Gentoo Logo

Disclaimer : Dit document is niet juist en is niet meer onderhouden.


Gentoo LVM2 installatie

Inhoud:

1.  Inleiding

Deze gids is gebaseerd op een voorbeeld met twee IDE harde schijven. Dit betekent dat u waarschijnlijk de schijf- en partitienamen en partitiegroottes zal moeten aanpassen naar uw eigen opstelling.

Waarschuwing: Dit document is niet bedoeld om een LVM2 tutorial te zijn. Het dient als een aanvullende handleiding voor de Gentoo installatie procedure beschreven in het Handboek, Deel 1. Zorg dat u zeker het Gentoo Installatie Handboek leest, voordat u uw eigen installatie begint.

Nota: Voor een complete LVM HOWTO, ga naar http://tldp.org/HOWTO/LVM-HOWTO

Eerste vereisten

Als u een nieuwe installatie van Gentoo uitvoert, zal u een LiveCD met LVM2 ondersteuning nodig hebben, zoals de Gentoo Installation CD. Je kan de installatie CD's voor een x86 architectuur vinden op onze mirrors onder /releases/x86/2005.1-r1/installcd. Vele andere architecturen zijn ook ondersteunt.

Als u LVM2 op een draaiend systeem met een beetje vrije ruimte installeerd, zal u eerst de LVM2 module (dm-mod) moeten laden. Deze module is beschikbaar in gentoo-sources en in vanilla-sources. Je kernel compileren en LVM2 werkende krijgen wordt later in deze gids besproken.

Niet alle 2.4 kernels aangeboden door Gentoo bieden ondersteuning voor LVM2!

Waarschuwing: De LVM2 aanwezig op de 2005.0 installatie CD's is foutief dynamisch gelinkt tegen een library (libgpm) die in /usr zit. Dit betekent ook dat u op de 2005.0 installatie CD's uw /usr niet in een LVM2 omgeving kan zetten. Installeer de laatste versie van LVM2, deze is statisch gecompileerd.

Partities

Ons voorbeeld systeem heeft 2 IDE harde schijven en zal zo worden gepartitioneerd:

 • /dev/hda1 -- /boot
 • /dev/hda2 -- (swap)
 • /dev/hda3 -- /
 • /dev/hda4 -- Zal door LVM2 gebruikt worden
 • /dev/hdb1 -- Zal door LVM2 gebruikt worden

Belangrijk: Let op de partitie namen, mits het makkelijk is om de a's en b's te verwarren, let ook op de partitie nummers. Een fout commando kan een foute partitie volledig overschrijven en dus de bestaande data erop verwijderen. U bent gewaarschuwd!

Tijd om te beginnen...

2.  Installatie

Volg het handboek maar met de volgende noties bij hoofdstuk 4. De Schijven Voorbereiden:

Gebruik fdisk zoals beschrijven deze gids, maar gebruik het hierboven vermelde partitie schema als voorbeeld. Het is enkel een voorbeeld, pas het aan jou noden aan.

Maak een kleine fysieke /boot partitie (hda1) aan. In dit voorbeeld zal /boot niet in een LVM Volume Group staan. Op deze partitie staat uw bootloader en kernel(s). Een 64MB partitie zal zeker groot genoeg zijn voor een paar kernels.

Maak een swap partitie (hda2) aan.

Make een / (root) partitie (hda3) aan. Als u geinteresseert bent in het proberen van uw root partitie in een LVM Volume Group te draaien (wat we niet aanraden), verwijzen we u naar het informatie gedeelte van deze gids voor een link naar een mini-howto om dit te doen. De grootte van de root partitie moet niet groot zijn als u /opt /usr /home /var en /tmp in een LVM Volume Group (vg) zal zetten. In dit geval zou 1GB voldoende moeten zijn.

Nota: He is niet aangeraden om de volgende mappen in een LVM2 partitie te zetten: /etc, /lib, /mnt, /proc, /sbin, /dev en /root. Op deze manier kan u nog steeds op uw systeem inloggen (beperkt en als root) als er iets fout gaat met LVM2.

Er van uitgaande dat de /boot, swap en root partities niet de hele fysieke schijf innemen, maak een vierde partitie aan op deze schijf en zet het type naar 8e (Linux LVM). Als u meerde fysieke schijven hebt die u zou willen gebruiken met LVM2, maak op elke schijf een partitie aan en geef hun hetzelfde type (8e).

Nota: Met de imens grote schijven rekening houdend, zal u misschien uw schijven willen splitsen in kleinere partities, i.p.v. een grote partitie aan te maken die aan de LVM2 Volume Group zal worden toegevoegd. LVM2 maakt het makkelijk om uw volumes achteraf nog te vergroten. Dit geeft u een beetje niet-gebruikte partities die u misschien uit de LVM2 Volume Group nodig zal hebben. In het kort, gebruik uw hele schijf niet totdat u ze nodig hebt. Als voorbeeld: Een toedrager had zijn 160 GB harde schijf in 8 partities van 20 GB elk ingedeelt.

Maak een bestandssysteem op /dev/hda1 en /dev/hda3 aan en maak en activeer de swap partitie op /dev/hda2 zoals beschreven in het handboek.

