Gentoo Logo
Gentoo Spaceship

Get Started
Gentoo Handbook
Downloads

News
Security Announcements
Calendar
Infrastructure Status

Documentation
Gentoo Handbook
Featured Documentation
IBM dW/Intel article archive

Get Gentoo
Downloads
Mirrors

Community
Discussion Forums
IRC Channels
Mailing Lists
Report Issues
Planet (Blogs)
Online Package Database
Wiki
Contact Us
Sponsors

Get Involved
Report Issues
Help Wanted
Help maintaining packages
Discussion Forums
IRC Channels
Mailing Lists
Become a Developer
Offer Resources
Enhancement Proposals (GLEPs)
Source Repositories
Developer's Manual

Other
Developer List
Developer Map
Gentoo Stores
Projects

About
About Gentoo
Philosophy
Social Contract
Name and Logo Guidelines
Logos and themes
Screenshots
1.  Centrum dokumentacji Gentoo

Dostępne języki

Dokumentacja dostępna jest w następujących językach:

Angielskim | Chińskim uproszczonym | Czeskim | Francuskim | Hipszańskim | Japońskim | Niemieckim | Polskim | Włoskim |

Wprowadzenie

Witamy w centrum dokumentacji Gentoo. Całość dokumentacji jest rozprowadzana na zasadach otwartej licencji Creative Commons - Attribution/Share Alike. Wszystkie dokumenty są również dostępne w formie gotowej do druku. Aby obejrzeć wybrany dokument w tym trybie, należy otworzyć go z parametrem ?style=printable lub kliknąć znajdujący się w prawym górnym rogu każdej strony odnośnik "Drukuj".

Wszystkie błędy i uwagi dotyczące dokumentacji należy zgłaszać do naszego systemu raportowania błędów zgłaszając dokument w jednej z kategorii "Documentation" lub "Doc Other". Wszystkie te raporty trafią do osób zajmujących się dokumentacją.

Repozytorium dokumentacji

Dokumentacja jest podzielona na kategorie, które można rozwinąć w szczegółową listę. Można także skorzystać ze skróconej listy dokumentów oraz pełnej listy wszystkich tekstów wraz z opisami.

2.  Pozostałe dokumenty

Wytyczne dotyczące używania nazwy i logo Gentoo: Niniejszy dokument opisuje zasady korzystania z nazwy i logo Gentoo.

Zgłaszanie błędów w Gentoo: Niniejszy dokument przedstawia prawidłowy sposób zgłaszania błędów przy użyciu Bugzilli Gentoo.

O Gentoo: Krótka opowieść o Gentoo.

Filozofia Gentoo: Filozofia powstania i rozwoju Gentoo.

Umowa społeczna Gentoo: W tym dokumencie deklarujemy, że Gentoo pozostanie wolnym oprogramowaniem, obiecujemy, że proces jego tworzenia zawsze pozostanie otwarty oraz że będziemy udostępniać naszą pracę całej społeczności wolnego oprogramowania.

Kontakt z przedstawicielami Gentoo: Kontakt z przedstawicielami Gentoo.

Grafiki Gentoo Linux: Spis wszelkiego typu grafik, udostępnionych do użytkowania w ramach zasad zawartych w wytycznych dotyczących używania nazwy i logo Gentoo.

Zasoby Gentoo w sieci IRC: Oficjalne kanały IRC Gentoo.

Listy mailingowe Gentoo: Listy mailingowe Gentoo.

Zrzuty ekranu Gentoo Linux:Zrzuty ekranowe z Gentoo Linux w akcji

Sponsorzy Gentoo Linux: Sponsorzy Gentoo.

Wsparcie w Gentoo Linux: Jak otrzymać pomoc w problemach związanych z Gentoo Linux.

Skąd ściągnąć Gentoo?: Jak pobrać Gentoo Linux z Internetu.

Format dokumentacji Gentoo: Strona zawiera informacje na temat formatu Guide XML używanego do publikowania dokumentacji na stronach Gentoo Linux.

Zasady tworzenia serwerów lustrzanych Gentoo: Opis tworzenia oficjalnego serwera lustrzanego rsync.

Polityka tworzenia serwerów lustrzanych Gentoo Linux: Dokument opisuje wymagania dla serwerów lustrzanych zawierających źródła.


¹ Dokumenty, których jeszcze nie przetłumaczonoZaktualizowano 6 marca 2015

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.