Gentoo Logo

Upozornění : Tento dokument již neplatí a není udržován.


Gentoo Linux x86 příručka pro rychlou instalaci

1.  Rychlá instalační příručka

Instalační média

Stáhněte si CD z Internetu jednoho z našich mirrorů. Instalační CD jsou umístěna v adresáři releases/<architektura>/<verze>/installcd. Minimální instalační CD je použitelné pouze pro instalaci pomocí Internetu, univerzální je vhodné pro obě metody.

Vypalte CD a nabootujte z něj. Pro zobrazení bootovacích předvoleb stiskněte klávesu F2. Pokud vyžadujete podporu PCMCIA, musíte spustit inicializační skript pcmcia.

Instalační CD vám umožní spustit démona sshd, přidávat nové uživatele, spustit irssi (chatovací klient pro příkazový řádek) a prohlížet web pomocí prohlížečů lynx nebo links.

Konfigurace sítě

Pokud se vaše síť nenastavila automaticky, můžete použít skript net-setup pro její nastavení. Možná budete muset před vlastním nastavení nahrát modul pro svoji síťovou kartu příkazem modprobe. Pokud používáte ADSL, zkuste skripty adsl-setup a adsl-start. Uživatelé PPTP nejprve upraví soubory /etc/ppp/chap-secrets a /etc/ppp/options.pptp a nakonec spustí příkaz pptp <server ip>.

Pro bezdrátové sítě použijte iwconfig pro nastavení parametrů a potom buď znovu spusťte net-setup nebo ručně příkazy ifconfig, dhcpcd a route.

Pokud jste za proxy serverem, nezapomeňte nastavit svůj systém pomocí export http_proxy, ftp_proxy a RSYNC_PROXY.

Příprava disků

Pro vytvoření rozvržení oddílů použijte fdisk nebo cfdisk. Určitě budete potřebovat swapovací oddíl (typ 82) a jeden Linuxový oddíl (typ 83).

Příkazy mke2fs, mke2fs -j, mkreiserfs, mkfs.xfs a mkfs.jfs vytvoříte na diskových oddílech souborový systém. Swapovací oddíl vytvoříte příkazem mkswap a aktivujete swapon.

Připojte čerstvě vytvořený systém do /mnt/gentoo. Pokud je to nutné, pak vytvořte adresáře pro ostatní přípojné body (jako /mnt/gentoo/boot).

Nastavení stage archivu

Nejprve nastavte správné datum a čas příkazem date MMDDhhmmYYYY. Potom stáhněte stage archív z jednoho z našich mirrorů nebo použijte ten z instalačního CD (/mnt/cdrom/stages). Přejděte do adresáře /mnt/gentoo a rozbalte jej příkazem tar -xvjpf <stage tarball>.

Instalace Portage snapshotu. Pokud provádíte instalaci bez sítě, přejděte do adresáře /mnt/gentoo/usr a spusťte příkaz tar -xvjf /mnt/cdrom/snapshots/<snapshot>. Jinak si můžete aktuální snapshot stáhnout z Internetu a stejným způsobem nainstalovat.

V případě instalace bez sítě zkopírujte zdrojové kódy z /mnt/cdrom/distfiles/ do /mnt/gentoo/usr/portage/distfiles/.

Upravte /mnt/gentoo/etc/make.conf podle svých požadavků (USE flagy, CFLAGS a CXXFLAGS). Pro úpravu můžete použít editor nano.

Instalace základního Gentoo systému

Nejprve připojte souborový systém /proc, zkopírujte soubor /etc/resolv.conf a potom se příkazem chroot přepněte do nového prostředí Gentoo.

Výpis kódu 1.1: Chroot do nového prostředí

# mount -t proc none /mnt/gentoo/proc
# cp /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/
# chroot /mnt/gentoo /bin/bash
# env-update && source /etc/profile

Pokud neinstalujete bez sítě, můžete aktualizovat svůj strom Portage příkazem emerge --sync.

Dále se přesvědčte, zda /etc/make.profile ukazuje na pravý profil. Výchozí nastavení je dostačující pro většinu uživatelů; podprofily jsou dostupné pro instalaci jiných jader (např. 2.4/ pro profil založený na jádře 2.4). Profil změníte příkazem ln -sfn.

 • Bootstrapping (není dostupný pro instalaci bez sítě) spustíte příkazem scripts/bootstrap.sh v adresáři /usr/portage.
 • Instalace systému (není dostupné v instalaci bez sítě) znamená použít příkaz emerge -e system (nebo -N, pokud jste nezměnili výchozí nastavení CFLAGS/CXXFLAGS).

Konfigurace jádra

Správné časové pásmo nastavíte zkopírováním odpovídajícího souboru z /usr/share/zoneinfo/ do souboru /etc/localtime. Pro Českou republiku je vhodné použít /usr/share/zoneinfo/Europe/Prague.

Nainstalujte zdrojové kódy (gentoo-sources a vanilla-sources jsou dostupné v instalaci bez sítě) a nastavte jej příkazem make menuconfig, následovaným make && make modules_install uvnitř adresáře /usr/src/linux. Zkopírujte soubor arch/i386/boot/bzImage do adresáře /boot. Také můžete nainstalovat genkernel - emerge genkernel - a jádro automaticky nastavit příkazem genkernel all.

