Gentoo Logo
Gentoo Spaceship

Get Started
Gentoo Handbook
Downloads

News
Security Announcements
Calendar
Infrastructure Status

Documentation
Gentoo Handbook
Featured Documentation
IBM dW/Intel article archive

Get Gentoo
Downloads
Mirrors

Community
Discussion Forums
IRC Channels
Mailing Lists
Report Issues
Planet (Blogs)
Online Package Database
Wiki
Contact Us
Sponsors

Get Involved
Report Issues
Help Wanted
Help maintaining packages
Discussion Forums
IRC Channels
Mailing Lists
Become a Developer
Offer Resources
Enhancement Proposals (GLEPs)
Source Repositories
Developer's Manual

Other
Developer List
Developer Map
Gentoo Stores
Projects

About
About Gentoo
Philosophy
Social Contract
Name and Logo Guidelines
Logos and themes
Screenshots
1.  Dokumentační zdroje

Dostupné jazyky

Naše dokumentace je dostupná v těchto jazycích:

angličtina | čeština | finština | francouzština | italština | korejština | němčina | polština | ruština | španělština |

Úvod

Vítejte do přehledu Gentoo dokumentačních zdrojů. Tato stránka podává rychlý výčet dokumentace, kterou nabízíme. Většina dokumentů je poskytována pod otevřenou dokumentační licencí Creative Commons - Attribution / Share Alike. Vše je také k dispozici v podobě vhodné pro tisk; abyste ji zobrazili, přidejte na konec URL ?style=printable. V pravém horním rohu každého dokumentu také najdete odkaz "Tisk".

Pokud najdete v naší dokumentaci nějaké chyby či máte připomínky, použijte prosím náš systém pro sledování chyb a vyplňte oznámení o chybě pro sekci "Documentation" nebo "Doc Other". Tyto chyby budou zpracovány členy Gentoo dokumentačního projektu.

Dokumentace

Všechny dostupné dokumenty jsou rozděleny do kategorií podle obsahu. Pro rychlý přehled veškeré dostupné dokumentace bez doplňujících informací použijte přehled dokumentace (doplněný o stručný popis), případně kompletní výpis.

2.  Příručky pro upgrade

Gentoo 1.4 Upgrade Guide ¹: A method for upgrading older Gentoo installations in place to Gentoo 1.4

Gentoo Upgrading Guide: This document explains how new Gentoo releases affect existing installs.

The complete Gentoo Linux 2.6 migration guide: This document will aid you in the process of migrating from Linux 2.4 to Linux 2.6, devfs to udev, OSS to ALSA, and LVM to LVM2.

Aktualizace jádra v Gentoo Linuxu: Tento dokument popisuje proces aktualizace jádra na novější verzi.

Baselayout and OpenRC Migration Guide: This guide shows you how to migrate from baselayout-1 to baselayout-2 and OpenRC.

Upgrading Apache ¹: This document describes the procedure end-users should follow to safely upgrade their apache installation.

Upgrade guide to MySQL 4.* or 5.0.*: The MySQL herd is proud to announce that MySQL 5.0 will soon be found in Gentoo's stable tree. This document describes how to upgrade to MySQL 4.* and to 5.0.*.

"Unslotting" a slotted MySQL Installation: This document describes how to go back to an unslotted MySQL.

Gentoo GCC Upgrade Guide: This document will guide the user through the process of upgrading GCC.

Changing the CHOST variable: This document explains how to change the CHOST variable of an existing system.

Gnome 2.22 Upgrade Guide: This is a guide for upgrading from GNOME 2.20.x to GNOME 2.22.x.

Migrating to Modular X HOWTO ¹: This guide shows you how to migrate to modular X.Org.

Upgrading PHP: This document describes how PHP is set up in Gentoo.

Gentoo Java Upgrade Guide ¹: This guide shows you how to upgrade Java to the new generation of Java on Gentoo, along with related concepts and tools.

Linux-PAM 0.99 upgrade guide ¹: This guide will help you through the upgrade path for Linux-PAM from 0.78 (or older) to Linux-PAM 0.99.

TeX Live 2008 guide ¹: This guide aims to show you how to install TeX Live 2008 on Gentoo, more specifically what you need to take care of if you already have a TeX distribution installed (like tetex or TeX Live 2005).


¹ Nepřeložené souboryAktualizace: 31. březen 2015

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.