Gentoo Logo
Gentoo Spaceship

Get Started
Gentoo Handbook
Downloads

News
Security Announcements
Calendar
Infrastructure Status

Documentation
Gentoo Handbook
Featured Documentation
IBM dW/Intel article archive

Get Gentoo
Downloads
Mirrors

Community
Discussion Forums
IRC Channels
Mailing Lists
Report Issues
Planet (Blogs)
Online Package Database
Wiki
Contact Us
Sponsors

Get Involved
Report Issues
Help Wanted
Help maintaining packages
Discussion Forums
IRC Channels
Mailing Lists
Become a Developer
Offer Resources
Enhancement Proposals (GLEPs)
Source Repositories
Developer's Manual

Other
Developer List
Developer Map
Gentoo Stores
Projects

About
About Gentoo
Philosophy
Social Contract
Name and Logo Guidelines
Logos and themes
Screenshots
1.  Dokumentační zdroje

Dostupné jazyky

Naše dokumentace je dostupná v těchto jazycích:

angličtina | čeština | finština | francouzština | italština | korejština | němčina | polština | ruština | španělština |

Úvod

Vítejte do přehledu Gentoo dokumentačních zdrojů. Tato stránka podává rychlý výčet dokumentace, kterou nabízíme. Většina dokumentů je poskytována pod otevřenou dokumentační licencí Creative Commons - Attribution / Share Alike. Vše je také k dispozici v podobě vhodné pro tisk; abyste ji zobrazili, přidejte na konec URL ?style=printable. V pravém horním rohu každého dokumentu také najdete odkaz "Tisk".

Pokud najdete v naší dokumentaci nějaké chyby či máte připomínky, použijte prosím náš systém pro sledování chyb a vyplňte oznámení o chybě pro sekci "Documentation" nebo "Doc Other". Tyto chyby budou zpracovány členy Gentoo dokumentačního projektu.

Dokumentace

Všechny dostupné dokumenty jsou rozděleny do kategorií podle obsahu. Pro rychlý přehled veškeré dostupné dokumentace bez doplňujících informací použijte přehled dokumentace (doplněný o stručný popis), případně kompletní výpis.

2.  Dokumentace projektů

Základní projekt

Gentoo/AMD64 Howtos  ¹: Here, you can find the Gentoo/AMD64 Howtos.

Gentoo Embedded Handbook ¹: The Gentoo Embedded Handbook is the center point for all Embedded work done with Gentoo. It aims to cover just about all aspects of the process -- from theory to design to practice.

A short guide to Gentoo/FreeBSD: This document gives some general information on FreeBSD, as well as installation instructions for Gentoo/FreeBSD. It also includes some reference for people interested in helping out with development.

Gentoo x86 Arch Tester's FAQ ¹: This document is the x86 Arch Tester's bible.

Vztahy vývojářů

Gentoo Developer Handbook ¹: This is the Gentoo Developer Handbook, a continuing effort to centralize development policies across Gentoo and to also outline Gentoo's development systems and procedures.

Developer Relations Policy Guide:Developer Relations Policy Guide

Dokumentační projekt

Gentoo Linux Documentation Policy ¹: This document contains the Gentoo Documentation Policy, which is the base document which all Gentoo Documentation developers and Contributors should know and exercise.

Documentation Development Tips & Tricks ¹: Some tips & tricks that make the life for a Gentoo Documentation Developer easier

Handbook Release Guide: This guide details the process for updating the handbooks and related documentation for each new Gentoo Linux release.

Translators Howto for Gentoo Documentation ¹: A frequently asked question is how to become a translator and what actions should be performed both to become one and to act as one. This document tries to explain all this.

Gentoo Metadoc XML Guide ¹: This guide informs developers how to use the Metadoc XML format that allows the Gentoo Documentation Project to keep its documentation in a hierarchical manner and allow more information to be stored about each document.

Hardened projekt

Introduction to Hardened Gentoo ¹:A Primer on Hardened Gentoo.

