Gentoo Logo

1.  Hardware eisen

Introductie

Voordat we beginnen, zullen we eerst de hardware-eisen geven die u nodig heeft om een succesvolle installatie te voltooien op uw PC.

Hardware eisen

1.  De Gentoo Installatie CDs

Introductie

De Gentoo Installatie CDs zijn opstartbare CDs die een zelfstandige Gentoo omgeving bevatten. Zij laten u toe om Linux vanaf de CD op te starten. Gedurende het opstarten wordt uw hardware gedetecteerd en de benodigde stuurprogramma's worden geladen. Deze worden onderhouden door de Gentoo ontwikkelaars.

Alle Installatie CDs laten u toe om op te starten, uw netwerk te configureren, uw partities in te delen en te beginn> en met de installatie van Gentoo over het internet. We bieden nu twee Installatie CDs welke beide net zo geschikt zijn om Gentoo van te installeren, mits u van plan bent om een internet-gebaseerde installatie uitvoert waarbij u de nieuwste pakketten van internet download.

De twee Installatie CDs die we op dit moment aanbieden zijn:

 • De Gentoo minimale Installatie CD, een kleine, puur nuttige opstartbare CD waarvan het enige > doel is, om het systeem op te starten, het netwerk instellen en verder gaan met de Gentoo installatie.

Omue te helpen kiezen welke Installatie CD u nodig heeft, hebben we een lijstje met de grote voor- en nadelen van elke Installatie CD gemaakt.

Gentoo Minimale Installatie CD

De minimale Installatie CD heet ${min-cd-name} en heeft slechts ${min-cd-size} MB schijfruimte nodig. U kunt deze Installatie CD gebruiken om Gentoo te installeren, maar alleen met een werkende internet verbinding.

Minimale Installatie CD Voor- en Nadelen
+ Kleinste download
- Bevat geen stage3 archief, geen Portage moment opname, geen kant-en-klare pakketten en is daardoor niet geschikt om voor een netwerkloze installatie.

De Stage3 Tarrball

Een stage3 tarball is een archief met een minimale Gentoo omgeving, die u kunt gebruiken tijdens de installatie instructies in deze handleiding. Vroeger beschreef het handboek de installatie vanuit één van de drie stage tarballs en hoewel Gentoo nog steeds een stage1 en stage2 tarball aanbiedt, wordt in de officiële installatie gebruik gemaakt van de stage3 tarball. Als u geïnteresseerd bent in een Gentoo installatie met een stage1 of stage2 tarball, lees dan de Gentoo FAQ Hoe installeer ik een stage1 of stage2 tarball? (Engelstalig).

Een stage3 tarball kan worden gedownload vanaf ${release-dir}stages/ op één van de mirrors op de Officiële Gentoo Mirrors Pagina en zijn niet te vinden op de liveCD.

1.  Downloaden, Branden en Opstarten van een Gentoo Installatie CD

Downloaden en Branden van de Installatie CDs

allation using the instructions in this manual. Previously, the Gentoo Handbook described the installation using one of three stage tarballs. While Gentoo still offers stage1 and stage2 tarballs, the official installation method uses the stage3 tarball. If you are interested in performing a Gentoo installation using a stage1 or stage2 tarball, please read the Gentoo FAQ on How do I Install Gentoo Using a Stage1 or Stage2 Tarball?

Stage3 tarballs can be downloaded from releases/x86/2006.0/stages/ on any of the Official Gentoo Mirrors and are not provided on the LiveCD. Stage3 tarballs can be downloaded from ${release-dir}stages/ on any of the Official Gentoo Mirrors and are not provided on the LiveCD.

U heeft gekozen voor een Gentoo Installatie CD te downloaden. We zullen beginnen bij het downloaden en het branden van een Installatie CD. Vooraf hebben we de verschillende beschikbare Installatie CDs besproken, maar waar kan men deze vinden?

