Gentoo Logo

1.  Standaard functies en hun mogelijkheden

Er kunnen vier functies rondom start en stop worden aangeroepen. Deze functies worden aangeroepen met een verwijzing naar een interface naam, zo kunt u meedere adapters aansturen met één functie.

Zowel preup() als predown() geven de waarde 0 als resultaat wanneer ze hun werk goed hebben gedaan. Het instellen van de interface kan dan verder gaan. Als preup() een andere waarde dan nul als resultaat heeft, wordt het instellen van de interface gestopt. Als dit bij predown gebeurt wordt het uitschakelen van de interface gestopt.

De resultaten die postup() en postdown() geven worden genegeerd omdat met deze informatie niets kan worden gedaan.

${IFACE} is wordt ingesteld op de interface die u wilt starten. ${IFVAR} is de waarde van ${IFACE}, maar dan in een formaat dat bash kan gebruiken.

Codevoorbeeld 1.1: Voorbeelden van pre/post up/down functies

preup() {
 # Probeer eerst een verbinding te maken voor deze wordt vastgelegd.
 # Dit werkt niet voor alle adapters en heeft het pakket mii-diag nodig
 # om gebruikt te kunnen worden.
 if mii-tool ${IFACE} 2> /dev/null | grep -q 'no link'; then
  ewarn "No link on ${IFACE}, aborting configuration"
  return 1
 fi

 # Probeer eerst een verbinding te maken voor deze wordt vastgelegd.
 # Dit werkt niet voor alle adapters en heeft het pakket ethtool nodig om
 # gebruikt te kunnen worden.
 if ethtool ${IFACE} | grep -q 'Link detected: no'; then
  ewarn "No link on ${IFACE}, aborting configuration"
  return 1
 fi

 # Vergeet niet om een 0 als resultaat door te sturen indien succesvol
 return 0
}

predown() {
 # Standaard wordt getest of de root op een NFS bestandssysteem staat en
 # mogen de interfaces niet stoppen als dat zo is. Wanneer u de functie
 # predown() instelt is deze standaard overschreven. Hier is de code, voor
 # als u die nog steeds wilt gebruiken...
 if is_net_fs /; then
  eerror "root filesystem is network mounted -- can't stop ${IFACE}"
  return 1
 fi

 # Vergeet niet om een 0 als resultaat door te sturen indien succesvol
 return 0
}

postup() {
 # Deze functie kunt u onder ander gebruiken om contact te maken met een
 # dynamic DNS service. Een ander mogelijkheid zou zijn om email te
 # verzenden/ontvangen zodra de interface is gestart.
    return 0
}

postdown() {
 # Deze functie staat hier om de handleiding compleet te houden, maar
 # we hebben er nog geen mogelijkheden bij bedacht ;-)
 return 0
}

1.  Wireless Tools functies en hun mogelijkheden

Nota: Het onderstaande werkt niet met WPA Supplicant - maar de variabelen ${ESSID} en ${ESSIDVAR} wel beschikbaar voor postup().

De twee onderstaande functies ondersteuning de functie associate. De functies roepen een interface aan en u kunt zodoende meerdere interfaces met één functie aansturen.

De functie preassociate() geeft een 0 als resultaat wanneer alles werkt. Het instellen van de interface kan dan verder gaan. Indien preassociate() een andere waarde dan 0 als resultaat geeft, kan het instellen van de interface niet verder gaan.

Het resultaat van de functie postassociate() wordt weer genegeerd, omdat u niets hoeft te doen indien de functie niet werkt.

${ESSID} wordt ingesteld op de exacte ESSID van het access poaint waar u verbinding mee wilt maken. ${ESSIDVAR} is de variabele ${ESSID}, maar dan bruikbaar gemaakt voor bash.

Codevoorbeeld 1.1: pre/post association functions

preassociate() {
 # Het onderstaande voorbeeld voegt twee variabelen toe, leap_user_ESSID
 # en leap_pass_ESSID. Als deze zijn ingesteld voor uw ESSID, wordt het script
 # CISCO LEAP gedraaid.

 local user pass
 eval user=\"\$\{leap_user_${ESSIDVAR}\}\"
 eval pass=\"\$\{leap_pass_${ESSIDVAR}\}\"

 if [[ -n ${user} && -n ${pass} ]]; then
  if [[ ! -x /opt/cisco/bin/leapscript ]]; then
   eend "For LEAP support, please emerge net-misc/cisco-aironet-client-utils"
   return 1
  fi
  einfo "Waiting for LEAP Authentication on \"${ESSID//\\\\//}\""
  if /opt/cisco/bin/leapscript ${user} ${pass} | grep -q 'Login incorrect'; then
   ewarn "Login Failed for ${user}"
   return 1
  fi
 fi

 return 0
}

postassociate() {
 # Deze functie staat hier om de handleiding compleet te houden, maar
 # we hebben er nog geen mogelijkheden bij bedacht ;-)
 return 0
}

Nota: ${ESSID} en ${ESSIDVAR} zijn niet te gebruiken in de functies predown() en postdown().

Upgedate op 30 augustus 2006

De originele versie van dit document was laatst geupdate om 17 december 2013

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2014 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.