Gentoo Logo

1.  Hardware Eisen

Introductie

Voordat we beginnen, overlopen we even de hardware eisen die je minimaal nodig hebt om Gentoo succesvol te installeren met de Gentoo Installatie LiveCD

Hardware Eisen

Memory 128 MB
Diskspace 1.5 GB (uitgezonderd swap ruimte)
Swap ruimte Ten minste 256 MB

1.  De Gentoo Linux Installatie LiveCD

Introductie

Gentoo Linux kan geïnstalleerd worden met behulp van een stage3 tarball. Deze tarball is een archief dat een minimale Gentoo omgeving bevat, die u kunt gebruiken tijdens de installatie instructies in deze handleiding.

Installaties die een stage1 of stage2 tarball gebruiken worden niet gedocumenteerd in het Gentoo Handboek - lees de Gentoo FAQ Hoe installeer ik een stage1 of stage2 tarball? (engelstalig).

Gentoo Linux Installatie LiveCD

De Gentoo Installatie CD's zijn opstartbare CD's die een zelfstandige Gentoo omgeving bevatten. Zij laten u toe om Linux vanaf de CD op te starten. Gedurende het opstarten wordt uw hardware gedetecteerd en de benodigde stuurprogramma's worden geladen. Deze worden onderhouden door de Gentoo ontwikkelaars.

De twee Installatie CD's die we op dit moment aanbieden zijn:

 • De Gentoo Installatie LiveCD bevat alles wat u nodig heeft om Gentoo te installeren. De CD heeft een grafische omgeving, een grafishe en een command-line installatie procedure met een automatische installatie, en natuurlijk de installatie instructies voor uw architectuur.
 • De minimale Gentoo Installatie CD, een kleine, puur nuttige opstartbare CD waarvan het enige doel is, om het systeem op te starten, het netwerk in te stellen en verder te gaan met de Gentoo installatie. Het bevat geen aanvullende bestanden en kan niet gebruikt worden bij de huidige installatiebenadering.

1.  Downloaden, Branden en Opstarten van een Gentoo Installatie CD

Downloaden en Branden van de Installatie CD

U kunt de Gentoo Installatie LiveCD's downloaden van een van onze mirrors. Ze zijn terug te vinden in de ${release-dir}livecd/ directory.

In deze directory vindt u de zogenaamde ISO-bestanden terug. Deze zijn volledige CD images, welke u kan schrijven naar een CD-R.

Indien u zich afvraagt of het gedownloade bestand corrupt is of niet, kunt u:

 • de MD5 controle som nakijken en vergelijken met de MD5 controle som die wij ter beschikking stellen. Dit kan bijvoorbeeld met de md5sum tool van Linux/Unix of md5sum voor Windows.
 • de authenticiteit van het gedownloade bestand ook nakijken met GnuPG met de versleutelde handtekening die we ter beschikking stellen. U moet wel eerst onze publieke sleutel (17072058) downloaden.

Publieke sleutel verkrijgen voor gebruik met de GnuPG applicatie:

Codevoorbeeld 1.1: Obtaining the public key

$ gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 17072058

Verifieer nu de handtekening:

Codevoorbeeld 1.1: Verifieer nu de versleutelde handtekening

$ gpg --verify <signature file> <downloaded iso>

Om de gedownloade ISO(s) te branden, moet u raw-burning selecteren. Hoe u dit doet is zeer sterk afhankelijk van welk programma u gebruikt. We zullen hier cdrecord en K3B bespreken; meer informatie is terug te vinden in onze Gentoo FAQ (Engelstalig).

 • Met cdrecord, typt u eenvoudig cdrecord dev=/dev/hdc <gedownloade iso bestand> (vervang /dev/hdc met uw CD-RW drive pad).
 • Met K3B, selecteer Tools > CD > Burn Image. Dan kunt u de locatie van uw ISO bestand bepalen in het 'Image to Burn' omgeving. Als laatste klikt u dan op Start.

