Gentoo Logo

Disclaimer : Dit document is niet juist en is niet meer onderhouden.


Gebruiken van NX Op Gentoo Linux

Inhoud:

1.  Inleiding

Wat is NX?

NX is een server/client oplossing voor het connecteren naar je X11 desktop vanaf een andere machine. Het is de Unix variant voor Microsoft's Terminal Services and Remote Desktop Connection. De server component is beschikbaar voor verschillende Linux distributies, waaronder ook andere UNIX platvormen. De client is beschikbaar voor alle server platformen, waaronder Microsoft Windows.

Een van NX&s grote voordelen is dat er ingebouwde compressie ondersteuning in zit. Dit maakt het mogelijk om je X11 desktop over een lage bandbreedte connecties (802.11 WiFi, kabel, breedband en satelliet connecties) met weinig of geen prestatie verlies. Om het zelf uit te testen, met weinig of geen prestatie verlies. Om het zelf te ontdekken, levert NoMachine toegang op afstand tot hun Test Drive server, zodat je kan proberen voor je het product koopt.

De laatste versie van NX - momenteel in beta testing - zal je toelaten te herconnecteren naar een vorig gebruikte NX sessie. Denk aan screen -rd voor X11, en je bent weer bezig waar je stopte. (En schaam jezelf maar als je geen screen niet kent ;-))

Verkrijgen van een NX licentie

NX is een commercieel product. Om gebruik te maken van de NX server op Gentoo Linux, moet je eerst een NX server licentie kopen bij http://www.nomachine.com. De NX client kan geïnstalleerd worden zonder een licentie.

Er zijn drie verschillende versies van NX server beschikbaar: Persoonlijk, klein bedrijf, groot bedrijf. Het enige verschil tussen de versies die ik ken, zijn het aantal gebruikers die op de server kunnen werken. Controleer welke versie je nodig hebt!

Wanneer je je licentie koopt, zul men vragen naar het besturingssysteem waar je de software gaat op installeren. Jammer genoeg, staat Gentoo Linux niet in de lijst van de software. Gelieve een licentie te kopen voor &RedHat 9.0&. We gebruiken namelijk die binaire pakketten voor NX op Gentoo Linux.

Belangrijk: Je hoeft geen software te downloaden van de Nomachine&s website. De Portage zal dit voor jou doen, als je emerge gebruikt.

Ondersteunde Platvormen

Op dit moment, is NX enkel beschikbaar op het x86 platform. amd64 en ia32 gebruikers kunnen er ook in geslaagd zijn om NX te installeren, maar aangezien ik niet over zo&s hardware beschik, kan ik deze niet testen voor die architecturen. Als iemand mij zo'n hardware wilt doneren, wil ik graag helpen om NX op die platvormen te ondersteunen. Gelieve mij te contacteren via email.

Opheldering

Ik wil graag Gian Filippo Pinzari, en het volledige NoMachine Team voor hun hulp en ondersteuning om NX naar gentoo te brengen.

Om zaken op te helderen: Ik ben geen werknemer van NoMachine, en ik heb geen connectie met dat bedrijf in elke zin. Ik ben enkel een erg blije klant. Het meeste van mijn Gentoo werk, gebeurd via NX, dus voor mij is het een van de belangrijkste pakketten voor mij, waar ik voor zorg in Gentoo Linux. Just to be clear: I am not an employee of NoMachine, and I'm not connected with the company in any way. I'm just a very satisfied customer. Most of my Gentoo work is done via NX, so for me it's one of the most important packages that I look after in Gentoo Linux.

2.  De NX Server

Kiezen van de correcte Editie

Vooraleer je NX Server op Gentoo Linux installeerd, gelieve te kiezen tussen de verschillende edities voor jezelf of je organisatie. Je zou een licentie code moeten ontvangen hebben, wanneer je je licentie hebt gekocht. Hou deze bij de hand, aangezien je ze dadelijk zal nodig hebben.

Installeren van NX Server

Er zijn drie verschillende ebuilds in de Portage, een voor elke versie van de NX Server. Om de juiste versie te kiezen, gelieve een van de volgende commando&s in te voeren:

Codevoorbeeld 2.1: Installeren van de NX Server

(Voor de NX Server Personal Editie)
# emerge -u nxserver-personal
(Voor de NX Server Small Business Editie)
# emerge -u nxserver-business
(Voor de NX Server Enterprise Editie)
# emerge -u nxserver-enterprise

Belangrijk: Controleer dat je de juiste versie van NX Server installeerd. De licentie code die je gekocht hebt, zal alleen maar werken op de destbetreffende versie van NX Server!

