Gentoo Logo

Avertisment : Acest document nu este valid şi nu mai este întreţinut.


Ghid de Instalare Rapidă pentru x86 în Gentoo Linux

1.  Ghid de Instalare Rapidă

Mediul de Instalare

Descărcaţi un mediu CD de pe unul din server-ele noastre mirror. Puteţi regăsi fişierele ISO în releases/<arhitectura>/<release>/installcd. Mediul CD de instalare minimal este folositor doar pentru instalări de pe internet; cu mediul CD universal puteţi efectua o instalare fără reţea, de asemenea.

Scrieţi mediul CD şi boot-aţi cu acesta. Apăsaţi F2 în ecranul de boot pentru a afla ce opţiuni există. Odată boot-aţi trebuie să porniţi script-ul de iniţializare pcmcia, dacă aveţi nevoie de suport PCMCIA.

Mediile CD de instalare vă permit să porniţi un server sshd, să adăugaţi utilizatori adiţionali, să rulaţi irssi (un client de chat în linie de comandă) şi să navigaţi pe web utilizând lynx sau links.

Configurarea Reţelei

Dacă reţeaua nu funcţionează deja, puteţi utiliza net-setup pentru a vă configura reţeaua. Este posibil să trebuiască să încărcaţi suportul pentru reţeaua dvs. utilizând modprobe înaintea configurării. Dacă aveţi ADSL, utilizaţi adsl-setup şi adsl-start. Pentru suportul PPTP, trebuie să editaţi mai întâi /etc/ppp/chap-secrets şi /etc/ppp/options.pptp iar apoi să utilizaţi pptp <server ip>.

Pentru accesul wireless, utilizaţi iwconfig pentru a seta parametrii wireless şi apoi utilizaţi, fie net-setup din nou, sau rulaţi ifconfig, dhcpcd şi/sau route manual.

Dacă sunteţi în spatele unui server proxy, nu uitaţi să iniţializaţi sistemul dvs. utilizând export http_proxy, ftp_proxy şi RSYNC_PROXY.

Pregătirea Discurilor

Utilizaţi fdisk sau cfdisk pentru a crea schema de partiţionare. Vă sunt necesare cel puţin o partiţie swap (tip 82) şi una Linux (tip 83).

Utilizaţi mke2fs, mke2fs -j, mkreiserfs, mkfs.xfs şi mkfs.jfs pentru a vă crea sistemele de fişiere pe partiţiile Linux. Iniţializaţi partiţia dvs. swap utilizând mkswap şi swapon.

Mount-aţi noile sistemele de fişiere în /mnt/gentoo. Creaţi directoarele pentru celelalte puncte de mount (cum ar fi /mnt/gentoo/boot), în cazul în care aveţi nevoie de acestea.

Setarea Fişierului Stage

Mai întâi asiguraţi-vă că data este setată corect, utilizând date MMDDhhmmYYYY. Apoi, descărcaţi un fişier stage de pe unul din server-ele noastre mirror, sau utilizaţi-l pe cel disponibil pe mediul CD de instalare (/mnt/cdrom/stages). Intraţi în /mnt/gentoo şi despachetaţi fişierul stage utilizând tar -xvjpf <arhiva stage>.

Instalaţi o versiune snapshot a Portage dacă efectuaţi o instalare fără reţea: intraţi în /mnt/gentoo/usr şi rulaţi tar -xvjf /mnt/cdrom/snapshots/<snapshot>. Ceilalţi utilizatori pot descărca o versiune snapshot a portage şi să o instaleze în mod similar.

Pentru o instalare fără reţea, copiaţi fişierele cod sursă din directorul /mnt/cdrom/distfiles/ în /mnt/gentoo/usr/portage/distfiles/.

Editaţi /mnt/gentoo/etc/make.conf conform necesităţilor dvs. (indicatorii USE, CFLAGS şi CXXFLAGS). Puteţi utiliza editorul nano pentru aceasta.

