Gentoo Logo
Gentoo Spaceship

Get Started
Gentoo Handbook
Downloads

News
Security Announcements
Calendar
Infrastructure Status

Documentation
Gentoo Handbook
Featured Documentation
IBM dW/Intel article archive

Get Gentoo
Downloads
Mirrors

Community
Discussion Forums
IRC Channels
Mailing Lists
Report Issues
Planet (Blogs)
Online Package Database
Wiki
Contact Us
Sponsors

Get Involved
Report Issues
Help Wanted
Help maintaining packages
Discussion Forums
IRC Channels
Mailing Lists
Become a Developer
Offer Resources
Enhancement Proposals (GLEPs)
Source Repositories
Developer's Manual

Other
Developer List
Developer Map
Gentoo Stores
Projects

About
About Gentoo
Philosophy
Social Contract
Name and Logo Guidelines
Logos and themes
Screenshots
1.  Centrum dokumentacji Gentoo

Dostępne języki

Dokumentacja dostępna jest w następujących językach:

Angielskim | Chińskim uproszczonym | Czeskim | Francuskim | Hipszańskim | Japońskim | Niemieckim | Polskim | Włoskim |

Wprowadzenie

Witamy w centrum dokumentacji Gentoo. Całość dokumentacji jest rozprowadzana na zasadach otwartej licencji Creative Commons - Attribution/Share Alike. Wszystkie dokumenty są również dostępne w formie gotowej do druku. Aby obejrzeć wybrany dokument w tym trybie, należy otworzyć go z parametrem ?style=printable lub kliknąć znajdujący się w prawym górnym rogu każdej strony odnośnik "Drukuj".

Wszystkie błędy i uwagi dotyczące dokumentacji należy zgłaszać do naszego systemu raportowania błędów zgłaszając dokument w jednej z kategorii "Documentation" lub "Doc Other". Wszystkie te raporty trafią do osób zajmujących się dokumentacją.

Repozytorium dokumentacji

Dokumentacja jest podzielona na kategorie, które można rozwinąć w szczegółową listę. Można także skorzystać ze skróconej listy dokumentów oraz pełnej listy wszystkich tekstów wraz z opisami.

2.  Administrowanie Gentoo

Ogólna dokumentacja

Kodowanie UTF-8 w Gentoo: Ten podręcznik pokazuje jak skonfigurować i wykorzystać kodowanie znaków UTF-8 w systemie Gentoo Linux oraz omawia korzyści z wykorzystania Unikodu, a w szczególności UTF-8.

Podręcznik bezpieczeństwa Gentoo: Podręcznik opisujący proces zabezpieczania Gentoo Linux.

Wprowadzenie do Prelink w Gentoo: Ten przewodnik informuje o możliwościach korzystania z programu prelink we współpracy z Portage w wersji 2.0.46 i późniejszych.

Router IPv6 w Gentoo: Opis konfiguracji IPv6 w Gentoo i informacje na temat tworzenia tunelu przy pomocy pośrednika, podstawowej konfiguracji DNS oraz konfiguracji klientów w sieci IPv6.

Testowanie środowiska z jądrem w trybie użytkownika (UML): Poradnik przedstawia problematykę wirtualnego systemu oraz prezentuje sposób instalacji i wykrywania potencjalnie niebezpiecznych dla systemu błędów.

Lokalizacja Gentoo Linux: Tekst opisujący wszystkie czynności związane ze spolszczeniem systemu Gentoo Linux.

Konfiguracja demona cron w Gentoo:Konfiguracja demona cron w Gentoo

Aktualizacja jądra w systemie Gentoo: W dokumencie tym opisano proces aktualizacji jądra systemu.

Sudo i sudoers w Gentoo: Aby umożliwić wybranym użytkownikom wykonywanie pewnych czynności administracyjnych bez dawania im pełnego dostępu superużytkownika najelastyczniej jest posłużyć się pakietem sudo. Za jego pomocą można precyzyjnie określić jakie czynności dany użytkownik będzie mógł wykonywać. Ten tekst jest skromnym wprowadzeniem w świat tego wspaniałego narzędzia.