Opstarten van de Installatie CD

Belangrijk: Lees de volledige subsectie voor verder te gaan, omdat u niet altijd de tijd zult hebben om te lezen voordat u kunt reageren.

Als u de installatie CD hebt gebrand, is het tijd geworden om deze op te starten. Verwijder alle CDs uit de CD drives, herstart uw systeem en ga de BIOS binnen. Dit doet u door op DEL, F1 of ESC te drukken, afhankelijk van uw Bios. Verander in de BIOS de opstart volgorde zo dat de CD-ROM geprobeerd wordt voor de harde schijf. Deze optie vindt men vaak terug onder "CMOS Setup". Indien u dit niet doet, kan het zijn dat uw systeem gewoon vanaf de harde schijf opstarten en de CD-ROM negeren.

Plaats nu de CD in de CD-ROM drive (duh) en herstart. U moet een boot prompt zien. Bij dit scherm, kunt u op Enter drukken om het start proces te beginnen met de standaard start opties, of u kunt de Installatie CD ook opstarten met aangepaste opties door een kernel te op te geven, gevolgd door de start argumenten. Om verder te gaan druk dan op Enter.

Een kernel op geven? Ja, we voorzien verschillende kernels bij onze Installatie CDs. De standaard is gentoo. Andere kernels zijn voor specifieke hardware eisen en de -nofb varianten die de framebuffer ondersteuning uitschakelt.

Hieronder vindt u een klein overzicht met de beschikbare kernels:

Kernel Beschrijving
memtest86 Test uw RAM geheugen op fouten

U kunt ook kernel opties opgeven. Zij representeren optionele instellingen die u kunt (de)activeren. De volgende lijst is dezelfde die u ontvangt indien u op F2 tot F7 drukt bij het start scherm.

Codevoorbeeld 1.1: Beschikbare aan de kernel mee te geven opties

Hardware optie:

acpi=on     Dit laadt ondersteuning voor ACPI en start de acpid daemon bij
        het opstarten van de CD. Dit is enkel nodig indien je systeem
        ACPI vereist om goed te functioneren. Dit is niet vereist voor
        Hyperthreading ondersteuning.

acpi=off    Schakelt ACPI volledig uit. Dit is nuttig voor oudere systemen,
        en is vereist om APM te kunnen gebruiken. Dit zal Hyperthreading
        ondersteuning voor je processor uitschakelen.

console=X    Dit schakelt seriële toegang in voor de CD. De eerste optie is
        het apparaat, meestal ttyS0 op x86, gevolgd door de
        verbindingsopties, gesplitst door spaties. De standaard opties
        zijn 9600,8,n,1.

dmraid=X    Hiermee kan je opties sturen naar het device-mapper RAID
        subsysteem. Opties moeten tussen quotes geplaatst worden.

doapm      Dit laadt APM driver ondersteuning. Hiervoor moet je ook
        acpi=off inschakelen.

dobladecenter  Dit voegt enkele extra pauzes toe tijdens het opstarten voor
        de trage USB CDROM van de IBM BladeCenter.

dopcmcia    Dit laadt ondersteuning voor PCMCIA en Cardbus hardware en zorgt
        er ook voor dat de pcmcia cardmgr gestart wordt bij het
        opstarten. Dit is enkel nodig indien u opstart van een
        PCMCIA/Cardbus apparaat.

doscsi     Dit zorgt voor ondersteuning van de meeste SCSI controllers. Dit
        is ook vereist bij het booten van de meeste USB apparaten omdat
        deze het SCSI subsysteem van de kernel gebruiken.

hda=stroke   Deze optie laat je toe om een hele harde schijf te partitioneren
        ook al kan je BIOS geen grote harde schijven aan. Dit wordt
        enkel gebruikt op systemen met een oudere BIOS. Vervang hda door
        het apparaat dat deze optie vereist.

