Gentoo Logo
Gentoo Spaceship

Get Started
Gentoo Handbook
Downloads

News
Security Announcements
Calendar
Infrastructure Status

Documentation
Gentoo Handbook
Featured Documentation
IBM dW/Intel article archive

Get Gentoo
Downloads
Mirrors

Community
Discussion Forums
IRC Channels
Mailing Lists
Report Issues
Planet (Blogs)
Online Package Database
Wiki
Contact Us
Sponsors

Get Involved
Report Issues
Help Wanted
Help maintaining packages
Discussion Forums
IRC Channels
Mailing Lists
Become a Developer
Offer Resources
Enhancement Proposals (GLEPs)
Source Repositories
Developer's Manual

Other
Developer List
Developer Map
Gentoo Stores
Projects

About
About Gentoo
Philosophy
Social Contract
Name and Logo Guidelines
Logos and themes
Screenshots
1.  Artykuły

Seria ponownie opublikowanych artykułów napisanych kiedyś przez deweloperów Gentoo dla społeczności Linuksa.

2.  Artykuły

Nauka Linuksa

Bash w przykładach - część pierwsza: Poprzez naukę języka skryptowego bash nasza codzienna praca z Linuksem stanie się przyjemniejsza i bardziej produktywna. Będziemy mogli zbudować na podstawie standardowych UNIX-owych konstrukcji (jak strumienie i przekierowania) wiele przydatnych skryptów. W tym trzyczęściowym kursie Daniel Robbins uczy programowania w bashu na przykładach. Przedstawia on absolutne podstawy (dzięki czemu jest to świetny poradnik dla początkujących), a także bardziej zaawansowane możliwości basha.

Bash w przykładach - część druga: W pierwszym z cyklu artykułów Daniel Robbins przedstawił podstawy basha i motywy, dla których warto go stosować. W tym - drugim z serii - artykule autor kontynuuje kurs, pokazując konstrukcje warunkowe, pętle i inne ważne elementy basha.

Bash w przykładach - część trzecia: W trzecim z serii artykułów o bashu Daniel Robbins opisuje system ebuildów Linuksa Gentoo, który stanowi świetny przykład możliwości powłoki bash. Krok po kroku opisuje on jak system ebuildów został zaimplementowany i pokazuje wiele przydatnych technik i strategii projektowych. Po przeczytaniu tego artykułu czytelnik będzie miał przejrzysty pogląd na to, co składa się na tworzenie dobrej aplikacji w bashu i będzie mógł zacząć kodowanie własnego systemu na kształt systemu ebuildów w Gentoo.

Przygotowanie do egzaminu na certyfikat DPI 101 (wydanie 2), Część 1: W niniejszym wprowadzeniu zostanie przedstawiony bash (standardowa powłoka Linuksa), pokazane zostanie w jaki sposób w pełni wykorzystać standardowe polecenia Linuksa takie jak ls, cp i mv, zostaną wytłumaczone węzły oraz twarde i symboliczne dowiązania i wiele więcej. Zapoznanie się z tym wprowadzeniem zapewni zdobycie solidnych podstaw Linuksa i pozwoli na naukę podstawowych zadań związanych z administrowaniem Linuksem.

Przygotowanie do egzaminu LPI 101 (wydanie 2), część 2: W tym artykule nauczymy się, jak używać wyrażeń regularnych do znajdowania ciągów znaków w plikach, jak znaleźć dany plik w systemie, a także jak sprawować pełną kontrolę nad procesami Linuksa. Przejdziemy również przyspieszony kurs dotyczący potoków, ich przekierowywania oraz przetwarzania tekstu. Po przeczytaniu tego artykułu będziemy mieli solidne podstawy w administrowaniu Linuksem i tym samym będziemy gotowi do nauki rzeczy bardziej zaawansowanych, o których jest mowa w kolejnym artykule z tej serii.