Gentoo Hardened Frequently Asked Questions: Frequently Asked Questions that arise on the #gentoo-hardened IRC channel and the gentoo-hardened mailing list.

Using Xorg on Hardened Gentoo ¹: How to install and use Xorg on Hardened Gentoo

Hardened Gentoo PaX Quickstart: Understanding and working with PaX in Hardened Gentoo.

Gentoo Grsecurity v2 Guide: This document features the grsecurity 2.x security patches, supported kernel configuration options and tools provided by the grsecurity project to lift your system's security to higher standards.

POSIX Capabilities: POSIX capabilities are a partitioning of the all powerful root privilege into a set of distinct privileges

Gentoo Hardened / SELinux Documentation ¹: All our SELinux documentation have moved to the Gentoo Wiki.

Rule Set Based Access Control (RSBAC) for Linux - Overview ¹: This document should give you an overview of RSBAC access control system.

Rule Set Based Access Control (RSBAC) for Linux - Quickstart ¹:This document will guide you through the installation of the RSBAC on Gentoo Linux

Infrastruktura

Gentoo E-mail System for developers: This document describes what you, as a Gentoo Developer, can expect from our e-mail system, and provides configuration details you require.

SSH access to cvs.gentoo.org: This mini-guide explains on how to create and use ssh-keys, especially for use on cvs.gentoo.org.

Gentoo Developer/Test Machines: This document describes the computers that are available to Gentoo developers specifically for development purposes.

Gentoo Infrastructure Server Specifications: This page lists the servers used and supported by the Gentoo Infrastructure project.

SSH Configuration Guide for Gentoo Infrastructure Servers: This guide documents how OpenSSH should be configured on Gentoo Infrastructure servers.

Web Space Configuration for dev.gentoo.org: This guide documents how a Gentoo developer can configure their personal webspace on our dev cluster.

Dokumentace projektu Metastruktura

Gentoo ProjectXML Guide ¹: This guide shows you how to create an official GuideXML page for a Gentoo Linux Project. The guide assumes a basic knowledge of the GuideXML format.

Projekt "Public Relations"

Presentation Howto ¹: Learn to write and structure Gentoo presentations.

Projekt "Release Engineering"

Catalyst FAQ ¹: Frequently asked questions relating to the Catalyst tool.

Gentoo Linux Installer ¹: An introduction to the Gentoo Linux Installer project discussing its purpose, design structure, and participants.

Gentoo Linux Release Guidelines ¹: This guide covers both the QA and release guidelines for the Gentoo Linux biannual release system.

System profile update procedure for 2004.0 ¹: This guide explains both the philosophy and the process behind the 2004.0 profile naming scheme change.

Bezpečnostní projekt

Gentoo Linux Security ¹: This page is the entry point for all Gentoo Linux security concerns.

Gentoo Linux Vulnerability Treatment Policy ¹: This document describes the policy used in Gentoo Linux to treat vulnerabilities discovered in the packages made available to our users.

GLSA Coordinator Guide: This document contains procedures, tips and tricks applying to the GLSA Coordinator job.

Security Padawans process and status: This document contains procedures applying to the security team recruitment process and current recruit status.

Tips for searching and filtering Security bugs ¹: This document gives tips and hints for helping filter security-related bugzilla bugs.

Dokumentace diskusních fór

Gentoo Forums Moderator Policies and Guidelines ¹: This guide is a set of basic rules and policies for moderating the Gentoo Forums

Projekt Gentoo Overlays

Gentoo Overlays: Users' Guide ¹: This guide helps users understand how to use the Gentoo Overlays service.

Gentoo Overlays: Developers' Guide ¹: This guide helps developers and contributors understand how to use the Gentoo Overlays service.

Gentoo Overlays Policy ¹: This is the policy document governing the Gentoo Overlays service.


¹ Nepřeložené souboryAktualizace: 29. březen 2015

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.