Gentoo Logo

Upozornění : Tento dokument již neplatí a není udržován.


[ << ] [ < ] [ Domů ] [ > ] [ >> ]


5. Instalace instalačních souborů

Obsah:

5.a. Instalace stage archivu

Nastavení data a času

Před pokračováním budete muset nastavit systémový čas. Špatně nastavené hodiny mohou vést k divným chybám v budoucnu.

Pro ověření aktuálního data a času spusťte date:

Výpis kódu 1.1: Ověření data a času

# date
Fri Mar 29 16:21:18 UTC 2005

Pokud je zobrazené datum nebo čas špatně, nastavte ho pomocí date MMDDhhmmRRRR (Měsíc, Den, hodina, minuta a Rok). Údaje jsou pro časové pásmo UTC, místní čas bude nastaven později. Například pro nastavení aktuálního data na 29. března 2005, 16:21 proveďte toto:

Výpis kódu 1.2: Nastavení data a času v UTC

# date 032916212004

Rozhodnutí

Další krok, který potřebujete udělat, je instalace stage3 archivu do systému. Máte možnost stáhnout požadované soubory z Internetu a nebo, nabootovali jste-li do Universal instalačního CD, zkopírovat je přímo z něj. Pokud máte Universal CD a stage, kterou chcete použít, je na CD, bylo by její stahování z Internetu zbytečné, protože stage soubory jsou stejné. Ve většině případů Vám při rozhodování, kterou stage použít, pomůže příkaz uname -m.

5.b. Výchozí: použití stage z Internetu

Stažení stage archivu

Přejděte do přípojného bodu (mountpoint), kam je připojená Vaše nová instalace Gentoo, pravděpodobně /mnt/gentoo:

Výpis kódu 2.1: Přechod do Gentoo mountpointu

# cd /mnt/gentoo

Podle použitého instalačního média máte k dispozici pár možností, jak stáhnout stage. Máte-li dostupný links, můžete ihned otevřít seznam Gentoo mirrorů a vybrat si nějaký Vám blízký.

Nemáte-li links, měli byste mít k dispozici lynx. Potřebujete-li projít přes proxy, nastavte proměnné http_proxy a ftp_proxy:

Výpis kódu 2.2: Nastavení informací o proxy pro lynx

# export http_proxy="http://proxy.server.com:port"
# export ftp_proxy="http://proxy.server.com:port"

Dále budeme předpokládat, že máte k dispozici links.

Vejděte do adresáře releases/ následovaného Vaší architekturou (například x86/) a verzí Gentoo (2006.1/) a do podadresáře stages/. Zde byste měli vidět všechny stage soubory pro svoji architekturu (mohou být uloženy do podadresářů podle různých podarchitektur). Vyberte jednu a zmáčkněte D ke stažení. Až budete hotoví, stiskem Q ukončíte prohlížeč.

Výpis kódu 2.3: Zobrazení seznamu mirrorů pomocí links

# links http://www.gentoo.org/main/en/mirrors.xml

(Potřebujete-li s linksem použít proxy:)
# links -http-proxy proxy.server.com:8080 http://www.gentoo.org/main/en/mirrors.xml

Ujistěte se, že jste si stáhli stage3 archiv — instalace ze stage1 či stage2 nejsou podporovány.

Chcete-li otestovat integritu staženého archivu, použijte md5sum a porovnejte výsledek s MD5 součtem poskytnutým na zrcadle. Například pro kontrolu x86 stage archivu:

Výpis kódu 2.4: Ukázkové ověření integrity stage archivu

# md5sum -c stage3-x86-2006.1.tar.bz2.DIGESTS
stage3-x86-2006.1.tar.bz2: OK

Rozbalení stage archivu

Důležité: LiveCD "Installer" pro architekturu xáž neobsahuje stage tarbally, budete si je proto muset stáhnout z Internetu.

Nyní rozbalte archiv do systému. Použijeme tar, protože to je nejjednodušší metoda:

Výpis kódu 2.5: Rozbalení stage

# tar xvjpf stage3-*.tar.bz2

Ujistěte se, že zadáváte stejné parametry (xvjpf) — x znamená rozbalit (extract), v výřečný (verbose) pro zobrazování toho, co se děje, během průběhu operace (volitelně), j znamená rozbalit pomocí bzip2, p zachovat přístupová práva a konečně f pro určení, že chceme rozbalit soubor a ne stdin (standardní vstup procesu).

Poznámka: Instalační CD některých architektur (například MIPS) a bootovací image používají tar zabudovaný do BusyBoxu, který nyní nepodporuje volbu v, použijte na nich proto prosím pouze xjpf.

Nyní, když je stage rozbalená, pokračujme instalací Portage.

5.c. Alternativní: použití stage z instalačního CD

Rozbalení stage

Důležité: Používáte-li LiveCD instalátoru (Installer LiveCD) na architektuře x86, stage archivy na CD nenajdete, budete si je muset stáhnout z Internetu.