ide=nodma    Dit schakelt DMA uit in de kernel en is vereist voor sommige IDE
        chipsets en ook voor sommige CDROM drives. Als je systeem
        problemen heeft met het lezen van je IDE CDROM kan je deze optie
        proberen. Dit zorgt er ook voor dat de standaard hdparm
        instellingen niet uitgevoerd worden.

noapic     Dit schakelt de Advanced Programmable Interrupt Controller uit
        die te vinden is op nieuwere moederborden. Het is geweten dat
        dit problemen met oudere hardware veroorzaakt.

nodetect    Hiermee zal de CD geen gebruik maken van de autodetectie voor
        apparaten en DHCP. Dit is nuttig bij het debuggen van een
        falende CD of driver.

nodhcp     Dit schakelt het zoeken naar DHCP uit op gedetecteerde
        netwerkkaarten. Dit is nuttig bij netwerken met enkel statische
        adressen.

nodmraid    Schakelt ondersteuning uit voor de device-mapper RAID
        zoals die die gebruikt wordt op on-board IDE/SATA RAID
        controllers.

nofirewire   Dit schakelt alle Firewire modules uit. Dit is enkel nodig
        indien je Firewire hardware problemen veroorzaakt bij het
        opstarten van de CD.

nogpm      Dit schakelt ondersteuning voor de gpm console muis uit.

nohotplug    Dit schakelt de hotplug en coldplug init scripts uit. Dit is
        nuttig bij het debuggen van een falende CD of driver.

nokeymap    Schakelt de keymap keuze voor niet-us toetsenborden uit.

nolapic     Schakelt de local APIC op Uniprocessor kernels uit.

nosata     Schakelt het laden van Serial ATA modules uit. Dit is nuttig
        indien je systeem problemen heeft met het SATA subsysteem.

nosmp      Dit schakelt SMP, of Symmetric Multiprocessing, uit op
        SMP-enabled kernels. Dit is nuttig bij het debuggen van SMP
        gerelateerde problemen met bepaalde drivers en moederborden.

nosound     Dit schakelt de ondersteuning voor geluid uit. Dit is nuttig
        voor systemen waarbij het geluid voor problemen zorgt.

nousb      Schakelt het laden van de USB modules uit. Dit is nuttig bij het
        debuggen van USB problemen.

Volume/Apparaat Management:

dodevfs     Dit schakelt het verouderde device filesystem in op 2.6
        systemen. Je moet ook noudev gebruiken om dit te kunnen laten
        werken. Aangezien devfs de enige optie is bij 2.4 kernels heeft
        deze optie geen effect bij het opstarten van een 2.4 kernel.

doevms2     Hiermee schakel je de ondersteuning van IBM's pluggable EVMS, of
        Enterprise Volume Management System in. Het is niet veilig om
        dit samen met lvm2 te gebruiken.

dolvm2     Dit schakelt ondersteuning voor Linux's Logical Volume
        Management in. Het is niet veilig om dit samen met evms2 te
        gebruiken.

noudev     Dit schakelt udev ondersteuning in 2.6 kernels uit. Deze optie
        vereist dat dodevfs gebruikt wordt en heeft geen effect bij het
        opstarten van een 2.4 kernel.

unionfs     Schakelt ondersteuning voor Unionfs op geondersteunde CD images
        in. Dit zal een schrijfbare Unionfs overlay aanmaken in een
        tmpfs, wat je toelaat om elk bestand van de CD aan te passen.

unionfs=X    Schakelt ondersteuning voor Unionfs op geondersteunde CD images
        in. Dit zal een schrijfbare Unionfs overlay aanmaken op het
        apparaat dat je specifieert. Het apparaat moet geformatteerd
        zijn met een herkenbaar bestandssysteem en schrijfbaar zijn door
        de kernel.

