Gentoo Logo

1.  Hardware Vereisten

Inleiding

Vooraleer we starte, geven we eerst een lijst met de hardware vereisten, vooraleer je succesvol kunt straten met het installeren van gentoo op je box.

Hardware Vereisten

CPU Een PowerPC64 CPU
Systeem IBM RS/6000s, Power Macintosh G5, iMac G5, IBP pSeries and IBM OpenPower
Geheugen 64 MB
Schijfgrootte 1.5 GB (excluding swap space)
Swap grootte At least 256 MB

Voor een volledige lijst van ondersteunde systemen, gelieve hier http://www.linuxppc64.org/hardware.shtml een kijkje te nemen.

1.  De Gentoo Linux Installatie LiveCD

Introductie

Gentoo Linux kan geïnstalleerd worden met behulp van een stage3 tarball. Deze tarball is een archief dat een minimale Gentoo omgeving bevat, die u kunt gebruiken tijdens de installatie instructies in deze handleiding.

Installaties die een stage1 of stage2 tarball gebruiken worden niet gedocumenteerd in het Gentoo Handboek - lees de Gentoo FAQ Hoe installeer ik een stage1 of stage2 tarball? (engelstalig).

Gentoo Linux Installatie LiveCD

De Gentoo Installatie CD's zijn opstartbare CD's die een zelfstandige Gentoo omgeving bevatten. Zij laten u toe om Linux vanaf de CD op te starten. Gedurende het opstarten wordt uw hardware gedetecteerd en de benodigde stuurprogramma's worden geladen. Deze worden onderhouden door de Gentoo ontwikkelaars.

De twee Installatie CD's die we op dit moment aanbieden zijn:

  • De Gentoo Installatie LiveCD bevat alles wat u nodig heeft om Gentoo te installeren. De CD heeft een grafische omgeving, een grafishe en een command-line installatie procedure met een automatische installatie, en natuurlijk de installatie instructies voor uw architectuur.
  • De minimale Gentoo Installatie CD, een kleine, puur nuttige opstartbare CD waarvan het enige doel is, om het systeem op te starten, het netwerk in te stellen en verder te gaan met de Gentoo installatie. Het bevat geen aanvullende bestanden en kan niet gebruikt worden bij de huidige installatiebenadering.

1.  Downloaden, Branden en Opstarten van een Gentoo Installatie CD

Downloaden en Branden van de Installatie CD

U kunt de Gentoo Installatie LiveCD's downloaden van een van onze mirrors. Ze zijn terug te vinden in de releases/ppc/2006.1/ppc64/installcd map, De pakket-CDs zijn te vinden in de releases/ppc/2006.1/ppc64/packagecd map.

In deze directory vindt u de zogenaamde ISO-bestanden terug. Deze zijn volledige CD images, welke u kan schrijven naar een CD-R.

Indien u zich afvraagt of het gedownloade bestand corrupt is of niet, kunt u:

  • de MD5 controle som nakijken en vergelijken met de MD5 controle som die wij ter beschikking stellen. Dit kan bijvoorbeeld met de md5sum tool van Linux/Unix of md5sum voor Windows. Hoe u de MD5 checksums met Mac OS X kunt controleren is beschreven in de Gentoo PPC FAQ.
  • de authenticiteit van het gedownloade bestand ook nakijken met GnuPG met de versleutelde handtekening die we ter beschikking stellen. U moet wel eerst onze publieke sleutel (17072058) downloaden.

Publieke sleutel verkrijgen voor gebruik met de GnuPG applicatie:

Codevoorbeeld 1.1: Obtaining the public key

$ gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys 0x17072058

Verifieer nu de handtekening:

Codevoorbeeld 1.1: Verifieer nu de versleutelde handtekening

$ gpg --verify <signature file> <downloaded iso>

Om de gedownloade ISO(s) te branden, moet u raw-burning selecteren. Hoe u dit doet is zeer sterk afhankelijk van welk programma u gebruikt. We zullen hier cdrecord en K3B bespreken; meer informatie is terug te vinden in onze Gentoo FAQ (Engelstalig).

