Gentoo Logo

1.  Beginnen

Nota: We gaan er in deze handleiding vanuit dat u uw kernel op een juiste manier hebt geconfigureerd. Verder nemen we aan dat u de juiste hardware modules heeft en dat u weet wat voor netwerkkaart u heeft. We gaan er verder vanuit dat u eth0 wilt configureren, maar voor eth1, wlan0 is de methode natuurlijk hetzelfde.

Nota: Om deze handleiding goed te kunnen gebruiken met u gebruik maken van baselayout-1.11.11 of hoger.

Om uw netwerkkaart in te kunnen stellen moet u Gentoo's RC systeem op de hoogte brengen van de aanwezigheid van de kaart. Dit doet u met een symbolische link vanuit net.lo naar net.eth0 in /etc/init.d

Codevoorbeeld 1.1: Symlinken van net.eth0 naar net.lo

# cd /etc/init.d
# ln -s net.lo net.eth0

Gentoo's RC systeem is nu op de hoogte van het bestaan van uw netwerkkaart. Het moet nu weten hoe de kaart in te stellen. Alle netwerkkaarten worden ingesteld in /etc/conf.d/net. Hieronder staat een voorbeeld voor het gebruik van DHCP en voor vaste IP adressen.

Codevoorbeeld 1.1: Voorbeeld /etc/conf.d/net

# Voor DHCP
config_eth0=( "dhcp" )

# Voor vaste IP adressen met CIDR
config_eth0=( "192.168.0.7/24" )
routes_eth0=( "default via 192.168.0.1" )

# Voor vaste IP adressen met netmask
config_eth0=( "192.168.0.7 netmask 255.255.255.0" )
routes_eth0=( "default gw 192.168.0.1" )

Nota: Indien u niets instelt wordt automatisch DHCP gekozen.

Nota: CIDR staat voor Classless InterDomain Routing. Van oudsher werden IPv4 adressen opgedeeld in A, B of C. Deze eerste verdeling was niet bedoeld voor een massaal gebruik van internet, waardoor er al snel een te kort aan unieke IP adressen dreigde te ontstaan. CIDR zorgt ervoor dat één IP adressen veel meer gebruikers kan voorzien. Een CIDR IP adres ziet er hetzelfde uit, alleen eindigt het met een schuine streep en een nummer, bijvoorbeeld 192.168.0.0/16. CIDR wordt beschreven in RFC 1519.

Nu dat uw netwerkkaart is geconfigureerd, kunt u die opstarten en weer stoppen met de onderstaande commando's:

Codevoorbeeld 1.1: Starten en stoppen van netwerk scripts

# /etc/init.d/net.eth0 start
# /etc/init.d/net.eth0 stop

Belangrijk: Indien u problemen hebt met het netwerk, is het aan te raden om de optie RC_VERBOSE="yes" te gebruiken in /etc/conf.d/rc zodat u meer informatie krijgt over wat er eventueel fout gaat.

Nu dat u de netwerkkaart kunt opstarten en afsluiten, kunt u deze automatisch laten opstarten wanneer Gentoo opstart. Hieronder wordt beschreven hoe u dit in kunt stellen. En met het "rc" commando start u alle scripts in het huidige runlevel die nog niet gestart zijn.

Codevoorbeeld 1.1: Netwerkkaart instellen om te starten bij het opstarten van de PC

# rc-update add net.eth0 default
# rc

Upgedate op 30 augustus 2006

De originele versie van dit document was laatst geupdate om 6 mei 2013

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2014 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.