LPI certification 101 (release 2) exam prep, Part 3 ¹: In this tutorial we'll introduce you the Linux system documentation. We will teach you how to change permissions and how to manage with Linux accounts. At the end you'll learn how to tune your enviroment.

LPI certification 101 (release 2) exam prep, Part 4 ¹: In this tutorial, we'll introduce all popular filesystem on Linux. We'll teach you how to mount and unmount devices. In next chapter you'll know how to boot the system and how to work with runlevels. In next section of this tutorial, we'll introduce filesystem quotas, we will teach you how to set them and how to configure them. By the end of this tutorial you'll know a system logs.

Dzielenie dysku na partycje, przenosiny /home: W tej nowej serii wskazówek Daniel Robbins pokazuje jak zmienić organizację partycji w systemie. Ten dokument zawiera również kilka sztuczek za pomocą których można zminimalizować przestoje i zapobiec popełnieniu kosztownych błędów. Powie również jak przenieść katalog /home na inną partycję.

Dzielenie dysku na partycje, przenosiny /tmp i /var: W drugiej części wskazówek zmian organizacji partycji w systemie, Daniel Robbins pokazuje jak przenieść /tmp i /var na ich własną, wspólną partycję. Pokazuje on również kilka sztuczek za pomocą, których można zminimalizować przestoje i zapobiec popełnieniu kosztownych błędów.

Wskazówki do planowania podziału dysku na partycje: Poprawna organizacja partycji bardzo się opłaci. Dzięki temu krótkiemu opisowi nie zmarnujecie ani jednego sektora.

Maksymalna wydajność swapa: Nauczymy się jak zwiększyć wydajność partycji wymiany na Linuksowym serwerze o kilka rzędów wielkości. Autor Daniel Robbins w tej krótkiej wskazówce wyciśnie z naszego serwera ostatnie poty.

Learning Linux LVM, Part 1 ¹: In this article, Daniel introduces you to the concepts behind Linux LVM (Logical Volume Management) and shows you how to get the latest kernel patches and tools installed on your system. LVM allows you to create logical volumes out of the physical storage resources on your machine. However, unlike physical volumes, the logical volumes can be expanded and shrunk while the system is still running, providing Linux system administrators with the storage flexibility that they've until now only dreamed of.

Learning Linux LVM, Part 2 ¹: In this article, Daniel shares his experiences converting cvs.gentoo.org's /home filesystem to an LVM logical volume. After the transition, we get to see the benefits of LVM when cvs.gentoo.org's /home partition is dynamically resized in real-time, without rebooting, unmounting /home, or even dropping to runlevel 1. All processes continue to work without any interruption. Daniel's step-by-step details of the conversion will help anyone interested in peforming a similar transition on their own machine.

Software RAID in the new Linux 2.4 kernel, Part 1 ¹: In his two-part series on the Linux 2.4 Software RAID, Daniel Robbins introduces the new technology that's used to increase disk performance and reliability by distributing data over multiple disks. This first installment covers Software RAID setup (kernel and tools installation) and shows you how to create linear and RAID-0 volumes.

Software RAID in the new Linux 2.4 kernel, Part 2 ¹: In this two-part series, Daniel Robbins introduces you to Linux 2.4 Software RAID, a technology used to increase disk performance and reliability by distributing data over multiple disks. In this article, Daniel explains what software RAID-1, 4, and 5 can and cannot do for you and how you should approach the implementation of these RAID levels in a production environment. In the second half of the article, Daniel walks you through the simulation of a RAID-1 failed drive replacement.

Compiling the Linux kernel ¹: Daniel Robbins introduces the Linux kernel, and then walks you through locating and downloading sources, configuring the kernel, compiling and installing the kernel, and boot configuration.

Prompt dla zaawansowanych: Dlaczego trzymać się domyślnego znaku zachęty jeśli z łatwością można go poprawić, poprzez dodanie kolorów czy dodatkowych informacji. W tym poradniku, Daniel Robbins pokazuje co należy zrobić, aby prompt spełniał nasze oczekiwania, również tutaj można znaleźć opis konfiguracji terminala tak by jego pasek tytułowy był automatycznie aktualizowany.

