Gentoo Logo

1.  Tijdzone

Allereerst moet je je tijdzone selecteren, zodat je systeem weer waar het is gelocaliseerd. Zoek je tijdzone op in /usr/share/zoneinfo, kopi�er het dan naar /etc/localtime. Vermijd aub de /usr/share/zoneinfo/Etc/GMT* tijdzones aangezien hun namen niet de verwachte tijdzones aanduiden. GMT-8 is bijvoorbeeld in feite GMT+8.

Codevoorbeeld 1.1: Instellen van de tijdzone informatie

# ls /usr/share/zoneinfo
(Stel dat je GMT wenst te gebruiken)
# cp /usr/share/zoneinfo/GMT /etc/localtime

1.  De bronnen installeren

Een kernel kiezen

De kern waar alle distributies op zijn gebouwd is de Linux kernel. Het is de laag tussen de programma's en je systeem hardware. Gentoo voorziet de gebruiker met verschillende mogelijke kernel bronnen. Een volledige lijst met beschrijving is beschikbaar op de Gentoo Kernel Gids.

Voor PPC64 zou je gentoo-sources moeten gebruiken. Dus laat ons verdergaan met emerge'en van de kernel bronnen. De USE="-doc" is nodig om te voorkomen dat xorg-x11 zich installeerd of andere afhankelijke programma's. USE="symlink" is niet nodig voor een nieuwe installatie, maar verzekerd een goede aanmaak van de /usr/src/linux snelkoppeling.

Codevoorbeeld 1.1: Installeren van een kernel bron

# USE="-doc symlink" emerge gentoo-sources

Als je een kijkje neemt in /usr/src zul je een snelkoppeling zien die linux genaamd die wijst naar je kernel bron. In dit geval , wijst de ge�nstalleerde naar gentoo-sources-2.6.17-r5. Jouw versie kan verschillend zijn, hou dit in het achterhoofd.

Codevoorbeeld 1.1: Bekijken van de kernel bron snelkoppeling

# ls -l /usr/src/linux
lrwxrwxrwx  1 root  root    12 Aug 10 11:04 /usr/src/linux -> linux-2.6.17-gentoo-r5

Het wordt nu tijd om de kernel te configureren en te compileren. Er is de mogelijkheid om de "genkernel" te gebruiken, deze cre�ert een generieke kernel zoals de kernels die gebruikt worden op de installatie CDs, maar er is geen volledige functionaliteit voor PPC64 op dit moment.

Ga nu verder met Handmatige configuratie.

1.  Handmatige configuratie

Inleiding

De handmatige configuratie van een kernel wordt meestal gezien als de moeilijkste stap die een linux gebruiker moet doen. Niets is minder waar -- na het configureren vanenkele kernels, herinner je zelfs niet meer dat het ooit moeilijk was ;)

Hoewel, een ding is waar: je moet je systeem kennen wanneer je start met de handmatige configuratie van een kernel. De meeste informatie kan vergaart worden door het installeren van pciutils (emerge pciutils) die lspci bevat. Je zult nu de mogelijkheid hebben om lspci te gebruiken binnen je chroot-omgeving. Je kunt gerust alle pcilib waarschuwingen negeren (zoals pcilib: cannot open /sys/bus/pci/devices) die lspci weergeeft. Je kunt lspci ook vanaf een non-chrooted omgeving starten. De resultaten zijn hetzelfde. Je kunt ook lsmod draaien om te zien welke kernel modules de Installatie CD gebruikt (het kan je een goede hint geven over welke opties je moet hebben).

Codevoorbeeld 1.1: Aanhalen van menuconfig

# cd /usr/src/linux
Belangrijk: In het geval je een 32-bit omgeving gebruikt, moet je de
bovenste waarde in de Makefile (die zich in /usr/src/linux bevindt) veranderen.
De CROSS_COMPILE optie moet veranderd worden naar CROSS_COMPILE ?=
powerpc64-unknown-linux-gnu-. Je moet dit veranderen voor je make menuconfig
start of het kan resulteren in kernel compilatie problemen.
# make menuconfig

Je wordt begroet door verschillence configuratie secties. We zullen eerst de opties opnoemen die je moet activeren (andes zal Gentoo niet werken, of niet goed werken zonder extra tweaks).