Laad de LVM2 dm-mod module.

Codevoorbeeld 2.1: De LVM2 module laden

# modprobe dm-mod

Voor het scannen en activeren van LVM2, zal u misschien /etc/lvm/lvm.conf willen aanpassen om een paar apparaten uit te sluiten. LVM2 zal standaard alle apparaten scannen, zelfs uw CDROM die foutberichten kan genereren. In het volgend voorbeeld is de lijn die toelaat om alle apparaten te scannen vervangen door een die elk apparaat weigert, buiten de 2 IDE schijven.

Codevoorbeeld 2.2: LVM Activeren

(Vermijd scannen van alle apparaten buiten onze schijven)
# nano -w /etc/lvm/lvm.conf
(Zoek voor de volgende lijn)
  filter = [ "a/.*/" ]
(Vervang het met de volgende om toe te laten /dev/hda en /dev/hdb te
scannen en de rest te weigeren)
  filter = [ "a|/dev/hd[ab]|", "r/.*/" ]
(Sla het bestand op en sluit nano)
# vgscan
 Reading all physical volumes. This may take a while...
 No volume groups found
(Maak alle vooraf geconfigureerde Volume Groups bruikbaar)
# vgchange -a y

De partities voorbereiden.

Codevoorbeeld 2.3: De partities voorbereiden

# pvcreate /dev/hda4 /dev/hdb1
 No physical volume label read from /dev/hda4
 Physical volume "/dev/hda4" successfully created
 No physical volume label read from /dev/hdb1
 Physical volume "/dev/hdb1" successfully created

Een Volume Group aanmaken. Een Volume Group is het resultaat van verschillende fysieke eenheiden te combineren in een enkel apparataat.

In ons voorbeeld zijn /dev/hda1, /dev/hda2 en /dev/hda3 de /boot, swap en root partities, dus we moeten /dev/hda4 en /dev/hdb1 combineren. Dit kan gedaan worden door een enkel commando, maar, als voorbeeld zullen we een Volume Group maken en die uitbreiden.

Codevoorbeeld 2.4: Volume Groups aanmaken een uitbreiden

(Maak een Volume Group genaamd vg)
# vgcreate vg /dev/hda4
 /etc/lvm/backup: fsync failed: Invalid argument (Negeer deze
 waarschuwing)
 Volume group "vg" successfully created
(Een Volume Group uitbreiden)
# vgextend vg /dev/hdb1
 /etc/lvm/backup: fsync failed: Invalid argument (Negeer deze
 waarschuwing opnieuw, en later ook)
 Volume group "vg" successfully extended

Maak de Logical Volumes aan. Logical Volumes zijn het equivalent van partities die u zou aanmaken met fdisk in een niet-LVM2 omgeving. In ons voorbeeld maken we de volgende partities aan:

Map Grootte
/usr 10 GB
/home 5 GB
/opt 5 GB
/var 10 GB
/tmp 2 GB

Mits we LVM2 gaan gebruiken, moet u zich niet te veel zorgen maken over partitie groottes omdat deze altijd vergroot/verkleind kunnen worden wanneer nodig.

Nota: Zoals Terje Kvernes commentareerde, is het makkelijker om partities te vergroten dan ze te verkleinen. U zou daarom misschien willen beginnen met kleine partities en hun vergroten wanneer nodig.

Codevoorbeeld 2.5: Logical Volumes aanmaken en uitbreiden

# lvcreate -L10G -nusr vg
 Logical volume "usr" created (Verdere gelijkaardige berichten worden
 niet getoond)
# lvcreate -L5G -nhome vg
# lvcreate -L5G -nopt vg
# lvcreate -L10G -nvar vg
# lvcreate -L2G -ntmp vg
(Als voorbeeld zullen we een Logical Volume vergroten met een extra
5GB)
# lvextend -L+5G /dev/vg/home

Maak bestandssystemen aan op Logical Volumes op dezelfde manier als u zou doen met normale partities. Wij gebruiken ext3 op de Logical Volumes, maar elk bestandssysteem van uw keuze zal werken:

Codevoorbeeld 2.6: De bestandssystemen aanmaken

# mke2fs -j /dev/vg/usr
# mke2fs -j /dev/vg/home
# mke2fs -j /dev/vg/opt
# mke2fs -j /dev/vg/var
# mke2fs -j /dev/vg/tmp

Mount uw partities zoals beschreven in het handboek en mount uw LVM2 Locical Volumes alsof ze normale partities zouden zijn. Vervang het gewoonlijke /dev/hdxx met /dev/vg/logical_volumename.

Codevoorbeeld 2.7: Uw Logical Volumes mounten

(Zorg dat u eerst uw root partitie hebt gemount zoals in het handboek
beschreven)
# mkdir /mnt/gentoo/usr
# mount /dev/vg/usr /mnt/gentoo/usr
# mkdir /mnt/gentoo/home
# mount /dev/vg/home /mnt/gentoo/home
# mkdir /mnt/gentoo/opt
# mount /dev/vg/opt /mnt/gentoo/opt
# mkdir /mnt/gentoo/var
# mount /dev/vg/var /mnt/gentoo/var
# mkdir /mnt/gentoo/tmp
# mount /dev/vg/tmp /mnt/gentoo/tmp

Nota: De rest van het installatie handboek is hoofdzakelijk unverandert dus we zullen u er niet opnieuw mee begeleiden. We zullen wel de verschillen duidelijk maken.

