Gentoo Logo

1.  Welkom

Alvorens je begint

Wanneer de Gentoo Linux Installer (GLI) geladen is zal je begroet worden door het welkomstscherm. Dit biedt je een inleiding aan op het installeren van Gentoo op je computer. Denk er aan om elke optie grondig te lezen. Er is gedetailleerde hulp beschikbaar voor elke stap binnen het installatieproces; klik gewoon op Help in de linker benedenhoek van het installatievenster. We raden je aan om steeds de helppagina's te lezen alvorens je je keuzes maakt. Onthoud dat op elke tijdstip van het installatieproces je configuratie kan opslaan in het geval dat je het installatieproces op een later tijdstip wil hervatten.

Er zijn twee verschillende installatietypes beschikbaar. Kies Networkless om de installatie van Gentoo Linux te starten.

Nota: Het selecteren van Networkless zorgt er voor dat enkele latere configuratieopties niet beschikbaar zijn. Ga eenvoudigweg verder naar het volgende scherm.

1.  Pre-installatie Configuratie

Optioneel: Manuele Netwerk Configuratie

In het volgende deel wordt verwacht dat je je netwerk configureert. De installer zou je netwerk reeds moeten gedetecteerd en geconfigureerd hebben. Indien dit niet het geval moest zijn kan je dit steeds manueel configureren. Op de Misc. tab kan je een locatie kiezen om de logs van de installatie op te slaan, of je kan de standaardlocatie behouden op /var/log/installer.log.

Optioneel: Installatie van op afstand

Als je SSH-toegang tot de machine wenst mogelijk te maken kan je sshd starten en een root wachtwoord bepalen.

Optioneel: Extra Kernel Modules Laden

Als je meer kernel modules moet laden om jouw hardware te ondersteunen kan je de namen van deze modules in de daarvoor voorziene lijn ingeven, gescheiden door een spatie.

Waarschuwing: Wijzig de Install mode selectie niet in iets anders dan Normal. Deze optie is nog steeds experimenteel en het veranderen ervan zal resulteren in een systeem dat niet opstart!

1.  Partitioneren

De schijven voorbereiden

Om Gentoo op je systeem te installeren moet je je schijven voorbereiden. Het Partitioning scherm zal je een lijst van gedetecteerde schijven aanbieden en je toelaten om de bestandssystemen te kiezen die je op je partities wil. Het klikken op Clear partitions zal alle vorige partities op je schijven verwijderen, wees dus voorzichtig met deze optie! Het is ook mogelijk om bepaalde partitie-types te vergroten of verkleinen.

Als je er voor kiest om de Recommended layout te gebruiken dan zal de installer drie partities aanmaken: 100MB voor /boot, een /swap partition tot 512MB, en de rest van de vrije schijfruimte wordt gebruikt voor /, de root partitie. Als je meer dan 4GB ongepartitioneerde ruimte hebt zal de "Recommended layout" automatisch je partities configureren zonder enige data op bestaande partities te vernietigen.

Waarschuwing: Zoals met elk partitie-programma, backup je best steeds je harde schijf vooraleer veranderingen aan te brengen aan je partitie-tabel. Dit kan bijvoorbeeld dataverlies teweegbrengen door mogelijke bugs.

1.  Netwerk Mounts

Optioneel: Network Mounts Definieren

Dit scherm laat je bestaande netwerk mounts tijdens en na de installatie configureren en gebruiken. Klik New om een nieuwe configuratie te beginnen. Op dit moment wordt enkel NFS ondersteund.

1.  make.conf

USE flags

Omdat je een GRP/networkless installatie doet is het niet toegelaten om USE flags te selecteren voor de installatie. Je bent wel vrij om USE flags in te stellen in /etc/make.conf nadat je bent heropgestart in je afgewerkt systeem.

CFLAGS

Wat je wel moet selecteren is je processortype en alle aangepaste optimalisaties die je zou willen, zoals -O2 en -pipe. Je kan deze instellen in de CFLAGS sectie.

Andere

Alle andere opties die je wil instellen voor toekomstig gebruik moeten nu worden geselecteerd. Build binary packages creert binaire tarballs, die klaar zijn voor installatie, van alle pakketten die je compileert op je systeem. DistCC laat je toe om de last van het compileren te delen met andere computers via je netwerkverbiding. ccache slaat gecompileerde code op voor later gebruik en kan dus het compilatieproces van een reeds gecompileerd pakket enorm versnellen wanneer je het opnieuw zou compileren.

Het is niet toegelaten om je CHOST te veranderen omdat dit je installatie enorm kan beschadigen. In MAKEOPTS bepaal je hoeveel parallelle compilaties zouden mogen voorkomen wanneer je een pakket installeerd. Het aantal CPU's plus 1 is hierbij een goede keuze, maar deze richtlijn is niet altijd perfect. Op een systeem met een enkele processor kan -j2 gebruikt worden.

