Gentoo Logo
Gentoo Spaceship

Get Started
Gentoo Handbook
Downloads

News
Security Announcements
Calendar
Infrastructure Status

Documentation
Gentoo Handbook
Featured Documentation
IBM dW/Intel article archive

Get Gentoo
Downloads
Mirrors

Community
Discussion Forums
IRC Channels
Mailing Lists
Report Issues
Planet (Blogs)
Online Package Database
Wiki
Contact Us
Sponsors

Get Involved
Report Issues
Help Wanted
Help maintaining packages
Discussion Forums
IRC Channels
Mailing Lists
Become a Developer
Offer Resources
Enhancement Proposals (GLEPs)
Source Repositories
Developer's Manual

Other
Developer List
Developer Map
Gentoo Stores
Projects

About
About Gentoo
Philosophy
Social Contract
Name and Logo Guidelines
Logos and themes
Screenshots
1.  Gentoon yhteisösopimus

Tämän yhteisösopimuksen tarkoituksena on kuvata kehityskäytännöt ja standardit, joita Gentoon kehitystiimi käyttää. Osia tästä sopimuksesta on johdettu suoraan Debianin yhteisösopimuksesta. Se on pääpiirteiltään samanlainen, mutta joitain kohtia on jouduttu selventämään ja yhdistämään, sekä turhia kohtia poistamaan. Kannanotot ovat tervetulleita englannikielisellä gentoo-dev-postituslistalla.

Gentoo

Gentoo sinänsä on kokoelma vapaata dataa. Data tässä tapauksessa viittaa kokoelmaan oppaita ja sovelluksia, jotka liittyvät käyttöjärjestelmiin ja niiden osasiin, sekä vapaaseen ohjelmistoon, jonka osanottajat ovat Gentoo-projektille tuottaneet.

Gentoo-käyttöjärjestelmä on tehty yllämainituin periaattein. Gentoo käyttöjärjestelmänä täyttää itsenäisen järjestelmän vaatimukset. Toisin sanoen käyttöjärjestelmä voidaan rakentaa tyhjästä mainituilla työkaluilla ja tiedolla. Jos jokin tuote Gentoo-projektissa ei täytä vaatimuksia, sitä ei lasketa osaksi Gentoota käyttöjärjestelmänä.

Virallinen luettelo Gentoon projekteista löytyy Gentoo Metastructure -sivulta. Gentoo-projektin ei tarvitse olla osa Gentoota käyttöjärjestelmänä ollakseen virallinen projekti.

Gentoo on ja tulee aina olemaan vapaa ohjelmisto

Gentoo julkaisee kaikki omat lisäykset Gentooseen vapaana, oli kyse sitten ohjelmistosta tai oppaista. Tähän käytetään GNU General Public License -lisenssin versiota 2 (tai uudempaa, Gentoo-projektin valinnan mukaan) tai Creative Commons—Attribution—Share Alike -lisenssin versiota 2 (tai uudempaa, Gentoo-projektin valinnan mukaan). Ulkopuolisilta tulevat lisäykset Gentooseen (vapaat lähdekoodit, ohjelmabinäärit, metadata tai oppaat) voidaan liittää projektiin lain sallimissa rajoissa. Tällöinkään, Gentoo ei tule koskaan riippumaan ei-vapaista sovelluksista tai muusta datasta, joka ei ole yhteensopiva GNU General Public License -lisenssin, GNU Lesser General Public License -lisenssin, Creative Commons—Attribution—Share Alike -lisenssin tai muun OSI-hyväksytyn lisenssin (Open Source Initiative) kanssa.

Huomaa: Gentoo-projekti suunnittelee laajentavansa ylläolevaa vaatimaan, että kaikki Gentoon ydinosat tulisi lisensoida OSI:n ja FSF:n (Free Software Foundation) hyväksymin lisenssein.

Gentoo-projekti antaa vapaan ohjelmiston yhteisölle

Gentoo-projekti pyrkii luomaan suhteita muiden vapaan ohjelmiston kehittäjien kanssa ja tekemään yhteistyötä kun mahdollista. Gentoo-projekti lähettää saamansa viankorjaukset, parannukset, virheraportit yms. ohjelmiston alkuperäisille kehittäjille. Kaikki itse tehdyt päivitykset ja korjaukset Gentoossa oleviin ulkopuolisiin sovelluksiin merkitään selvästi (tähän kuuluvat omat paikkaukset, sed-skriptein tehdyt korjaukset tai muut vastaavat). Gentoo-projekti tiedostaa, että korjauksista on suurempaa hyötyä muille vapaan ohjelmiston projekteille kun ne on tarkkaan merkitty ja selitetty, koska kaikilla ei ole aikaa selvittää varsinaisia merkityksiä muutoksissa ja korjauksissa itseissään.

Ongelmia ei piiloteta

Gentoolla tulee aina olemaan julkinen vikatietokanta. Kaikki ilmoitetut viat julkaistaan välittömästi.

Poikkeukset sallitaan merkittävissä tietoturvaongelmissa tiettyyn rajaan saakka, tai kehittäjienvälisissä kiistoissa, joihin liittyy henkilökohtaista yksityisyyssuojattua tietoa, jota ei ole mahdollista julkaista.Tämä sivu on viimeksi päivitetty 30. huhtikuuta 2006

Tiivistelmä: Tämä sopimus kuvaa Gentoon sitoumusta yhteisölle Gentoon asemasta vapaana ohjelmistona. Sopimus on Gentoo-projektin lupaus avoimesta kehityksestä ja osanotosta vapaiden sovellusten yhteisössä.

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.