Wanneer u uw kernel configureert, moet u zeker uw kernel met LVM2 ondersteuning compileren (niet alle 2.4 kernels ondersteunen LVM2). Selecteer de LVM2 module als volgende:

Codevoorbeeld 2.8: De LVM2 module selecteren in een 2.4.x kernel

Multi-device support (RAID and LVM) --->
 [*] Multiple devices driver support (RAID and LVM)
 < > RAID support
(Noot dat LVM niet met bedoeling geselecteerd is, dit was voor LVM1)
 < > Logical volume manager (LVM) support
 <M> Device-mapper support
 < >  Mirror (RAID-1) support

Codevoorbeeld 2.9: De LVM2 module selecteren in een 2.6.x kernel

Device Drivers --->
 Multi-device support (RAID and LVM) --->
  [*] Multiple devices driver support (RAID and LVM)
  < >  RAID support
  <M>  Device mapper support

De gecompileerde module heet dm-mod.ko

Nadat u uw kernel hebt gecompileerd en zijn modules hebt geinstalleerd, voeg dan de volgende lijn toe in uw /etc/modules.autoload.d/kernel-{KV} waar {KV} uw kernel versie voorstelt (2.4 of 2.6) zodat de LVM2 module geladen wordt wanneer uw computer wordt opgestart.

Codevoorbeeld 2.10: De LVM2 module toevoegen aan /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6

# nano -w /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6
(Voeg de volgende lijn toe)
dm-mod

Installeer nu het LVM2 packet.

Belangrijk: Zorg dat u zeker bent dat uw /usr/src/linux link naar de kernel sources die u aan het gebruiken bent wijst omdat de LVM2 ebuild afhangt van de device-mapper ebuild die zal nakijken op de aanwezigheid van een vereist source bestand in /usr/src/linux/include/linux.

Codevoorbeeld 2.11: Het LVM2 packet emergen

# emerge lvm2

Pas /etc/lvm/lvm.conf aan zoals hiervoor beschreven. Het bestand dat u voorafgaande hebt aangepast is deel van uw installatie omgeving and zal verdwijnen na uw volgende reboot. Deze keer verandert u de echte in uw Gentoo installatie.

Wanneer u uw /etc/fstab bestand aanpast kan u best het handboek volgen en de LVM2 Logical Volumes toevoegen als nodig. Opnieuw zijn hier een paar lijnen vereist voor ons voorbeeld:

Codevoorbeeld 2.12: Deel van /etc/fstab

/dev/hda1   /boot  ext3  noauto,noatime 1 2
/dev/hda2   none  swap  sw       0 0
/dev/hda3   /    ext3  noatime    0 1
# Logical volumes
/dev/vg/usr  /usr  ext3  noatime    0 2
/dev/vg/home /home  ext3  noatime    0 2
/dev/vg/opt  /opt  ext3  noatime    0 2
/dev/vg/var  /var  ext3  noatime    0 2
/dev/vg/tmp  /tmp  ext3  noatime    0 2

Wanneer u het einde van het installatie gedeelte van het handboek bereikt, vergeet u best niet alle LVM2 Logical Volumes te umounten. U kan ook best voor het herstarten dit commando uitvoeren:

Codevoorbeeld 2.13: LVM2 afsluiten

# vgchange -a n

Herstart uw computer en alle partities zouden zichtbaar en mounted moeten zijn.

3.  Verder gaan na een reboot

Als u een onderbroken Gentoo installatie hebt en u wilt verder gaan, moet u eerst de apparaat nodes aanmaken:

Codevoorbeeld 3.1: De Logical Volumes heractiveren

# vgscan --mknodes

In plaats daarvan zullen sommige Installatie CD's met minder recente programma's misschien de Logical Volumes moet heractiveren.

Codevoorbeeld 3.2: De Logical Volumes heractiveren

(Alle Logical Volumes eerst deactiveren)
# vgchange -a n
(Alle Logical Volumes exporteren)
# vgexport -a vg
(Alle Logical Volumes importeren)
# vgimport -a vg
(Alle Logical Volumes heractiveren)
# vgchange -a y

4.  Informatie

5.  Erkenningen

Bedankt Thilo Bangert en Terje Kvernes voor hun hulp een commentaar op de originele engelse versie van dit document.Print

Upgedate op 20 april 2006

De originele versie van dit document wordt niet meer onderhouden

Korte inhoud: Deze gids beschrijft hoe u Gentoo moet installeren gebruik makend van Logical Volume Manager versie 2 (LVM2).

Avi Schwartz
Auteur

Rajiv Manglani
Medewerker

Xavier Neys
Redacteur

Dimitry Bradt
Vertaler

Van Overveldt Timon
Vertaler

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.