-0.93.20031222" >> /etc/portage/package.mask
# emerge grub -p

Je kan ook het grub-install-script proberen, zoals aangeraden wordt door de GRUB-ontwikkelaars:

Codevoorbeeld 4.7: Gebruik grub-install

(De --root-directory is nodig als je een aparte opstartpartitie gebruikt,
anders kan je het weglaten)
# grub-install --root-directory=/boot /dev/hda

Als dit allemaal mislukt, zou je opstartpartitie stuk kunnen zijn. Controleer de partitie op fouten:

Codevoorbeeld 4.8: Een partitie op fouten controleren

(Zorg ervoor dat de opstartpartitie, /dev/hda1 in dit geval, is afgekoppeld)
# fsck -y /dev/hda1

5.  GRUB Error 17

Situatie

Codevoorbeeld 5.1: GRUB uitvoer

root (hd0,0)
filesystem type unknown partition type 0x7

Error 17 : Cannot mount selected partition

Oplossing

Deze fout komt tevoorschijn als de gevraagde partitie bestaat, maar GRUB het bestandssysteem niet herkent.

Controleer je root(x,y) instelling in je grub.conf.

Als je probeert om Windows op te starten, let er dan op dat grub.conf root (hdX,Y) (of rootnoverify (hdX,Y)) en chainloader (hdX,Y)+1 bevat.

6.  GRUB Error 18

Situatie

Codevoorbeeld 6.1: GRUB uitvoer

kernel (hd1,4)/bzImage root=/dev/hdb7

Error 18: Selected cylinder exceeds max supported by BIOS

Oplossing

Deze fout wil zeggen dat men heeft proberen lezen op een lineair blokadres voorbij de BIOS-zone. Dit gebeurt gewoonlijk wanneer je harde schijf groter is dan het BIOS aankan (512MB for (E)IDE disks op oudere machines of groter dan 8GB in het algemeen).

Probeer je BIOS te actualiseren en/of verplaats je opstartpartitie naar voor, tenminste tot in de zone die door het BIOS bereikbaar is.

7.  GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB ...

Situatie

Codevoorbeeld 7.1: GRUB uitvoer

GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB
  GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB
...

Oplossing

Volgens airhead kan dit veroorzaakt worden door je BIOS die je schijven automatisch detecteerd. Probeer je BIOS in te stellen op "User Type HDD".

Een andere mogelijkheid is dat je GRUB had geïnstalleerd op je MBR en geprobeerd hebt die te herinstalleren (bvb. na het veranderen van harde schijf), maar met de verkeerde setup en root commando's.

8.  Probing Devices to Guess BIOS Drives. This May Take a Long Time.

Situatie

Terwijl je GRUB probeert te installeren, blijft het hangen na de volgende lijn:

Codevoorbeeld 8.1: GRUB uitvoer

# grub

Probing devices to guess BIOS drives. This may take a long time.

Oplossing

Iemand rapporteerde dat de oorzaak een exotische configuratie van harde schijven is, zoals ultra en non-ultra schijven aan dezelfde kabel.

9.  GRUB hangt bij installatie

Situatie

GRUB blijft hangen bij installatie:

Codevoorbeeld 9.1: GRUB uitvoer

# grub
(Op dit moment stopt de installatie)

Oplossing

Als je geen diskettestation hebt, heb je dan de keuze --no-floppy gemaakt?

Codevoorbeeld 9.2: Installeer GRUB met de --no-floppy keuze

# grub --no-floppy

10.  Uncompressing Linux... Ok, booting the kernel.

Situatie

Het systeem blijft hangen na tonen van de volgende lijn:

Codevoorbeeld 10.1: Linux Output

Uncompressing Linux... Ok, booting the kernel.

Oplossing

Dit is eigenlijk geen fout van GRUB. Een mogelijkheid is dat ACPI niet correct werk, maar wel geactiveerd is in de kernel. Probeer ACPI uit te schakelen in het BIOS of in de kernel.

11.  GRUB toont enkel de GRUB-prompt

Situatie

Bij het opstarten van het systeem krijg je de GRUB-prompt voorgeschoteld in plaats van de keuzemogelijkheden die je in grub.conf hebt voorzien.

Oplossing

Koppel je opstartpartitie aan, en controleer of het bestand grub/grub.conf bestaat.