  • Met cdrecord, typt u eenvoudig cdrecord dev=/dev/hdc <gedownloade iso bestand> (vervang /dev/hdc met uw CD-RW drive pad).
  • Met K3B, selecteer Tools > CD > Burn Image. Dan kunt u de locatie van uw ISO bestand bepalen in het 'Image to Burn' omgeving. Als laatste klikt u dan op Start.

Opstarten van de Installatie CD op een Apple

Gelieve README.kernel te controlren op de Installatie CD voor de laatste informatie om te weten hoe je verschillende kernels moet opstarten en ondersteuning voor hardware kunt verkrijgen.

Plaats de Installatie CD in de CD-ROM en reboot het systeem. Houd de 'C' toets ingedrukt als de pc opstart. Je zult gegroet worden door een welkom-bericht en een boot: prompt zal tevoorschijn komen onderaan je scherm.

Je hebt de mogelijkheid om enkele kernel opties te tweaken op dit prompt. De volgende tabel is een lijst van de beschikbare boot opties die je kunt toevoegen:

Boot Optie Omschrijving
video Deze optie heeft een van de volgende fabrikant-specifieke tags nodig: radeonfb, rivafb, atyfb, aty128, nvidiafb of ofonly. Je kunt deze tag volgen met de resolutie en de refreshrate die je wilt gebruiken. Bijvoorbeeld video=radeonfb:1280x1024@75. Als je onzeker bent over wat je moet kiezen, zal ofonly kiezen een goede keuze zijn.
nol3 Schakelt level 3 cache op sommige powerbooks uit (nodig voor op z'n minst de 17'')
debug Schakelt verbose opstarten in, het laat een initrd shell verschijnen die kan gebruikt worden om de installatie CD te debuggen.
sleep=X Wacht X seconden alvorens verder te gaan; Dit kan nodig zijn voor oudere SCSI CD-ROMs die CD niet snel genoeg kunnen lezen
bootfrom=X Opstarten van een verschillend apparaat

Druk bij deze prompt op enter, daarna zal een complete Gentoo Linux omgegeving gestart worden vanaf de CD. Ga verder met En wanneer je opgestart hebt....

Starten van de Installatie CD op een IBM pSeries, OpenPower and Power5 iSeries servers

Gelieve het README.kernel op de Installatie CD te controleren voor de laatste informatie over hoe je verschillende kernels en ondersteuning voor hardware kunt verkrijgen.

De modernste pSeries servers kunnen booten van de CDROM door SMS ('1' wanneer het “IBM IBM IBM” bericht flasht over de console. Op oudere pSeries, zou het kunnen dat sommige CDs niet automatisch worden gelezen. Je wilt hier waarschoijnlijk je cdrom als bootbaar apparaat instellen in het multi-boot menu. (F1 tijdens het opstarten) De andere opties is om over te gaan in OF en vandaar verder gaan:

  1. Start op in OF (Dit is 8 van de seriële cons of F8 van de grafische cons, begin met toets wanneer je het toetsenbord/muis bericht ziet.
  2. Start het commando 0> boot cdrom:1,yaboot
  3. Veel plezier!

Als je gestart bent...

je zult gegroet worden door een root ("#") prompt op de huidige console. Je kunt ook wisselen tussen andere consoles door het intoetsen van Alt-fn-F2, Alt-fn-F3 en Alt-fn-F4. Om terug te keren naar het beginscherm druk Alt-fn-F1.

Als je Gentoo op een systeem met een niet-US-toetsenbord, gebruik loadkeys om een keymap te laden voor je toetsenbord. Om alle beschikbare keymaps te laden, start ls /usr/share/keymaps/i386.

Codevoorbeeld 1.1: Een lijst weergeven van de beshikbare keymaps

(PPC uses x86 keymaps on most systems. The mac/ppc keymaps provided
 on the Installation CD are ADB keymaps and unusable with the
 Installation CD kernel)
# ls /usr/share/keymaps/i386

Laad nu het toetsenbord van jouw keuze

Codevoorbeeld 1.1: Laden van een keymap

# loadkeys be-latin1

Ga nu verder met Extra Hardware Configuratie.

Extra Hardware Configuratie

Als de Installatie Cd opstart, probeert hij alle hardware automatisch te herkennen en de gepaste modules te laden om de ondersteuning van je hardware starten. In de meeste gevallen, werkt het goed. Hoewel in sommige gevallen je de kernel-modules zelf moet laden. Als de PCI auto-detectie enkele van de belangrijke gepaste kernel-modules niet heeft geladen, zul je dit manueel moeten doen.