De Portage zal automatisch de NX Server downloaden, compileren en installeren samen met al zijn afhankelijkheden. Wanneer de Portage klaar is met die taak, zal het een bericht afbeelden, met daarin alle manuele stappen die nog moeten ondernomen worden, om de installatie te vervolledigen.

Nota: Wanneer je de NX Server installeerd, zal de Portage automatisch ook de NX Client voor je installeren. NX Server hangt af van bestanden van de NX Client. Als je die manueel verwijderd in de toekomst zal de NX Server installatie niet meer werken.

NX Server Gebruiken

Gelieve de documentatie op de NoMachine website te raadplegen.

Upgraden van NX Server

Als je wenst up te graden naar een latere versie van dezelfde editie van NX Server, voer simpelweg volgende commando&s uit:

Codevoorbeeld 2.2: Upgraden van NX Server

(Voor NX Server Personal Editie)
# emerge -u nxserver-personal
(Voor NX Server Small Business Editie)
# emerge -u nxserver-business
(Voor NX Server Enterprise Editie)
# emerge -u nxserver-enterprise

De Portage zal automatisch de laatst beschikbare versie van je editie downloaden en installeren. Als er manuele stappen ondernomen moeten worden, na de installatie, zal de Portage een bericht weergeven op het einde van het bericht, en je vertellen wet je moet doen.

Wisselen tussen verschillende versies van NX Server

Als je van de ene versie van NX Server naar de andere wilt overschakelen (bijvoorbeeld, van de Personal naar Small Business), Gelieve de volgende commando&s uit te voeren:

Codevoorbeeld 2.3: Upgrading naar een andere editie

rm -f /usr/portage/distfiles/nxserver*.rpm
emerge -C nxserver-personal
emerge -u nxserver-business

De rm -f stap is noodzakelijk omdat NoMachine gebruik maakt van dezelfde bestandsnamen voor de RPMs van elke NX server. Jammer genoeg, hoewel de bestandsnamen de zelfde zijn voor elke versie van NX server, is de inhoud dat niet. Deze onnatuurlijke aanpak is niet compatibel met checksum (en binnenkort, getekend pakket) ondersteuning van de Portage. Als je die stap niet uitvoert, zul je een fout krijgen van de Portage.

Rapporteren van NX Server Bugs

Je kunt NX Server bugs op Gentoo Linux rapporteren op ons bug-opsporing systeem (AKA Bugzilla). Als de bug zich in NX zelf bevindt, kunnen wij het voor jou rapporteren aan NoMachine voor je.

3.  De NX Client

Installeren van de NX Client

Het maakt niet uit welke versie van NX server je hebt gekozen, De NX client kan met elk van hen communiceren. Om de NX Client te installeren, gelieve de volgende commando&s uit te voeren:

Codevoorbeeld 3.1: Installeren van de client

# emerge -u nxclient
# env-update
# source /etc/profile

De Portage zal automatisch NX client, met al zijn afhankelijkheden, downloaden, compileren en installeren. Wanneer die klaar is zal er een bericht op het scherm verschijnen, waarin alle manuele configuratie zal worden uitgelegt, die je moet uitvoeren na de installatie.

De NX Client bevindt zich in /usr/NX/bin. De Portage voegt die map automatisch toe aan je PATH.

Gebruiken van de NX Cliënt

Om de cliënt-versie te gebruiken op Gentoo, start simpel weg hetvolgende commando in je favoriete terminal:

Codevoorbeeld 3.2: Starten van de cliënt

$ nxclient

Het dialoogkader die verschijnt zou zelf-uitleggend moeten zijn. Als je enige verdere hulp nodig hebt, gelieve de documentatie te raadplegen op de NoMachine website.Print

Upgedate op 15 mei 2006

De originele versie van dit document wordt niet meer onderhouden

Korte inhoud: Deze gids zal je tonen hoe je de NoMachine's NX Server en Client producten kunt installeren en upgraden.

Stuart Herbert
Auteur

Dimitry Bradt
Vertaler

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.