Gentoo Logo
Gentoo Spaceship

Get Started
Gentoo Handbook
Downloads

News
Security Announcements
Calendar
Infrastructure Status

Documentation
Gentoo Handbook
Featured Documentation
IBM dW/Intel article archive

Get Gentoo
Downloads
Mirrors

Community
Discussion Forums
IRC Channels
Mailing Lists
Report Issues
Planet (Blogs)
Online Package Database
Wiki
Contact Us
Sponsors

Get Involved
Report Issues
Help Wanted
Help maintaining packages
Discussion Forums
IRC Channels
Mailing Lists
Become a Developer
Offer Resources
Enhancement Proposals (GLEPs)
Source Repositories
Developer's Manual

Other
Developer List
Developer Map
Gentoo Stores
Projects

About
About Gentoo
Philosophy
Social Contract
Name and Logo Guidelines
Logos and themes
Screenshots
1.  Společenská smlouva

Účelem této smlouvy je jasně popsat zásady a standardy vývoje, kterými se řídí celý náš tým. Při její tvorbě jsme částečně vycházeli ze společenské smlouvy Debianu. Naše smlouva je jí velmi podobná, avšak některé části byly vyjasněny a doladěny, zatímco jiné, které jsme považovali za zbytečné, byly vypuštěny. Rádi si vyslechneme vaše komentáře, adresujte je prosím do poštovní konference gentoo-dev@gentoo.org.

Co je Gentoo?

Gentoo samo je sbírka svobodných vědomostí, kde vědomostmi jsou dokumentace a metadata týkající se operačních systémů a jejich komponent, stejně jako svobodný software, jehož vývojáři přispěli do projektu Gentoo.

Gentoo coby operační systém je odvozen od výše popsaného základního konceptu. Měl by splňovat požadavek takzvaného "self-hostingu", tj. měl by být schopen na základě zmíněných nástrojů a metadat vytvořit sám sebe od nuly. Pokud nějaký produkt spjatý s oficiálním projektem Gentoo tato kritéria nesplňuje, nelze jej nazývat operačním systémem Gentoo.

Oficiální seznam Gentoo projektů je k dispozici v dokumentu Gentoo metastruktura. Aby byl nějaký produkt považován za oficiální, nemusí vytvářet operační systém Gentoo.

Gentoo je svobodný software a zůstane jím

Svoje příspěvky do Gentoo ve formě svobodného softwaru, metadat či dokumentace budeme uvolňovat pod licencí GNU General Public License verze 2 (nebo pozdější, podle svého rozhodnutí) nebo Creative Commons - Attribution / Share Alike verze 2 (nebo pozdější, podle svého rozhodnutí). Externí příspěvky do Gentoo (ve formě volně šiřitelných zdrojových kódů, binárních aplikací, metadat či dokumentace) mohou být do Gentoo zahrnuty, pokud k tomu budeme mít zákonné oprávnění. Gentoo však nebude nikdy záviset na nějakém softwaru či metadatech, pokud tyto nebudou odpovídat licenci GNU General Public License, licenci GNU Lesser General Public License, licenci Creative Commons - Attribution/Share Alike či nějaké jiné licenci schválené organizací Open Source Initiative (OSI).

Poznámka: Zvažujeme, zda nemáme výše uvedeno klauzuli rozšířit tak, aby vyžadovala, že všechny klíčové komponenty Gentoo musí splňovat licenci schválenou OSI a zároveň nadací Free Software Foundation (FSF).

Budeme přispívat komunitě svobodného softwaru

S autory svobodného softwaru budeme vytvářet dobré vztahy a spolupracovat s nimi, pokud to bude možné. Opravy chyb, vylepšení, požadavky uživatelů atd. budeme předávat původním autorům software v našem systému distribuovaného. Vlastní příspěvky do Gentoo, stejně jako vylepšení či změny jiných zdrojů v Gentoo používaných (ať už ve formě patchů, "sed tweaků" či jiné) budeme zároveň přehledně dokumentovat. Jsme si vědomi, že naše změny budou mít pro zbytek komunity mnohem větší význam, pokud budou vysvětlené a dobře zdokumentované, neboť ne každý má čas či schopnost porozumět přesným změnám, které jsou v našich úpravách obsaženy.

Nebudeme skrývat problémy

Naše databáze chyb bude vždy přístupná veřejnosti — zprávy, jež uživatelé zadají, budou ihned viditelné ostatním.

Výjimkou jsou informace ohledně bezpečnosti a vztahů mezi vývojáři (developer relations) zahrnující žádost veřejně nepublikovat před určitým termínem.Aktualizace: 30. duben 2006

Shrnutí: Tento dokument obsahuje slib Gentoo komunitě o svobodě softwaru, otevřenosti vývojového procesu a zpětné vazbě, jež budeme poskytovat jiným projektům na poli svobodného softwaru.

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.