Czytanie stron man: Tekst opisujący program man służący do przeglądania stron podręcznika systemowego.

Czytanie stron info: Celem tego dokumentu jest pokazanie w jaki sposób używa się narzędzia info.

Konfiguracja jądra Linux: Ten dokument opisuje główne założenia ręcznej konfiguracji jądra oraz szczegółowo omawia najczęstsze związane z nią problemy.

Konfiguracja zsh: Ten dokument pokazuje jak szybko zainstalować i skonfigurować zsh. Po jego przeczytaniu możliwe będzie korzystanie z wielu zaawansowanych funkcji zsh takich jak: dopełnianie poleceń przy pomocy klawisza TAB, poprawianie poleceń i zarządzanie wierszem poleceń.

Przewodniki dla administratorów

Wprowadzenie do systemu zarządzania bazą danych MySQL: Dokument ten jest wprowadzeniem do serwera baz danych jakim jest MySQL i pokazuje podstawy konfiguracji takiego serwera: instalację, pracę z bazami danych, tabelami oraz jego użytkownikami.

Poradnik PostgreSQL: Opis podstawowej konfiguracji PostgreSQL wystarczający dla prostych aplikacji webowych oraz innego oprogramowania wspierającego PostgreSQL.

Bezdyskowa stacja robocza na bazie Gentoo: Opis tworzenia bezdyskowej stacji roboczej opartej na Gentoo Linux.

Gentoo - Przewodnik po LTSP: Ten przewodnik pokazuje jak zainstalować i skonfigurować serwer LTSP na systemie Gentoo.

Praca z distcc w Gentoo: Dokument opisujący konfigurację i pracę z distcc w Gentoo.

Kompilacja skrośna za pomocą DistCC w Gentoo: Ten artykuł ukazuje w jaki sposób ustawić distcc do kompilacji skrośnej pomiędzy różnymi architekturami.

System plików urządzeń (Device File System): Z tego dokumentu dowiemy się co to jest devfs i jak z nim pracować.

Praca z udev w Gentoo: Ten dokument wyjaśnia czym jest udev oraz jak go używać.

Drukowanie w Gentoo: Jest to omówienie procesu konfiguracji i zarządzania drukarkami za pomocą CUPS i Samby, zarówno w zastosowaniach domowych jak i sieciowych oraz o współdzieleniu drukarek z innymi systemami operacyjnymi.

Konfiguracja OpenAFS w Gentoo: Opis instalacji klienta i serwera OpenAFS w Gentoo Linux.

Wirtualny system pocztowy oparty o Postfix: Opis budowy systemu wirtualnego hostingu poczty opartego o Postfix, mysql, courier-IMAP oraz cyrus-sasl.

Filtrowanie poczty w Gentoo: W przewodniku tym opisano krok po kroku proces instalacji technologii antyspamowych w Postfixie, między innymi Amavisd-new używający Spamassassin, ClamAV, greylistingu i SPF.

System pocztowy w oparciu o netqmail i vpopmail: Opis sposobu tworzenia systemu wirtualnej poczty w oparciu o programy netqmail, vpopmail, courier-imap, mysql oraz imp z pakietu horde.

Uruchamianie systemów przez sieć: Podręcznik budowy serwera obsługującego uruchamianie systemów przez sieć (netboot) do rozprowadzania obrazów instalacyjnych Gentoo/SPARC.

Omówienie OpenBoot PROM (OBP): Odsyłacze w OpenBoot PROM (OBP) zawierają listę użytecznych poleceń OBP, które mogą pomóc podczas uruchamiania, konfigurowania oraz wykonywania czynności diagnostycznych na komputerach typu Sun SPARC i ich klonach.

