Gentoo Logo

[ << ] [ < ] [ Home ] [ > ] [ >> ]


2. Betere Beveiliging

Inhoud:

2.a. USE flags

Het make.conf bestand bevat alle opties en vermeld de extra bibliotheken die je wil gebruiken wanneer je je ebuilds compileert. In dit bestand moet je minstens ebuild-ondersteuning meegeven voor veiligheidsbibliotheken zoals PAM (Pluggable Authentication Modules), tcp wrappers of SSL (Secure Socket Layer). Je USE-variabele moet dus minstens pam, tcpd en ssl bevatten.

Voeg dus het volgende toe:

Codevoorbeeld 1.1: USE aanpassingen

USE="tcpd pam ssl"

2.b. GRUB paswoord

Grub ondersteunt 2 methodes van paswoordrestrictie in zijn configuratiebestand (/boot/grub/grub.conf). De ene is met een gewoon paswoord, de andere is met md5+salt encryptie.

Codevoorbeeld 2.1: /boot/grub/grub.conf

timeout 5
password changeme

Dit zal het paswoord changeme gebruiken en als er geen paswoord opgegeven wordt zal het de default instellingen opstarten.

Indien je een md5 paswoord wil invullen moet je het paswoord in crypt-formaat (man crypt) converteren wat hetzelfde formaat is als dat het shadow paswoordbestand gebruikt. Bijvoorbeeld zal het geencrypteerde paswoord changeme er als volgt uitzien: $1$T7/dgdIJ$dJM.n2wZ8RG.oEiIOwJUs.

Dit wordt weergegeven in de volgende configuratieinstellingen:

Codevoorbeeld 2.2: /boot/grub/grub.conf

timeout 5
password --md5 $1$T7/dgdIJ$dJM.n2wZ8RG.oEiIOwJUs.

Waarschuwing: Wanneer je dit wil testen, vergeet dan niet de timeout in te stellen. Anders zal je niet de mogelijkheid krijgen om je systeem te booten indien je paswoord verkeerd is.

De 5-seconden timeout is zeer handig indien het systeem op een andere locatie staat en de pc moet kunnen booten zonder keyboard-interactie. Meer informatie over Grub paswoorden kan je vinden in info grub.

2.c. LILO paswoord

LILO ondersteunt ook 2 methodes van paswoorden: een globale en een per-image gebaseerde; beide zijn gewone (niet-geencrypteerde) paswoorden.

Het globale paswoord zet je bovenaan je configuratiebestand:

Codevoorbeeld 3.1: /etc/lilo.conf

password=changeme
restricted
delay=3

In het andere geval voeg je het gewoon toe aan een image.

Codevoorbeeld 3.2: /etc/lilo.conf

image=/boot/bzImage
      read-only
      password=changeme
      restricted

Indien de restricted optie niet meegegeven wordt zal LILO altijd achter een paswoord vragen, indien de optie wel meegegeven wordt zal LILO enkel achter een paswoord vragen indien je iets anders dan de default instellingen wil gebruiken.

Om de nieuw aangebrachte aanpassingen door te voeren moet je /sbin/lilo opnieuw uitvoeren.

2.d. Consolegebruik beperken

/etc/securetty bevat de terminals waarop je als root mag inloggen.

We raden aan dat je alles behalve vc/1 verwijdert. Hierdoor zorg je ervoor dat root maar op 1 terminal tegelijkertijd kan inloggen (su - wordt niet meegerekend).

Codevoorbeeld 4.1: /etc/securetty

(Voor devfs)
vc/1
(Voor udev)
tty1

[ << ] [ < ] [ Home ] [ > ] [ >> ]


Print

View all

Upgedate op 4 maart 2006

De originele versie van dit document was laatst geupdate om 2 april 2010

Korte inhoud: Beveilig je systeem beter tijdens en na de installatie.

Kim Nielsen
Author

John P. Davis
Editor

Eric R. Stockbridge
Editor

Carl Anderson
Editor

Jorge Paulo
Editor

Sven Vermeulen
Editor

Benny Chuang
Editor

Sune Jeppesen
Editor

Tiemo Kieft
Editor

Zack Gilburd
Editor

Dan Margolis
Editor

Dimitry Bradt
Translator

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.