In het volgende voorbeeld proberen we de 8139too module te laden (ondersteuning voor bepaalde netwerk interfaces):

Codevoorbeeld 1.1: kernel-modules laden

# modprobe 8139too

Optioneel: Tweaken van je Harde Schijf Prestaties

Als je een ervaren gebruiker bent, wil je waarschijnlijk de IDE harde schijf prestaties verbeteren door gebruik te maken van hdparm. Met de -tT opties kun je de prestaties testen van jes schijf (test dit enkele keren uit om een meer preciese indruk te krijgen):

Codevoorbeeld 1.1: Het testen van de schijf-prestaties

# hdparm -tT /dev/hda

Om deze te tweaken, kun je de volgende voorbeelden gebruiken (of zelf experimenteren) die /dev/hda gebruiken als schijf (vervang met jouw schijf):

Codevoorbeeld 1.1: Tweaken van de harde schijf prestaties

Activeren van DMA:
# hdparm -d 1 /dev/hda
Activeren van DMA + veile perstatie-verbetering opties:
# hdparm -d 1 -A 1 -m 16 -u 1 -a 64 /dev/hda

Optioneel: Gebruiker-Accounts

Als je van plan bent andere gebruikers toegang te geven tot je installatie omgeving of je wilt chatten door gebruikte maken van irssi zonder root rechte (veiligsheids-overwegingen), moet je de nodige gebruikers-accounts aanmaken en het root-paswoord veranderen.

Om het root wachtwoord te veranderen, gebruikt het passwd hulpmiddel:

Codevoorbeeld 1.1: Veranderen van het root-paswoord

# passwd
New password: (Geef een nieuw wachwoord in)
Re-enter password: (Herhaal dat wachtwoord)

To create a user account, we first enter their credentials, followed by its password. We use useradd and passwd for these tasks. In the next example, we create a user called "john".

Codevoorbeeld 1.1: Creëeren van een gebruikersaccount

# useradd -m -G users john
# passwd john
New password: (Geef john's wachtwoord in)
Re-enter password: (Geef john's wachtwoord opnieuw in)

Je kunt het gebruikers-id van root naar de net-aangemaakte gebruiker veranderen door su te gebruiken:

Codevoorbeeld 1.1: Veranderen van het gebruikers-id

# su - john

Optioneel: Documentatie bekijken tijdens de installatie

Als je het Gentoo Handboek tijdens de installatie wilt raadplegen, controleer zeker dat je een gebruiker hebt aangemaakt (zie Optioneel: Gebruikeraccounts). Druk op Alt-F2 om naar een andere terminal te gaan en in te log in.

Als je de documentatie opd e cd wilt bekijken kun je onmiddelijk links starten om deze te lezen:

Codevoorbeeld 1.1: Bekijken van de documentatie op de CD

# links /mnt/cdrom/docs/handbook/html/index.html

Hoewel het aangeraden is dat je het online Gentoo Handboek volgt, aangezien het de meest recente is, is er een meegeleverd op de CD.

Codevoorbeeld 1.1: Bekijken van de online Documentatie

# links http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/handbook-ppc64.xml

Je kunt terug gaan naar je originele terminal door op Alt-F1 te drukken.

Optioneel: Starten van de the SSH Daemon

Als je andere gebruikers toegang wilt verlenen naar je computer tijdens de Gentoo Installatie (misschien omdat die gebruikers je zullen helpen met de installtie Gentoo, of zelfs voor jouw doen), moet je een gebruikeraccount creëeren of misschien ze met root wachtwoord toevertrouwen (doe dit alleen als je die gebruiker volledig vertrouwd).

Om de SSH daemon te starten, voer het volgende commando uit:

Codevoorbeeld 1.1: Starten van de SSH daemon

# /etc/init.d/sshd start

Om de mogelijkheid te hebben om sshd te gebruiken, moet je eerst je netwerkinstellingen controleren. Ga verder met het hoofdstuk (Configureren van je netwerk).

Upgedate op 30 augustus 2006

De originele versie van dit document wordt niet meer onderhouden

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2014 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.