Stage soubory jsou na CD v adresáři /mnt/cdrom/stages. Abyste zobrazili jejich výpis, použijte ls:

Výpis kódu 3.1: Seznam dostupných stage souborů

# ls /mnt/cdrom/stages

Odpoví-li systém chybou, možná potřebujete nejdříve disk CD-ROM připojit:

Výpis kódu 3.2: Připojení CD-ROM

# ls /mnt/cdrom/stages
ls: /mnt/cdrom/stages: No such file or directory
# mount /dev/cdroms/cdrom0 /mnt/cdrom
# ls /mnt/cdrom/stages

Nyní přejděte do přípojného bodu (mountpoint), kam je připojená Vaše nová instalace Gentoo, pravděpodobně /mnt/gentoo:

Výpis kódu 3.3: Přechod do Gentoo mountpointu

# cd /mnt/gentoo

Nyní rozbalíte stage archiv dle Vašeho výběru pomocí tar. Ujistěte se, že používáte stejné parametry (xvjpf)! (v je opět volitelné a nemusí pracovat s některými verzemi nástroje tar). V dalším příkladu rozbalíme archiv stage3-<subarchitektura>-2006.1.tar.bz2. Nahraďte toto jméno jménem souboru archivu své stage.

Výpis kódu 3.4: Rozbalení stage

# tar xvjpf /mnt/cdrom/stages/stage3-<subarchitektura>-2006.1.tar.bz2

Nyní, když je stage rozbalená, pokračujme instalací Portage.

5.d. Instalace Portage

Aktualizace archivu Portage stromu

Nyní musíte nainstalovat archiv Portage stromu (Portage snapshot), kolekci souborů, které informují Portage o tom, jaký software můžete nainstalovat, jaké profily jsou dostupné atd.

Stažení a instalace Portage snapshotu

Vejděte do mountpointu, kam jste připojili své souborové systémy (pravděpodobně /mnt/gentoo):

Výpis kódu 4.1: Změna adresáře do Gentoo mountpointu

# cd /mnt/gentoo

Spusťte links (či lynx) přejděte na náš seznam Gentoo mirrorů. Vyberte si mirror, který je Vám blízko, a otevřete adresář snapshots/. Odtud stáhněte nejnovější archiv (portage-latest.tar.bz2) tím, že ho vyberete a zmáčknete D.

Výpis kódu 4.2: Zobrazení seznamu mirrorů

# links http://www.gentoo.org/main/en/mirrors.xml

Nyní stisknutím Q ukončete prohlížeč. Portage snapshot je nyní uložen v adresáři /mnt/gentoo.

Pokud budete chtít ověřit integritu staženého snapshotu, porovnejte nástrojem md5sum MD5 hash vašeho souboru a souboru na mirrorech:

Výpis kódu 4.3: Kontrola integrity staženého souboru

# md5sum -c portage-latest.tar.bz2.md5sum
portage-latest.tar.bz2: OK

V dalším kroku rozbalíme archiv do filesystému. Ujistěte se, že používáte přesně stejné parametry, poslední je velké C, ne c.

Výpis kódu 4.4: Rozbalení Portage snapshotu

# tar xvjf /mnt/gentoo/portage-latest.tar.bz2 -C /mnt/gentoo/usr

5.e. Nastavení voleb pro kompilaci

Úvod

Pro optimalizaci Gentoo můžete nastavit několik proměnných, které ovlivní chování Portage. Všechny tyto proměnné mohou být nastaveny jako proměnné prostředí (použitím export), avšak takováto změna není stálá. Abyste nastavení zachovali, nabízí Portage svůj konfigurační soubor /etc/make.conf. Ten budeme nyní editovat.

Poznámka: Komentovaný výpis všech možných proměnných můžete najít v /mnt/gentoo/etc/make.conf.example. Pro úspěšnou instalaci Gentoo potřebujete nastavit pouze dále zmíněné proměnné.

Spusťte svůj oblíbený editor (v této příručce užíváme nano), abychom mohli změnit zmíněné optimalizační proměnné:

Výpis kódu 5.1: Otevření /etc/make.conf

# nano -w /mnt/gentoo/etc/make.conf

Jak jste si pravděpodobně všimli, soubor make.conf.example má určitou strukturu - komentáře začínají na "#", jiné řádky definují proměnné pomocí syntaxe PROMĚNNÁ="hodnota". Soubor make.conf má ten samý formát. Některé proměnné probereme dále.

CHOST

Proměnná CHOST definuje "build host" vašeho systému. Její hodnota by již měla být správně nastavena na správnou hodnotu. Neměňte ji, protože byste mohli zničit celý systém. Pokud vám její hodnota přijde divná, možná používáte špatný stage3 archiv.

