Gentoo Logo
Gentoo Spaceship

Get Started
Gentoo Handbook
Downloads

News
Security Announcements
Calendar
Infrastructure Status

Documentation
Gentoo Handbook
Featured Documentation
IBM dW/Intel article archive

Get Gentoo
Downloads
Mirrors

Community
Discussion Forums
IRC Channels
Mailing Lists
Report Issues
Planet (Blogs)
Online Package Database
Wiki
Contact Us
Sponsors

Get Involved
Report Issues
Help Wanted
Help maintaining packages
Discussion Forums
IRC Channels
Mailing Lists
Become a Developer
Offer Resources
Enhancement Proposals (GLEPs)
Source Repositories
Developer's Manual

Other
Developer List
Developer Map
Gentoo Stores
Projects

About
About Gentoo
Philosophy
Social Contract
Name and Logo Guidelines
Logos and themes
Screenshots
1.  Centrum dokumentacji Gentoo

Dostępne języki

Dokumentacja dostępna jest w następujących językach:

Angielskim | Chińskim uproszczonym | Czeskim | Francuskim | Hipszańskim | Japońskim | Niemieckim | Polskim | Włoskim |

Wprowadzenie

Witamy w centrum dokumentacji Gentoo. Całość dokumentacji jest rozprowadzana na zasadach otwartej licencji Creative Commons - Attribution/Share Alike. Wszystkie dokumenty są również dostępne w formie gotowej do druku. Aby obejrzeć wybrany dokument w tym trybie, należy otworzyć go z parametrem ?style=printable lub kliknąć znajdujący się w prawym górnym rogu każdej strony odnośnik "Drukuj".

Wszystkie błędy i uwagi dotyczące dokumentacji należy zgłaszać do naszego systemu raportowania błędów zgłaszając dokument w jednej z kategorii "Documentation" lub "Doc Other". Wszystkie te raporty trafią do osób zajmujących się dokumentacją.

Repozytorium dokumentacji

Dokumentacja jest podzielona na kategorie, które można rozwinąć w szczegółową listę. Można także skorzystać ze skróconej listy dokumentów oraz pełnej listy wszystkich tekstów wraz z opisami.

2.  Dokumentacja poszczególnych projektów

Dokumentacja projektu Base

Poradniki dla Gentoo/AMD64: Poradniki dla Gentoo/AMD64.

Gentoo Embedded Handbook ¹: The Gentoo Embedded Handbook is the center point for all Embedded work done with Gentoo. It aims to cover just about all aspects of the process -- from theory to design to practice.

Krótkie wprowadzenie do Gentoo/FreeBSD: Podstawowe informacje o FreeBSD oraz instrukcje instalacji Gentoo/FreeBSD, a także wskazówki dla osób zainteresowanych pomocą w rozwoju tego projektu.

Gentoo x86 Arch Tester's FAQ ¹: This document is the x86 Arch Tester's bible.

Dokumentacja Developer Relations

Podręcznik Dewelopera Gentoo: Jest to Podręcznik dla Deweloperów Gentoo, stanowiący zbiór zasad rozwoju oraz określający systemy i procedury rozbudowy Gentoo.

Developer Relations Policy Guide:Developer Relations Policy Guide

Dokumentacja Projektu Dokumentacji

Gentoo Linux Documentation Policy ¹: This document contains the Gentoo Documentation Policy, which is the base document which all Gentoo Documentation developers and Contributors should know and exercise.

Wskazówki dotyczące tworzenia dokumentacji Gentoo: Wskazówki, które ułatwią życie każdemu deweloperowi dokumentacji Gentoo (lub uczynią jego pracę mniej ponurą).

Handbook Release Guide: This guide details the process for updating the handbooks and related documentation for each new Gentoo Linux release.

Translators Howto for Gentoo Documentation ¹: A frequently asked question is how to become a translator and what actions should be performed both to become one and to act as one. This document tries to explain all this.

Gentoo Metadoc XML Guide ¹: This guide informs developers how to use the Metadoc XML format that allows the Gentoo Documentation Project to keep its documentation in a hierarchical manner and allow more information to be stored about each document.

Dokumentacja Projektu Hardened

Wprowadzenie do Gentoo Hardened:Podstawy Gentoo Hardened

Gentoo Hardened - często zadawane pytania: Ten dokument to zbiór pytań i odpowiedzi jakie często pojawiają się na kanale IRC #gentoo-hardened oraz na liście mailingowej gentoo-hardened.