1.  Kernel Bronnen

De LiveCD kernel gebruiken

Je bent verplicht om de LiveCD kernel te gebruiken bij de GRP/networkless installatie. Dit is in feite een gentoo-sources kernel die gecompileerd is door genkernel, het hulpmiddel van Gentoo om automatisch een kernel te compileren. Deze LiveCD kernel zal je een kernel bezorgen die tijdens het opstarten automatisch jouw hardware detecteert en configureert.

Als je een mooie achtergrondafbeelding wil hebben tijdens het opstarten, selecteer dan de Enable bootsplash optie.

1.  Bootloader

Je keuze maken

Dit scherm laat je toe een bootloader te kiezen en, optioneel, enkele extra kernel parameters mee te geven die zullen worden gebruikt bij het opstarten.

Je kan kiezen van welke schijf je wil opstarten door de bijhorende optie te kiezen in Boot Drive. In Linux wordt de eerste IDE schijf in je systeem hda genoemd, de twee IDE schijf is hdb, enzovoort. Als je SATA of SCSI schijven hebt worden ze sda, sdb, enz. genoemd. Gelieve de juiste keuze te maken voor jouw systeem.

Als je extra opties aan de kernel wil meegeven, zoals video en/of VGA parameters, kan je deze eenvoudig toevoegen aan het "Extra kernel parameters" deel.

Als je je harde schijf gejumpered hebt omdat je BIOS geen grote harde schijven aankan moet je hdx=stroke toevoegen. Als je SCSI-apparaten hebt moet je doscsi meegeven als een kernel optie.

1.  Tijdzone

Kies je tijdzone

Bestudeer de map en selecteer de regio die het dichtste bij jouw werkelijke locatie ligt. Later zal er nog worden gevraagd of je klok op UTC of op lokale tijd moet worden gezet.

1.  Netwerk

Apparaat-informatie

Op dit scherm kan je de verschillende netwerkapparaten op je computer configureren. Lees de verschillende mogelijkheden aandachtig.

Op de Hostname/Proxy Information/Other tab zal je een hostname voor jouw machine moeten kiezen. Je kan hier ook proxy-server en DNS instellingen configureren indien nodig.

1.  Daemons

Cron daemon

Cron daemons zijn zeer nuttige programma's die taken uitvoeren op geplande tijdstippen. Het is niet verplicht om te installeren, maar ze kunnen wel enorm nuttig zijn.

Systeemlogger

Een systeemlogger is een noodzakelijkheid voor elk Linux besturingssysteem. Maak een selectie uit de beschikbare keuzes.

1.  Extra Pakketten

Optioneel: extra pakketten installeren

De LiveCD bevat een aantal voorgebouwde pakketten. Als je hiervan eentje wil installeren, kruis dan het gepaste vakje aan.

1.  Opstartservices

Dit scherm laat toe om te kiezen uit de verschillende services die kunnen worden geladen bij het opstarten. Bekijk de mogelijke opties en hun beschrijvingen aandachtig en selecteer dan de gewenste services. Bijvoorbeeld, als je gekozen hebt om xorg-x11 te installeren en je wil rechtstreeks opstarten in een grafische omgeving, dan moet je "xdm" uit de lijst kiezen.

1.  Andere instellingen

Diverse opties

Nu is het mogelijk om verscheidene instellingen te veranderen. Bijvoorbeeld toetsenbordlayout, grafische omgevingsbeheerder, de standaard textbewerker en je klok op UTC of lokale tijd instellen.

1.  Gebruikers

Gebruikers en groepen toevoegen

Eerst en vooral moet je het root wachtwoord voor de systeembeheerder (de root gebruiker) instellen.

We raden ten stelligste aan om een normale gebruiker voor dagelijkse taken aan te maken. Steeds als root werken is gevaarlijk en zou moeten vermeden worden! Maak je gebruikers aan, voeg ze toe aan de gewenste groepen en stel hun wachtwoorden in. Je kan optioneel nog hun home mappen veranderen, hun aanmeld shell instellen en nuttige commentaar toevoegen.

1.  Herbekijken

De boel afronden

Gelieve de tijd te nemen om elke stap van het installatieproces nogmaals na te kijken om er zeker van te zijn da je systeem juist geconfigureerd is. Als je klaar bent met nakijken mag je de voortgang opslaan en afsluiten, of op Install klikken om Gentoo automatisch te beginnen installeren.

Wees vrij om wat rond te bladeren op de LiveCD terwijl de installatie loopt. Het installatievenster zal je een teken geven wanneer het klaar is. Op dat punt kan je het venster sluiten door op de x te klikken in de rechter bovenhook. Als je klaar bent kan je uitloggen en herstarten. Vergeet niet om de LiveCD te verwijderen tijdens het herstarten.

Proficiat, je systeem is nu volledig uitgerust. Ga verter met (Where to go from here?) om meer over Gentoo te leren.

Upgedate op 1 november 2006

De originele versie van dit document wordt niet meer onderhouden

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2014 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.