Andere opties:

debug      Schakelt debugging code in. Dit kan slordig worden aangezien het
        een hele boel data op het scherm toont.

docache     Dit cacht het hele runtime gedeelte van de CD in het RAM
        geheugen, zodat je de /mnt/cdrom kunt umounten en er een andere
        CD kunt mounten. Deze optie vereist dat je minstens twee maal
        zo veel RAM hebt dan de grootte van de CD.

doload=X    Dit zorgt ervoor dat de initrd elke module, en zijn
        dependency's, laadt die meegegeven wordt. Vervang X door de
        modulenaam. Meerdere modules worden door een komma gescheiden.

noload=X    Dit laat de initrd specifieke modules overslagen. De sytax komt
        overeen met die van doload.

nox       Hiermee start een LiveCD met X, X niet automatisch en start
        enkel de command line.

scandelay    Dit laat de CD 10 seconden wachten tijdens bepaalde delen van
        het opstarten om de trage apparaten te laten aangeven dat ze
        klaar zijn voor gebruik.

scandelay=X   Dit doet net hetzelfde als scandelay maar pauzeert gedurende X
        aantal seconden.

Nu kan u de CD starten, een kernel opgeven (indien u niet tevreden bent met de standaard gentoo kernel) en de opstart opties selecteren. Als voorbeeld zullen we tonen hoe u de gentoo kernel met dopcmcia parameter, opstart:

Codevoorbeeld 1.1: Starten van een Installatie CD

boot: gentoo dopcmcia

U zult begroet worden met een opstartscherm en een vooruitgangsbalk. Als u Gentoo installeert op een systeem met een niet-US toetsenbord, zorg er dan voor dat u meteen ALT-F1 indrukt om naar de verbose modus over te schakelen en volg de prompt. Als er binnen 10 seconden geen selectie wordt gemaakt zal de standaard layout (het toetsenbord van de V.S.) worden gebruikt. Als het opstarten klaar is, zal Gnome opstarten en wordt u automatisch aangemeld op het "Live" Gentoo Linux systeem als "gentoo" in de grafische mode. U wordt aangemeld als "root", de superuser, op de andere consoles en zou daar eenroot ("#") prompt hebben. U kunt tussen deze consoles wisselen door Alt-F2, Alt-F3, Alt-F4, Alt-F5, Alt-F6. Ga terug naar de grafische desktop door op Alt-F7 te drukken. Om naar de consoles over te schakelen vanuit X, moet je de bovenstaande commando's voorafgaan met Ctrl. U kunt in de grafische omgeving commando's uitvoeren door sudo te gebruiken en zelfs root worden in een terminal om meerde taken uit te voeren.

Codevoorbeeld 1.1: Sudo gebruiken om applicaties uit te voeren

(Enkel als voorbeeld)
(Wijzig het group bestand)
# sudo vi /etc/group
(Root worden gedurende een hele sessie)
# sudo su -

Extra Hardware Configuratie

Wanneer de Installatie CD start, probeert hij al uw hardware te detecteren en de geschikte kernel modules te laden om uw hardware te ondersteunen. In de meeste gevallen, zal de Installatie CD zijn taak goed doen. Hoe dan ook, in sommige gevallen, zal de Installatie CD de kernel-modules die u nodig heeft nietautomatisch laden. Indien de PCI-autodetectie sommige van uw hardware gemist heeft, zult u de geschikte kernel modules handmatig moeten laden. Deze taken vereisen root toegang.

In het volgende voorbeeld zullen we de 8139too module proberen te laden (ondersteuning voor verschillende netwerkkaarten):

Codevoorbeeld 1.1: Kernel modules laden

# modprobe 8139too

Als u PCMCIA ondersteuning nodig hebt, dient u het pcmcia initialisatie script te starten:

Codevoorbeeld 1.1: Het PCMCIA init script starten

# /etc/init.d/pcmcia start

Optioneel: Hard Disk prestatie verbeteren

Indien u een gevorderde gebruiker bent, zult u misschien de IDE harde schijf prestaties willen verbeteren, via hdparam. Met de -tT opties kunt u de prestaties van uw schijf testen (voert het verschillende keren uit om een betere indruk te krijgen):

