Gentoo Logo

1.  Netwerk Beheer

Als u vaak met uw computer onderweg bent, hebt u lang niet altijd een netwerk, kabel of via een access point, tot uw beschikking. Ook kan het handig zijn wanneer het netwerk automatisch start zodra u een netwerkkabel in de computer steekt of wanneer er een access point wordt gevonden.

In dit hoofdstuk vindt u enkele toepassingen die u hierbij kunnen helpen.

Nota: Deze handleiding bespreekt alleen ifplugd, maar er zijn ook alternatieven als quickswitch beschikbaar.

1.  ifplugd

ifplugd is een daemon die uw netwerk interfaces opstart en stopt wanneer de netwerkkabel in of uit de computer gaat. Het kan ook access points detecteren wanneer u in de buurt komt.

Codevoorbeeld 1.1: Installeren van ifplugd

# emerge sys-apps/ifplugd

Het instellen van ifplugd is eenvoudig. Het bestand met de instellingen staat in /etc/conf.d/ifplugd. Voor meer details kunt u kijken in de handleiding op uw pc, man ifplugd.

Codevoorbeeld 1.1: Voorbeeld instellingen voor ifplug

# Geef aan welke interfaces in de gaten worden gehouden
INTERFACES="eth0"

AUTO="no"
BEEP="yes"
IGNORE_FAIL="yes"
IGNORE_FAIL_POSITIVE="no"
IGNORE_RETVAL="yes"
POLL_TIME="1"
DELAY_UP="0"
DELAY_DOWN="0"
API_MODE="auto"
SHUTDOWN="no"
WAIT_ON_FORK="no"
MONITOR="no"
ARGS=""

# Extra instellingen voor ifplugd, per interface in te stellen. De
# globale instellingen worden genegeerd als u hier een instelling plaatst
# voor een interface
MONITOR_wlan0="yes"
DELAY_UP_wlan0="5"
DELAY_DOWN_wlan0="5"

Upgedate op 30 augustus 2006

De originele versie van dit document was laatst geupdate om 17 december 2013

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2014 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.