Gentoo Logo

Korzystanie z Xorg w Gentoo Hardened

Spis treści:

1.  Wstęp

Jakie są różnice w korzystaniu z Xorg w Gentoo Hardened?

PaX jest łatą na linuksowy kernel i stanowi główną część projektu Gentoo Hardened. Dostarcza różnych funkcjonalności, takich jak ASLR lub pamięć z atrybutem NX ([przyp. tłum.] NX = non-executable, kod w takim obszarze pamięci nie jest wykonywany). Więcej informacji znajduje się na stronie Krótkie wprowadzenie do PaX w Gentoo Hardened. Na potrzeby tego dokumentu zakładamy, że czytelnicy znają podstawy działania PaX, a także ideę PIE (Position Independent Executable) - kodu relokowalnego.

Szczególnie interesującą cechą PaX, z punktu widzenia tego artykułu, jest MPROTECT, który chroni przed wykonaniem kodu z przestrzeni adresowej programu. Jedną z głównych cech Gentoo Hardened jest możliwość wydajnego działania w oparciu o ET_DYN/PIE. Końcowy cel jaki chcemy osiągnąć z Xorg, to uzyskanie binariów ET_DYN/PIE, które nie zawierają relokacji sekcji "text" oraz mają losowy adres bazowy, a wszystko to bez narzutu wydajnościowego, jaki generuje EX_EXEC.

W tym momencie, kompilacja Xorg z opcją PIC wydaje się oczywistym i logicznym wyborem. Gentoo Hardened w tym celu oferuje gcc w wersji hardened, które umożliwia przezroczystą kompilację z PIE/SSP. I tu zaczynają pojawiać się problemy. Xorg obecnie używa elfloadera, by obsłużyć ładowanie potrzebnych modułów. Elfloader nie jest w stanie rozwiązać pewnych typów relokowalnych symboli, które są zawsze generowane przez kod PIC. Co więcej, elfloader nie oferuje wsparcia dla typu symboli Globalnej Tablicy Przesunięć (GOF - Global Offset Table) lub Tablicy Linkowania Procedur (PLT - Procedure Linkage Table). Obydwa rodzaje wymienionych symboli są istotne dla bibliotek współdzielonych.

Jeśli nie elfloader, to co zadziała? Na szczęście istnieje w pełni sprawny, dobrze przetestowany i dojrzały dynamiczny program ładujący, który jest zainstalowany w naszym systemie. Jest to ld-linux.so, który dostarczany jest wraz z glibc. W tym momencie nasuwa się oczywisty pomysł, że byłoby bardzo dobrze gdyby istniał interfejs programistyczny dla programu ładującego glibc, dzięki czemu program ładujący X mógłby zostać zmodyfikowany tak, aby korzystać z tego interfejsu, zamiast z własnego programu ładującego. Okazuje się, że taki interfejs istnieje - dlopen(3) et. al. - i jest dokładnie tym, czego używa dlloader.

Uwaga: Począwszy od Xorg 7.0, dlloader jest domyślną aplikacją ładującą moduły dla X.

2.  Opcje konfiguracji jądra

CONFIG_PAX_KERNEXEC

Opcja 'CONFIG_PAX_KERNEXEC' jest odpowiednikiem PAGEEXEC oraz MPROTECT w jądrze. Poprzez udostępnienie tej opcji stanie się trudniejszym używanie "obcego" kodu w pamięci jądra. Ta opcja może również dać nam dziwne doświadczenia związane z ustawieniami Xorg hardened (kursor myszy zatrzymany w lewej części ekranu). Zaleca się zatem wyłączenie tej opcji poprzez odznaczenie jej w konfiguracji.

CONFIG_GRKERNSEC_IO

Aktywacja tej opcji spowoduje, że wszystkie odwołania do ioperm(2) oraz iopl(2) będą zwracały błędy. ioperm(2) i iopl(2) mozna użyć przy wprowadzaniu zmian w obecnie wykorzystywanym jądrze. Jeżeli chcemy uruchomic serwer Xorg przy jądrze hardened (głównie GRsecurity) należy wyłączyć tę opcję, aby serwer X zaczął działać.

3.  Installation

Dostępne opcje instalacji

Ponieważ Xorg 7.0 (i wyższe) używa domyślnie dlloader zamiast elfloader, nie ma potrzeby wykonywać jakichkolwiek kroków aby Xorg został skompilowany oraz uruchomiony na profilu hardened.

4.  Konfiguracja

/etc/X11/xorg.conf

Xorg można skonfigurować w oparciu o opis procesu konfiguracji serwera X, znajdujący się pod adresem http://www.gentoo.org/doc/pl/xorg-config.xml

5.  Znane problemy

Doświadczenia z dlloader

Gentoo Hardened posiada domyślną strategię linkowania, która polega na rozwiązywania wszystkich symboli w czasie ładowania i wymusza takie zachowanie na wszystkich bibliotekach współdzielonych, które są budowane. Zazwyczaj program ładujący używa "leniwego" rozwiązywania symboli, tzn. symbole są rozwiązywane wtedy, gdy są potrzebne. Niestety niektóre z modułów Xorg posiadają wzajemne zależności i inne utrudnienia, które sprawiają, że moduły nie mogą zostać załadowane, chyba że włączone jest "leniwe" rozwiązywanie symboli. Obecnie ten problem w Gentoo został rozwiązany poprzez kompilację modłów Xorg oraz serwera, z ustawioną flagą -nonow dla gcc. Pozwala to na pozbycie się błędów "dlopen: undefined symbol". Tak więc, metody ręcznego wykrywania i ładowania modułów nie są już potrzebne.

Ważne: Wszelkie problemy prosimy zgłaszać na bugzilli, która znajduje się pod adresem http://bugs.gentoo.org załączając logi i pliki konfiguracyjne.

Sterowniki binarne

Sterowniki binarne nie są obecnie wspierane przez profil hardened i zachęca się do używania sterowników z otwartym kodem źródłowym.

Flagi PaX

Flaga -M (MPROTECT), z PaX, nie wydaje się działać z Xorg, powoduje znaczne opóźnienie. Flagi PaX -P (PAGEEXEC), -S (SEGMEXEC), -M (MPROTECT) jak i -R (RANDMMAP) teraz działają z Xorg.Drukuj

Zaktualizowano 23 grudnia 2006

Podsumowanie: Jak zainstalować i używać Xorg w Gentoo Hardened.

Adam Mondl
Autor

Kevin Quinn
Współpracownik

Ned Ludd
Współpracownik

Christian Heim
Współpracownik

Zaid A.
Współpracownik

Paweł Kwiatkowski
Tłumacz

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.