U kunt een van de Installatie CDs downloaden (en, indien gewenst ook een Packages CD) van een van onze mirrors. De Installatie CDs zijn terug te vinden in de releases/x86/2006.0/installcd directory.

In deze directory vindt u de zogenaamde ISO-bestanden terug. Deze zijn volledige CD images, welke u kan schrijven naar een CD-R.

Indien u zich afvraagt of het gedownloade bestand corrupt is of niet, kunt u de MD5 controle som nakijken en vergelijken met de MD5 controle som die wij ter beschikking stellen (zoals ${min-cd-name}.DIGESTS). U kunt deze MD5 controle som met de md5sum tool voor Linux/Unix of md5sum voor Windows controleren.

U kunt de authenticiteit van het gedownloade bestand ook nakijken met GnuPG met de versleutelde handtekening die we ter beschikking stellen (het bestand dat eindigt met .asc). Download het handtekening bestand en verkrijg de publieke sleutel:

Codevoorbeeld 1.1: Verkrijgen van de publieke sleutel

$ gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 17072058

Verifieer nu de handtekening:

Codevoorbeeld 1.1: Verifieer nu de versleutelde handtekening

$ gpg --verify <signature file> <downloaded iso>

Om de gedownloade ISO(s) te branden, moet u raw-burning selecteren. Hoe u dit doet is zeer sterk afhankelijk van welk programma u gebruikt. We zullen hier cdrecord en K3B bespreken; meer informatie is terug te vinden in onze Gentoo FAQ (Engelstalig).

 • Met cdrecord, typt u eenvoudig cdrecord dev=/dev/hdc <gedownloade iso bestand> (vervang /dev/hdc met uw CD-RW drive pad).
 • Met K3B, selecteer Tools > CD > Burn Image. Dan kunt u de locatie van uw ISO bestand bepalen in het 'Image to Burn' omgeving. Als laatste klikt u dan op Start.

Opstarten van de Installatie CD

Als u de installatie CD hebt gebrand, is het tijd geworden om deze op te starten. Verwijder alle CDs uit de CD drives, herstart uw systeem en ga de BIOS binnen. Dit doet u door op DEL, F1 of ESC te drukken, afhankelijk van uw Bios. Verander in de BIOS de opstart volgorde zo dat de CD-ROM geprobeerd wordt voor de harde schijf. Deze optie vindt men vaak terug onder "CMOS Setup". Indien u dit niet doet, kan het zijn dat uw systeem gewoon vanaf de harde schijf opstarten en de CD-ROM negeren.

Plaats nu de CD in de CD-ROM drive (duh) en herstart. U moet een boot prompt zien. Bij dit scherm, kunt u op Enter drukken om het start proces te beginnen met de standaard start opties, of u kunt de Installatie CD ook opstarten met aangepaste opties door een kernel te op te geven, gevolgd door de start argumenten. Om verder te gaan druk dan op Enter.

Een kernel op geven? Ja, we voorzien verschillende kernels bij onze Installatie CDs. De standaard is gentoo. Andere kernels zijn voor specifieke hardware eisen de -nofb varianten die de framebuffer ondersteuning uitschakelt.

Hieronder vindt u een klein overzicht met de beschikbare kernels:

U kunt ook kernel opties opgeven. Zij representeren optionele instellingen die u kunt (de)activeren. De volgende lijst is dezelfde die u ontvangt indien u op F2 drukt bij het start scherm.