Uživatelé genkernelu musí spustit emerge coldplug a povolit spuštění při startu - rc-update add coldplug default.

Konfigurace systému

Nastavte váš /etc/fstab, například takto:

Výpis kódu 1.2: Příklad fstab

/dev/hda1  /boot   ext2  defaults,noatime   1 2
/dev/hda2  none   swap  sw          0 0
/dev/hda3  /     ext3  noatime       0 1
none    /proc   proc  defaults       0 0
none    /dev/shm tmpfs  nodev,nosuid,noexec 0 0
/dev/cdroms/cdrom0  /mnt/cdrom  auto   noauto,user  0 0

Upravte /etc/conf.d/hostname a /etc/conf.d/domainname, spusťte rc-update add domainname default a upravte /etc/conf.d/net podle nastavení vaší sítě. Přidejte init skript net.eth0 do výchozího (default) runlevelu. Pokud máte více síťových rozhraní, vytvořte symbolické odkazy na init skript net.eth0 a přidejte jej také do výchozího runlevelu.

Upravte /etc/hosts; například takto:

Výpis kódu 1.3: Příklad /etc/hosts

(Pro statické IP adresy)
127.0.0.1   localhost
192.168.0.5  janicka.homenetwork janicka
192.168.0.6  barborka.homenetwork barborka
192.168.0.7  tux.homenetwork tux

(Pro dynamické IP adresy)
127.0.0.1   localhost.homenetwork tux localhost

Pokud potřebujete podporu PCMCIA, nainstalujte pcmcia-cs a přidejte jej do výchozího runlevelu.

Nastavte heslo roota příkazem passwd.

Proveďte potřebné systémové nastavení v souborech /etc/rc.conf, /etc/conf.d/rc, /etc/conf.d/keymaps, /etc/conf.d/clock.

Instalace nezbytných systémových nástrojů

Uživatelé jádra 2.4 musí spustit emerge --unmerge udev a emerge devfsd.

Nainstalujte systémový logger (například syslog-ng) a přidejte jej do výchozího runlevelu. To stejné udělejte pro démona cron, jakým je třeba vixie-cron (volitelné).

Nainstalujte nezbytné nástroje pro souborové systémy (xfsprogs, reiserfsprogs nebo jfsutils) a síťové nástroje (dhcpcd nebo rp-pppoe).

Konfigurace bootloaderu

Nainstalujte grub nebo lilo. Upravte /boot/grub/grub.conf nebo /etc/lilo.conf podle svých potřeb. Níže najdete příklad obou souborů.

Výpis kódu 1.4: Příklad grub.conf

default 0
timeout 30
splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz

# jádro zkompilované genkernelem 
title=Gentoo Linux 2.6.11-r3
root (hd0,0)
kernel /kernel-genkernel-x86-2.6.11-gentoo-r3 root=/dev/ram0 init=/linuxrc ramdisk=8192 real_root=/dev/hda3 udev
initrd /initramfs-genkernel-x86-2.6.11-gentoo-r3

# ručně zkompilované jádro (bez initrd)
title=Gentoo Linux 2.6.11 r3
root (hd0,0)
kernel /kernel-2.6.11-gentoo-r3 root=/dev/hda3

# Pouze pokud používáte dual-boot s Windows
title=Windows XP
root (hd0,5)
makeactive
chainloader +1

Výpis kódu 1.5: Příklad lilo.conf

boot=/dev/hda
prompt
timeout=50
default=gentoo

# ručně zkompilované jádro
image=/boot/kernel-2.6.11-gentoo-r3
 label=gentoo
 read-only
 root=/dev/hda3

# jádro zkompilované genkernelem 
image=/boot/kernel-genkernel-x86-2.6.11-gentoo-r3
 label=gentoo
 read-only
 root=/dev/ram0
 append="init=/linuxrc ramdisk=8192 real_root=/dev/hda3 udev"
 initrd=/boot/initramfs-genkernel-x86-2.6.11-gentoo-r3

# Pro dual-boot s Windows
other=/dev/hda6
 label=windows

Uživatelé GRUBu jej musí nainstalovat do MBR disku příkazem grub-install /dev/hda poté, co zkopírují soubor /proc/mounts do /etc/mtab. Uživatelé LILa musí spustit příkaz /sbin/lilo.

Opusťte chrootované prostředí, odpojte všechny souborové systémy a rebootujte.

Dokončení instalace Gentoo

Přihlaste se jako root, přidejte jednoho, či více uživatelů, kteří budou používat váš systém příkazem useradd -m -G <skupiny> <uživatel>.

Pokud provádíte instalaci bez sítě, připojte CD s balíčky do /mnt/cdrom a spusťte export PKGDIR="/mnt/cdrom". Poté můžete instalovat balíčky, například kde, pomocí emerge -k <balíček>.

Děkujeme, že jste si vybrali Gentoo!Tisk

Aktualizace: 18. únor 2006

Poslední aktualizace původni verze tohoto dokumentu: 15. srpen 2013

Shrnutí: Rychlá instalační příručka popisuje instalaci Gentoo méně ukecaným stylem. Je určena především pro uživatele, kteří již mají s instalací zkušenosti.

Sven Vermeulen
Autor

Steven Wagner
Autor

Michal Vyskočil
Překladatel

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.