Gentoo Logo
Gentoo Spaceship

Get Started
Gentoo Handbook
Downloads

News
Security Announcements
Calendar
Infrastructure Status

Documentation
Gentoo Handbook
Featured Documentation
IBM dW/Intel article archive

Get Gentoo
Downloads
Mirrors

Community
Discussion Forums
IRC Channels
Mailing Lists
Report Issues
Planet (Blogs)
Online Package Database
Wiki
Contact Us
Sponsors

Get Involved
Report Issues
Help Wanted
Help maintaining packages
Discussion Forums
IRC Channels
Mailing Lists
Become a Developer
Offer Resources
Enhancement Proposals (GLEPs)
Source Repositories
Developer's Manual

Other
Developer List
Developer Map
Gentoo Stores
Projects

About
About Gentoo
Philosophy
Social Contract
Name and Logo Guidelines
Logos and themes
Screenshots
1.  Centrum dokumentacji Gentoo

Dostępne języki

Dokumentacja dostępna jest w następujących językach:

Angielskim | Chińskim uproszczonym | Czeskim | Francuskim | Hipszańskim | Japońskim | Niemieckim | Polskim | Włoskim |

Wprowadzenie

Witamy w centrum dokumentacji Gentoo. Całość dokumentacji jest rozprowadzana na zasadach otwartej licencji Creative Commons - Attribution/Share Alike. Wszystkie dokumenty są również dostępne w formie gotowej do druku. Aby obejrzeć wybrany dokument w tym trybie, należy otworzyć go z parametrem ?style=printable lub kliknąć znajdujący się w prawym górnym rogu każdej strony odnośnik "Drukuj".

Wszystkie błędy i uwagi dotyczące dokumentacji należy zgłaszać do naszego systemu raportowania błędów zgłaszając dokument w jednej z kategorii "Documentation" lub "Doc Other". Wszystkie te raporty trafią do osób zajmujących się dokumentacją.

Repozytorium dokumentacji

Dokumentacja jest podzielona na kategorie, które można rozwinąć w szczegółową listę. Można także skorzystać ze skróconej listy dokumentów oraz pełnej listy wszystkich tekstów wraz z opisami.

2.  Systemowa dokumentacja Gentoo

Dokumentacja dla Portage

Praca z pakietem portage-utils: Opis najważniejszych funkcji pakietu portage-utils, czyli zestawu szybkich aplikacji napisanych w C, służących do obsługi Portage.

Wprowadzenie do Portage: Wszystko to, co trzeba wiedzieć na temat Portage, aby móc przy jego pomocy skutecznie zarządzać systemem.

Funkcje Portage: Ten rozdział pomaga odkryć dodatkowe funkcje Portage.

Praca z Portage: Rozdział ten odkrywa wnętrze Portage, omawiamy w nim narzędzia do zarządzania programami w Gentoo.

Flagi USE: Flagi USE są bardzo ważnym aspektem pracy z Gentoo. W tym rozdziale omawiamy pracę z nimi oraz tłumaczymy to jak wpływają one na pracę systemu.

Praca z gentoolkit: Gentoolkit to zestaw narzędzi, które ułatwiają administrację systemu Gentoo. Niniejszy dokument opisuje podstawy kilku z narzędzi dostępnych w pakiecie Gentoolkit.

Ręczna naprawa zepsutego portage: Dokument ten służy pomocą ludziom, którzy muszą ręcznie naprawić zepsutą instalację sys-apps/portage.

Gentoo Overlays: Podręcznik użytkownika: Opis korzystania z usługi Gentoo Overlays.

Konfiguracja Gentoo

Zmienne środowiskowe: Zarządzanie zmiennymi środowiskowymi w Gentoo jest bardzo łatwe. W tym rozdziale opiszemy najczęściej używane zmienne oraz wytłumaczymy jak je modyfikować.

Skrypty startowe: Gentoo używa specjalnego formatu skryptów startowych, które pozwalają na budowanie zależności oraz zarządzanie wirtualnymi skryptami startowymi. Rozdział ten pokaże jak je tworzyć i jak nimi zarządzać.

Możliwości Gentoo

Omówienie źródeł jądra dostępnych w Gentoo: Krótkie omówienie wszystkich dostępnych w Gentoo źródeł jądra.


¹ Dokumenty, których jeszcze nie przetłumaczonoZaktualizowano 3 marca 2015

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.