Codevoorbeeld 1.1: Beschikbare aan de kernel mee te geven opties

- agpgart    laadt agpgart (gebruik indien u grafische problemen hebt of als
        het systeem vastloopt)
- acpi=on    laadt ondersteuning voor ACPI firmware
- ide=nodma   Forceert het laden van dma voor niet werkende ide onderdelen uit
- doscsi    zoek naar scsi onderdelen (kan leiden tot het ontregelen van
        sommige ethernet kaarten)
- dopcmcia   start de pcmcia service
- nofirewire  schakelt het laden van firewire modules in initrd uit
        (voor firewire cdroms, etc)
- nokeymap   schakelt de kaymap keuze voor niet-us toetsenborden uit
- docache    laadt de volledige opstart portie van de cd in het RAM, dit laat
        toe /mnt/cdrom te umounten om een andere cd te mounten.
- nodetect   veroorzaakt dat hwsetup/kudzu en hotplug niet worden opgestart
- nousb     schakelt usb module load uit van initrd, shakelt hotplug uit
- nodhcp    dhcp wordt niet gestart indien een netwerkkaart wordt gedecteerd
- nohotplug   schakelt het laden van de hotplug service uit
- noapic    schakelt apic uit (probeer dit indien u hardware problemen
        heeft, netwerkkaarten, scsi, etc)
- noevms    disable loading of EVMS2 modules
- nolvm2    disable loading of LVM2 modules
- hdx=stroke  Laat toe de volledige harde schijf te partitioneren ook indien
        uw BIOS geen grote harde schijven ondersteunt
- noload=module1,[module2,[...]]
        schakel het laden van specifieke kernel modules uit

Nu kan u de CD starten, een kernel opgeven (indien u niet tevreden bent met de standaard gentoo kernel) en de opstart opties selecteren. Als voorbeeld zullen we tonen hoe u de gentoo kernel met dopcmcia parameter, opstart:

Codevoorbeeld 1.1: Starten van een Installatie CD

boot: gentoo dopcmcia

U zult begroet worden met een opstartscherm en een vooruitgangsbalk. Als u Gentoo installeert op een systeem met een niet-US toetsenbord, zorg ervoor dat u meteen ALT-F1 indrukt om naar de verbose modus en volg de prompt. Als er geen Als er binnen 10 seconden geen selectie wordt gemaakt zal de standaard (het toetsenbord van de V.S.) worden gebruikten het laden zal verdergaan. Als het opstarten klaar is, wordt u automatisch aangemeld in de "Live" Gentoo Linux als "root", de supergebruiker. U zult een root ("#") prompt op de huidige console hebben en u kan zich ook aanmelden op de andere consoles door op Alt-F2, Alt-F3 en Alt-F4 te drukken. U gaat terug naar de console waar u begonnen bent door op Alt-F1 te drukken.

Ga nu verder met de Extra Hardware Configuratie.

Extra Hardware Configuratie

Wanneer de Installatie CD start, probeert hij al uw hardware te detecteren en de geschikte kernel modules te laden om uw hardware te ondersteunen. In de meeste gevallen, zal de Installatie CD zijn taak goed doen. Hoe dan ook, in sommige gevallen (de SPARC Installatie CDs doen geen autodetectie), zal de Installatie CD de kernel-modules die u nodig heeft niet automatisch laden. Indien de PCI-autodetectie sommige van uw hardware gemist heeft, zult u de geschikte kernel modules handmatig moeten laden.

In het volgende voorbeeld zullen we de 8139too module proberen te laden (ondersteuning voor verschillende netwerkkaarten):

Codevoorbeeld 1.1: Laden van kernel modules

# modprobe 8139too

Als u PCMCIA ondersteuning nodig hebt, dient u het pcmcia initialisatie script te starten:

Codevoorbeeld 1.1: Het PCMCIA initialisatie script starten

# /etc/init.d/pcmcia start

Optioneel: Hard Disk prestatie verbeteren

Indien u een gevorderde gebruiker bent, zult u misschien de IDE harde schijf prestaties willen verbeteren, via hdparam. Met de -tT opties kunt u de prestaties van uw schijf testen (voert het verschillende keren uit om een betere indruk te krijgen):