Zarządzanie kluczami OpenSSH, Część 1: Seria artykułów Daniela Robbinsa przedstawia autoryzację za pomocą protokołów RSA oraz DSA. W pierwszej części Daniel opisuje podstawy ich działania oraz konfiguracji.

Zarządzanie kluczem OpenSSH, Część 2: Wiele osób używa OpenSSH jako bepiecznej, szyfrowanej alternatywy dla sędziwych już komend telnet i rsh. Jedną z najciekawszych funkcji OpenSSH jest jego zdolność do uwierzytelniania użytkowników, którzy używają protokołów RSA i DSA, bazujących na parach dopełniających się kluczy numerycznych. Jedyne co przemawia za uwierzytelnianiem RSA i DSA jest obietnica możliwości nawiązania połączenia ze zdalnym systemem bez konieczności podawania hasła. W tym drugim artykule, Daniel przedstawia ssh-agent (bufor klucza prywatnego) i keychain, specjalny skrypt basha zaprojektowany, aby uczynić uwierzytelnianie wygodnym i elastycznym.

Zarządzanie kluczem OpenSSH, część trzecia: W trzeciej części Daniel Robbins pokaże jak użyć agenta OpenSSH, w celu poprawienia bezpieczeństwa. Podzieli sie również ostatnimi nowościami i ulepszeniami w skrypcie keychain.

Advanced filesystem implementor's guide, Part 8 ¹: With the 2.4 release of Linux come many new filesystem possibilities, including Reiserfs, XFS, GFS, and others. These filesystems sound cool, but what exactly can they do, what are they good at, and exactly how do you go about safely using them in a production Linux environment? Daniel Robbins answers these questions by showing you how to set up these new advanced filesystems under Linux 2.4. In this installment, Daniel continues his look at ext3, a new improved version of ext2 with journaling capabilities. He reveals all the inside information on ext3, and demonstrates some shockingly good ext3 data=journal interactive performance numbers.

Artykuły DeveloperWorks Common Threads

Dynamiczne zapory ogniowe iptables: Zapory ogniowe to przydatne narzędzie i źródło dobrej zabawy, ale co zrobić kiedy trzeba wykonać nagłe, złożone zmiany w regułach zapory? Należy użyć skryptów dynamicznych zapór ogniowych autorstwa Daniela Robbinsa, które zostaną zaprezentowane w tym artykule. Można użyć tych skryptów do zwiększenia bezpieczeństwa sieci, polepszenia czasu reakcji oraz do stworzenia własnych projektów.

Sed w przykładach, część pierwsza: W tej serii artykułów Daniel Robbins pokaże, jak używać porządnego (choć często zapominanego) UNIX-owego edytora strumieniowego - sed. Sed jest doskonałym narzędziem do edycji plików, którego można wykorzystać w konsoli oraz wszelkiego rodzaju skryptach.

Sed w przykładach, część druga: Sed jest rozbudowanym i podręcznym edytorem strumieni tekstowych. W tym artykule, który jest drugim z kolei, Daniel pokaże nam jak użyć seda do podstawiania łańcuchów tekstowych, tworzyć większe skrypty, a także używać komend dołącz, wstaw oraz zmień linię.

Sed w przykładach, część trzecia: Ostatni i najbardziej zaawansowany artykuł Daniel Robbinsa z serii dotyczącej seda. Opis konwersji plików .QIF do wersji tekstowej. Doskonały przykład ogromnych możliwości seda.

Awk w przykładach, część pierwsza: Awk jest bardzo udanym językiem o bardzo dziwnej nazwie. W tym artykule Daniel Robbins pomaga szybko rozwinąć umiejętności programowania w Awk. W dalszych ciągu trzyczęściowej serii rozwinięte zostaną tematy bardziej zaawansowane, aż w końcu podany zostanie przykład realistycznego zastosowania Awk.