Codevoorbeeld 11.1: Aankoppelen en controleren

# mount /dev/hda1 /mnt/gentoo/boot
# cat /mnt/gentoo/boot/grub/grub.conf

Zorg er ook voor dat de symbolische link menu.lst bestaat:

Codevoorbeeld 11.2: Controleer de symbolische link

# ls -l /mnt/gentoo/boot/grub/menu.lst
lrwxrwxrwx  1 root root 9 Mar  7 14:00 /mnt/gentoo/boot/grub/menu.lst -> grub.conf

Indien niet, maak dan de symbolische link:

Codevoorbeeld 11.3: De menu.lst symbolische link aanmaken

# cd /mnt/gentoo/boot/grub
# ln -snf grub.conf menu.lst

Als dit het geval is, herinstalleer GRUB:

Codevoorbeeld 11.4: GRUB herinstalleren

(Uitvoeren vanuit de chrootomgeving)
# grub-install --root-directory=/boot /dev/hda

12.  Could Not Find Device For /boot/boot: Not Found Or Not a Block Device

Situatie

Bij uitvoer van grub-install bij de GRUB-installatie, krijg je de volgende fout:

Codevoorbeeld 12.1: Grub uitvoer

# grub-install --root-directory=/boot /dev/hda
Could not find device for /boot/boot: not found or not a block device

Oplossing

Controleer of je het volgende niet vergeten bent:

Codevoorbeeld 12.2: mtab bestand updaten

# cp /proc/mounts /etc/mtab

13.  Het systeem herstart na het maken van een keuze in het GRUB-menu.

Situatie

Na het maken van een keuze in het GRUB-menu bij het opstarten, herstart het systeem.

Oplossing

Probeer framebufferondersteuning uit te schakelen in de kernel. Als dit niet helpt, schakel dan ook APM en ACPI uit.

14.  Na het maken van een keuze in het GRUB-menu, wordt het scherm zwart

Situatie

Na het maken van een keuze in het GRUB-menu, wordt het scherm zwart, maar het systeem reageert op invoer (bijvoorbeeld de numlock-LED gaat aan en uit bij drukken op numlock).

Oplossing

Zet framebufferondersteuning uit (meestal vga=XYZ verwijderen uit grub.conf) en controleer de processorarchitectuur in je kernelconfiguratie.

15.  GRUB Image ontbreekt

Situatie

Wanneer je je systeem opstart, zie je het coole Gentoo-scherm niet.

Oplossing

Controleer eerst of het bestand waarnaar je in grub.conf verwijst, ook echt bestaat. Als dat het geval is, controleer dan de grub ebuild. Misschien is de patch voor de Gentoo-afbeelding uitgeschakeld in de versie die je gebruikt.

16.  Windows wil niet starten van een tweede harde schijf

Situatie

Na het maken van de Windows-keuze, weigert het systeem schijnbaar zonder reden op te starten.

Oplossing

cyrillic informeerde ons dat je je schijven in een andere volgorde kan mappen door je Windows-instelling in grub.conf als volgt te wijzigen:

Codevoorbeeld 16.1: Mapping disks

title Windows XP
  map (hd0) (hd1)
  map (hd1) (hd0)
  chainloader (hd1,0)+1

17.  GRUB geeft een segmentatiefout bij installatie

Situatie

Onderstaande situatie is enkel relevant voor grub-0.95.x wanneer je GRUB in de opstartsector wil installeren.

Codevoorbeeld 17.1: Installing Grub

grub> root (hd0,0)

grub> setup (hd0)

Segmentation fault

Oplossing

Dit is een gekende bug en is opgelost vanaf grub 0.96. Het is ook bekend dat grub-0.94-r1 en grub-0.94-r2 correct zouden moeten werken. Als ook dat mislukt, kan je proberen grub-static te installeren, dat pakket is op dit moment stabiel op amd64 en onstabiel op x86 (~x86). Zie bug #79378 voor meer informatie.Print

Upgedate op 21 december 2005

De originele versie van dit document wordt niet meer onderhouden

Korte inhoud: Het doel van deze foutenverzameling is om een lijst te maken van de GRUB-problemen en fouten die men kan tegenkomen. Al deze oplossingen zijn verzameld door de medewerking van de vele Gentoo-gebruikers op de Gentoo Fora.

Hartwig Brandl
Forum controleur

Ioannis Aslanidis
Redacteur

Sven Vermeulen
Redacteur

Frank Goubert
Vertaler

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.