Codevoorbeeld 1.1: Testen van harde schijf performantie

# hdparm -tT /dev/hda

Om de harde schijf in te stellen, kunt u één van de volgende voorbeelden gebruiken (of experimenteer zelf een beetje) die /dev/hda gebruiken als harde schijf (vervang dit met jouw harde schijf):

Codevoorbeeld 1.1: Harde Schijf prestatie afstellen

DMA activeren:             # hdparm -d 1 /dev/hda
Veilige prestatie verbeterende opties: # hdparm -d 1 -A 1 -m 16 -u 1 -a 64 /dev/hda

Optioneel: Gebruikers Accounts

Indien u van plan bent om andere mensen toegang te verlenen tot uw installatie omgeving of indien u wil chatten gebruikmakend van irssi zonder root privileges (om veiligheidsredenen), moet u de nodige gebruikers accounts aanmaken en het root wachtwoord wijzigen.

Om uw root wachtwoord te wijzigen, gebruikt u het passwd commando:

Codevoorbeeld 1.1: Veranderen van het root wachtwoord

# passwd
New password: (Type uw nieuwe wachtwoord)
Re-enter password: (Type uw root wachtwoord opnieuw in)

Om een gebruikers account aan te maken, moeten we eerst de gekozen gebruikersnaam ingeven, gevolgd door een wachtwoord. We gebruiken useradd en passwd om deze taken uit te voeren. In het volgende voorbeeld, zullen we een gebruiker genaamd "john" aanmaken.

Codevoorbeeld 1.1: Aanmaken van een gebruikers account

# useradd m -G users john
# passwd john
New password: (Voer john zijn wachtwoord)
Re-enter password: (Voer john zijn wachtwoord opnieuw in)

U kunt nu uw gebruikers id van root naar de vers gemaakte gebruiker wijzigen door su te gebruiken;

Codevoorbeeld 1.1: Veranderen van user id

# su - john

Optioneel: Documentatie bekijken gedurende de Installatie

Indien u wenst het Gentoo Handboek (vanaf de CD of online) te bekijken gedurende de installatie, moet u er eerst zeker van zijn dat u een gebruikers account heeft aangemaakt (zie Optional: Gebruikers Accounts). Druk dan op Alt-F2 om een nieuwe terminal te openen en meld u aan.

Indien u de documentatie vanaf de CD wil bekijken, kunt onmiddellijk links uitvoeren om de documentatie te lezen:

Codevoorbeeld 1.1: Bekijken van de documentatie op de CD

# links /mnt/cdrom/docs/html/index.html

Het is hoe dan ook aangeraden om het on-line Gentoo handboek te gebruiken omdat u dan altijd over de meest actuele versie beschikt. U kunt het bekijken door gebruik te maken van links, maar enkel en alleen nadat u de Configuratie van uw Netwerk afgerond heeft (anders kunt u geen verbinding krijgen met het Internet om het document te bekijken):

Codevoorbeeld 1.1: Bekijken van de Online Documentatie

# links http://www.gentoo.org/doc/nl/handbook/${online-book}.xml

U kunt terug gaan naar de oorspronkelijke terminal door op Alt-F1 te drukken.

Optioneel: Starten van de SSH Daemon

Indien u andere gebruikers toegang tot uw computer wilt verlenen gedurende de Gentoo installatie (misschien gaan die gebruikers u helpen bij de installatie van Gentoo, of zullen misschien de installatie voor u doen), moet u een gebruikersaccount aanmaken voor die gebruikers en moet u het root wachtwoord aan hen geven (doe dit allleen indien u die gebruiker volledig vertrouwt).

Om de SSH daemon op te starten, voer het volgende commando uit:

Codevoorbeeld 1.1: Start van de SSH daemon

# /etc/init.d/sshd start

Om sshd te kunnen gebruiken, moet u eerst uw netwerk configureren. Begin met de (Configuratie van uw netwerk).

Upgedate op 26 juli 2006

De originele versie van dit document was laatst geupdate om 12 april 2014

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2014 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.