Korzystanie z Xorg w Gentoo Hardened: Jak zainstalować i używać Xorg w Gentoo Hardened.

Krótkie wprowadzenie do PaX w Gentoo Hardened: Krótkie omówienie PaX i Gento Hardened.

Gentoo Grsecurity v2 Guide: This document features the grsecurity 2.x security patches, supported kernel configuration options and tools provided by the grsecurity project to lift your system's security to higher standards.

Możliwości zdefiniowane w standardzie POSIX (POSIX Capabilities): Możliwości zdefiniowane w POSIX rozdzielają uprawnienia użytkownika root na zbiory odrębnych przywilejów.

Gentoo SELinux Handbook: Podręcznik Gentoo x86 z SELinux.

Rule Set Based Access Control (RSBAC) w Linuksie - przegląd: Krótkie omówienie RSBAC, czyli mechanizmu kontroli dostępu.

Rule Set Based Access Control (RSBAC) dla systemu Linux - Szybki start :Opis instalacji RSBAC w Gentoo Linux

Dokumentacja projektu Infrastructure

Gentoo E-mail System for developers: This document describes what you, as a Gentoo Developer, can expect from our e-mail system, and provides configuration details you require.

SSH access to cvs.gentoo.org: This mini-guide explains on how to create and use ssh-keys, especially for use on cvs.gentoo.org.

Gentoo Developer/Test Machines: This document describes the computers that are available to Gentoo developers specifically for development purposes.

Gentoo Infrastructure Server Specifications: This page lists the servers used and supported by the Gentoo Infrastructure project.

Dokumentacja Gentoo Linux -- Tenshi: Krótki opis programu tenshi, narzędzia służącego do monitorowania logów systemowych.

SSH Configuration Guide for Gentoo Infrastructure Servers: This guide documents how OpenSSH should be configured on Gentoo Infrastructure servers.

Web Space Configuration for dev.gentoo.org: This guide documents how a Gentoo developer can configure their personal webspace on our dev cluster.

Dokumentacja projektu Metastructure

Gentoo ProjectXML Guide ¹: This guide shows you how to create an official GuideXML page for a Gentoo Linux Project. The guide assumes a basic knowledge of the GuideXML format.

Dokumentacja projektu Public Relations

Presentation Howto ¹: Learn to write and structure Gentoo presentations.

Dokumentacja projektu Release Engineering

Catalyst FAQ: Najczęściej zadawane pytania związane z programem Catalyst.

Instalator Gentoo Linux: Wprowadzenie do projektu Instalatora Gentoo Linux omawiające jego cel, strukturę i uczestników.

Gentoo Linux Release Guidelines ¹: This guide covers both the QA and release guidelines for the Gentoo Linux biannual release system.

System profile update procedure for 2004.0 ¹: This guide explains both the philosophy and the process behind the 2004.0 profile naming scheme change.

Dokumentacja projektu Security

Gentoo Linux Security ¹: This page is the entry point for all Gentoo Linux security concerns.

Zasady postępowania z błędami bezpieczeństwa w Gentoo: Ten dokument opisuje zasady postępowania z błędami zawartymi w pakietach wchodzących w skład Gentoo Linux, które zostały udostępnione jego użytkownikom.

GLSA Coordinator Guide: This document contains procedures, tips and tricks applying to the GLSA Coordinator job.

Security Padawans process and status: This document contains procedures applying to the security team recruitment process and current recruit status.

Tips for searching and filtering Security bugs ¹: This document gives tips and hints for helping filter security-related bugzilla bugs.

Dokumentacja Forum Gentoo

Gentoo Forums Moderator Policies and Guidelines ¹: This guide is a set of basic rules and policies for moderating the Gentoo Forums

Dokumentacja nakładek Gentoo

Gentoo Overlays: Podręcznik użytkownika: Opis korzystania z usługi Gentoo Overlays.

Gentoo Overlays: Developers' Guide ¹: This guide helps developers and contributors understand how to use the Gentoo Overlays service.

Gentoo Overlays Policy ¹: This is the policy document governing the Gentoo Overlays service.


¹ Dokumenty, których jeszcze nie przetłumaczonoZaktualizowano 27 marca 2015

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.