CFLAGS a CXXFLAGS

Proměnné CFLAGS a CXXFLAGS definují optimalizační parametry pro C (resp. C++) kompilátor gcc. I když je zde definujeme obecně, nejlepších výsledků dosáhnete, pokud je budete optimalizovat pro každý program zvlášť, neboť každý program je jiný.

make.conf byste měli definovat takové optimalizační parametry, o kterých si myslíte, že Váš systém zlepší celkově a obecně. Nenastavujte tyto proměnné na experimentální hodnoty; příliš optimalizací může přinutit programy selhat (spadnout, nebo ještě hůře, fungovat špatně).

Nepopíšeme si všechna možná nastavení optimalizací. Pokud je chcete znát všechny, přečtěte si GNU Online Manuál(y) nebo gcc info stránku (info gcc -- pouze z funkčního linuxového systému). Samotný soubor make.conf.example také obsahuje hodně příkladů a informací, nezapomeňte si ho přečíst.

První nastavení je volba -march=, která specifikuje jméno cílové architektury. Možné volby jsou popsány jako komentáře v souboru make.conf.example. Například pro x86 Athlon XP:

Výpis kódu 5.2: Nastavení GCC march

# uživatelé AMD64 toužící po nativním 64bitovém systému by měli použít -march=k8
# uživatelé EM64T nechť zvolí -march=nocona
-march=athlon-xp

Druhý parametr je -O (velké písmeno O, nikoli nula), který specifikuje třídu optimalizací prováděnou gcc. Možné hodnoty jsou s (optimalizace na velikost - size), 0 (nula - pro žádné optimalizace), 1, 2 nebo 3 pro více rychlostně orientovaných optimalizací (každá třída provádí stejné optimalizace jako třída předchozí plus nějaké další). Například pro optimalizace třídy 2:

Výpis kódu 5.3: Nastavení O pro GCC

-O2

Dalším populárním parametrem je -pipe, který použije roury (pipes) namísto dočasných souborů pro komunikaci mezi různými stupni kompilace.

Pamatujte, že použití -fomit-frame-pointer (které neudržuje frame pointer v registrech pro funkce, které to nepotřebují) může mít kritický vliv na ladění aplikací!

Do definice CFLAGS a CXXFLAGS byste měli zahrnout více optimalizačních příznaků, jako v následujícím příkladě:

Výpis kódu 5.4: Definice proměnných CFLAGS a CXXFLAGS

CFLAGS="-march=athlon-xp -pipe -O2"  # uživatelé AMD64 by měli použít march=k8
                   # uživatelé EM64T nechť zvolí march=nocona
CXXFLAGS="${CFLAGS}"         # pro obě proměnné použijeme stejné nastavení

MAKEOPTS

Proměnnou MAKEOPTS definujete, kolik paralelních kompilací má probíhat najednou, zatímco Portage instaluje software. Dobrá hodnota je počet CPU ve Vašem systému plus jedna, ale neplatí to absolutně.

Výpis kódu 5.5: MAKEOPTS pro normální, jednoprocesorový systém

MAKEOPTS="-j2"

Připravit, pozor, teď!

Aktualizujte /mnt/gentoo/etc/make.conf podle svých představ a uložte jej (uživatelé nano zmáčknou Ctrl-X). Nyní jste připraveni pokračovat instalací základního Gentoo systému.


[ << ] [ < ] [ Domů ] [ > ] [ >> ]


Tisk

Zobrazit všechny

Aktualizace: 7. září 2006

Poslední aktualizace původni verze tohoto dokumentu: 1. červen 2014

Shrnutí: Gentoo se instaluje z takzvaného stage3 archivu. Popíšeme jeho rozbalení a konfiguraci Portage.

Sven Vermeulen
Autor

Roy Marples
Autor

Daniel Robbins
Autor

Chris Houser
Autor

Jerry Alexandratos
Autor

Seemant Kulleen
Gentoo x86 vývojář

Tavis Ormandy
Gentoo Alpha vývojář

Jason Huebel
Gentoo AMD64 vývojář

Guy Martin
Gentoo HPPA vývojář

Pieter Van den Abeele
Gentoo PPC vývojář

Joe Kallar
Gentoo SPARC vývojář

John P. Davis
Editor

Pierre-Henri Jondot
Editor

Eric Stockbridge
Editor

Rajiv Manglani
Editor

Jungmin Seo
Editor

Stoyan Zhekov
Editor

Jared Hudson
Editor

Colin Morey
Editor

Jorge Paulo
Editor

Carl Anderson
Editor

Jon Portnoy
Editor

Zack Gilburd
Editor

Jack Morgan
Editor

Benny Chuang
Editor

Erwin
Editor

Joshua Kinard
Editor

Tobias Scherbaum
Editor

Xavier Neys
Editor

Grant Goodyear
Korektor

Gerald J. Normandin Jr.
Korektor

Donnie Berkholz
Korektor

Ken Nowack
Korektor

Lars Weiler
Přispěvatel

Jan Kundrát
Překladatel

Jan Nárovec
Překladatel

Martin Tesař
Překladatel

Mirek Dvořák
Korektor

Adam Kudrna
Korektor

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.