Codevoorbeeld 1.1: Testen van harde schijf performantie

# hdparm -tT /dev/hda

Om de harde schijf in te stellen, kunt u één van de volgende voorbeelden gebruiken (of experimenteer zelf een beetje) die /dev/hda gebruiken als harde schijf (vervang dit met jouw harde schijf):

Codevoorbeeld 1.1: Harde Schijf prestatie afstellen

(DMA Activeren)
# hdparm -d 1 /dev/hda

(Of met veilige prestatie verbeterende opties:)
# hdparm -d 1 -A 1 -m 16 -u 1 -a 64 /dev/hda

Optioneel: Gebruikes

Indien u van plan bent om andere mensen toegang te verlenen tot uw installatie omgeving of indien u wil chatten gebruikmakend van irssi zonder root privileges (om veiligheidsredenen), moet u de nodige gebruikers aanmaken en het root wachtwoord wijzigen.

Om uw root wachtwoord te wijzigen, gebruikt u het passwd commando:

Codevoorbeeld 1.1: Veranderen van het root wachtwoord

$ sudo su -
# passwd
New password: (Type uw nieuwe wachtwoord)
Re-enter password: (Type uw root wachtwoord opnieuw in)

Om een gebruiker aan te maken, moeten we eerst de gekozen gebruikersnaam ingeven, gevolgd door een wachtwoord. We gebruiken useradd en passwd om deze taken uit te voeren. In het volgende voorbeeld, zullen we een gebruiker genaamd "john" aanmaken.

Codevoorbeeld 1.1: Aanmaken van een gebruiker

# useradd -m -G users john
# passwd john
New password: (Voer John's wachtwoord in)
Re-enter password: (Voer John's john's wachtwoord opnieuw in)

U kunt nu uw gebruikers id van root naar de vers gemaakte gebruiker wijzigen door su te gebruiken:

Codevoorbeeld 1.1: Veranderen van user id

# su - john

U kunt ook het wachtwoord van de gebruiker "gentoo" in de grafische omgeving wijzigen. Deze gebruiker is al gepast voor gebruik op internet.

Codevoorbeeld 1.1: Het gentoo wachtwoord wijzigen

$ passwd
New password: (Voer het nieuwe wachtwoord in)
Re-enter password: (Voer het nieuwe wachtwoord opnieuw in)

Optioneel: Documentatie bekijken gedurende de Installatie

Indien u wenst het Gentoo Handboek (vanaf de CD of online) gedurende de installatie te bekijken, kan je dit met Mozilla Firefox (in de grafische omgeving) of met links (in een terminal omgeving).

Codevoorbeeld 1.1: De documentatie bekijken met Firefox

# firefox /mnt/cdrom/docs/handbook/html/index.html

Indien U liever links gebruikt om een tekst versie van het handboek te bekijken, moet u er eerst zeker van zijn dat u een gebruiker hebt aangemaakt (zie Optioneel: Gebruikers). Druk dan op Alt-F2 om een nieuwe terminal te openen en meld u aan.

Codevoorbeeld 1.1: De documentatie op de CD met links bekijken

# links /mnt/cdrom/docs/handbook/html/index.html

U kunt terug naar het originele scherm gaan door Alt-F7 te drukken.

Het is hoe dan ook aangeraden om het on-line Gentoo handboek te gebruiken omdat u dan altijd over de meest actuele versie beschikt. U kunt het bekijken door gebruik te maken van zowel Firefox als links, maar enkel en alleen nadat u de Configuratie van uw Netwerk afgerond heeft (anders kunt u geen verbinding krijgen met het Internet om het document te bekijken):

Codevoorbeeld 1.1: Bekijken van de online documentatie met Firefox

# firefox http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/${online-book}

Codevoorbeeld 1.1: Bekijken van de online documentatie met links

# links http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/${online-book}

U kunt nu kiezen om verder te gaan met de (GTK+ gebaseerde installer) (heeft X nodig) of de (Dialog gebaseerde installer) die vanuit de console kan gestart worden.

Upgedate op 12 oktober 2006

De originele versie van dit document wordt niet meer onderhouden

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2014 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.