Instalarea Sistemului de Bază Gentoo

Mount-aţi sistemul de fişiere /proc, mai întâi, copiaţi fişierul /etc/resolv.conf şi apoi întraţi în mediul dvs. chroot Gentoo.

Cod 1.1: Pregătirea şi efectuarea chroot

# mount -t proc none /mnt/gentoo/proc
# cp /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/
# chroot /mnt/gentoo /bin/bash
# env-update && source /etc/profile

Dacă nu efectuaţi o instalare fără reţea, rulaţi emerge --sync pentru a vă actualiza structura dvs. Portage.

Apoi, asiguraţi-vă că /etc/make.profile indică spre profilul corect. Cel implicit ar trebui să fie de ajuns pentru majoritatea utilizatorilor; sunt disponibile subprofile pentru versiuni de kernel diferite (cum ar fi 2.4/ pentru versiunile de kernel bazate pe 2.4). Modificaţi profilul utilizând ln -sfn.

 • Procesul de bootstrap (nu este disponibil pentru instalările fără reţea) se iniţiază utilizând scripts/bootstrap.sh în directorul /usr/portage.
 • Instalarea Sistemului (nu este disponibilă pentru instalările fără reţea) se iniţiază utilizând emerge -e system (sau -N în cazul în care nu aţi modificat indicatorii impliciţi CFLAGS/CXXFLAGS).

Configurarea de Kernel

Setaţi-vă informaţia despre zona de fus orar prin copierea fişierul corect din /usr/share/zoneinfo peste fişierul /etc/localtime.

Instalaţi o sursă de kernel (gentoo-sources şi vanilla-sources sunt disponibile pentru instalările fără reţea) şi configuraţi-o utilizând make menuconfig urmat de make &&make modules_install în directorul /usr/src/linux. Copiaţi fişierul arch/i386/boot/bzImage în directorul /boot. Puteţi utiliza, de asemenea, emerge genkernel şi apoi genkernel all.

Utilizatorii genkernel vor trebui să ruleze emerge coldplug şi rc-update add coldplug default.

Configurarea Sistemului

Editaţi fişierul dvs. /etc/fstab; iată un exemplu:

Cod 1.2: Examplu de fstab

/dev/hda1  /boot   ext2  defaults,noatime   1 2
/dev/hda2  none   swap  sw          0 0
/dev/hda3  /     ext3  noatime       0 1
none    /proc   proc  defaults       0 0
none    /dev/shm tmpfs  nodev,nosuid,noexec 0 0
/dev/cdroms/cdrom0  /mnt/cdrom  auto   noauto,user  0 0

Editaţi /etc/conf.d/hostname şi /etc/conf.d/domainname, rulaţi rc-update add domainname default şi editaţi /etc/conf.d/net pentru a vă configura reţeaua. Adăugaţi script-ul de iniţializare net.eth0 în nivelul de execuţie default. Dacă aveţi mai multe interfeţe de reţea, creaţi-le ca link simbolic la script-ul de iniţializare net.eth0 şi adăugaţi-le în nivelul de iniţializare default, de asemenea.

Editaţi /etc/hosts; iată unele exemple:

Cod 1.3: Examplu de /etc/hosts

(Pentru adrese IP statice)
127.0.0.1   localhost
192.168.0.5  jenny.homenetwork jenny
192.168.0.6  benny.homenetwork benny
192.168.0.7  tux.homenetwork tux

(Pentru o adresă IP dinamică)
127.0.0.1   localhost.homenetwork tux localhost

Instalaţi pcmcia-cs şi adăugaţi-l nivelului de execuţie default, în cazul în care aveţi nevoie de acesta.

Setaţi parola de root utilizând passwd.

Setaţi configuraţia de sistem necesară în /etc/rc.conf, /etc/conf.d/rc, /etc/conf.d/keymaps, /etc/conf.d/clock.

