Gentoo Logo

Zasilanie zbioru ebuildów

Spis treści:

1.  Początki

Zakładanie konta w Bugzilli

Wchodzimy na stronę http://bugs.gentoo.org. Jest to adres URL Bugzilli, bazy danych śledzenia błędów. Jeden z linków na liście to "Open a new Bugzilla account" - tworzenie nowego konta w systemie Bugzilla.

Nie wysyłamy ebuildów z CPAN

Portage zawiera narzędzie g-cpan.pl, które, przy pomocy Portage, instaluje podany moduł CPAN w systemie, przechowując potrzebne informacje (jak na przykład zależności, pliki, itp.) w bazie danych Portage, tak jak podczas instalowania ebuilda. Wysyłanie ebuildów CPAN jest więc niepotrzebne (oraz odradzane).

Aby dowiedzieć się więcej o g-cpan.pl, warto przeczytać jego stronę podręcznika man.

2.  Wysyłanie ebuilda

Dodawanie nowego zgłoszenia (buga)

Na dole strony głównej lub strony logowania znajduje się żółty prostokąt. Wybieramy link New - Expert. Możemy też przejść bezpośrednio do strony http://bugs.gentoo.org/enter_bug.cgi. Obie drogi doprowadzą nas do tego samego miejsca, czyli strony zatytułowanej Enter Bug.

Uwaga: W systemie Bugzilla wszystkie zgłoszenia są traktowane jak błędy (bugi) do naprawienia - również te z nowo zgłoszonymi ebuildami. Każde zgłoszenie ma przydzielony numer (ID). Zapisujemy lub zapamiętujemy ten ID, w szczególności gdy posiadamy inne ebuildy, które są zależne od tego pakietu.

Bugzilla może śledzić wiele produktów. W Bugzilli Gentoo lista produktów zawiera dokumentację, narzędzia używane do zarządzania stroną internetową i wiele innych rzeczy. Ebuildy zawsze powinny być wysyłane jako produkt Gentoo Linux.

Kliknięcie na produkt Gentoo Linux powinno wyświetlić formularz zgłaszania nowego błędu.

Wypełnianie formularza błędu

Pierwsze pole formularza to version (wersja). Wybieramy odpowiednią, jeśli wiemy, w której wersji jest dany pakiet. Jeśli nie, wybieramy unspecified. Następnie ustawiamy komponent (component). Wszystkie skrypty ebuild są komponentami typu Ebuilds.

Ważne: Ebuildy powinny zawsze być komponentami typu Ebuild. Kategorie takie jak GNOME, Libraries i Server mogą wydawać się bardziej odpowiednie dla naszego ebuilda, ale są używane do zgłaszania błędów dotyczących pakietów, a nie ebuildów.

Kategorie Platform, OS i Priority nie muszą być ustawione dla ebuildów.

Pole Severity powinno być ustawione na enhancement.

Zostawiamy pole Assigned To puste. Jeśli nie zmienialiśmy ustawień Bugzilli, powinniśmy otrzymywać wiadomość elektroniczną za każdym razem gdy status błędu zostaje zaktualizowany.

Wypełniamy pole Summary krótką informacją mówiącą o tym jaki pakiet wysyłamy i czy jest to aktualizacja czy nowa propozycja. Dobrymi przykładami są: foo-bar-x.y.z.ebuild (New Package) i foo-x.y.z.ebuild (Update).

Pole Description powinno być wypełnione tak kompletnie jak to tylko możliwe (po angielsku, nie po polsku). Oto przykład ze zgłoszenia (buga) numer 7:

Listing 2.1: Przykładowe pole description

Hi!

Please find attached gramps-0.7.0.ebuild and a patch so that it will
compile against python-2.2

gramps is the Genealogical Research and Analysis Management Programming
System.  It is a very cool gnome/python app.  If you are in the US, you
can head over to http://www.familysearch.com/ and you can probably find a
GEDCOM file for your family tree to import into gramps. (Mormons sure do like
geneaology)

I suggest app-misc/gramps Also, this ebuild depend on Imaging and ReportLab
previously submitted

tod

Gdy skończymy opisywać pakiet, klikamy Commit.

Dołączanie skryptu ebuild

Kliknięcie submit przeniesie na stronę Posting Bug. Zapamiętujemy numer błędu.

Wybieramy znajdujący się na dole strony link do dodawania nowego załącznika - Create a new attachment.

Wybieramy plik używając pola tekstowego lub klikając na przycisk Browse. W polu Description wpisujemy nazwę pliku ebuild, tak jak w polu Summary na poprzedniej stronie.

Upewniamy się, że typ zawartości (content type) jest ustawiony na "text/plain" oraz że opcja select from list jest zaznaczona.

Nic więcej nie trzeba już wypełniać. Klikamy Submit i gotowe!

3.  Zbiorowe ebuildy

Zależności

W przypadku, gdy wysyłamy zbiorowe ebuildy i niektóre z nich są zależne od innych, bardzo pomocne jest poinformowanie o tych zależnościach. Ponowne przeglądanie błędu powinno pozwolić na dodanie takiej informacji, do czego bardzo zachęcamy.Drukuj

Zaktualizowano 24 października 2005

Oryginalna wersja dokumentu nie jest już aktualizowana

Podsumowanie: Krótki opis procesu zgłaszania nowych ebuildów w systemie Bugzilla.

Matt Butcher
Autor

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.