Awk w przykładach, część druga: W tej części serii artykułów Daniel Robbins kontynuuje odkrywanie awk, wspaniałego języka o dziwnej nazwie. Daniel pokaże jak obsługiwać rekordy zawarte w kilku wierszach, wykorzystywać pętle oraz tworzyć i używać tablice. Po przeczytaniu tego artykułu czytelnik powinien być zaznajomiony z szeroką gamą możliwości awk i być gotowym do pisania własnych, potężnych skryptów.

Awk w przykładach, część trzecia: W ostatniej części serii artykułów o awk. Daniel pokaże jak obsługiwać rekordy zawarte w kilku wierszach, wykorzystywać pętle oraz tworzyć i używać tablice. Po przeczytaniu tego artykułu czytelnik powinien być zaznajomiony z szeroką gamą możliwości awk i być gotowym do pisania własnych, potężnych skryptów.

Wszystko o wątkach systemu POSIX, część pierwsza: Wątki (ang. threads) zaimplementowane w systemie POSIX (ang. Portable Operating System Interface, czyli Przenośny / Wieloplatformowy Interfejs Systemu Operacyjnego) to świetny sposób na poprawienie osiągów i użyteczności programu. W tej części instrukcji, Daniel Robbins pokazuje jak właściwie korzystać z wątków w kodzie programów. Omawiane są także liczne szczegóły wyjaśniające ich działanie, toteż po lekturze tego dokumentu czytelnik będzie w stanie tworzyć własne aplikacje wielowątkowe.

Wszystko o wątkach systemu POSIX, część druga: Wątki zaimplementowane w systemie POSIX to świetny sposób na poprawienie osiągów i użyteczności programu. W tej części instrukcji, Daniel Robbins pokazuje jak właściwie korzystać z wątków w kodzie programów. Omawiane są także liczne szczegóły wyjaśniające ich działanie, toteż po lekturze tego dokumentu czytelnik będzie w stanie tworzyć własne aplikacje wielowątkowe.

Wszystko o wątkach systemu POSIX, część trzecia: W trzeciej i ostatniej części artykułu o wątkach w systemie POSIX, Daniel dokładnie omawia zmienne warunkowe (ang. conditional variables). Są to struktury w POSIX, które pozwalają na "wybudzanie" wątków wtedy, gdy określone warunki zostały spełnione. Wygląda to, jak posługiwanie się sygnałami, ale w odniesieniu do wątków. Daniel dokonuje także podsumowania, korzystając ze wszystkich możliwości wątków, jakie zostały tu wcześniej omówione, aby stworzyć aplikację bazującą na operacjach wielowątkowych.

Projektowanie pełnostanowanego firewalla dla Linuksa 2.4: W tym dokumencie omówimy korzystanie z netfilter w celu skonfigurowania skutecznego firewalla pełnostanowego pod Linuksem (stateful firewall - firewall, który monitoruje stan wszystkich połączeń i wpisuje je do tablicy stanów. Dlatego filtrowanie nie jest zdeterminowane jedynie przez zasady ustalone przez administratora, ale również bazuje na informacji zebranej podczas monitorowania wychodzących pakietów).

Advanced Filesystem Implementor's Guide : Introducing ext3 ¹: With the 2.4 release of Linux come a host of new filesystem possibilities, including Reiserfs, XFS, GFS, and others. These filesystems sound cool, but what exactly can they do, what are they good at, and exactly how do you go about safely using them in a production Linux environment? Daniel Robbins answers these questions by showing you how to set up these new advanced filesystems under Linux 2.4. In this installment, Daniel takes a look at ext3, a new improved version of ext2 with journaling capabilities.

