Gentoo Logo
Gentoo Spaceship

Get Started
Gentoo Handbook
Downloads

News
Security Announcements
Calendar
Infrastructure Status

Documentation
Gentoo Handbook
Featured Documentation
IBM dW/Intel article archive

Get Gentoo
Downloads
Mirrors

Community
Discussion Forums
IRC Channels
Mailing Lists
Report Issues
Planet (Blogs)
Online Package Database
Wiki
Contact Us
Sponsors

Get Involved
Report Issues
Help Wanted
Help maintaining packages
Discussion Forums
IRC Channels
Mailing Lists
Become a Developer
Offer Resources
Enhancement Proposals (GLEPs)
Source Repositories
Developer's Manual

Other
Developer List
Developer Map
Gentoo Stores
Projects

About
About Gentoo
Philosophy
Social Contract
Name and Logo Guidelines
Logos and themes
Screenshots
1.  Umowa społeczna Gentoo

Ta umowa społeczna ma za zadanie jasno określić ogólne zasady rozwoju i standardy dla zespołu developerów projektu Gentoo. Części tego dokumentu zostały zapożyczone z Umowy społecznej Debiana. Ogólnie jest do niej bardzo podobna tyle, z tym że niektóre jej części zostały rozbudowane, podczas gdy inne, uznane za nadmiarowe, zostały usunięte. Komentarze są mile widziane. Prosimy wysyłać je na naszą listę dyskusyjną gentoo-dev@gentoo.org.

Czym jest Gentoo?

Gentoo samo w sobie jest kolekcją ogólnie dostępnej wiedzy. Wiedza w tym znaczeniu może zostać zdefiniowana jako dokumentacja i informacje dotyczące systemów operacyjnych i ich elementów, jak również Wolne Oprogramowanie tworzone i rozwijane przez wiele osób związanych z Projektem Gentoo.

Gentoo jako system operacyjny wywodzi się z podstawowego pojęcia wiedzy opisanego wyżej. System operacyjny Gentoo powinien sprostać wymaganiom samowystarczalności. Inaczej mówiąc, powinien być w stanie zbudować się ze źródeł przy użyciu wyżej wspomnianych narzędzi i informacji. Jeśli projekt związany z oficjalnym projektem Gentoo nie spełnia tego wymagania nie kwalifikuje się jako część systemu operacyjnego Gentoo.

Oficjalna lista projektów wchodzących w skład Gentoo jest zamieszczona na stronie Gentoo Metastructure. Projekt Gentoo nie musi tworzyć systemu operacyjnego Gentoo, aby być oficjalnie rozpoznawanym.

Gentoo jest i pozostanie Wolnym Oprogramowaniem

Będziemy wydawać nasz wkład w Gentoo jako wolne oprogramowanie, metadane lub dokumentacje, pod Publiczną Licencją GNU w wersji 2 (lub nowszą, wg naszego uznania) lub Creative Commons - Attribution / Share Alike w wersji 2 (lub nowszą, wg naszego uznania). Wszelki zewnętrzny wkład w Gentoo (w formie ogólnie dostępnych źródeł, binariów informacji lub dokumentów) może zostać włączony do Gentoo jeśli będziemy na to mieli prawne pozwolenie. Gentoo nigdy nie będzie zależne od oprogramowania lub informacji wydanych na licencji niekompatybilnej z GNU Public Licence, GNU Lesser General Public License, licencją Creative Commons - Attribution/Share Alike lub inną, zatwierdzoną przez Ruch Wolnego Oprogramowania (OSI).

Uwaga: Rozważamy rozszerzenie powyższej klauzuli, aby wszystkie kluczowe komponenty Gentoo musiały być zgodne z licencją zatwierdzoną przez OSI i Fundację Wolnego Oprogramowania (FSF).

Będziemy się odpłacać Społeczności Wolnego Oprogramowania

Ustanowimy relacje z autorami Wolnego Oprogramowania i będziemy z nimi współpracować kiedy tylko będzie to możliwe. Będziemy wysyłać poprawki do błędów, ulepszenia, propozycje użytkowników autorom oprogramowania włączonego w nasz system. Będziemy także jasno dokumentować własne wkłady w Gentoo jak i również ulepszenia lub zmiany których dokonujemy w zewnętrznych źródłach używanych przez Gentoo (w formie łatek, "sed tweaks" lub innych). Rozumiemy iż nasze ulepszenia i zmiany będą miały większe znaczenie dla społeczności Wolnego Oprogramowania jeśli będą jasno udokumentowane i wyjaśnione, gdyż nie każdy ma czas lub umiejętności by zrozumieć drobne zmiany zawierające się w łatkach lub usprawnieniach.

Nie będziemy ukrywać problemów

Będziemy trzymać naszą bazę zgłoszeń błędów otwartą do wglądu publicznego przez cały czas. Zgłoszenia przesyłane przez jednych użytkowników będą natychmiastowo widoczne dla innych.

Wyjątek stanowią informacje związane z bezpieczeństwem lub relacje między developerami kiedy niewskazane jest, aby upubliczniać ich przed upływem pewnego czasu.Zaktualizowano 30 kwietnia 2006

Podsumowanie: W tym dokumencie deklarujemy, że Gentoo pozostanie wolnym oprogramowaniem, obiecujemy, że proces jego tworzenia zawsze pozostanie otwarty oraz że będziemy udostępniać naszą pracę całej społeczności wolnego oprogramowania.

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.