Gentoo Logo

1.  Het gebruik van een deel van de Portage boom

Uitsluiten van pakketten en/of categorieën

U kunt bepaalde categorieën en/of pakketten selectief vernieuwen en andere categorieën/pakketten negeren. We doen dit door rsync bepaalde categorieën/pakketten te laten negeren gedurende de emerge --sync fase.

rsync zal normaal de inhoud van /etc/portage/rsync_excludes controleren, indien aanwezig. Hierin staan de categorieën en/of pakketten waarvan u niet wilt dat rsync ze vernieuwt.

Codevoorbeeld 1.1: De variabele RSYNC_EXCLUDEFROM in /etc/make.conf

RSYNC_EXCLUDEFROM=/etc/portage/rsync_excludes

Codevoorbeeld 1.1: Alle spellen in /etc/portage/rsync_excludes zetten

games-*/*

Vergeet echter niet dat dit tot afhankelijkheidsproblemen kan leiden omdat nieuwe, toegevoegde pakketten wellicht afhankelijk zijn van nieuwe, maar genegeerde pakketten.

1.  Toevoegen van niet-Gentoo ebuilds

Definiëren van de map Portage_overlay

U kunt Portage vragen om ebuilds te gebruiken die niet beschikbaar zijn gesteld via de Portage boom. Maak een nieuwe map aan (bijvoorbeeld /usr/local/portage) waarin u deze ebuilds in plaatst. Gebruik dezelfde mappenstructuur als in de officiële Portage-boom!

Vervolgens definieert u PORTDIR_OVERLAY in /etc/make.conf en laat deze verwijzen naar de eerder aangemaakte map. Als u nu Portage gebruikt, zal het deze ebuilds ook gebruiken zonder deze ebuilds de volgende keer dat u emerge --sync gebruikt te verwijderen of te overschrijven.

Met meerdere overlays werken

Sommige gebruikers zullen meerdere overlays willen gebruiken, om pakketten te kunnen testen voordat ze officieel in de Portage boom komen of omdat ze niet ondersteunde ebuilds willen gebruiken. Zij kunnen gebruik maken van gensync uit het pakket app-portage/gentoolkit-dev, waarmee ze hun overlays kunnen bijhouden.

Met gensync kunt u een verzameling eigen ebuild op een eenvoudige manier bijhouden. Elke verzameling heeft een bestand .syncsource in de map /etc/gensync/. Dit bestand bevat de lokatie van de verzameling, naam, ID, etc.

Stel dat u twee extra ebuild verzamelingen hebt, die u java (voor het testen van java ebuilds) en entapps (voor applicaties voor uw eigen bedrijf) noemt. U kunt deze dan updaten met het volgende commando:

Codevoorbeeld 1.1: Gebruiken van gensync om te updaten

# gensync java entapps

1.  Niet door Portage onderhouden applicaties

Het gebruik van Portage met zelf onderhouden applicaties

Soms wilt u applicaties zelf configureren, installeren en onderhouden zonder dat Portage dit proces voor u automatiseert, ook al kan Portage de applicaties leveren. Bekende gevallen zijn de kernel nvidia drivers. Je kunt Portage zo configureren dat het weet dat een bepaalde applicatie handmatig geïnstalleerd is op uw systeem. Dit proces wordt injecting genoemd en wordt door Portage ondersteund via het /etc/portage/profile/package.provided bestand.

Als u bijvoorbeeld Portage wilt informeren over vanilla-sources-2.6.11.6 die u zelf handmatig geïnstalleerd hebt, neem dan de volgende regel op in /etc/portage/profile/package.provided:

Codevoorbeeld 1.1: Voorbeeld regel voor package.provided

sys-kernel/vanilla-sources-2.6.11.6

Upgedate op 25 november 2005

De originele versie van dit document was laatst geupdate om 12 november 2012

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2014 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.