Instalarea Utilitarelor de Sistem

Utilizatorii unei versiuni de kernel 2.4 trebuie să efectueze emerge --unmerge udev şi emerge devfsd.

Instalaţi o aplicaţie de jurnalizare, ca syslog-ng şi adăugaţi-o în nivelul de execuţie default. Efectuaţi aceeaşi paşi pentru o aplicaţie daemon cron, cum ar fi vixie-cron (opţional).

Instalaţi utilitarele pentru necesare pentru sistemele de fişiere (xfsprogs, reiserfsprogs sau jfsutils) şi utilitarele pentru reţea (dhcpcd sau rp-pppoe).

Configurarea Aplicaţiei Bootloader

Instalaţi grub sau lilo. Editaţi /boot/grub/grub.conf sau /etc/lilo.conf pentru nevoile dvs. Mai jos puteţi regăsi un exemplu pentru fiecare.

Cod 1.4: Examplu pentru grub.conf

default 0
timeout 30
splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz

# utilizatorii genkernel
title=Gentoo Linux 2.6.11-r3
root (hd0,0)
kernel /kernel-genkernel-x86-2.6.11-gentoo-r3 root=/dev/ram0 init=/linuxrc ramdisk=8192 real_root=/dev/hda3 udev
initrd /initramfs-genkernel-x86-2.6.11-gentoo-r3

# Utilizatorii non-genkernel (fără initrd)
title=Gentoo Linux 2.6.11 r3
root (hd0,0)
kernel /kernel-2.6.11-gentoo-r3 root=/dev/hda3

# Doar în cazul în care doriţi dual-boot
title=Windows XP
root (hd0,5)
makeactive
chainloader +1

Cod 1.5: Examplu lilo.conf

boot=/dev/hda
prompt
timeout=50
default=gentoo

# Pentru utilizatorii non-genkernel
image=/boot/kernel-2.6.11-gentoo-r3
 label=gentoo
 read-only
 root=/dev/hda3

# Pentru utilizatorii genkernel
image=/boot/kernel-genkernel-x86-2.6.11-gentoo-r3
 label=gentoo
 read-only
 root=/dev/ram0
 append="init=/linuxrc ramdisk=8192 real_root=/dev/hda3 udev"
 initrd=/boot/initramfs-genkernel-x86-2.6.11-gentoo-r3

# Pentru dual-boot
other=/dev/hda6
 label=windows

Utilizatorii GRUB trebuie să instaleze GRUB în zona MBR utilizând grub-install /dev/hda după copierea /proc/mounts ca /etc/mtab. Utilizatorii LILO trebuie să ruleze /sbin/lilo.

Ieşiţi din mediul chroot, demount-aţi toate sistemele de fişiere şi reporniţi sistemul.

Finalizarea Instalării

Autentificaţi-vă ca root, apoi adăugaţi unul sau mai mulţi utilizatori pentru întrebuinţarea zilnică, utilizând useradd -m -G <grupuri> <nume-utilizator>.

Dacă aţi efectuat o instalare fără reţea, mount-aţi mediul CD cu pachete în /mnt/cdrom şi rulaţi export PKGDIR="/mnt/cdrom" după care puteţi rula emerge -k <package> pentru instalarea de aplicaţii adiţionale, cum ar fi kde.

Vă mulţumim pentru instalarea Gentoo!



Imprimare

Actualizat la 18 Februarie 2006

Versiunea originală a acestui document a fost actualizată ultima dată la 15 August 2013

Sumar: Ghidul de instalare rapidă acoperă procesul de instalare Gentoo într-o manieră neexplicativă. Utilizatorii trebuie să aibă deja o experienţă anterioară cu instalarea Gentoo Linux dacă doresc urmarea acestui ghid.

Sven Vermeulen
Autor

Steven Wagner
Autor

Ion Mudreac
Translator iniţial

Alin Dobre
Translator

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.