Gentoo Logo

Upozornění : Tento dokument již neplatí a není udržován.


Časté kladené dotazy v Gentoo Linuxu: ATI

Obsah:

1.  Popora hardwaru

Je má karta od ATI podporována?

Mnoho grafických čipů firmy ATI (nikoliv všechny) je podporováno X-serverem xorg-x11, přinejmenším je akcelerována 2D grafika. 3D podporu zajišťuje DRI projekt, jenž je součástí xorg-x11, nebo ovladače od firmy ATI, které nemají otevřený zdrojový kód (dále jen "uzavřené ovladače").

GPU Obvyklé jméno Podporuje
Rage128 Rage128 xorg DRI
R100 Radeon7xxx, Radeon64 xorg DRI
R200, R250, R280 Radeon8500, Radeon9000, Radeon9200 xorg DRI, ATI DRI
R300, R400 Radeon 9500 - x800 xorg 2D, ATI DRI
R500 a novější Radeon X.... ATI DRI, žádná podpora v xorg

Jsem majitelem karty All-In-Wonder/VIVO. Jsou podporovány její multimediální vlastnosti?

Multimediální funkce této karty jsou podporovány projektem GATOS. Tyto ovladače budou zanedlouho začleněny do xorg.

Nepoužívám počítač s architekturou x86, jaké jsou mé možnosti?

Ovladače X11 na architekturách PPC a Alpha fungují podobně jako na architektuře x86. Ovladače firmy ATI ovšem architektury PPC a Alpha nepodporují, takže máte-li kartu s GPU R300, musíte se obejít bez 3D akcelerace. Pokud vlastníte takovou kartu a chcete ji mít akcelerovanou ovladači X-serveru, obraťte se na společnost ATI a požádejte ji o uvolnění specifikace vaší GPU. Uživatelé AMD64 si mohou vychutnat stejné vlastnosti jako uživatelé x86, protože již existují uzavřené ovladače i pro tuto architekturu.

Důležité: Abyste zprovoznili agpgart, budete na některých čipových sadách AMD64 muset zakázat podporu K8 IOMMU.

Vlastním notebook. Je podporován můj čip ATI Mobility?

Měl by být, ale dají se očekávat problémy s nastavením kvůli výrobcem pozměněné identifikaci čipu na PCI sběrnici. V takovém případě si můžete napsat konfigurační soubor sami, nebo použijte program xorgconfig.

2.  Instalace

Balíčky

  • Ebuild xorg-x11 poskytuje implementaci X11
  • u jader řady 2.6.x mohou být DRI moduly přeloženy spolu s jádrem, příp. se nainstalují s ebuildem x11-drm,
  • pro jádra řady 2.4 budete muset použít balíček x11-drm
  • ebuild ati-drivers poskytuje uzavřené ovladače pro X-server a jádro od společnosti ATI pro jádra řady 2.4 i 2.6.

Pokud chcete používat interní podporu agpgart firmy ATI místo podpory přímo z linuxového jádra, musí být ovladače pro agpgart a čipovou sadu přeloženy buď jako moduly, nebo nesmí být přeloženy vůbec.

Výpis kódu 2.1: Instalace ovladačů

(Pokud chcete pouze ovladače pro Rage128 a moduly instalované s X11)
# VIDEO_CARDS="r128" emerge x11-drm

(Instalace ovladačů pro Radeony)
(R100, R200, R250, R280, avšak zatím bez R300)
# VIDEO_CARDS="radeon" emerge x11-drm

(Instalace uzavřených ovladačů fy ATI)
(Pouze R200, R250, R280 a R300)
# emerge ati-drivers

(Instalace X11 bez jaderných modulů)
# emerge xorg-x11

Nastavení

Pro vytvoření konfiguračního souboru xorg.conf je vhodné použít xorgcfg nebo xorgconfig; další možností je využití autokonfigurační volby Xorg:

Výpis kódu 2.2: Automatické nastavení X serveru

# X -configure

Více informací o tvorbě základního konfiguračního souboru xorg.conf získáte v Gentoo X Server HowTo.

Poznámka: Pokud jste si nainstalovali balíček ati-drivers, můžete použít aticonfig.

Důležité: Majitelé PPC mohou (ale nemusí) po instalaci balíčku Xorgautoconfig použít Xorgautoconfig, samostatný konfigurační nástroj.

Aktivace OpenGL

Až budete mít nainstalovaný a zkonfigurovaný i systém X11, můžete přejít na OpenGL knihovny od ATI:

Výpis kódu 2.3: Použití eselectu

# eselect opengl set ati

3.  Další informace

Přečtěte si prosím také náš dokument o hardwarové akceleraci, naleznete v něm užitečné informace o kartách ATI.

Další informace o Gentoo Linuxu a binárních ovladačích Radeonů fy ATI naleznete v Wedge Unofficial Gentoo ATI Radeon FAQ.Tisk

Aktualizace: 9. červen 2007

Původní verze tohoto dokumentu již není udržována

Shrnutí: Tento soubor často kladených otázek by měl pomoci uživatelům vyvarovat se obvyklých chyb souvisejících s DRI a X11 u karet s GPU od firmy ATI.

Luca Barbato
Autor

Jorge Paulo
Editor

Tiemo Kieft
Editor

Jan Nárovec
Překladatel

Jan Kundrát
Překladatel

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.