Activering van de benodigde opties

Activeer allereerst het gebruik van ontwikkeling en experimentele code/drivers. Je hebt dit nodig, anders zullen enkele belangrijke code/drivers niet tevoorschijn komen:

Codevoorbeeld 1.1: Selecteren van experimentele code/drivers

Code maturity level options --->
 [*] Prompt for development and/or incomplete code/drivers

Ga nu naar File Systems en selecteer ondersteuning voor de bestandssystemen die je gebruikt. Compileer ze niet als modules, anders zla je gentoo systeem niet de mogelijkheid hebben om ze te mounten. Selecteer ook Virtual memory, /proc file system, and /dev/pts file system for Unix98 PTYs:

Codevoorbeeld 1.1: Selecteren van de nodige bestandssystemen

File systems --->
 [*] Virtual memory file system support (former shm fs)
 [*] /proc file system support
 [*] /dev/pts file system for Unix98 PTYs

(Selecteer een of meerdere opties als je systeem dat nodig heeft)
 <*> Reiserfs support
 <*> Ext3 journalling file system support
 <*> JFS filesystem support
 <*> Second extended fs support
 <*> XFS filesystem support

Nota: Je zult enkele opties onder Pseudo filesystems vinden die deel zijn van File systems.

Als je PPPoE gebruikt om te verbinden met het internet of je gebruikt een dial-up modem, zul je de volgende opties nodig hebben in je kernel (Je zult de opgesomde opties vinden onder Networking support die onderdeel is van Device Drivers):

Codevoorbeeld 1.1: Selecteren van PPPoE's nodige drivers

Network device support --->
 <*> PPP (point-to-point protocol) support
 <*>  PPP support for async serial ports
 <*>  PPP support for sync tty ports

De twee compressie opties zullen geen schade aanrichten maar zijn ook niet echt nodig, ook is de PPP over Ethernet optie niet nodig, die wordt alleen maar gebruikt door rp-pppoe als het geconfigureerd is voor PPPoE over de kernel.

Als je het nodig hebt, vergeet niet om de ondersteuning voor je ethernet kaart in je kernel in te activeren.

Schakel ADB raw keycodes uit:

Codevoorbeeld 1.1: Uitschakelen van ADB raw keycodes

Macintosh Device Drivers --->
 [ ] Support for ADB raw keycodes

Als je klaar bent met de kernel te compileren, ga verder met Compileren en installeren.

Compileren en installeren

Nu dat je kernel geconfigureerd is, wordt het tijd dat we die gaan compileren en installeren. Verlaat je configuratie en start het compilatie proces:

Codevoorbeeld 1.1: Compileren van de kernel

# make vmlinux && make modules_install

Als je kernel klaar is met compileren, kopieer het kernel beeldbestand naar /boot. Kies wat voor naam je vind passen voor je kernelkeuze en onthou die naam aangezien je deze later nodig zult hebben om je opstartlader te configureren. Denk er aan om <kernel-version> te vervangen met de naam en versie van je kernel.

Codevoorbeeld 1.1: Installeren van de kernel

# cp vmlinux /boot/<kernel-version>

Ga nu verder met Configureren van de modules.

1.  Configureren van de kernel modules

Je moet de modules die je bij het opstarten wil laden in /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6 zetten. Je kan ook extra opties voor de modules activeren als je wilt.

Om alle beschikbare modules te zien, draai je het volgende find commando. Vergeet niet "<kernel version>" te vervangen voor de versie van de kernel die je zojuist hebt ge�nstalleerd:

Codevoorbeeld 1.1: Alle beschikbare modules zoeken

# find /lib/modules/<kernel version>/ -type f -iname '*.o' -or -iname '*.ko'

Een voorbeeld, om de module 3c59x.o automatisch bij het opstarten te laden, wijzig het kernel-2.6 bestand en zet de modulenaam erbij.

Codevoorbeeld 1.1: Aanpassen van /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6

# nano -w /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6

Codevoorbeeld 1.1: /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6

3c59x

Vervolg de installatie met (Configureren van je systeem).

Upgedate op 30 augustus 2006

De originele versie van dit document wordt niet meer onderhouden

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2014 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.