Wprowadzenie do Samby, Część pierwsza: Samba to znakomite narzędzie dla każdego, kto używa zarówno systemów z rodziny Unix, jak i Windows. Protokół SMB/CIFS pozwala systemom Uniksowym udostępniać swoje zasoby standardowym klientom z rodziny Windows. W niniejszym artykule Daniel Robbins przedstawi nam możliwości Samby. Najwięcej uwagi zostanie poświęcone kluczowym zagadnieniom (kwestii konfiguracji przyjrzymy się w następnym artykule). Pod koniec będziemy wiedzieć nie tylko co Samba robi, ale również w jaki sposób.

Wprowadzenie do Samby, Część druga: W poprzednim artykule Daniel ukazał nam możliwości Samby. Teraz nadszedł czas na jej instalację i konfigurację na naszym komputerze. W niniejszym artykule autor poprowadzi nas przez proces kompilacji, instalacji i początkowej konfiguracji Samby (w wersji 2.0.7) aby poprawnie funkcjonowała w naszym własnym środowisku.

Wprowadzenie do Samby, Część trzecia: W poprzednim artykule Daniel Robbins poprowadził nas przez proces wstępnej konfiguracji Samby. Teraz nadszedł czas na skonfigurowanie jej zgodnie z naszymi wymaganiami.

The gentoo.org redesign, Part 1: A site reborn ¹: Have you ever woken up one morning and suddenly realized that your cute little personal development Web site isn't really that great? If so, you're in good company. In this series, Daniel Robbins shares his experiences as he redesigns the www.gentoo.org Web site using technologies like XML, XSLT, and Python. Along the way, you may find some excellent approaches to use for your next Web site redesign. In this article, Daniel creates a user-centric action plan and introduces pytext, an embedded Python interpreter.

The gentoo.org redesign, Part 2: A site reborn ¹: Have you ever woken up in the morning to the realization that your personal development Web site isn't really that great? If so, you're in good company. In this series, Daniel Robbins shares his experiences as he redesigns the www.gentoo.org Web site using technologies like XML, XSLT, and Python. Along the way, you may find some excellent approaches to use in your next Web site redesign. In this, the second installment, Daniel shows off the new documentation system and sets up a daily CVS-log mailing list.

The gentoo.org redesign, Part 3: A site reborn ¹: Have you ever woken up one morning and suddenly realized that your cute little personal development Web site isn't really that great? If so, you're in good company. In this series, Daniel Robbins shares his experiences as he redesigns the www.gentoo.org Web site using technologies like XML, XSLT, and Python. Along the way, you may find some excellent approaches to use for your next Web site redesign. In this installment, Daniel creates a new look for the site as a whole.

The gentoo.org redesign, Part 4: A site reborn ¹: Have you ever woken up one morning and suddenly realized that your cute little personal development Web site isn't really that great? If so, you're in good company. In this series, Daniel Robbins shares his experiences as he redesigns the Gentoo Linux Web site using technologies like XML, XSLT, and Python. This article: Daniel completes the conversion to XML/XSLT, fixes a host of Netscape 4.x browser compatibility bugs, and adds an auto-generated XML Changelog to the site.

Pozostałe artykuły

Best practices with autotools ¹: This article covers some of the most common errors people make when using autotools and ways to achieve better results.

Linux hardware stability guide, Part 1 ¹: In this article, Daniel Robbins shows you how to diagnose and fix CPU flakiness, as well as how to test your RAM for defects. By the end of this article, you'll have the skills to ensure that your Linux system is as stable as it possibly can be.

Linux hardware stability guide, Part 2 ¹: In this article, Daniel Robbins shares his experiences in getting his NVIDIA TNT graphics card working under Linux using NVIDIA's accelerated drivers. As he does, he'll show you how to diagnose and fix IRQ and PCI latency timer issues -- techniques you can use to ensure that your systems don't experience lock-ups, inconsistent behavior, or data loss.


¹ Dokumenty, których jeszcze nie przetłumaczonoZaktualizowano 5 marca 2015

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.