Konfiguracja Samba3, CUPS i ClamAV w Gentoo: Instalacja i konfiguracja serwera Samba pod Gentoo, który współdzieli pliki i drukarki bez potrzeby instalacji sterowników.

Konfiguracja routera: Krótki opis umożliwiający skonfigurowanie routera łączącego domową sieć z Internetem.

Optymalizacja kompilacji: Wstęp do optymalizacji kompilowanego kodu przy użyciu bezpiecznych, rozsądnych CFLAGS oraz CXXFLAGS. Opisuje również teorię optymalizacji.

Linux-VServer w Gentoo: Opis instalacji wirtualnych serwerów przy użyciu technologii Linux-Vserver.

Java w Gentoo: Tekst o konfiguracji i pracy z Javą w Gentoo.

Migracja na Baselayout-2 i OpenRC: Przewodnik ten pokazuje jak dokonać migracji z baselayout-1 na baselayout-2 i OpenRC.

Multipathing for Gentoo: This document teaches you how to set up multipathing services for data storage.

Keychain w Gentoo: Dokument opisuje używanie współdzielonych kluczy SSH za pomocą programu keychain. Zawiera również podstawową wiedzę na temat kryptografii.

Obliczenia wielkoskalowe na Gentoo: Ten dokument został napisany przez ludzi z Centrum Adelie Linux R&D <http://www.adelielinux.com> jako przewodnik pomagający w zamienieniu Gentoo w system obliczeń wielkoskalowych.

Troubleshooting Apache: W tym dokumencie opisane zostało kilka sposobów znajdowania i rozwiązywania problemów z Apache.

Aktualizacja Apache: Dokument opisuje proces bezpiecznej aktualizacji Apache.

Opis aktualizacji MySQL do wersji 4.* lub 5.0.*: Zespół MySQL Gentoo z dumą ogłasza, że MySQL 5.0 będzie wkrótce dostępne w stabilnej gałęzi drzewa portage. Ten dokument opisuje jak dokonać aktualizacji do wersji 4.* oraz 5.0.*

Migracja do nieslotowanej wersji MySQL: Dokument opisuje proces migracji do nieslotowanej wersji MySQL.

Aktualizacja GCC w Gentoo: Ten przewodnik ma za zadanie przeprowadzić użytkownika przez proces uaktualniania GCC.

Zmiana wartości zmiennej CHOST: Ten dokument wyjaśnia jak zmienić wartość zmiennej CHOST w zainstalowanym systemie.

Aktualizowanie PHP: Dokument opisuje procedurę postępowania, dzięki której użytkownicy mogą bezpiecznie zaktualizować zainstalowane pakiety PHP.

Instalacja i konfiguracja Jffnms: Opis procesu instalacji Jffnms, systemu zarządzania i monitoringu sieci, a także pokazuje, jak przy jego pomocy monitorować systemy.

vpnc w Gentoo: W przewodniku tym opisano sposób łączenia stacji roboczej z koncentratorem CISCO VPN przy wykorzystaniu vpnc do zarządzania połączeniem.

Konfiguracja LDAP-DNS w Gentoo: Dzięki ldapdns można w prosty sposób udostępnić usługi DNS dla lokalnej sieci. Wpisy DNS są wtedy przechowywane w środowisku LDAP. Ten tekst opisuje proces konfiguracji OpenLDAP i ldapdns w tym właśnie celu.

Poprawne korzystanie ze śledzenia wstecznego w Gentoo: Ten poradnik ma na celu wyjaśnienie użytkownikom, dlaczego standardowa instalacja Gentoo nie dostarcza znaczących plików logowania śledzenia wstecznego oraz informuje, w jaki sposób można je uzyskać.

Konfiguracja Xen w Gentoo: Opis użycia technologii Xen w systemie Gentoo Linux.


¹ Dokumenty, których jeszcze nie przetłumaczonoZaktualizowano 26 marca 2015

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.